KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Evrim AKTEPE
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119338
E-Posta evrimaktepe@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3082-4428
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 23.06.1994
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 dijital dünyada organik çocuklar yetiştirmek. editör, selim günüç. Bölüm 17. 12-18 yaş arasındaki çocuklarda psikiyatrik problemler ve dijital dünya. Ankara nobal tıp kitap evleri. s:353-370.
 • 2 Evrim Aktepe.3.Bölüm, olgu sunumları. Kimlik yapılanmasını etkileyen olumsuz ruhsal etmenler.s. 115-120. In:Celal Odağ(editör),Nevrozlar-3, İzmir,2009.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Oyun dönemi ruh sağlığı ve hastalıkları. Evrim Aktepe. Tik Bozuklukları
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Internet Usage Profile of Medical Students and Effects of Internet Addiction on Sagittal Balance Nilgün Şenol [1] , Evrim Aktepe [2] , Selim Günüç [3] , Kemal Ertilav [4] , İlker Alaca [5].SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Yıl 2019, Cilt 26, Sayı 3, Sayfalar 248 - 255
 • 2 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLEN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ: 2014-2018 VERİLERİ. SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(2):175-182 doi: 10.17343/sdutfd.514199. Ümit IŞIK1 , Evrim AKTEPE2, Abdulbaki AKYILDIZ3, Fulya ŞİMŞEK4, Abdulkadir YILDIZ5
 • 3 The Relationship Between Children’s Masturbation Behavior and Their Mothers’ Temperament and Character Dimensions: A Case-Control Study .Selma Tural Hesapcioglu , Evrim Aktepe , Funda Ozyay , Umut Kaytanli , Sevim Ozmen , Dilber Ademhan Tural , Samet Kose .Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(1):20-27.
 • 4 Evrim Aktepe, Funda Özyay Eroğlu. Çocuk ve ergende konsültasyon ve liyezon psikiyatrisinde görüşme ve kısa psikiyatrik muayene. Türkiye Klinikleri Dergisi Çocuk Psikiyatrisi özel sayısı 2016;2('):7-12
 • 5 Turk J Orthod. 2016 Jun;29(2):27-30. doi: 10.5152/TurkJOrthod.2016.160007. Epub 2016 Jun 1. Do Different Orthodontic Malocclusions Affect Patients' Self-Concept and Psychosocial Status? Çokakoğlu S1, Nalçacı R2, Aktepe E3, Özyer G4.
 • 6 Inci Meltem Atay, Mehmet Sari, Mehmet Demirhan, Evrim Aktepe. "COMPARISON OF EMPATHY SKILLS AND CONFLICT TENDENCY IN PRECLINICAL AND CLINICAL PHASE TURKISH MEDICAL STUDENTS: A CROSS- SECTIONAL STUDY". 10.5350/DAJPN2014270404
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Evrim Aktepe, Yakup Erdoğan. Otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılarıyla takip edilen bir çocukta metilfenidat ile ortaya çıkan görsel hallusinasyonlar: Olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2017; 18: 53-55
 • 2 Evrim Aktepe, Emel Özen, Funda Özyay Eroğlu.Menstruel psychosis. Open Access CASE REPORT Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 3): 88-90.
 • 3 Evrim Aktepe, Orhan Kocaman. Hamilelikle sonuçlanan kardeş ensesti olguları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013;14:177-180.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Evrim Aktepe, Selma Tural Hesapcıoğlu. Risperidone and nocturnal enuresis as a rare side effect. SDü Tıp Fakültesi Dergisi 2011.18(4):136-138.
 • 2 Zeynep Göker,Evrim Aktepe , Selma Tural Hesapçıoğlu,Sema Tanrıöver Kandil. Cinsel istismar suçlusu olarak çocuk ve ergenler. Klinik Psikiyatri Dergisi 12:141-146, 2009.
 • 3 Evrim Aktepe, Evrim Özkorumak, Sema Kandil. Lithium interaction with flurbiprophen: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 17: 83-86,2007.
 • 4 Ahmet Tiryaki, Gökhan Kandemir, Evrim Aktepe, İsmail Ak. Farklı klinik görünümlerle başvuran iki nörosfiliz olgusu. Klinik Psikiyatri Dergisi 8:100-104,2005.
