KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Funda YILDIRIM BAŞ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Telefon 2119265
E-Posta fundabas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://fundabas.blogspot.com/
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2004
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım Baş F, Baş E. Kriptorşidizm (İnmemiş Testis). Actual Medicine.2012;20(8):47.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Investigation of Symptoms and Diagnoses of Adult-Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Women with Iron Deficiency Anemia
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit Sendromu (PFAPA Sendromu) Yıldırım Baş F, Kara S.Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Cervical Adenitis Syndrome (PFAPA Syndrome). Smryna Tıp dergisi. 3;2013
 • 2 Kara S,Yıldırım Baş F,Öngel K.D-hipervitaminozu:Olgu sunumu Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2012;16(2):93-95
 • 3 YıldırımBaş F,Güney M.Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve kültürel faktörler.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi.2012,3(3):155-156
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım Baş, Türker Y, Arslan B, Kara S. Zayıflık Yakınmasına Eşlik Eden Semptomlar.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. S-012
 • 2 Yıldırım Baş F, Türker Y, Arslan B, Salman Z. Özgeçmiş Özelliklerinin Düşük Vücut Kitle İndeks'ine Etkisi.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. S-009
 • 3 Yıldırım Baş, Türker Y, Arslan B, Kara S. Zayıflık Yakınması İle Polikliniğe Başvuran Hastalara Psikolojik Yaklaşım.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-168
 • 4 Yıldırım Baş, Türker Y, Kara S, Salman Z. Zayıflık Yakınması Olan Kişilerin Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi.13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-169
 • 5 Arslan B, Yıldırım Baş F, Türker Y, Kara S. Yaşlılarda Diyabetes Mellitus'un Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-188
 • 6 Arslan B, Yıldırım Baş F, Türker Y, Kara S. Yaşlılarda Hipertansiyon'un Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-187
 • 7 Türker Y, Kara İ.H, Baltacı D, Yıldırım baş F, Arslan B. Batı Karadeniz Bölgesi 15-49 Yaş Grubundaki Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-051
 • 8 Türker Y, Baltacı D, Yıldırım baş F, Arslan B, Kara S, Kara İ.H. Yüksek Ateş Bulgusu Olan 0-6 Yaş Grubu Annelerinin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları.13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Nisan 2014. P-192
 • 9 Baş E,Yıldırım Baş F.Olgu sunumu: Üriner mantar enfeksiyonu.3.Ulusal Multidisipliner Aile Hekimliği kongresi.2013.P:0086
 • 10 Yıldırım Bas F, Cankara FN, Yesilot S. “ Tıp Fakültesi Öğrencilerinde reçetesiz ilaç kullanımının değerlendirilmesi” 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013 p:099
 • 11 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Aile Hekimliği Uzmanının Devlet Hastanesi Pediatri Polikliniğindeki Hasta Profili.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-11,sf:52
 • 12 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve kültürel faktörler.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-22 sf:58-59
 • 13 KARA S,BÜYÜKVANLI F,ÖNGEL K,YILDIRIM BAŞ F,TÜRKER Y.Akciğer Tüberkulozlu Servis Şöförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-21 sf:58
 • 14 KARA S,YILDIRIM BAŞ F,AÇIKALIN C,TURKER Y.Sigara İçme Davranışları ve Etkili Faktörler:Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf Öğrencileri Üzerinde Çalışma.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012.ps-24 sf:60
 • 15 YILDIRIM BAŞ F,Kara S,Türker Y,Baltacı D.İştahsız Çocuk Annelerinde Depresyon.2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi.2012,PS:23
 • 16 Kara S,Oral HB,Türker Y,Yıldırım Baş F,Öngel K.İnfertilite Üzerine etkili Faktörler 11.ulusal aile hekimliği kongresi.2012 P-098
 • 17 Yıldırım Baş F,Gün G. Pfapa Sendromu.10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.2011.P161
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.İştahsız çocukları etkileyen anne faktörü ve anksiyete.7. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012,p;23
 • 2 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F,Protez kapak hastalarında depresyon ile klinik ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkinin araştırılması.7. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012,23.sayfa P18
 • 3 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında anksiyete ile ilişkili sosyodemografik özellikler. 7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa 25.P20
 • 4 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında anksiyete ile antikoagulasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa 25,P21
 • 5 TÜRKER Y,ÖNGEL K,ÖZAYDIN M,TÜRKER Y,KARA S,YILDIRIM BAŞ F.Protez kapak hastalarında depresyon ile antikoagulasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi. 2012.sayfa,24:P19
 • 6 YILDIRIM BAŞ F,KARA S,TÜRKER Y.Doğum Kontrol Yöntemleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri kadınlara mı yoksa erkeklere mi daha fazla verilmeli?.7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi.2012.sayfa,26.P22
 • 7 YILDIRIM BAŞ F,ÖNGEL K,Kale KÖROĞLU B,ERSOY İH,ÖZER N. Propiltyourasilin Karaciğere Toksisitesi 5.Aile Hekimliği Kongresi.2010;p023
 • 8 YILDIRIM BAŞ F,öNGEL K,MERGEN H,GOKSU Y. New strategies in medical sciences:Recent bioınformatic approaches ın turkey .1st Conference of AGPEMSEE
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
AİLE HEKİMLİĞİ
TIP 3 AİLE HEKİMLİĞİ
 
Bu İçeriği Paylaş!