KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Evrim AKTEPE
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119338
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3082-4428
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP 24.06.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERTÜRK EMRE, IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, Analysis of blood sodium level in autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities Doi: 10.1080/20473869.2023.2197309, (2023), (SSCI)
 • 2 ERTÜRK EMRE, IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, Examining the correlation between misophonia symptoms and autistic traits in general population. International Journal of Developmental Disabilities Doi: 10.1080/20473869.2023.2165231, (2023), (SSCI)
 • 3 AKTEPE Evrim, MUTLU GİZEM, Ergenlik Döneminde Farkındalığı Az Olan Bir Tanı: Menstruel Psikoz. Current Approaches in Psychiatry Doi: 10.18863/pgy.1012603, (2022), (SSCI)
 • 4 IŞIK ÜMİT, KILIÇ FARUK, DEMİRDAŞ ARİF, AKTEPE Evrim, AYDOĞAN AVŞAR PINAR , SERUM TUMOR NECROSIS FACTOR-LIKE WEAK INDUCER OF APOPTOSIS (TWEAK) LEVELS ARE DECREASED IN CHILDREN WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER. Psychiatria Danubina Doi: 10.24869/psyd.2022.51, (2022), (SSCI)
 • 5 AKTEPE EVRİM, Kocaman Orhan, ÖZYAY EROĞLU Funda, özen emel, SÖNMEZ YONCA, EROĞLU YÜKSEL, KENDİNE ZARAR VEREN ERGENLERİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE OLASI İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIK-MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(28), , 255-262. Doi: 10.17343/sdutfd.757320, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 AKTEPE Evrim, AKYILDIZ ABDULBAKİ, ERTURAN İJLAL, ERDOĞAN YAKUP, VİRAL SİĞİLLİ ERGENLERDE YAŞAM KALİTESİ İLE PSİKİYATRİK KOMORBİDİTE VE İLİŞKİLİ DİĞER PSİKOSOSYAL FAKTÖRLERİN (AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA/BENLİK SAYGISI/YALNIZLIK/SOSYAL DESTEK) DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU KONTROL ÇALIŞMASI. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), , 105-113. Doi: 10.17343/sdutfd.755002, (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 7 Işık Ü , Bağcı B , Kılıç F , AKTEPE Evrim, Pirgon MÖ , Investigation of quality of life in obese adolescents: the effect of psychiatric symptoms of obese adolescent and/or mother on quality of life.. Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 34(12), , 1593-1603. Doi: 10.1515/jpem-2021-0435, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 ŞİMŞEK FULYA, IŞIK Ümit, AKTEPE Evrim, KILIÇ Faruk, ŞİRİN Fevziye Burcu, BOZKURT MUSTAFA, comparison of serum vegf, ıgf-1, and hıf-1alfa levels in children with autism spectrum disorder and healthy controls. JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS , 3564-3574. Doi: 10.1007/s10803-020-04820-w, (2021), (SSCI)
 • 9 aydoğan avşar PINAR, IŞIK Ümit, AKTEPE Evrim, KILIÇ Faruk, KUMBUL DOĞUÇ Duygu, büyükbayram halil ibrahim, Serum zonulin and claudin-5 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2021), (SSCI)
