KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Mustafa CALAPOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114260
E-Posta mustafacalapoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/04265/doc-dr-mustafa-calapoglu
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.10.1991
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 10.09.1996
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 26.06.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Asci H, Ozer MK, Calapoglu M, Savran M, Oncu M, Yesilot S, Candan IA, Kulac E, Cicek E. Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages. J Bio Life Sci 2011 2(1):32-37
 • 2 Şahin Calapoğlu N, Calapoğlu M. Alzheimer hastalığında kemokin ve kemokin reseptörlerinin rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 2009:16:39-44.
 • 3 Engin AO, Calapoğlu M. İlköğretim okulu öğrencilerinde uyku bozuklukları dağılımı (Kars ili örneği). Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. 2009;2(2):29-48.
 • 4 Engin AO, Calapoğlu M, Seven MA, Yörük AK. Davranışlarımızın Genetik ve Çevresel Boyutları. Kafkas Ünv. Fen Bil. Derg. 1(2): 37-56, 2008
 • 5 Engin AO, Calapoğlu M, Gürbüzoğlu S. Uzun Süreli Bellek ve Öğrenme. Sosyal Bilimler Ens. Der. 2, 251-262, 2008
 • 6 Baykara H, Calapoğlu M, Gursoy-Kol Ö, Yüksek H. Synthesis, antioxidant activities, GIAO NMR calculations and non-aqueous medium titrations of some new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives. Trends in Heterocyclic Chemistry, 13: 79-84, 2008
 • 7 Nilufer Sahin-Calapoglu, Mustafa Calapoglu, Ahmet Karaguzel. Non-syndromic recessive hearing loss Linkaged TMPRSS3 gene in the Turkish population. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3):31-35,2005.
 • 8 Calapoğlu M, Değer O, AlverA A, Şahin-Calapoğlu N, Kalay E, Buruk K. Development of nephelometric alpha1-AT method and its performance characteristics. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6:29-41, 2005.
 • 9 Şahin N, Karagüzel A, Calapoğlu M.: Plantago major (damar otu) bitki ekstratının insan lenfosit hücrelerinin mitotik indeksi üzerine etkilerinin araştırılması. İbni Sina Tıp Dergisi, 8: 105-109, 2003.
 • 10 Şahin N, Ergül HA, Karagüzel A, Calapoğlu M, Celep F.: Kimyasal mutajen oldukları düşünülen oto boyar maddelerin SCE (kardeş kromatid değişimi) üzerindeki etkilerinin araştırılması. İbni Sina Tıp Dergisi, 8: 148-150, 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mesane kanseri ile DNA tamir genlerinden KU 70/80 genetikvaryantlarının ilişkisinin araştırılması
 • 2 Yoğun olarak tüketilen bitkilerde obestatin-benzeriimmünoreaktif maddelerin belirlenmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Sahin U, Calapoglu M, Ozcelik N. Roles of chemokines and chemokine receptores on Alzheimer's disease pathogenesis. Neuroanathomy; 2008, 7(1):2
 • 2 Calapoglu M, Karacop A, Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Elyıldırım UY, Avsaroglu S. Assosiation of the serotonin transporter promoter lenght polymorphism (5-HTTLPR) with anxiety and academic performance. Neuroanathomy; 2008, 7(1):2
 • 3 Yüksek H, Kol, Ö, Elmastaş M, Calapoğlu M, Akşit H. Synthesis And Antioxidant Activities Of Some New Arylidenamino-4,5-Dihidro-1h-1,2,4-Triazol-5-One Derivatives. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences, Special Issue, 74 (2007).
 • 4 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. Genetic study of demyelinating form of autosomal-recessive Charcot-Marie-Tooth diseases in a large Turkish family. Neuroanatomy 2007; 6(1):29.
 • 5 Yüksek H, Elmastaş M, Aktaş Ö, Calapoğlu M, Şahin A. Antioxidant Activities Of Some 3,4-Disubstitue-4,5-Dihidro-1h-1,2,4-Triazol-5-Ones. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences, Special Issue, 49 (2007).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yüksek, H., Kardaş, F., Alkan, M., Calapoğlu, M., "Antioxidant Activities of Some Novel 1-Acetyl-3-alkyl-4-(4-methylthiobenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones", European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 186-187 (2009).
 • 2 Demirci, S., Yüksek, H., Alkan, M., Bahçeci, Ş., Calapoğlu, M., "Antioxidant Activities of Some 4-(4-Metoxybenzoylamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones", European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 194-196 (2009).
 • 3 Calapoğlu, M., Yüksek, H., Bahçeci, Ş., Alkan, M., "Antioxidant Activities of Some 3-Alkyl(aryl)-4-isobutyrylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones", European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 197-198 (2009)
 • 4 Calapoğlu, M., Yüksek, H., Gürsoy Kol, Ö., Alkan, M., "Synthesis and Antioxidant Activities of Some 1-Acetyl-3-alkyl-4-(4-diethylaminobenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones", European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 198-200 (2009).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yüksek H, Medatelibeyoğlu H, Gürsoy-Kol Ö, Akyıldırım O, Calapoğlu M. Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[3-metoksi-4-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran – 2 Temmuz, 2010, Zonguldak.
