KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Evrim ERDEMOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2119242
E-Posta evrimerdemoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Jinekolojik Onkoloji,Laparoskopik - endoskopik cerrahi,Ürojinekoloji,Multi-organ cerrahisi,Over Kanseri
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erdemoglu E, Erdemoglu E. ART sonrası gebelik sonuçları. Jinekolojik Endokrinoloji Ve İnfertilite El Kitabı, ed Çiçek N., 2013
 • 2 Mungan T, Erdemoglu E, Erdemoglu E. Multifetal redüksiyon. Jinekolojik Endokrinoloji Ve İnfertilite El Kitabı, ed Çiçek N., 2013
 • 3 Schneider A, Erdemoglu E. Radical Trachelectomy.2nd edition 2011, chapter 86. syf 522-526.
 • 4 Schneider A, Köhler C, Erdemoglu E. Laparoscopy in Gynecologic Oncology. ed. George Peltuci, 2010
 • 5 Mungan T, Erdemoglu E, "Multifetal redüksiyon", Yardımcı Üreme Teknikleri, ed. Nedim Çiçek, Leyla Mollamahmutoğlu, Palme Yayıncılık, 2009
 • 6 Mungan T, Erdemoglu E, "Yardımcı Üreme Teknikleri ve Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar ve Yönetim", Ed. Çiçek N, Palme Yayıncılık, 2007
 • 7 Erdinç S, Erdemoglu E, Danışman N " Genital Fistüller", Jinekoloji, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji, ed Beksaç MS, Ayhan A. Cilt 1:442-447, Medikal Network, Ankara, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güler A, Sahin HG, Küçükaydın Z, Erdemoğlu E. Comparison of the efficacy of intrauterine lidocaine, paracervical block and oral etodolac for decreasing pain in endometrial biopsy. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2010 1;11(4):178-81
 • 2 Dilmen E, Günyeli I, Oral B, Erdemoğlu E, Güney M, Bayhan G, Mungan T. Serum Yüksek Dansiteli Lipoprotein ve Sfingozin 1 Fosfat Düzeylerinin, Hipertansif ve Normotansif Gebelikler Arasında Karşılaştırılması. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 8(3): 164- 8
 • 3 Erdemoğlu E, Günyeli I, Kamacı M, Mungan T. Adnexial Mass in the Adolescents. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2011; 17:1:39-41.
 • 4 Günyeli I, Erdemoğlu E, Ceylaner S, Zergeroğlu S, Mungan T. Histopathological analysis of the placental lesions in pregnancies complicated with IUGR and stillbirths in comparison with noncomplicated pregnancies. J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12(2): 75-9
 • 5 Şengül Ö, Mungan T, Erdemoglu E, İslamoglu G, Cantürk F. Cord blood leptin levels in gestational diabetes. Gynecol Obstet Reprod Med 2010; 16(2): 70-75
 • 6 Schneider A, Gleizes O, Niemen P, Erdemoglu E, Boselli F, Jenkins D. Implications of varied patterns of cervical cancer screening for introduction of human papillomavirus vaccines in Europe. J Turk Ger Gynecol Assoc 2009; 10: 61-67
 • 7 Sengül OB, Mungan T, Erdemoğlu E, Islamoğlu G, Kıyak N. Investigation of the correlation between 100 gram oral glucose tolerance test results and maternal leptin levels during pregnancy. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2009 1;10(3):158-61.
