KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halit BAYRAK
Birimi Su Enstitüsü
E-Posta halitbayrak@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ PR. 27.08.2002
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK (YL) 21.08.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 04.09.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Su Ürünleri Yetiştiriciliği,Balıklarda Üreme Özellikleri,Su ürünleri Yetiştiriciliği Biyoteknolojisi,Balık Refahı
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kadeş, C., Özen, M.R., Kubilay, A., Bayrak, H., 2011. Balıklarda Alternatif Stres İndikatörleri, 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 25-27 Ekim, 324. s., Antalya.
 • 2 Bayrak, H., Üstündağ, M., Gündaş, A., Büyüktufan, B., Kahraman, S., Kubilay, A., 2008. Tüm Yıl Boyunca Gökkuşağı Alabalığı Yumurtası Üretimi, 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta.
 • 3 Yiğit, N. Ö., Koca, S. B., Bayrak, H., Ölmez, M., Diler, İ., 2008. Alabalık Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Kanola Küspesi Kullanımı, 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bağcı Balık Bozdoğan (Amasya Köyü-Aydın) Tesislerinin Alabalık Üretim Tekniği
 • Doktora Tezi
 • 1 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarında Farklı Stoklama Oranları ve Balık Refahı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Balık Patojeni Saprolegnia Mantarına Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkisi Üzerine Bir Araştırma
 • 2 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) anaçlarında farklı stoklama oranları ve balık refahı arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 3 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Aksu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Su Ürünleri Mühendilseri Derneği (SUMDER)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Aksu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
Alabalık Yetiştiriciliği
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Canlı Balık ve Hasat Taşıma Kuralları
Genel Zooloji
Havuz Yapımı ve Planlaması
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği – II
Kafes Balıkçılığı
Kalite Yönetim Sitemleri ve ISO 14001
Mesleki Yabancı Dil II
Seminer
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Yöntemleri
Su Ürünlerine Giriş
Teknik Resim
Uygulamalı Su Ürünleri
 
Bu İçeriği Paylaş!