 • 10 ERCAN EYÜP SABRİ, ÜNSEL BOLAT GÜL, TUFAN ALİ EVREN, KARAKOÇ DEMİRKAYA SEVCAN, BİLAÇ ÖZNUR, ÇELİK GONCAGÜL, KILIÇ BİRİM GÜNAY, AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ, YALIN SAPMAZ ŞERMİN, AKSU HATİCE, YOLGA TAHİROĞLU AYŞEGÜL, AKTEPE EVRİM, Effect of Impairment on the Prevalence and Comorbidities of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in a National Survey: Nation-Wide Prevalence and Comorbidities of ADHD. Journal of Attention Disorders Doi: 10.1177/10870547211017985, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 IŞIK Ümit, AYDOĞAN AVŞAR PINAR, AKTEPE Evrim, KUMBUL DOĞUÇ Duygu, KILIÇ Faruk, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, Serum zonulin and claudin-5 levels in children with obsessive–compulsive disorder. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 12 AKTEPE EVRİM, ERTURAN İJLAL, Işık Adem, Evaluation of problematic Internet usage, characteristics of Internet usage, and other related psychiatric factors in adolescents with acne. Dermatologica Sinica, 38(1), , 9-14. (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 Isik Umit, Kilic Faruk, AKTEPE Evrim, Tanritanir Bilal, The Relationship between Second-to-Fourth Digit Ratios, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms, Aggression, and Intelligence Levels in Boys with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PSYCHIATRY INVESTIGATION , 596-602. Doi: 10.30773/pi.2020.0003, (2020), (SSCI)
 • 14 IŞIK ÜMİT, KILIÇ FARUK, DEMİRDAŞ ARİF, AKTEPE EVRİM, Avsar Pinar Aydogan, Serum Galectin-3 Levels in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Psychiatry Investigation, 17(3), , 256-261. Doi: 10.30773/pi.2019.0247, (2020), (SCI)
 • 15 Ercan ES , Polanczyk G , Akyol Ardıc U , Yuce D , Karacetın G , Tufan AE , Tural U , Aksu H , AKTEPE Evrim, Rodopman Arman A , Başgül S , Bılac O , Coşkun M , Celık GG , Karakoc Demırkaya S , Dursun BO , Durukan İ , Fidan T , Perdahlı Fiş N , Gençoğlan S , Gökçen C , Görker I , Görmez V , Gündoğdu ÖY , Gürkan CK , Hergüner S , Tural Hesapçıoğlu S , Kandemir H , Kılıç BG , Kılınçaslan A , Mutluer T , Nasiroğlu S , Özel Özcan Ö , Öztürk M , Öztop D , Yalın Sapmaz S , Süren S , Şahin N , Yolga Tahıroglu A , Toros F , Ünal F , Vural P , Perçinel Yazıcı İ , Yazıcı KU , Yıldırım V , Yulaf Y , Yüce M , Yüksel T , Akdemir D , Altun H , Ayık B , Bilgic A , Hekim Bozkurt Ö , Demirbaş Çakır E , Çeri V , Üçok Demir N , Dinç G , Irmak MY , Karaman D , Kınık MF , Mazlum B , Memik NÇ , Foto Özdemir D , Sınır H , Ince Taşdelen B , Taşkın B , Uğur Ç , Uran P , Uysal T , Üneri Ö , Yilmaz S , Seval Yılmaz S , Açıkel B , Aktaş H , Alaca R , Alıç BG , Almaidan M , Arı FP , Aslan C , Atabay E , Ay MG , Aydemir H , Ayrancı G , Babadagı Z , Bayar H , Çon Bayhan P , Bayram Ö , Dikmeer Bektaş N , Berberoğlu KK , Bostan R , Arıcı Canlı M , Cansız MA , Ceylan C , Coşkun N , Coşkun S , Çakan Y , Demir İ , Demir N , Yıldırım Demirdöğen E , Doğan B , Dönmez YE , Dönder F , Efe A , Eray Ş , Erbilgin S , Erden S , Ersoy EG , Eseroğlu T , Kına Fırat S , Eynallı Gök E , Güler G , Güles Z , Güneş S , Güneş A , Günay G , Gürbüz Özgür B , Güven G , Çelik Göksoy Ş , Horozcu H , Irmak A , Işık Ü , Kahraman Ö , Kalaycı BM , Karaaslan U , Karadağ M , Kılıc HT , Kılıçaslan F , Kınay D , Kocael Ö , Bulanık Koç E , Kadir Mutlu R , Lushi-Şan Z , Nalbant K , Okumus N , Özbek F , Akkuş Özdemir F , Özdemir H , Özkan S , Yıldırım Özyurt E , Polat B , Polat H , Sekmen E , Sertçelik M , Sevgen FH , Sevince O , Süleyman F , Shamkhalova Ü , Eren Şimşek N , Tanır Y , Tekden M , Temtek S , Topal M , Topal Z , Türk T , Uçar HN , Uçar F , Uygun D , Uzun N , Vatansever Z , Yazgılı NG , Miniksar Yıldız D , Yıldız N , The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T).. Nordic journal of psychiatry, 73(2), , 132-140. Doi: 10.1080/08039488.2019.1574892, (2019), (SCI-Expanded)