 • 2 Aktaş-Yokuş Ö, Yüksek H, Calapoğlu M, Elmastaş M. Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(3-fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran – 2 Temmuz, 2010, Zonguldak.
 • 3 Özer MK, Aşcı H, Öncü M, Calapoğlu M, Savran M, Yeşilot Ş, Candan İA, Ekrem Ç. Ratlarda cisplatin kaynaklı böbrek hasarına misoprostol’ün etkisi. 20. Ulusal farmakoloji kongresi. 4-7 Kasım, 2009, Antalya.
 • 4 Aşcı H, Özer MK, Calapoğlu M, Aydın İA, Öncü M, Yeşilot Ş, Savran M, Ekrem Ç. Misoprostol’ün ratlarda metotreksat kaynaklı böbrek hasarına etkisi. 20. Ulusal farmakoloji kongresi. 4-7 Kasım, 2009, Antalya.
 • 5 Calapoğlu NŞ, Soyöz M, Calapoğlu M, Özçelik N. Smad3 Geninin Kanser ve Çomak Parmaklilik ile İlişkisinin Araştirilmasi. Aile Çalışmasi. 2. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat 2008, Uludağ.
 • 6 Şahin U, Sılan F, Zafer C, Şahin-Calapoğlu N, Calapoğlu M.Tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda tromborisk paneli ile CVD panelinin karşılaştırılması. VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, Çanakkale.
 • 7 N. Şahin Calapoğlu, M. Calapoğlu, O. Değer, F. Balaban, Y. Bülbül, K. Burling. Alfa-1 Antitripsin eksikliğine neden olan M3S, M3Z ve ZZ varyantlarının biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 8 Calapoğlu M, Yüksek H, Elmastaş M, Kardaş F. Bazı 3-alkil(aril)-4-(2-metiltiyobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin antioksidan özellikleri. XX.Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, Türkiye.
 • 9 Elmastaş M, Calapoğlu M. 4-hidroksi sinnamik asidin radikal giderme aktivitesi. . XX.Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, Türkiye.
 • 10 N. Şahin-Calapoğlu, M. Soyöz, M. Calapoğlu, N. Özçelik. Otozomal resesif Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tanısı Konmuş Bir Türk Ailede PCR-SSCP Yöntemi İle GDAP1 Gen Mutasyonlarının Araştırılması. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji kongresi, Manisa, 24-27 Kasım, 2005.
 • 11 Yıldırmış S, Değer O, Calapoğlu M, Vanizor Kural B, Durmuş İ, Malkoç M, Aliyazıcıoğlu R. Koroner arter hastalarında okside LDL otoantikorları ile akut faz proteinleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyokimya kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, Türkiye.
 • 12 Uydu HA, Örem C, Alver A, Yıldırmış S, Calapoğlu M, Örem A. Hiperkolestrolemi tedavisinin trombosit agregasyonu ve lipidleri üzerine olan etkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyokimya kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, Türkiye.
 • 13 Uydu HA, Örem C, Alver A, Calapoğlu M, Kural B, Örem A. HMG-CoA redüktaz inhibitörünün membran lipidleri ve hemoreolojik özellikleri üzerine olan etkisi. 18. Ulusal Biyokimya kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, Türkiye.
 • 14 Calapoğlu M., Değer O., Kalay E., Şahin N., Bülbül Y., Burling K.: Alfa -1 Antitripsin Ekesikliğinin İmmünonefelometrik Metotlarla Belirlenmesi ve Tanısal Değerinin Fenotipik ve Genetipik Bulgularla Değerlendirilmesi. I. Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi. 18-22.Nisan.2002, Adana.
 • 15 Kalay E, Çaylan R, Calapoğlu M, Kandemir E, Karagüzel A. Otozomal resesif non-sendromik prelingual işitme kayıplı bireylerde Connexin 26 (GJB2) mutasyonları. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 09-12 Ekim 2002, Konya, Türkiye.
 • 16 Şahin N., Kalay E., Boz C., Calapoğlu M., Karagüzel A.: X'e Bağlı Spinal ve Bulber Musküler Atrofili Bir Ailede Trinükleotid (CAG) Artışı. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18 - 21 Eylül, 2001, Eskişehir.
 • 17 Kalay E., Çaylan R., Şahin N., Calapoğlu M., Karagüzel A.: Competative - ARMS: Rapid and Cost Effective Detection of the Commen Connexin 26 (Cx26) 35delG Mutation in the Turkish Patients. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18 - 21 Eylül, 2001, Eskişehir.
 • 18 Calapoğlu M, Alver A, Uydu H.A, Efe H, Önder E, Değer O, Kutuban S.Z. Sigara içenlerde vitamin A, beta-karoten ve bazı spesifik proteinlerin incelenmesi. Serbest Radikaller ve Antioksianlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi. 19-22 Mayıs 1999. Eskişehir.
