KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110529
E-Posta mustafaozturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7496-4385
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) 09.12.1999
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 07.06.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYAR HİLAL TUĞÇE, ÖZTÜRK MUSTAFA, TEKNOLOJİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİSİ : VAR ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), , 119-127. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 TÜZÜN PERİHAN, ÖZTÜRK MUSTAFA, İş Güvencesizliği Algısında Yöneticilerin Liderlik Tarzları ve Güç Mesafesinin Etkisi Üzerine Bir Literatür Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2(37), , 83-109. Doi: 56041/746413, (2020), (Diğer)
 • 3 EPİK TEKİN MERYEM, ÖZTÜRK MUSTAFA, SAĞLIK HİZMETLERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2020, C.25, S.4, s.451-467.. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), , 451-467. (2020), (Diğer)
 • 4 OKUMUŞ BÜLENT, ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE YAŞLILIK SİGORTASININ YENİDEN GELİR DAĞILIMI AÇISINDAN ANALİZİ, Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 2020, Yıl: 2, Sayı: 4, 61-82.. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), , 61-82. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 5 GÜL TOLGA, ÖZTÜRK MUSTAFA, Çocuk İşçiliğinin Nedenlerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2020/12, Sayı:38, s.130-148. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(38), , 130-148. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 6 UMUTLU SELİN, ÖZTÜRK MUSTAFA, İŞ YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi DergisiY.2020, C.25, S.3, s.297-306.. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi DergisiY.2020, C.25, S.3, s.297-306, 25(3), , 297-306. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 7 EREŞ GÜLDAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, KADINLARIN SENDİKALARDA GÖREV ALMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), , 71-88. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÖZAYDIN MEHMET MERVE, ÖZTÜRK MUSTAFA, REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE YOKSULLUK VE YENİ SOSYAL RİSKLERLE MÜCADELE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 205-219. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 YABANOVA ECEHAN KAZANCI, ÖZTÜRK MUSTAFA, İş Kazalarının Hukuki Sonuçları. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 3(4), , 83-105. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 10 TÜZÜN PERİHAN, ÖZTÜRK MUSTAFA, İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK TARZLARI VE GÜÇ MESAFELERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 83-109. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ÖZTÜRK MUSTAFA, ŞAHVERDİOĞLU HİLAL, ÇALIŞAN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ISPARTA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 24(3), , 679-702. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 12 ÖZTÜRK MUSTAFA, ŞEN OSMAN, KORKMAZ ASENA, TÜRK İŞ HUKUKUNDAKİ İŞ GÜVENCESİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: KONYA-SEYDİŞEHİR’DE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 1111-1130. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 13 dur ali ihsan burak, nurdoğan ali kemal, ÖZTÜRK MUSTAFA, Çalışma Hayatında Örgütsel Davranış Açısından Duygusal Emek Kavramı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(3), , 9-19. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 14 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ İLE TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİLERİN VATANDAŞLIK HAKKI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 23(3), , 1163-1172. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 15 BAYAR HİLAL TUĞÇE, ÖZTÜRK MUSTAFA, iş stresinin iş tatmini üzerindeki etkisi: süleyman demirel üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir araştırma. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 22(2), , 525-546. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 16 dur ali ihsan burak, ÖZTÜRK MUSTAFA, Türkiye’ de dünyada çocuk işçiliği ve mücadele politikaları: SDÜ MYO öğrencileri üzerine bir araştırma. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 22(3), , 613-635. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 17 nurdoğan ali kemal, dur ali ihsan, ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KIDEM TAZMİNATI FONU. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2016), (Alan Endeksleri)
 • 18 AKITICI SABRİYE, ÖZTÜRK MUSTAFA, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BİREYSEL VE DEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ SDÜ ÖRNEĞİ. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi (2016), (Alan Endeksleri)
 • 19 ÖZTÜRK MUSTAFA, YÜKSEL HASAN, Do the Terrorist Activities Occur As a Result of the Lack of Social Policy Implementations in the Eastern and the South Eastern Part of Turkey. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(3), , 155-167. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 20 ÖZTÜRK Mustafa, SENDİKAL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLÜ HAREKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 18(2), , 269-285. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 21 YÜKSEL HASAN, ÖZTÜRK MUSTAFA, SOCIAL POLICY CENTERED APPROACH ON GENDER DISCRIMINATION IN TURKEY A STITUATIONAL ANALYSIS. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 149-164. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 22 ÖZTÜRK Mustafa, ÇETİN BAŞAK IŞIL, DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR. JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY, 16(4), , 2661-2698. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 23 Topçuoğlu Metin, ÖZTÜRK MUSTAFA, ÖZEL SİGORTA GİRİŞİMİNİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN ÖNEMİ. VİZYONER DERGİSİ, 1(1), , 1-16. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 24 ÖZTÜRK MUSTAFA, ALTUNTEPE NİHAT, Türkiye de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları Bir Alan Araştırması. JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY, 11(3), , 1587-1625. (2008), (Alan Endeksleri)