 • 16 AKTEPE Evrim, The evaluation of psychiatric comorbidity, self-injurious behavior, suicide probability, and other associated psychiatric factors (lonileness, self-esteem, life satisfaction) in adolescents with acne: A clinical pilot study. Journal of Cosmetic Dermatology (2019), (SSCI)
 • 17 ERDOĞAN YAKUP, ERTURAN İJLAL, AKTEPE EVRİM, Akyıldız Abdulbaki, Comparison of Quality of Life, Depression, Anxiety, Suicide, Social Anxiety and Obsessive–Compulsive Symptoms Between Adolescents with Acne Receiving Isotretinoin and Antibiotics: A Prospective, Non-randomised, Open-Label Study. Pediatric Drugs, 21(3), , 195-202. Doi: 10.1007/s40272-019-00340-y, (2019), (SCI-Expanded)
 • 18 ERCAN EYÜP SABRİ, Polanczyk Guilherme, Akyol Ardıc Ulku, Yuce Deniz, KARAÇETİN GÜL, TUFAN ALİ EVREN, TURAL ÜMİT, AKSU HATİCE, AKTEPE EVRİM, ARMAN AYŞE, BAŞGÜL ŞAZİYE SENEM, Bılac Oznur, Coşkun Murat, ÇELİK GONCA, KARAKOÇ DEMİRKAYA SEVCAN, DURSUN ONUR BURAK, DURUKAN İBRAHİM, FİDAN SANİYE TÜLİN, PERDAHLI FİŞ NEŞE, GENÇOĞLAN SALİH, GÖKÇEN CEM, GÖRKER IŞIK, GÖRMEZ VAHDETTİN, YILDIZ GÜNDOĞDU ÖZLEM, Gürkan Cihat Kaan, Sabri Hergüner, TURAL HESAPÇIOĞLU SELMA, KANDEMİR HASAN, KILIÇ BİRİM GÜNAY, Kılınçaslan Ayse, MUTLUER TUBA, NASIROĞLU SERHAT, ÖZCAN ÖZLEM, Öztürk Mücahit, ÖZTOP DİDEM BEHİCE, YALIN SAPMAZ ŞERMİN, SÜREN SERKAN, ŞAHİN NİLFER, TAHİROĞLU AYŞEGÜL, TOROS FEVZİYE, ÜNAL MEHMET FATİH, VURAL AYŞE PINAR, PERÇİNEL İPEK, YAZICI KEMAL UTKU, YILDIRIM VELİ, YULAF YASEMİN, Yüce Murat, YÜKSEL TUĞBA, AKDEMİR DEVRİM, ALTUN HATİCE, AYIK BAŞAK, BİLGİÇ AYHAN, Hekim Özlem Bozkurt, Demirbaş Çakır Emine, Çeri Veysi, Üçok Demir Nagehan, Dinç Gülser, Irmak Mustafa Yasin, Karaman Dursun, Kınık Mehmet Fatih, MAZLUM BETÜL, ÇAKIN MEMİK NURSU, FOTO ÖZDEMİR DİLŞAD, SINIR HAYATİ, Ince Taşdelen Bedia, Taşkın Beril, Uğur Çağatay, URAN PINAR, Uysal Taciser, ÜNERİ ÖZDEN ŞÜKRAN, YILMAZ SAVAŞ, Seval Yılmaz Sultan, Açıkel Burak, AKTAŞ HÜSEYİN, ALACA RÜMEYSA, Alıç Betül Gül, Almaidan Mahmut, Arı Fatma Pınar, ASLAN CİHAN, Atabay Ender, Ay Merve Günay, Aydemir Hilal, Ayrancı Gülseda, Babadagı Zehra, Bayar Hasan, Çon Bayhan Pelin, Bayram Özlem, Dikmeer Bektaş Neşe, Berberoğlu Kıvanç Kudret, Bostan Recep, Arıcı Canlı Merve, CANSIZ MEHMET AKİF, Ceylan Cansın, Coşkun Neşe, Coşkun Seyma, Çakan Yasemin, Demir İbrahim, Demir Nuran, Yıldırım Demirdöğen Esen, Doğan Büşra, Dönmez Yunus Emre, Dönder Funda, Efe Ayşegül, ERAY ŞAFAK, ERBİLGİN SEDA, ERDEN SEMİH, Ersoy Elif Gökçe, Eseroğlu Tuğba, Kına Fırat Sümeyra, Eynallı Gök Ezgi, GÜLER AKSU GÜLEN, Güleş Zafer, Güneş Serkan, Güneş Adem, Günay Gülay, GÜRBÜZ ÖZGÜR BÖRTE, Güven Gökçen, Çelik Göksoy Şeyda, Horozcu Havvana, Irmak Ayşe, IŞIK ÜMİT, Kahraman Özlem, Kalaycı Bilge Merve, Karaaslan Umut, Karadağ Mehmet, Kılıc Hilal