KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet TOPAY
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113978
E-Posta mehmettopay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmettopay
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 31.07.1993
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 06.02.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İklim Tabanlı Peyzaj Planlama,Peyzaj Planlamada CBS ,Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S., AÇIKSÖZ, M., TOPAY, H., AYDIN, 2006. Bartın Arıt Beldesi Trekking Potansiyelinin Belirlenmesi, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Cilt 8 Sayı 10, s: 78-87, BARTIN.
 • 2 KAYA, L. G., TOPAY, M., İKİZ, E., DİÇER, P., DOĞAN, F., 2005. ZKÜ Bartın Yerleşkesi Bina Bilgi Sistemi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 2005, s: 35-42, BARTIN.
 • 3 TOPAY, M., KAYA, L. G., YILDIRIM, B., İKİZ, E., DEMİRTAŞ, S.Ö., 2004. ZKÜ Bartın Yerleşkesi Kampus Bilgi Sistemi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 2002-2003-2004 Cilt I-II, s: 71-77, BARTIN.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TOPAY, M., MEMLÜK, Y., 2011. REKREASYONEL ETKİNLİKLER İÇİN UYGUN ALAN SEÇİMİNE YÖNELİK YENİ BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI: BARTIN-ULUYAYLA ÖRNEĞİ. SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, CİLT:12, SAYI 2 (2011). S:141-147
 • 2 ÇETİN, M., TOPAY, M., KAYA, L.G., YILMAZ, B., 2010, Biyoiklimsel Konforun Peyzaj Planlama Sürecindeki Etkinliği: Kütahya Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A (1) 83-95, ISPARTA
 • 3 TOPAY, M., KÜÇÜK, V., 2010, Termal ve Maden Suları Tesislerinde Peyzaj Tasarımının Önemi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 17, 83-91, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875
 • 4 TOPAY, M., KOÇAN, N., 2009. Kamping / Çadırlı Kamp İçin Alan Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bartın-Uluyala'da Örnek Bir Uygulama, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A (1) 116-128, ISPARTA.
 • 5 AÇIKSÖZ, S., TOPAY, M., YILMAZ, B., 2008. Arazinin Yanlış Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar: Bartın Kenti Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A (1) 155-167, ISPARTA
 • 6 TOPAY, M., SERTKAYA AYDIN, Ş., KOÇAN, N., 2007. Taş Ocaklarının Peyzaja Etkileri ve Yeniden Kullanımlarına Yönelik Çözüm Önerileri: Bartın İli Örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A (2) 134-144, ISPARTA.
 • 7 AÇIKSÖZ, S., TOPAY, M., GÖKYER, E., 2004. Bartın Yaylalarının Rekreasyon ve Turizm Kullanımları Açısından İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2004 Sayı 4 Cilt 10, s: 359-365, ANKARA
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜL, A., POLAT, E., TOPAY, M. 2010. Kentsel Planlama Sürecinde Kentsel Peyzaj Planlama Boyutu. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, Kongre Kitabı S:21-31.
 • 2 TOPAY, M., AKOĞLU, M., 2010. PEYZAJI DAHA ETKİN PLANLAMAK: BİYOİKLİMSEL KONFOR YAKLAŞIMI. PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİ, KONGRE KİTABI S:44-54.
 • 3 TOPAY, M., GÜL, A., AYDINOĞLU, K., 2010. DİJİTAL MODELLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI. PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİ, KONGRE KİTABI S:451-456.
 • 4 KOÇAN, N., TOPAY, M., DAĞDELEN,D., 2008. Amasra'nın Suya Dayalı Rekreasyonel Etkinlikler Yönünden Planlanması, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, ISPARTA, s:251-259
 • 5 TOPAY,M., KOÇAN,N., YAVUZ,R., 2008. Tabiat Parklarında Sürdürülebilir Turizm Planlaması; Abant Gölü Tabiat Parkı Örneği, , III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, ISPARTA, s:212-220
 • 6 TOPAY, M., YILMAZ, B., 2004. Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirlenmesinde CBS'den Yararlanma Olanakları: Muğla İli Örneği. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Sempozyumu, İSTANBUL, 6-9 Ekim 2004, s:1-12.
