KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114552
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.hasanhuseyinozkan.org
ORCID ID 0000-0001-5249-1444
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 949
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 30.06.1987
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 05.07.1999
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 12.01.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Perçemkaya Furkan, ÖZKAN Hasan Hüseyin, Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 6(12), , 172-192. Doi: 10.35235/uicd.1310776, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Çelikten Mustafa , Yıldırım Ahmet, Çelikten Yeliz, MİLLİ BAYRAMLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , 3298-3310. Doi: 10.26449/sssj.3244., (2021), (EBSCO)
 • 3 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, ÇELİKTEN MUSTAFA, Yıldırım Ahmet, Çelikten Yeliz, MİLLİ BAYRAMLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 7(86), Doi: 10.26449/sssj.3244, (2021), (Diğer)
 • 4 Sarıcalar Fatma, ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Öğretmenlerin Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 8(2), , 114-130. Doi: 10.33710/sduijes.971614, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Millet Şuurundan Milliyetçilik Ve Ülkücülüğe. ULUSLARARASIMEDENİYET ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 3(1), , 337-368. Doi: 10.26899/inciss.126/doi, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 ÇELİKTEN MUSTAFA, ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), , 805-825. Doi: 10.26466/opus.418565, (2018), (Diğer)
 • 7 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Çelikten Yeliz, Milli Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı ve Maarif Müfettişleri Alt Sisteminin İşleyişi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), , 965-990. Doi: 10.26466/opus.321994, (2017), (Diğer)
 • 8 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, The Analysis of the Opinions of School Directors about Their Knowledge of the Curriculums and Their Support and ntrol in the ImpColementation. Universal Journal of Educational Research, 4(11), , 2653-2668. Doi: 10.13189/ujer.2016.041120, (2016), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, An Analysis of Teachers Opinions about TheirKnowledge of Curriculum Terms Awareness. Universal Journal of Educational Research, 4(7), , 1601-1613. Doi: 10.13189/ujer.2016.040713, (2016), (Journals Indexed in Eric)
 • 10 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Cooperative learnin technique through internet based education a model proposal (İnternet temelli eğitim yoluyla işbirliğine dayalı öğrenme tekniği model önerisi). Education, 130(3), , 499-508. (2010), (SSCI)
 • 11 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Çoklu zeka kuramı ve eğitim programı öğeleri ilişkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), , 332-344. Doi: 10.12739, (2008), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, The Analysis of the Opinions of School Directors about Their Knowledge of the Curriculums and Their Support and Control in the Implementation. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, KÖSE ERDOĞAN, Eğitim Programı Kavram Farkındalığının Analizi/ Analyzing of Curriculum Term Awareness. III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKAN Hasan Hüseyin, İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrenme öğretme süreçlerini gerçekleştirmede bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumları. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Mesleki teknik eğitimde inovasyon ihtiyacı. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (2008). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Taş Sait , KOÇ MUSTAFA, YILMAZ EBRU, Türkiye de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları kongresi. (2008). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÖZKAN Hasan Hüseyin, İşbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretim yöntemlerinin birlikte uygulanmasının akademik başarıya etkisi. 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. (2005). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Ayan Merve, ÖZKAN Hasan Hüseyin, Ortaokul 7.Sınıf Matematik Ders Kitabının Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 9(2), , 257-290. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Çağlar Cemile, TÜRKİYE’DE 2010-2020 YILLARI ARASINDA OTİZM ile İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 77-97. (2021), (EBSCO)
 • 3 ÇAĞLAR CEMİLE, ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, TÜRKİYE’DE 2010-2020 YILLARI ARASINDA OTİZM ile İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(40), , 77-97. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, ÇELİKTEN MUSTAFA, Öğretmenlik Meslek Eğitimi İle İlgili Etik Olmayan Durumlar. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), , 76-84. (2018), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, ÖZTOP MUSTAFA, Öğrencilerin vitamin eğitim yazılımı ile ilgili görüşlerinin analizi Yeni Levent Lisesi ve Etiler Lisesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), , 177-196. (2016), (EBSCO)
 • 6 Yalçınkaya Yüksel, ÖZKAN Hasan Hüseyin, 2000 2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri İle ilgili makalelerin içerik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), , 31-45. (2014), (Diğer)
 • 7 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Türkiye'de Eğitim Programları Anlayışı. Yeni Türkiye | Stratejik Araştırma Yeni Türkiye Eğitimi Özel Sayısı, 2(58), , 1113-1125. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(29), , 69-91. (2014), (TR DİZİN)
 • 9 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Yapılandırmacı odaklı öğretim tasarım örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., 15(28), , 47-66. (2012), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), , 29-48. (2012), (Diğer)
 • 11 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Matematik öğretmenlerin sınıf içi yönelttiği sorular ve öğrenci cevapları düzeyi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 10. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), , 64-81. (2011), (Diğer)
 • 12 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Bilgi toplumu eğitim programları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(10), , 113-132. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 13 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Popüler kültür ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), , 29-38. (2006), (Diğer)
 • 14 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Albayrak Mustafa , Berber Kadir, Öğretmen adaylarının yapmış oldukları öğretmenlik uygulamalarının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, 33(168), , 228-234. (2005), (Diğer)
 • 15 ÖZKAN Hasan Hüseyin, İşbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının geleneksel sınıf düzenine etkisi. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), , 101-112. (2005), (Diğer)
 • 16 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Öğrenme modelleri açısından modüler öğretim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), , 117-128. (2005), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, Eğitim Sosyolojisi(2018). PEGEM A, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Bilimsel Araştırma Teknikleri(2010). Nobel yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Öğretimde planlama ve değerlendirme(2006). Akış Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 4 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Öğretim teknolojileri ve Materyal Hazırlama(2006). Akış Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 5 ÖZKAN Hasan Hüseyin, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme(2005). Lisans Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 AYAN Merve, Liselere Geçiş Sınavı matematik sorularının öğrenci başarısına ve matematik öğretim programına uygunluğunun değerlendirilmesi, Matematik öğretim prıogramı, LGS sınav soruları, 29.06.2023. Yüksek Lisans
 • 2 Yalçınkaya Yüksel , Ortaöğretim Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz Yeterlikleri., Eğitim teknolojileri ve etkileşimli tahta, 20.05.2013. Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!