KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114552
E-Posta huseyinozkan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.hasanhuseyinozkan.org
ORCID ID 0000-0001-5249-1444
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 30.06.1987
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 05.07.1999
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 12.01.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özkan, H. H. (2011). Araştırma sonuçlarının kullanımı. R.Kıncal (Ed.). Bilimsel araştırma teknikleri, 247-260, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • 2 Özkan, H. H. (2006). Eğitsel ders yazılımları, M. Gürol (Ed.). Öğretim teknolojileri ve materyalgeliştirme. 191-198, Ankara, Akış Yayıncılık.
 • 3 Özkan, H. H. (2005). Hedefler. Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. M. Öztürk (Ed.). Öğretimdeplanlama ve değerlendirme 53-65, Ankara, Lisans yayıncılık.
 • 4 Özkan, H. H. (2005). Temel İstatistik Bilgisi. M. GÜROL (Ed.). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara, Akış Yayıncılık, 315-332.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkan, H. H. (2010). Cooperative learning technique through internet based education: A modelproposal. Education. Project Innovation of Mobile, 130 (3), 499-508.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, H. H. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerini gerçekleştirmede bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumları
 • 2 Özkan, H. H. (2009). Mesleki teknik eğitimde inovasyon ihtiyacı. I. Uluslararası Türkiye EğitimAraştırmaları kongresi.
 • 3 Taş, S., Koç, M. ve Özkan, H. H. (2009). Türkiye’ de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yöneliklisans programı önerisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları kongresi.
 • 4 Özkan, H. H. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretim yöntemlerinin birlikteUygulanmasının akademik başarıya etkisi. 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim TeknolojileriKongresi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2014). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri
 • 2 Pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi.
 • 3 Pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi.
 • 4 Pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi.
 • 5 Popüler kültür ve eğitim
 • 6 Özkan, H. H., Albayrak, M., ve Berber, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim OkullarındaYaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü
 • 7 Öğrenme modelleri açısından modüler öğretim
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Öğrencilerin Vitamin eğitim Yazılı İle İlgili Görüşlerinin Analizi (Yeni Levent Lisesi ve Etiler Lisesi Örneği)
 • 2 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilikleri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 YÜKSEKÖĞRETİMDE BÖLÜM BAŞKANLARININ YÖNETSEL ETKİLİLİK DÜZEYİ. Yüksek Öğretim Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden değerlendirilmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Psikolojisi
Nitel Araştırma Yöntemleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Seminer ve uygulamaları
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Öğretim yöntemleri
Program Geliştirmeye Giriş
Rehberlik
Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamalar
 
Bu İçeriği Paylaş!