 • 8 Erdemoglu E, Ugur M, Erdemoglu E. Plasma homocysteine and nitric oxide levels in preeclampsia. J Turkish-German Gynecol Assoc 2009; 10: 26-9
 • 9 Erdemoglu E, Güney M, Çimen T, Mungan T. serum zinc concentration and helicobacter pylori serology in hyperemesis gravidarum. Gynecol Obstet Reprod Med 2009; 15(2): 67-69
 • 10 Erdemoglu E, Özdemir H, Küçükaydın Z, Kamacı M. Burst strength of small bowel sealed by feedback controlled vessel sealing device, three layer suture and reinforcement with amniotic membrane. Jinekoloji Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2007; 4(14): 515-518
 • 11 Mungan T, Erdemoglu E, Güney M. The effect of ultrasonographically determined tubal implantation site in ectopic pregnancy on success of methotrexate treatment and subsequent reproductive outcome. J Turkish-German Gynecol Assoc 2007; 8(4): 387-392
 • 12 Güney M, Erdemoglu E, Mungan T. Tubaovaryan abse: 25 olgu analizi ve literatür derlemesi. Kadın Doğum Dergisi 2007; 5(4):1210-1213
 • 13 Güney M, Erdemoglu E, Çavuş Y, Bayhan G, Mungan T. İkinci trimester genetik amniosentez: 132 olgunun değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi 2007; 6(1): 1313-1318
 • 14 Erdemoglu E, Güney M, Mungan T. Jinekolojik laparoskopide pneumoperitoneum tekniklerinin karşılaştırılması. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2007; 4(14): 515-518
 • 15 Erdemoglu E, Güney M, Mungan T. Biochemical markers in the vaginal washing and insulin like growth factor binding protein in the diagnosis of membrane rupture. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2007; 13(2):76-80
 • 16 Erdemoglu E, Erdemoglu E, Gun İ, Mungan T. Effect of delivery mode on the perinatal outcome in twin gestation. J Turkish-German Gynecol Assoc 2007; 8(2):168-171
 • 17 Mungan T, Erdemoglu E, Çelen Ş. Efficiency of a modified suture technique for cervical incompetence. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2005; 11(3): 176-179
 • 18 Erdemoglu E, Okyay E, Tapısız OL, Avşar AF. Fetal liver length measurement. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2003; 9(2): 79-82
 • 19 Erdemoglu E, Erdemoglu E, Avşar AF. Transvers duruşların klinik özellikleri ve risk faktörleri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Dergisi 2003; 4(3): 38-40
 • 20 Tokyol Ç, Erdemoglu E, Gökmen O. Mol hidatiform ve hidropik abortuslar. Jinekoloji Onkoloji 2001; 4(1): 38-43
 • 21 Doğanay M, Aksakal OS, Erdemoglu E, Özcan U, Gökmen O. Gebelik ve puerperium sırasında venöz tromboembolizmin insidansı. Tıp ve Sağlık Dergisi 1999; 3(2): 77-81
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Vercellino GF, Erdemoglu E, Chiantera V, Vasiljeva K, Malak AH, Schneider A, Böhmer G. Clinical relevance of objectifying colposcopy. Arch Gynecol Obstet. 2015 ;291(4):907-15.
 • 2 Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Günyeli İ, Erdemoglu E, Soyupek S, Erdemoglu E. Physical and mental workload in single-incision laparoscopic surgery and conventional laparoscopy. Surg Innov. 2015 ;22(3):294-302.
 • 3 Hypoxia-inducible factor-1?, adrenomedullin and Bcl-2 although expected are not related to increased uptake of fluorine-18-fluorodeoxyglucose in endometrial cancer.
 • 4 Vercellino GF, Koehler C, Erdemoglu E, Mangler M, Lanowska M, Malak AH, Schneider A, Chiantera V. Laparoscopic pelvic lymphadenectomy in 32 pregnant patients with cervical cancer: rationale, description of the technique, and outcome. Int J Gynecol Cancer. 2014 ;24(2):364-71.
 • 5 Özgönen H, Erdemoglu E, Günyeli I, Güney M, Mungan T. Comparison of the effects of laparoscopic bipolar electrocoagulation and intracorporeal suture application to ovarian reserve in benign ovarian cysts. Arch Gynecol Obstet. 2013 ;287(4):729-32.
 • 6 Vercellino GF, Erdemoglu E, Chiantera V, Vasiljeva K, Drechsler I, Cichon G, Schneider A, Böhmer G. Validity of the colposcopic criteria inner border sign, ridge sign, and rag sign for detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol. 2013 ;121(3):624-31.
 • 7 Vercellino G, Erdemoglu E, Joe A, Hopfenmueller W, Holthaus B, Köhler C, Schneider A, Hasenbein K, Chiantera V. Laparoscopic temporary clipping of uterine artery during laparoscopic myomectomy. Arch Gynecol Obstet. 2012 ;286(5):1181-6.