 • 25 ÖZTÜRK Mustafa, SANCAK SÜLEYMAN, HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİHİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ. JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY, 7(2), , 761-794. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 26 ÖZTÜRK MUSTAFA, iÇ GÖÇLERİN İSTANBUL KENT VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ. Amme İdaresi Dergisi, 40(1), , 85-106. (2007), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZTÜRK MUSTAFA, NURDOĞAN ALİ KEMAL, Türkiye' de İşçi Sendikası ve Memur Sendikalarının Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Uluslararası 1 Mayıs Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZTÜRK MUSTAFA, Kaçar Tevfik, Kamu Sendikacılığı ile İşçi Sendikacılığının Karşılaştırılması. Uluslararası 1 Mayıs Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 KORKMAZ FATMA, ÖZTÜRK MUSTAFA, İş Hayatında Çalışanların Yaşadıkları Stresin Demografik Özellikler Açısından Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (2017). (Özet bildiri)
 • 4 KORKMAZ FATMA, ÖZTÜRK MUSTAFA, Sağlık Sektörü Çalışanların İşgücü Verimliliğinin İnsan Faktörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (2017). (Özet bildiri)
 • 5 ALTAY SELİN, ÖZTÜRK MUSTAFA, iş sözleşmesinin unsurlarından olan ücretin iş tatmini üzerine etkisi. congress on international economic and administrative perspectives:new regional visions (2016). (Özet bildiri)
 • 6 ÖZTÜRK Mustafa, TÜRKOĞLU MUSTAFA ERHAN, YILDIRIM KADER, BEYİN GÖÇÜ. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ (2009). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜZÜN PERİHAN, ÖZTÜRK MUSTAFA, Banka Çalışanlarının İş Güvencesizliği, Liderlik Tarzı ve Kontrol Odağı Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. işletme araştırmaları dergisi, 13(1), , 549-568. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TÜZÜN PERİHAN, ÖZTÜRK MUSTAFA, The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/ , 67-94. Doi: 10.26650/jspc.2020.80.884060, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 GÜMÜŞ MÜZEYYEN, ÖZTÜRK MUSTAFA, POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ:KEN LOACH SİNEMASI. İş ve Hayat , 34-58. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖZTÜRK MUSTAFA, DEMİRTAŞ HATİCE, ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SENDİKALDEMOKRASİNİN SENDİKAL BAĞLILIĞA ETKİSİ:İZMİR İLİNDE BİR İNCELEME. İş ve Hayat , 9-36. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 5 AYDOĞAN AYŞEGÜL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Y KUŞAĞININ SENDİKALAR HAKKINDAKİ TUTUMLARI:SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. İş ve Hayat , 195-231. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 6 GÖÇMEN MURAT, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Kayıt Dışı Hizmetin Tespiti. İş ve Hayat , 225-256. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÇELİK MEHMET, ÖZTÜRK MUSTAFA, KANDEMİR HAMZA, Taşeron Çalışanların İş Güvencesi Algılarına İlişkin Alan Araştırması ve 375 Sayılı KHK 23. ve 24. Madde Sonrası Değerlendirme. İş ve Hayat , 74-117. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÖZTÜRK MUSTAFA, DUR ALİ İHSAN BURAK, NURDOĞAN ALİ KEMAL, 2018 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı. Toprak İşveren Dergisi , 10-17. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 9 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Şehit yakınları ve gazilerin sosyal dışlanmışlık algısı ve yaşam kalitesi. İş ve Hayat, 4(7), , 19-50. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 BOLAK HİLAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), , 69-93. (2017), (Diğer)
 • 11 GÜLAY TUBA, IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AKADEMİSYENLERİN OTOMATİK KATILIMA BAKIŞAÇILARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. İş ve Hayat , 179-205. (2017), (Diğer)
 • 12 YİĞİT Berna, ÇİÇEK ÖZAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), , 1-25. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 13 Nurdoğan Ali Kemal, Dur Ali İhsan Burak, ÖZTÜRK MUSTAFA, Türkiye nin mülteci sorunu ve Suriye krizinin mülteci sorununa etkileri. İş ve hayat, 2(4), (2016), (Alan Endeksleri)
 • 14 KORKMAZ ADEM, ÖZTÜRK Mustafa, KORKUT GÜLSÜM, İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK YARDIMI. İSTİHDAMDA 3İ , 56-58. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 15 ÖREN KENAN, ÖZTÜRK Mustafa, DARIYEMEZ MERVE, TÜRKİYE DE SOSYAL DIŞLANMA EKSENİNDE ÖTEKİLEŞTİRME OLGUSU. PROF.DR. CİHANGİR AKIN' A ARMAĞAN , 485-511. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 16 ŞAHİN LEVENT, ÖZTÜRK MUSTAFA, KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU. SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI , 3-29. (2008), (TR DİZİN)
 • 17 ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YENİ SENDİKAL PERSPEKTİFLER. SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI , 477-514. (2007), (TR DİZİN)
 • 18 ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE DE İÇ GÖÇE KATILANLARIN KENT YAŞAMINA VE KENTSEL EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ. SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI (2007), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, VAZİFE MALULLERİNİN İSTİHDAM HAKKI. 19.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 2 ARSLAN ELİF TÜRKAN, NEGİZ NİLÜFER, ÖZTÜRK Mustafa, ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ AMPİRİK BİR İNCELEME. 12.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ (2010). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÖNÜLAÇAN ÖZER AYŞENUR, ÖZTÜRK MUSTAFA, ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI - 2021(2021). Hiperyayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI - 2021, Araştırma Kitabı, Editör, 01.09.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
A Tipik İş Sözleşmeleri
Aktif İşgücü Politikaları
Bireysel İş Hukuku I
Bireysel İş Hukuku II
Cumhuriyet Dönemi Sendikacılık Hareketi
Emek Piyasalarının Yönetimi
Endüstri İlişkileri Teorisi
Endüstri İlişkileri Yönetimi
İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetimi
İş Hukuku
İş Hukukunun Güncel Sorunları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sendikalar Hukuku
Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
Toplu Sözleşme Hukuku
Türkiye de İşgücü Piyasası
Türkiye de Uygulanan Aktif İstihdam Politikaları
Türkiye de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Türkiye’de İstihdam ve Kalkınma
Türkiye’de ve Dünyada Sendikacılık
Türkiye'de İşgücü Piyasası
 
Bu İçeriği Paylaş!