Tuğba, Kılıçaslan Fethiye, Kınay Duygu, Kocael Ömer, Bulanık Koç Esra, Kadir Mutlu Rahime, Lushi-Şan Zejnep, NALBANT KEVSER, Okumus Nilüfer, Özbek Fatih, Akkuş Özdemir Fatma, Özdemir Hanife, ÖZKAN SELÇUK, Yıldırım Özyurt Esra, Polat Berna, Polat Hatice, Sekmen Ebru, Sertçelik Mehmet, Sevgen Feyza Hatice, Oğuz Sevince, Süleyman Funda, Shamkhalova Ülker, Eren Şimşek Nurcan, Tanır Yaşar, Tekden Mehmet, Temtek Seyhan, Topal Melike, TOPAL ZEHRA, Türk Tuğba, UÇAR HALİT NECMİ, Uçar Filiz, Uygun Duygu, Uzun Necati, Vatansever Zeynep, Yazgılı Neslihan Gökçe, Miniksar Yıldız Dilşat, Yıldız Nazike, The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, 73(2), , 132-140. Doi: 10.1080/08039488.2019.1574892, (2019), (SCI-Expanded)
 • 19 Karacetin Gul, ARMAN AYŞE, Fis Nese Perdahli, DEMİRCİ ESRA, Ozmen Sevgi, Hesapcioglu Selma Tural, Oztop Didem, TUFAN ALİ EVREN, Tural Umit, AKTEPE EVRİM, AKSU HATİCE, ardıç ülkü, BAŞGÜL ŞAZİYE SENEM, bilaç öznur, COŞKUN MURAT, ÇELİK GONCA, KARAKOÇ DEMİRKAYA SEVCAN, DURSUN ONUR BURAK, DURUKAN İBRAHİM, FİDAN SANİYE TÜLİN, GENÇOĞLAN SALİH, GÖKÇEN CEM, SARI GÖKTEN EMEL, GÖRKER IŞIK, GÖRMEZ VAHDETTİN, YILDIZ GÜNDOĞDU ÖZLEM, GÜRKAN KAĞAN, HERGÜNER SABRİ, KANDEMİR HASAN, KILIÇ BİRİM GÜNAY, KILIÇASLAN AYŞE, MUTLUER TUBA, NASIROĞLU SERHAT, ÖZCAN ÖZLEM, ÖZTÜRK ÖMER MÜCAHİT, YALIN SAPMAZ ŞERMİN, SÜREN SERKAN, ŞAHİN NİLFER, TOLGA TAHİROĞLU AYŞEGÜL, TOROS FEVZİYE, ÜNAL MEHMET FATİH, VURAL AYŞE PINAR, Perçinel Yazıcı İpek, YAZICI KEMAL UTKU, YILDIRIM VELİ, YULAF YASEMİN, yüce murat, yücel Tuğba, AKDEMİR DEVRİM, Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS , 513-521. Doi: 10.1016/j.jad.2018.05.014, (2018), (SCI)
 • 20 ertugrul cc, kirzioglu zuhal, AKTEPE EVRİM, savas hb, The Effects of Psychostimulants on Oral Health and Saliva in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Case-Control Study.. Nigerian Journal of Clinical Practice (2018), (SCI-Expanded)
 • 21 KOCAMAN ORHAN, AKTEPE EVRİM, SÖNMEZ YONCA, An examination of the relationship between possible Internet addiction and the levels of aggression and empathy among high school students in Isparta province. Anatolian Journal of Psychiatry Doi: 10.5455/apd.260925, (2017), (SCI-Expanded)
 • 22 AKTEPE Evrim, ERDOĞAN YAKUP , Methylphenidate-induced visual hallucinations in a child with autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder : A case report. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry (2017), (SSCI)
 • 23 ÇOKAKOĞLU SERPİL, NALÇACI RUHİ, AKTEPE Evrim, özyer gökhan, Do Different Orthodontic Malocclusions Affect Patients' Self-Concept and Psychosocial Status?. Turkish Journal of Orthodontics Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2016.160007, (2016), (Diğer)
 • 24 EROĞLU YÜKSEL, AKTEPE EVRİM, AKBABA SIRRI, IŞIK ADEM, ÖZKORUMAK KARAGÜZEL EVRİM, The investigation of prevalence and risk factors associated with cyberbullying and victimization. Egitim ve Bilim-Education and Science, 40(177), Doi: 10.15390/EB.2015.3698, (2015), (SSCI)
 • 25 AKTEPE EVRİM, OLGAÇ DÜNDAR NİHAL, SOYÖZ ÖZGEN, SÖNMEZ YONCA, Possible internet addiction in high school students in the city center of Isparta and associated factors A cross sectional study. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS , 417-425. (2013), (SCI-Expanded)