 • 8 Vercellino GF, Chiantera V, Gaßmann J, Erdemoglu E, Drechsler I, Frangini S, Schneider A, Böhmer G. Prospective Comparison of Loop Excision under Colposcopic Guidance versus Vitom Guidance. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2012 ;72(10):945-948.
 • 9 Günyeli I, Abike F, Dünder I, Aslan C, Tapısız OL, Temizkan O, Payaslı A, Erdemoğlu E. Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma infections in infertile couples and effects of these infections on fertility.Arch Gynecol Obstet. 2011;283(2):379-85.
 • 10 Guney M, Erdemoglu E, Mungan T. Selenium-vitamin E combination and melatonin modulates diabetes-induced blood oxidative damage and fetal outcomes in pregnant rats. Biol Trace Elem Res. 2011;143(2):1091-102
 • 11 Vercellino GF, Erdemoglu E, Kyeyamwa S, Drechsler I, Vasiljeva J, Cichon G, Schneider A. Evaluation of the VITOM in digital high-definition video exocolposcopy.J Low Genit Tract Dis. 2011;15(4):292-5
 • 12 Erdemoglu E, Seçkin B, Günyeli I, Güney M, Seçkin M, Mungan T. Reduction of postoperative adhesions by trimetazidine: an experimental study in a rat model. Arch Gynecol Obstet. 2012 ;285(3):757-61
 • 13 Sezik M, Aslan M, Orhan DD, Erdemoglu E, Pekcan M, Mungan T, Sezik E. Improved metabolic control and hepatic oxidative biomarkers with the periconception use of Helichrysum plicatum ssp. plicatum. J Obstet Gynaecol. 2010 Feb;30(2):127-31.
 • 14 Erdemoglu E, Güney M, Take G, Giray SG, Mungan T. RAD001 (Everolimus) Can prevent tamoxifen-related endometrial and stromal hyperplasia. Int J Gynecol Cancer. 2009 ;19(3):375-9.
 • 15 Erdemoglu E, Güney M, Giray SG, Take G, Mungan T. Effects of metformin on mammalian target of rapamycin in a mouse model of endometrial hyperplasia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;145(2):195-9.
 • 16 Güney M, Erdemoglu E, Oral B, Karahan N, Mungan T. Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy. Acta Histochem. 2008;110(4):319-23.
 • 17 Erdemoglu E, Güney M, Karahan N, Mungan T. Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps. Maturitas. 2008 Mar 20;59(3):268-74.
 • 18 Dilek S, Dede M, Gezginç K, Yenen MC, Göktolga U, Ulutin HC, Deveci MS, Erdemoglu E, Aydogdu T. Does the localisation of tumour at stage I endometrial endometrioid adenocarcinoma have an impact on invasion of the tumour and individualisation of the surgical procedure? Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(2):138-40.
 • 19 Erdemoglu E, Güney M, Karahan N, Mungan T. Immunohistochemical expression of MMP-2, MMP-9 and COX-2 in Stage IA malignant polyps of the endometrium. Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(5):444-9.
 • 20 Kelekci S, Erdemoglu E, Inan I. Randomized study on the effect of adding oxytocin to ethacridine lactate or misoprostol for second-trimester termination of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(7):825-9.
 • 21 Kelekçi S, Erdemoglu E, Kutluk S, Yilmaz B, Savan K. Risk factors for tubal ligation: regret and psychological effects impact of Beck Depression Inventory. Contraception. 2005 ;71(6):417-20.
 • 22 Doğanay M, Erdemoglu E, Avşar AF, Aksakal OS. Maternal serum levels of dehydroepiandrosterone sulfate and labor induction in postterm pregnancies. Int J Gynaecol Obstet. 2004;85(3):245-9.
 • 23 Erdemoglu E, Mungan T. Significance of detecting insulin-like growth factor binding protein-1 in cervicovaginal secretions: comparison with nitrazine test and amniotic fluid volume assessment. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004;83(7):622-6.