 • 7 TOPAY, M., 2004. Bartın-Uluyayla'nın İklim Turizmi (Klimatizm) Açısından Potansiyeli. Batı Karadeniz Bölgesi'nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, SAFRANBOLU, 15-16 Nisan 2004.
 • 8 TOPAY, M., YILMAZ, H., YILMAZ, B., 2003. Kırsal Alan Rekreasyon ve Turizm Aktivitelerinin Su Toplama Havzaları Üzerine Etkileri; Bartın-Uluyayla Örneği. Ulusal Su Günleri 2003 Sempozyumu, ANKARA, 1-3 Ekim 2003, s:184-189.
 • 9 TOPAY, M., 2002, Kırsal Alanlarda Gerçekleştirilecek Rekreasyon - Turizm Aktiviteleri İçin Uygun Alan Seçiminde CBS Kullanımı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 2 Sempozyumu, İSTANBUL, 30-31 Ekim 2002.
 • 10 TOPAY, M., KAYA, Z., 1998. Bartın-Amasra Florasındaki Bazı Otsu Süs Bitkilerinin Peyzaj Değerlerinin Saptanması ve Kentsel Mekanlarda Kullanım Olanakları. 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, 6-9 Ekim 1998, s:74-82.
 • 11 KAYA, Z., TOPAY, M., 1998. Bartın Yöresinde Yetişen Bazı Doğal Süs Bitkilerinin Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri. 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, 6-9 Ekim 1998, s: 275-284.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gül, A., Topay, M. Kazaz, S.Erol, U.E Yılmaz, S, Özgüner, H. Akten, M Kuş Şahin, C. Örücü, Ö.K. Küçük, V., Akten, S., Eraslan, Ş., 2009, Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum) SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009 Isparta. 2009.
 • 2 TOPAY, M., GÜL, A., 2008.Biyoiklim Tabanlı Turizm ve Rekreasyon Planalaması, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, ANTALYA.
 • 3 TOPAY, M., GÜL, A., 2008. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, (13.Mayıs.2008) SDU Isparta.2008.
 • 4 Gül, A., TOPAY, M., 2008. Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarına Yönelik Yeni Politik Yaklaşımlar. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, (13.Mayıs.2008) SDU Isparta.2008.
 • 5 TOPAY, M., KAYA, L.G.., 2007. Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili, III. Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi, ANTALYA, 22-25 Kasım2007, s:554-557.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Topay, M. Eraslan, Ş., 2012, The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas, International Construction Congress 2012, Isparta.
 • 2 Topay, M., 2012, Human Thermal Comfort (HTC) for Sustainable Landscape Planning, BENA Istanbul 2012 Conference, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment Proceedings Book, 599-606, İstanbul.
 • 3 TOPAY, M., 2011. RECREATION AS AN IMPORTANT NON-WOOD FOREST PRODUCT, II. INTERNATIONAL NON-WOOD FOREST PRODUCT SYMPOSIUM, PROCEEDINGS P:58-63.
 • 4 TOPAY, M., ERASLAN, Ş., 2011. CAN MINING AREA BE CONVERTED INTO THE TOURISM CENTER?, I. ULUSLARARASI 4.ULUSAL EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER KİTABI S:93-102.
 • 5 Gül, A., Topay, M., Özaltın, O., 2009, The Important of Urban Forests Towardto Global Warmıng Threat, (Küresel Isınma Tehdidine Karşı Kent Ormanlarının Önemi) International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta, s:221-234.
 • 6 Topay, M. Gül, A., 2009, The role of urban landscape design ın urban image and urban identity (Kentsel peyzaj düzenlemelerinin kentsel imge ve kentin kimlik kazanmasındaki rolü) International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta, s:680-691, 2009.
