KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4181
E-Posta nurtenkiris@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 41
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 10.06.2005
Yüksek Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 10.07.2008
Doktora MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 30.01.2014
İLGİ ALANLARI
Alain Badiou, İnsan Hakları, Ahlak Felsefesi, Varlık Felsefesi, Mantık, Siyaset Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Tarih Felsefesi, Arthur Schopenhauer, Max Scheler.
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, PANDEMİ KARŞISINDA ‘MASKE’ TAKAN İNSAN. Tabula rasa , 35-52. (2021), (Diğer)
 • 2 ÇELİK KEVSER, KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Whitehead ve Badiou’da Olay Felsefesi “Olay” Kavramı ve “Felsefenin Koşulları”. tabula rasa Felsefe & Teoloji , 1-20. (2021), (Diğer)
 • 3 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, YUNUS EMRE’NİN “KİBİR DESTANI”NDAN HAREKETLE GÜNÜMÜZ FELSEFE ALANINA BİR BAKIŞ. tabula rasa Felsefe & Teoloji , 24-39. (2021), (Diğer)
 • 4 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Kitap Tanıtımı-Immanuel, Kant, (2021), Fakültelerin Çatışması, (Çev. Mevlüt Albayrak), Ankara: Fol Yayınları.. Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji , 61-63. (2021), (Diğer)
 • 5 KİRİŞ YILMAZ Nurten, KİRİŞ YILMAZ Nurten, ADORNO VE HORKHEIMER’IN ARAÇSAL AKIL ELEŞTİRİSİ. Tarih Okulu Dergisi , 3562-3580. Doi: dx.doi.org/10.29228/joh.39345, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, ALBAYRAK MEVLÜT, İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!. Marife-Bilimsel Birikim- Dergisi, 18(1), , 23-38. (2018), (TR DİZİN)
 • 7 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN AHLAK GÖRÜŞÜ: AŞK AHLAKI. Türkish Studies, 13(26), , 811-827. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14571, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Dostluk (Philia) nedir?. T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi (FEF Journal) , 64-91. (2015), (Diğer)
 • 9 KİRİŞ NURTEN, Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise. FLSF (Süleyman Demirel Üniveristesi Felsefe Bölümü Dergisi), 1(5), , 81-99. (2008), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Badiou ve Kötülük Problemi. IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (2019). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Yunus Emre ve İnsan Doğası(2021). Yunus Emre Enstitüsü-Başak Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Yunus Emre ve Medeniyet Tasavvuru(2021). Yunus Emre Enstitüsü - Başak Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Yunus Emre ve Hikmet Ahlakı(2021). Yunus Emre Enstitüsü- Başak Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, YALDIR HÜLYA, New Horizons in Philosophy and Sociology(2017). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik(2016). Hece Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Yunus Emre ve Hikmet Ahlakı, Araştırma Kitabı, Editör, 01.03.2021 - 01.12.2021 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Aristoteles
Bitirme Ödevi I
Etik Kuramlar
Felsefe Kavramları
Klasik Mantık
Platon
Sembolik Mantık
 
Bu İçeriği Paylaş!