 • 24 Erdemoglu E, Mungan T, Tapisiz OL, Ustunyurt E, Caglar E. Effect of inter-twin delivery time on Apgar scores of the second twin. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2003;43(3):203-6
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Mungan T, Erdemoglu E. Bölüm 41: Hukuki· Sorunlar: Uluslararasi Bakış Açısı 351 M.E. Setchell. Doğum Sonrası Kanama. Çev. Ed. Cansun Demir
 • 2 Mungan T, Erdemoglu E. Bölüm 42: Doğum Hekimi Doğum Sonu Kanamayla Karşı Karşıya 364 M.E. Setchell Çev. Editörü: Cansun Demir,2010
 • 3 Merz, E. çev. Mungan., T. ve E. Erdemoglu, "Abdominal ultrasonografiyle girişimsel işlemler", Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, ed.Merz, E., çev. Ed. Özden, S., sayfa 388-404, Doğan Kitapevi,
 • 4 2 Merz, E. çev. Mungan., T. ve E. Erdemoglu, "Plasenta", Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, ed.Merz, E., çev. Ed. Özden, S., Doğan Kitapevi,
 • 5 Hart, D.C. ve J. Norman, çev. Erdemoglu, E., "Uterus Hastalıkları", Resimli Jinekoloji, çev. Ed. Batıoğlu, S. ve L. Mollamahmutoğlu, Güneş Kitapevi, Ankara,
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gunyeli I, Erdemoglu E, Bulbul M, Mungan T, Kapucuoğlu N. Adolesan Bir Kızda Pelvik Nöroganglioma: Son Derece Nadir Bir Olgu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012;22(3): 195-8.
 • 2 Gunyeli I, Erdemoğlu E, Ortak T, Mungan T. Edinilmiş Kloaka’da anal sfinkteroplasti ve lokal rotasyon flebiyle perineoplasti yöntemi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2012;19(1):170-173.
 • 3 Gunyeli I, Erdemoglu E, Guney M, Mungan T. Yirmi altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir olgu Sunumu. JOPP Derg. 2012;4(2):80-84.
 • 4 Erdemoglu E, Günyeli İ, Güney M, Oral B, Bayhan G, Mungan T. Abdominal histerektomi sonrası vajinal eviserasyon. J Turk Soc Obstet Gynecol, 2011; 8(2): 149- 52
 • 5 Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Kiremitci S, Sertcelik A, Mungan T. Endometrial polip’den gelişen Adenosarkoma (Rhabdomyosarkoma). Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011;3 (14):81-85.
 • 6 Gunyeli I, Erdemoglu E, Alanoglu G, Mungan MT. Beta Talasemi Major’e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: İki vaka takdimi. Kadın Doğum Dergisi. 2011;10(1):2305-2310.
 • 7 Gunyeli I, Erdemoglu E, Guney M, Mungan T. İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Kadin Dogum Dergisi. 2010;9(1): 2005-9.
 • 8 Erdemoglu E, Gunyeli I, Mungan T. Subtotal Histerektomi Sonrası Endometrial Stromal Sarkom: Olgu Sunumu. Kadın Doğum Dergisi. 2010;9(2):2071-73.
 • 9 Erdemoglu E, Yıldızhan R, Kurdoglu M, Adalı E, Kamacı M. Jinekolojik laparoskopi esnasında ana damar yaralanması: olgu sunumu. Marmara Medical Journal 2009; 22(2):138-141
 • 10 Antalyalı M, Erdemoglu E, Güney M, Oral HB, Bayhan G, Mungan T. Sekonder Abdominal gebelik. Kadın Doğum Dergisi 2008; 7(1): 1585-1587
 • 11 Erdemoglu E, Kamacı M. Correlation of ultrasonography and MRI in prenatal diagnosis of lobar holoprosencephaly. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, 2008; 14(1): 41-44
 • 12 Erdemoglu E, Özmen E. Complicated vesicourethravaginal fistula. J Turkish-German Gynecol Assoc 2008; 9(4): 240-242.
 • 13 Güney M, Erdemoglu E, Mungan T. Wernike ensfalopatisiyle komplike hiperemesis gravidarum. TJOD 2008; 5(2): 134-136.
 • 14 Mungan T, Erdemoglu E. Gebelik ve diabetes mellitus. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2008; 1(2): 46-60.