 • 7 TOPAY, M., 2009. Sağlık Bulma Yönünden Rekreasyonun Katkıları:Isparta İli Örneği, II. Uluslararası Sağlık turizmi Kongresi, Antalya, Türkiye
 • 8 TOPAY, M., 2007. "The Importance of Climate for Recreational Planning of Rural Areas; Case study of Muğla Province, Turkey." 3 rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, (19-22 September 2007)(P:29-36)
 • 9 TOPAY, M., KOÇAN, N., 2007. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Açık Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi. Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi, Ankara, 6-8 Haziran 2007, s:187-195.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Peyzaj Planlama Sürecinde Asgari Proje Standartları'nın Tespiti ve Sunum Teknikleri (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)
 • Doktora Tezi
 • 1 BARTIN-ULUYAYLA Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Davraz Kayak Merkezi’nin Çim Kayağı Etkinliği Açısından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi
 • 2 Isparta İlinde Yapılabilecek Alternatif Turizm Türlerinin ve Yerlerinin CBS Araçları ile Belirlenmesi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Alanların Peyzaj Onarım Çalışmaları İçin ‘Karar Destek Sistemi Yazılımı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kentsel Açık-yeşil Alan Sistemlerinin Sürdürebilirlik Bağlamında İrdelenmesi; Artvin Örneği
 • 2 Isparta Kenti’nin Rekreasyon Planlaması
 • 3 Arkeolojik Alanlarda Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi: Troya Ören Yeri Örneği
 • 4 Seyhan Irmağı Havzası Biyoiklimsel Konfor Yapısının Belirlenmesi
 • 5 Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, SDÜ BAP
 • 6 Isparta İli Rekreasyon Planlaması İçin Biyoiklimsel Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 7 Davraz Kayak Merkezi’nin Çim Kayağı Etkinliği Açısından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi
 • 8 Isparta İlinde Yapılabilecek Alternatif Turizm Türlerinin ve Yerlerinin CBS Araçları ile Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 OSMANELİDAE-2 Bilecik-Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim II
 • 2 Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi
 • 3 Ormancılıkta Proje Hazırlama Eğitimi
 • 4 KENT AĞAÇLARI BİLGİ SİSTEMİ MODELİ, TUBİTAK 1001 DESTEK PROGRAMI
 • 5 ISPARTA ILINDE SÜRDÜRÜLEBILIR YAYLA TURIZMI OLANAKLARININ EGIRDIR BESKUYULARYAYLASI ÖRNEGINDE IRDELENMESI
 • 6 YAT TURİZMİNİN RİZE ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
 • 7 KARA, Ö., TOPAY, M., ÖZTÜRK, M., 2004Bartın İli'nde gerçekleştirilen rekreasyon etkinliklerinin toprakların bazı fiziksel ve biyolojik özelliklerine etkilerinin araştırılması.( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Araştırma Fonu 2004.59.03.07 nolu proje)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Akdeniz Ulusal Çevre Sempozyumu
 • 2 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknıkleri Sempozyum ve Çalıştayı
 • 3 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2013
 • 4 2009 Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 5 AMASRA ÇALIŞTAYI "Amasra'da Turizm Geleceği" Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TOPAY, M., 2007. "The Importance of Climate for Recreational Planning of Rural Areas; Case study of Muğla Province, Turkey." 3 rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, (19-22 September 2007)(P:29-36)Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2224)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmettopay
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yaban Hayatı Derneği
 • 2 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Serap Yılmaz, Ali Özbilen. 2011. Hayvanat Bahçeleri Tasarım İlkeleri ve Tipolojileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 12;47-56.
