KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Funda YILDIRIM BAŞ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Telefon 2119265
E-Posta fundabas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://fundabas.blogspot.com/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2004
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım Baş F, Baş E. Kriptorşidizm (İnmemiş Testis). Actual Medicine.2012;20(8):47.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Investigation of Symptoms and Diagnoses of Adult-Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Women with Iron Deficiency Anemia
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit Sendromu (PFAPA Sendromu) Yıldırım Baş F, Kara S.Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Cervical Adenitis Syndrome (PFAPA Syndrome). Smryna Tıp dergisi. 3;2013
 • 2 Kara S,Yıldırım Baş F,Öngel K.D-hipervitaminozu:Olgu sunumu Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2012;16(2):93-95
 • 3 YıldırımBaş F,Güney M.Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve kültürel faktörler.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi.2012,3(3):155-156
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım Baş, Türker Y, Arslan B, Kara S. Zayıflık Yakınmasına Eşlik Eden Semptomlar.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. S-012
 • 2 Yıldırım Baş F, Türker Y, Arslan B, Salman Z. Özgeçmiş Özelliklerinin Düşük Vücut Kitle İndeks'ine Etkisi.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. S-009
 • 3 Yıldırım Baş, Türker Y, Arslan B, Kara S. Zayıflık Yakınması İle Polikliniğe Başvuran Hastalara Psikolojik Yaklaşım.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-168
 • 4 Yıldırım Baş, Türker Y, Kara S, Salman Z. Zayıflık Yakınması Olan Kişilerin Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-169
 • 5 Arslan B, Yıldırım Baş F, Türker Y, Kara S. Yaşlılarda Diyabetes Mellitus'un Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-188
 • 6 Arslan B, Yıldırım Baş F, Türker Y, Kara S. Yaşlılarda Hipertansiyon'un Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-187
 • 7 Türker Y, Kara İ.H, Baltacı D, Yıldırım baş F, Arslan B. Batı Karadeniz Bölgesi 15-49 Yaş Grubundaki Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-051
 • 8 Türker Y, Baltacı D, Yıldırım baş F, Arslan B, Kara S, Kara İ.H. Yüksek Ateş Bulgusu Olan 0-6 Yaş Grubu Annelerinin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-192
 • 9 Baş E,Yıldırım Baş F.Olgu sunumu: Üriner mantar enfeksiyonu.3.Ulusal Multidisipliner Aile Hekimliği kongresi.2013.P:0086
 • 10 Yıldırım Bas F, Cankara FN, Yesilot S. “ Tıp Fakültesi Öğrencilerinde reçetesiz ilaç kullanımının değerlendirilmesi” 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013 p:099
 • 11 Kara S,Oral HB,Türker Y,Yıldırım Baş F,Öngel K.İnfertilite Üzerine etkili Faktörler 11.ulusal aile hekimliği kongresi.2012 P-098
 • 12 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Aile Hekimliği Uzmanının Devlet Hastanesi Pediatri Polikliniğindeki Hasta Profili.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-11,sf:52
 • 13 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve kültürel faktörler.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-22 sf:58-59
 • 14 KARA S,BÜYÜKVANLI F,ÖNGEL K,YILDIRIM BAŞ F,TÜRKER Y.Akciğer Tüberkulozlu Servis Şöförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-21 sf:58
 • 15 KARA S,YILDIRIM BAŞ F,AÇIKALIN C,TURKER Y.Sigara İçme Davranışları ve Etkili Faktörler:Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf Öğrencileri Üzerinde Çalışma.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-24 sf:60
 • 16 YILDIRIM BAŞ F,Kara S,Türker Y,Baltacı D.İştahsız Çocuk Annelerinde Depresyon.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012,PS:23
 • 17 Yıldırım Baş F,Gün G. Pfapa Sendromu.10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.2011.P161
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.İştahsız çocukları etkileyen anne faktörü ve anksiyete.7. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012,p;23
 • 2 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F,Protez kapak hastalarında depresyon ile klinik ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkinin araştırılması.7. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012,23.sayfa P18
 • 3 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında anksiyete ile ilişkili sosyodemografik özellikler. 7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa 25.P20
 • 4 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında anksiyete ile antikoagulasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa 25,P21
 • 5 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında depresyon ile antikoagulasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi. 2012.sayfa,24:P19
 • 6 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Doğum Kontrol Yöntemleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri kadınlara mı yoksa erkeklere mi daha fazla verilmeli?.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa,26.P22
 • 7 YILDIRIM BAŞ F,ÖNGEL K,Kale KÖROĞLU B,ERSOY İH,ÖZER N. Propiltyourasilin Karaciğere Toksisitesi 5.Aile Hekimliği Kongresi.2010;p023
 • 8 YILDIRIM BAŞ F,öNGEL K,MERGEN H,GOKSU Y. New strategies in medical sciences:Recent bioınformatic approaches ın turkey .1st Conference of AGPEMSEE
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
AİLE HEKİMLİĞİ
TIP 3 AİLE HEKİMLİĞİ
 
Bu İçeriği Paylaş!