Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110529
E-Posta mustafaozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) 9.12.1999
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 7.6.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Boyutlarıyla Beyin Göçüne Genel Bir Bakış", Uluslararası Davras Kongresi, 27-29 Eylül 2009, Isparta, 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İmalat Sanayiinde Kadın İstihdamı", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye' deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gezici mevsimlik tarım işçileri ile yerel mevsimlik tarım işçilerinin durumlarının karşılaştırmalı analizi: Isparta örneği, (Hazırlayan: Berna YİĞİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 2 Türk ve italyan iş hukukunda iş güvencesi düzenlemelerinin karşılaştırılması, (Hazırlayan: Burcu ÖZKAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 3 Türkiye' de sosyal güvenlik sisteminde hizmet tespiti, (Hazırlayan: Murat GÖÇMEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 4 Mobbing uygulamalarının çalışma hayatına etkileri: Zonguldak çağrı merkezi örneği, (Hazırlayan: Okan POSTAL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 5 Kadın çalışanlarda yaşanan iş-aile çatışması ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Burdur/Bucak örneği, (Hazırlayan: Sema Yiğit), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE
 • 6 Çalışma İlişkilerinde Taşeron Sistemler Üzerine Uluslararası Bakış, (Hazırlayan: Kubilay ÖZENER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 7 Psikososyal ve Ekonomik Açıdan Kadın ve Sorunları: İstanbul Bayrampaşa Örneği, (Hazırlayan: İshak KOÇYİĞİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 8 Mobbingin çalışanlar üzerindeki etkileri: Türk hukuk Sistemi' nde mobbing, (Hazırlayan: Fatma ÇOPUR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 9 Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin iş güvencesi algısının ölçülmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi taşeron işçileri üzerinde bir araştırma, (Hazırlayan:Mehmet ÇELİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 10 Örgütsel demokrasi bağlamında sendikal demokrasinin sendikal sendikal bağlılığa etkisi: İzmir ilinde bir inceleme, (Hazırlayan: Hatice DEMİRTAŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 11 Örgütsel sessizlik iş performans ilişkisinde lider tarzlarının rolü: Özel sektörde bir uygulama, (Hazırlayan: Zehra TURAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 12 Milli eğitim bakanlığı' na bağlı ortaöğretim kurumlarında örgütsel adalet ve çatışma yönetimi ilişkisi ( Denizli Örneği), (Hazırlayan: Hilal BOLAK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 13 Çalışma hayatında kadın akademisyenlerin mobbing algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, (Hazırlayan: Aybüke AĞCAKAYA), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017
 • 14 Personel güçlendirmenin iş aile çatışmasına etkisi ve aşırı iş yükünün aracılık rolü: Isparta ilindeki sağlık kurumları üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Zeynep GENCER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 15 Türkiye' de sosyal devlet anlayışı kapsamında uygulanan sosyal politikalar ışığında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının gerçekleştirdiği sürekli yardımların etkinliği: Isparta İli örneği, (Hazırlayan: Fulya ÇINAR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 16 Çalışma hayatında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yeri: Adana' da tekstil sektörü üzerine uygulama, (Hazırlayan: Melike ERSOY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 17 Sendikalı banka personelinin sendikal faaliyetlere yaklaşımı: Isparta/ merkez örneği, (Hazırlayan: Fatma VURAL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 18 Çalışmanın değişen anlamı ve çalışma hayatına yön veren uluslararası kuruluşlar, (Hazırlayan: Ahmad İSBATOV), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE
 • 19 Ücret Sistemlerinin Çalışanlar Üzerine Etkilerinin Analizi: Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Örneği, (Hazırlayan: Esmanur YOLDAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 20 Türkiye' de çocuk işçiliğinin ulaştığı boyut ve mücadele politikaları: SDÜ MYO öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Ali İhsan Burak DUR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 21 İş tatmininin ve iş stresinin araştırma görevlileri üzerinde incelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, (Hazırlayan: Hilal Tuğçe BAYAR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 22 Yüksek Öğretim Gençliğinin İşsizlik kaygısı ve çalışma hayatı algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Merve AKINCI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 23 Aktif ve pasif istihdam politikaları bağlamında İŞKUR' un faaliyetlerinin tanınabilirliği: Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Gözde CEVHER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 24 İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısında İncelenmesi [Kırşehir İli Örneği](Hazırlayan: Zehra KARAKOÇ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 25 Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikası ve Uluslararası Göçün Türkiye'deki Güncel Sorunları (Hazırlayan: Yasemin NAZ), SDÜ, SBE, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 26 Türkiye' deki kıdem tazminatı uygulamalarının hukuki sonuçları ve dengeleyici politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y .lisans Tezi, (Mevlüt Hakan Göde)
 • 27 Araştırma Görevlilerinin İş Doyumlarının Bireysel ve Demografik Açıdan İncelenmesi: SDÜ Örneği (Hazırlayan: Sabriye AKITICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 28 Çalışma Yaşamında İş Stresinin Verimlilik Üzerine Etkileri: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma TETİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 29 Son Değişiklik ve Reformlar Işığında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi (Hazırlayan: Özlem ALICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 30 Türkiye’de İstihdam Üzerindeki Mali Yükümlülükler: OECD Ülkeleriyle Bir Karşılaştırma (Hazırlayan: Adnan DİLMEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 31 Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Gelir Dağılımına Etkisi (Hazırlayan: Arzu AKSOY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 32 Sosyal Dışlanma Bağlamında Engellilerin Çalışma Hayatından Soyutlanması: Antalya Örneği (Hazırlayan: Merve DARIYEMEZ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 33 Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Katkıları: Manisa İli Örneği (Hazırlayan: Gökhan ÇELİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 34 Türkiye’de Çalışan Yoksulluğı ve Yoksulluk Politikaları: Kapıcıların Çalışan Yoksulluğu Bağlamında Değerlendirilmesi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Mustafa Özcan TAŞKESEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 35 Türkiye’de 1980 Sonrası İhracata Dayalı Büyüme Modeline Geçilmesinin İstihdama Etkilerinin Küreselleşme Bağlamında İncelenmesi, (Hazırlayan: Mehmet YİYİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 36 Turizm Sektöründe İstihdam İmkânlarının Göç Üzerindeki Etkileri: Fethiye Örneği (Hazırlayan: Kader TÜRKOĞLU), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 37 Anasınıfı Öğretmenlerinde Strese Yatkınlığın İş Tatminine Etkisi: Isparta İl Örneği (Hazırlayan: Zahide GENÇTÜRK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 38 Sanayi İşletmelerinde Teknolojik Gelişmenin İşçiler Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma DAĞLI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 39 Yerel Siyaset ve Kalkınma İlişkisinin Analizi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Hamza KANDEMİR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Şehit Yakınları ve Gazilere Sağlanan Desteklerin Sosyal Dışlanma Algısı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, (Hazırlayan: Ali Kemal NURDOĞAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VEAKADEMİSYENLERİN OTOMATİK KATILIMA BAKIŞAÇILARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN İNSAN FAKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 • 3 İŞ HAYATINDA ÇALIŞANLARIN YAŞADIKLARI STRESİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, e-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Elazığ, Türkiye.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, e-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Elazığ, Türkiye.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 2 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 3 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 4 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 5 bölüm başkan yardımcılığı
 • 6 bölüm başkan yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel araştırma metodları-I
Çalışma ekonomisi
Emek piyasaları yönetimi
Endüstri ilişkileri teorisi
İş hukuku
İş ve sosyal güvenlik hukuku
Kamu çalışanlarının sendikal hakları-Dünyada ve Türkiye''''deki uygulamaları
Karşılaştırmalı endüstri ilişkileri
Küreselleşme sürecinde endüstri ilişkilerinde yeni eğilimler
Sosyal güvenlikte yeni arayışlar
Toplu pazarlık ekonomisi
Türkiye''de dünyada sendikacılık
Ücret politikaları ve uygulamaları
Ücret teorisi
Yukarı çık