 • 2 Serap Yılmaz, Sema Mumcu and Ali Özbilen, "Effects of spatial differences on visitor perceptions at zoo exhibits" Scientific Research and Essays, Vol. 5 (16),pp. 2327 - 2340[Full Article , 2010
 • 3 Uzun, S., Müderrisoğlu, H. 2009, Kırsal Rekreasyon Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Bolu Gölcük Orman İçi Dinlenme Yeri Örneği(SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı :1, 2010)
 • 4 Akten, M., Yılmaz, O., Gül, A., 2009, Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin Belirlenmesi:Isparta Ovası Örneği (SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı :2, 2009)
 • 5 Kuş Şahin, C., Erol, U. E., 2009, Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri,(SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı :2, 2009)
 • 6 Kaya, L.G. "Assessing Forests and Lands with Carbon Storage and Sequestration Amount by Trees in the State of Delaware, USA," Scientific Research and Essays, Vol. 4 (10), 1100-1108, 2009.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Gümüşhane-Trabzon Karayolu Güzergahı Peyzaj Değerlerinin İrdelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2007, Cilt 8
 • 2 Kentsel Estetik ve Çankırı Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dregisi, 2007, Cilt 7.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 MAÇKA BÖLGESİ’NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 2 ARTVİN İLİNDE DOĞAL ÇEVRENİN KENT KİMLİĞİNE ETKİLERİ
 • 3 Koçan, N., 2013, Kızılcahamam-Çamlıdere (Ankara) Bölgesi Jeolojik Mirasının Koruma Kullanma Potansiyeli, Kastamonu Ü. Orman F. Dergisi, 2013,13 (1): 36-47
 • 4 Tarihi Çevreleri Koruma Sürecinde Yeni Yaklaşımlar: Kongre TurizmiSafranbolu-Çarşı Örneğinde Bir Araştırma
 • 5 PEYZAJ MİMARLIĞI ARAŞTIRMALARINDA YARARLANILAN BAZI YÖNTEMLER
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanlığı
 • 2 BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 ABD Başkanlığı
 • 2 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ABD BAŞKANLIĞI
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLIĞI
 • 2 Tez İnceleme Komisyonu Üyeliği
 • 3 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLIĞI
 • 4 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLIĞI
 • 5 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLIĞI
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Yeni Bina İnşaatı İzleme ve Planalama Çalışma Grubu
 • 9 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu üyeliği (2006-2007)
 • 10 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim ve İntibak Komisyonu üyeliği (2004)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 ZKÜ Çaycuma Yerleşkesi Peyzaj Projesi
 • 2 Bartın İli Ulus İlçesi Drahna Bölgesi Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi
 • 3 ZKÜ Merkez Yerleşke Isı Merkezi Çevresi Peyzaj Projesi
 • 4 Sinop İli Karakum Mevkii Nisi Göleti Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi
 • 5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölüm Bahçesi Peyzaj Projesi
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 GÜLEZ, S., ÇORBACI, L., TOPAY, M., 2005. ZKÜ Merkez Yerleşke Isı Merkezi Yolu ve Çevresi Peyzaj Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 2005, s: 24-34, BARTIN.
VERDİĞİ DERSLER
CBS Uygulamaları
Coğrafi Silgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları
ÇED VE SÇED
ÇEVRE SORUNLARI
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
DİJİTAL PEYZAJ VE MODELLEME YÖNTEMLERİ
İKLİM TABANLI PEYZAJ PLANLAMA
Karayolları Peyzaj Planlaması
Kentsel Peyzaj Planlama Projesi
KENTSEL REKREASYON PLANLAMASI
KIRSAL PEYZAJ PLANLAMA
Kırsal Peyzaj Planlama Projesi
Mesleki Uygulama Bilgisi
Park, Bahçe ve Peyzaj Mimarisi
Perspektif
Peyzaj Konstrüksiyonu
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi
Peyzaj Mühendisliği
PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
Peyzaj Yapı Elemanları
Peyzaj Yapı ve Donatıları
PEYZAJ YAPI VE MALZEMELERİ
Proje 1
Proje 6
Proje I
Proje II
Proje III
Rekreasyon Alan Planlaması
Su Kaynaklarının Rekreasyonel Planlaması
Şehircilik ve Çevre Sorunları
Yapı ve Malzeme Bilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!