 • 15 Erdemoglu E, Kolusarı A, Şahin H, Kamacı M. Familial imperfore hymen. J Turkish-German Gynecol Assoc 2007; 8(1): 88-89
 • 16 Erdemoglu E, Güney M, Mungan T. Amniotic fluid dicarboxylic acid in thanatophoric dysplasia type I. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2007; 4(14):515
 • 17 Erdemoglu E, Kolusarı A, Şahin HG, Kamacı M. Prenatal ureteropelvik obstrüksiyon tanısı ve fetal renal fonksiyonların değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20(4): 238-241
 • 18 Erdemoglu E. Postmenopozal dönemde kalsiyum ve vitamin D. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 2(35): 37-40
 • 19 Doğanay M, Erdemoglu E, Yüksel K, Dilara T. Dev abdominal duvar desmoid tümörü. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 2003; 13(5):387-389
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Vercellino GF, Erdemoglu E. What should be the goal for future development of colposcopy? Cons and pros of sensitivity and specificity. Arch Gynecol Obstet. 2015 ;291(4):713-4.
 • 2 Placental-site trophoblastic tumor and fluorine-18- fluorodeoxyglucose positron emission tomography/ computed tomography.
 • 3 Schneider A, Petry U, Erdemoglu E, Paavonen J. HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer. Lancet. 2014 12;383(9925):1294-5
 • 4 Günyeli I, Bozkurt KK, Yalçın Y, Tatar B, Cerçi SS, Erdemoğlu E. Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with (18)F-FDG uptake. Hell J Nucl Med. 2014 ;17(2):153-5.
 • 5 Schneider A, Erdemoglu E, Chiantera V, Reed N, Morice P, Rodolakis A, Denschlag D, Kesic V. Clinical recommendation radical trachelectomy for fertility preservation in patients with early-stage cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 2012 ;22(4):659-66.
 • 6 Chiantera V, Erdemoglu E, Vercellino G, Straube M, Schneider A. Laparoscopic management of external iliac artery injury using yasargil clamps and intracorporeal suture. J Minim Invasive Gynecol. 2011 ;18(4):516
 • 7 Schneider A, Köhler C, Erdemoglu E. Current developments for pelvic exenteration in gynecologic oncology. Curr Opin Obstet Gynecol. 2009;21(1):4-9.
 • 8 Erdemoglu E, Güney M, Keskin B, Mungan T. Tamoxifen and giant endometrial polyp. Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(2):198-9.
 • 9 Erdemoglu E, Kamaci M. Giant bladder leiomyoma presenting as a pelvic mass: a case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(6):509-10.
 • 10 Erdemoglu E, Ozen S. Ovarian gonodoblastoma with yolk sac tumor in a young 46, XX female: case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(6):516-8.
 • 11 Erdemoglu E, Kamaci M, Ozen S, Sahin HG, Kolusari A. Ovarian hemangioma with elevated CA125 and ascites mimicking ovarian cancer. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(2):195-6.
 • 12 Erdemoglu E, Kamaci M, Bayram I, Güler A, Güler Sahin H. Primary giant leiomyoma of the ovary--case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(6):634-5
 • 13 Erdemoglu E, Aydogdu T, Tokyol C. Primary retro peritoneal mucinous cystadenoma.Acta Obstet Gynecol Scand. 2003;82(5):486-7.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evrim Erdemoglu. 3. ve 4. Derece Obstetrik Yırtıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014, Antalya
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yazkan R, Tatar R, Yalçın R, Kürşat KK, Erdemoglu E. Over kanseri komplet sitoredüksiyonunda aşılması gereken bariyer: diyafragma peritonektomisi. 8 Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya
 • 2 Yakup Yalçın, Burak Tatar, Ebru Erdemoğlu, İlker Günyeli, Evrim Erdemoğlu. Laparoscopic Systemic Devascularization of Uterine Cornu for Cornual Resection in Interstitial Pregnancy. Sözlü poster: SB-42. Sayfa:143-144, 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 06-09 Kasım 2014, Maxx Royal Otel- Belek/ Antalya, Türkiye.