 • 26 Soyupek F, AKTEPE Evrim, Savas S, Askin A, Do the self concept and quality of life decrease in CP patients Focussing on the predictors of self concept and quality of life. DISABILITY AND REHABILITATION , 1109-1115. (2009), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ertürk emre, ışık ümit , AKTEPE Evrim, kılıç faruk, Examining the correlation between misophonia symptoms and autistic traits in general population. 6. International Health Sciences and Life Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 IŞIK ÜMİT, SEVİÇİN LEYLA, AKTEPE Evrim, Anxiety and depression levels of mothers with children with autism spectrum disorder and intellectual disability: a case-control study. s 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Özet bildiri)
 • 3 IŞIK ÜMİT, SEVİÇİN LEYLA, AKTEPE Evrim, Eating problems and related factors in children with autism spectrum disorder. s 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 IŞIK ÜMİT, ŞİMŞEK FULYA, AKTEPE Evrim, Factors determining caregiver burden in patients with autism spectrum disorder. s 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 IŞIK ÜMİT, eroğlu havvanur, AKTEPE EVRİM, KESKİN MAHMUT, Attention deficit hyperactivity disorder symptoms and autistic traits in patients with congenital heart disease: preliminary data. s 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK ÜMİT, KURŞUN ESRA, AKTEPE EVRİM, PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR, 0429 - Attention deficit hyperactivity disorder, depression and anxiety levels in patients type 1 diabetes mellitus. 12th International Congress on Psychopharmacology &; 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IŞIK ÜMİT, BAĞCI BÜŞRA, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR, Investigation of Psychiatric Comorbidity in Adolescents with Obesity. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 27(2), , 85-90. Doi: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 AKTEPE EVRİM, ATAY İNCİ MELTEM, çocuk evlilikleri ve psikososyal sonuçları. psikiyatride güncel yaklaşımlar (2017), (Diğer)
 • 3 AKTEPE Evrim, Çocukluk çağı cinsel istismarı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 95-119. (2009), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AYDOĞAN AVŞAR PINAR, IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA ZONULİN VE CLAUDİN-5 KAN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 5. Psikiyatri Zirvesi 12. Anksiyete Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKTEPE Evrim, ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ALANINDA BAĞLANMA VE YANSIMALARI (2022). TÜRKİYE KLİNİKLERİ , Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 AKTEPE EVRİM, SAĞLIKLI NESİL, SAĞLAM GELECEK(2021). AZİM MATBAACILIK, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 AKTEPE EVRİM, SAĞLIKLI NESİL,SAĞLAM GELECEK(2021). AZİM MATBAACILIK, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 AKTEPE EVRİM, AİLELER İÇİN OTİZM REHBERİ(2021). SAY YAYINLARI, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında bağlanma ve yansımaları , Araştırma Kitabı, Editör, 11.11.2022 - 11.11.2022 (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!