 • 19 Uydu H.A, Alver A, Calapoğlu M, Özekin A, Önder E, Güvenç A. Alkol kullananlarda Vitamin A, beta-karoten ve bazı spesifik proteinlerin incelenmesi. Serbest Radikaller ve Antioksianlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi. 19-22 Mayıs 1999. Eskişehir, Türkiye.
 • 20 Vanizor B, Uydu H.A, Örem A, Kıran E, Calapoğlu M, Elmastaş M. Diabetik hastalarda plasma lipid düzeyinin Na-K ATPaz aktivitesine eritrosit membran kolesterol düzeyine ve osmotik frajiliteye etkisi. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997. İzmir, Türkiye.
 • 21 Uydu H.A, Örem A, Karahan S.C, Yıldırmış S, Calapoğlu M, Bostan M. Hiperlipidemili hastalarda fluvastadin tedavisinin plasma lipid, eritrosit membran kolesterol ve peroksidasyon düzeylerine etkisi. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997. İzmir, Türkiye
 • 22 Elmastaş M, Uydu H.A, Örem A, Yıldırmış S, Calapoğlu M, Arıkan M. Ramazanın ilk ve son gününde iftar öncesi ile sonrasında bazı biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi. V. Karadeniz Tıp Günleri. 27-30 Mayıs 1996. Trabzon, Türkiye.
 • 23 Uydu H.A, Keha E, Yıldırmış S, Karahan S.C, Elmastaş M, Calapoğlu M. Eritrosit membran kolesterol tayininde modifiye bir yöntem. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996. Antalya, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yüksek H, Gürsoy-kol Ö, Calapoğlu M. Antıoxıdant actıvıtıes of some new 3-alkyl-4-[3-(4-nıtrobenzoxy)benzylıdenamıno]-4,5-dıhydro-1h-1,2,4-trıazol-5-ones. International workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods, 21st April, 2010 Istanbul, Turkey
 • 2 Ozer MK, H Aşçı, Calapoglu M, Oncu M, Savran M, Yesilot S, Candan İ, Kulac E, Cicek E. The effect of misoprostol on methotrexate-induced liver injury in rats. 2nd International Liver Symposium, May 20-22, 2009, Isparta, Turkey.
 • 3 Yesilot, S, Ozer MK, Candan IA, Ascı H, Oncu M, Calapoglu M, Savran M, Cicek E. Can Artichoke (Cynarin) prevent methotrexate-induced liver damage in rats. 2nd International Liver Symposium, May 20-22, 2009, Isparta, Turkey.
 • 4 Yüksek, H., Calapoğlu, M., Elmastaş, M., Gürsoy, Ö., Antioxidant Activities of Some 4-(p-Nitrobenzoylamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, International Conference on Medicinal Chemistry - 43e Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique, RICT 07, Lille, France - July 4 - 6, 2007.
 • 5 Yüksek, H., Elmastaş, M., Calapoğlu, M., Akşit, H., Synthesis and Antioxidant Activities of Some New 4-(4-Diethylaminobenzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, International Conference on Medicinal Chemistry - 43e Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique, RICT 07, Lille, France - July 4 - 6, 2007.
 • 6 Yüksek, H., Elmastaş, M., Calapoğlu, M., Bilgin, S., Synthesis and Antioxidant Activities of Some New 4-Heteroarylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, ASMC 07, St. Petersburg, Russia - August 27 - 31, 2007.
 • 7 Yüksek, H., Elmastaş, M., Calapoğlu, M., Bilgin, S., Tagıyev, B., Antioxidant Activities of Some New 4-Heteroarylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, ASMC 07, St. Petersburg, Russia - August 27 - 31, 2007.
 • 8 Sahin N., Tan M., Kalay E., Calapoglu M., Karaguzel A. Connexin32 gene mutation in Turkish family with X-linked Charcot-Marie-Tooth disease. 9th Meeting of the European Society of Gene Therapy Congress abstract book, p 107, November 2-4. 2001, Antalya-TURKEY.
 • 9 Yıldırmış S, Gökçe M, Değer O, Özekin A, Calapoğlu M. Koroner anjiografi bulgularının akut faz proteinleri düzeyleriyle ilişkisi. The First International Biosciences Days. April 20-24, 1999. Antalya, Turkey.
 • 10 Kutuban S.Z, Önder E, Uydu H.A, Uçar F, Calapoğlu M, Yıldırmış S, Kaklıkkaya İ. Siğaranın serum lipid, lipoprotein ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerinin araştırılması. The First International Biosciences Days. April 20-24, 1999. Antalya, Turkey.
 • 11 Güvenç A, Önder E, Uydu H.A, Örem A, Calapoğlu M, Uçar F. The Effect Of Moderate Alcohol Intake On Plasma High Density Lipoprotein Subgroups. Balkan Journal Of Clinical Laboratory. VI'99'I.
VERDİĞİ DERSLER
Beslenme Biyokimyası
İmmünolojik Yöntemler
 
Bu İçeriği Paylaş!