 • 5 Sema Tanrıöver Kandil, F. Müjgan Aynacı, Zerrin Kapıcıoğlu, Tülin Yöntem, Hatice Aksu,Evrim Aktepe. Psikiyatrik semptomlarla başvuran bir nörowilson olgusu. İbni Sina Tıp Dergisi 7:49-53,2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evrim Aktepe, Pınar Aydoğan Avşar, Yakup Erdoğan. Risperidone treatment for behavioural disturbances in identical twins with pseudohypoaldosteronism type 1. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu , 25-29 Nisan 2018, Antalya
 • 2 Funda Özyay Eroğlu, Evrim Aktepe, İjlal Erturan. The evaluation of psychiatric comorbidity, self-injurious behavior, suicide probability, and other associated psychiatric factors in adolescents with acne: a case control study. 8. international congress on psychopharmacology & 4. international symposium on child and adolescent psychopharmacology
 • 3 Aktepe E, Ozen E, Korucu CC, Işik A. Comorbidity of williams-beuren syndrome and autism spectrum disorder: two case reports with a review of literature. 7. international congress on psychopharmacology & 3. International symposium on child and adolescent psychopharmacology.s257-258, 2015; 15-19 April, Antalya, Turkey.
 • 4 Aktepe E, Eroglu FO, Kocaman O, Isik A. Switching to aripiprazole for risperidone-induced hyperprolactinemia: a case report. 7. International symposium on child and adolescent psychopharmacology & 3. International symposium on child and adolescent psychopharmacology.s401, 2015; 15-19 April, Antalya, Turkey.
 • 5 Aktepe E, Ozen E, Eroglu FO, Kocaman O. Antipsychotics'side effects to treatment compliance in adolescents: a case report. 7. International symposium on child and adolescent psychopharmacology & 3. International symposium on child and adolescent psychopharmacology.s278, 2015; 15-19 April, Antalya, Turkey.
 • 6 Evrim Aktepe, Orhan Kocaman, Büşra Bağcı, Adem Işık, Emel Özen, Funda Özyay Eroğlu. Schizo-obsessive disorder in adolescent: a case report. 7. international congress on psychopharmacology and 3 international symposium on child and adolescent psychopharmacology.2015,april, Antalya.
 • 7 Feray Soyupek, Evrim Aktepe, Serpil Savaş, Ayhan Aşkın.The Self-concept and quality of life of the children with cerebral palsy.5 World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 2009.
 • 8 Referral types of sexually abused to psychiatry department and their sociodemographic features in the Eastern Blacksea Region of Turkey.Göker Z, Aktepe E, Kurt V, Sarp KS, Topbaş M, Kandil ST, Hesapçıoğlu ST,IACAPAP(18 World Congress of the international association for child and adolescent psychiatry and allied professions). 2008, Istanbul
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Evrim Aktepe. Isparta il merkezi lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile empati ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bağışlama eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sağlık değişkenleri üzerindeki etkisi, TUBİTAK 1001 projesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 21. ulusal Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Pica responded to methylphenidate in a child with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ANNE TUTUMLARINA YÖNELİK PSİKOEĞİTİMİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK SEMPTOMLARINA ETKİSİ
 • 2 ANNE TUTUMLARINA YÖNELİK PSİKOEĞİTİMİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK SEMPTOMLARINA ETKİSİ
 • 3 Ergenlerde sosyal görünüş kaygısı, mükemmelliyetçilik ve benlik saygısı ilişkisinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi
 • 4 KPD-62533, Bir universite hastanesi cocuk ve ergen psikiyatrisi bolumune olan konsultasyonlarin degerlendirilmesi. KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ 2018
 • 5 Adolesanlarda yalnizlik ve sosyal destek duzeyleri arasindaki iliskinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi
 • 6 Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Ergenlerin Aile İşlevselliğinin Araştırılması. KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ
 • 7 Adolesanda Valproat ile induklenen Hiperamonyemik Ensefalopati: Vaka Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi
 • 8 Ergenlerde kendine zarar verme davranisinin yordayicilari olarak oz duyarlik ve stresle basa cikma tarzlari. Klinik Psikiyatri Dergisi
 • 9 Suca Itilmis Ergenlerde Ebeveyn Tutumu ve Cocukluk Cagi Travmalarinin Belirlenmesi . Klinik Psikiyatri Dergisi
 • 10 vulnerability factors for depression
 • 11 'BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAĞLANMA' psikiyatride güncel yaklaşımlar
 • 12 Meme Kanseri Olgularında Aile İşlevleri ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi.JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE
 • 13 ANNE TUTUMLARINA YÖNELİK PSİKOEĞİTİMİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK SEMPTOMLARINA ETKİSİ
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 'Çocuk ve Ergenlerin Nörobili?sel Geli?imlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri'. Çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisi 2018
 • 2 Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu?nda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Tedavisi: Gözden Geçirme'. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.
 • 3 'Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri 'Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.
 • 4 Hastaneye yatmanın çocuklar üzerindeki etkisinin resim yoluyla incelenmesi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ergenlikte tekrarlayıcı suç işleme, alprozolam ve diğer madde bağımlılıkları birlikteliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Investigating the Prevalence and Risk Factors of Nocturnal Enuresis among Children attending a Kindergarten in Ankara. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
 • 3 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi.
 • 4 Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 Otistik ve Sağlıklı çocuklarda duyusal yeteneklerin yaşam aktivitelerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!