 • 3 Tola EN, Günyeli İ, Soyupek S, Köse SA, Erdemoglu E. Pelvik organ prolapsus cerrahisinde uterin koruyucu cerrahi yöntemler. 5. Uludag Min. İnv. Jinekoloji Semp., 23-26 Ocak 2014, Bursa
 • 4 Erdemoglu E, Ünal M, Akdağ C, Günyeli İ, Soyupek S, Erdemoglu E. A Late Complication Of Tot Procedure: Thigh Abcsess 5 Years After Tot. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. PB-68. 07-10 Mart 2013 Karinna Otel-Uludağ, Bursa, Türkiye.
 • 5 Vercellino G, Erdemoglu E, Joe A, Hopfenmuller W, Holthaus B, Köhler C, Schenider A, Hasenbei K, Chiantera V. Laparoscopic temporary clipping of uterine artery during laparoscopic myomectomy. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. PB-68. 07-10 Mart 2013 Karinna Otel-Uludağ, Bursa, Türkiye.
 • 6 Vercellino F, Erdemoglu E, Kyeyamwa S, Drechler I, Vasiljeva J, Cichon G, Schneider A. Evaluation of vitom in digital high definition video exocolposcopy. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. PB-68. 07-10 Mart 2013 Karinna Otel-Uludağ, Bursa, Türkiye.
 • 7 Vercellino G, Erdemoglu E, Chiantera V, Vasiljeva J, Drechler I, Cichon G, Schneider A. Validity of the colposcopic criteria inner border sign, ridge sign and rag sign for detection of high grade CIN. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. PB-68. 07-10 Mart 2013 Karinna Otel-Uludağ, Bursa, Türkiye.
 • 8 Günyeli İ, Erdemoğlu E, Alanoğlu G, Güney M, Mungan MT. ß Talasemi majör’e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: 2 Olgu Sunumu. 5. Ulusal üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. PB-165. 27-30 Eylül 2012 Sheraton Çeşme Hotel, İzmir, Türkiye.
 • 9 Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Mungan T. Polip Zemininde gelişen Adenosarkom/Rabdomyosarkom. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:61. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye.
 • 10 Gunyeli I, Erdemoglu E, Bulbul M, Mungan T. Sakral Nöroganglioma. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:63. 3-6 Mart-2011,Bursa.
 • 11 Erdemoglu E, Keskin B, Gunyeli I, Guney M, Keskin M, Mungan T. Reduction of Postoperative Adhesions by Trimetazidine. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:44. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye
 • 12 Gunyeli I, Erdemoglu E, Ortak T, Mungan T. Edinilmiş Kloaka’da Anal Sfinkteroplasti, Lokal Rotasyon Flebiyle Perineoplasti Prosedürü. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:62. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye.
 • 13 Günyeli İ, Erdemoğlu E, Guney M, Mungan T. Temporal Lobda Pres sendromu: Bir olgu sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S.147. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
 • 14 Erdemoğlu E, Günyeli İ, Mungan T. Prenatal Tanı: Tip 1 Triploidi ve Nukal Kalınlık. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:148. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
 • 15 Karaisaoğlu K, Günyeli İ, Erdemoğlu E, Bayhan G, Güney M, Oral B, Mungan T. Gestasyonel Diabet Tanısında 1. Trimester Adiponektin ve HOMA-IR Seviyeleri. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:150. 26-29 Eylül. 2010, İstanbul, Türkiye
 • 16 Erdemoğlu E, Günyeli İ, Adanır E, Mungan T. Prenatal Tanı: Spontan İntrakranial Kanamalı Fetal Ölüm Vakası. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:151. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
 • 17 Günyeli İ, Erdemoğlu E, Güney M, Mungan T. İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S.152. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
 • 18 Dilmen E, Günyeli İ, Oral B, Erdemoğlu E, Güney M, Bayhan G, Mungan T. Preeklampside S.HDL ve S1P Düzeyleri. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:149. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
 • 19 Erdemoglu, E. ve T. Mungan, "Laparoskopik ovarian detorsiyon ve uteroovarian ligamentopeksi", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan, İzmir,2009
 • 20 Erdemoglu, E. ve T. Mungan, "Laparoskopik tubal anastomoz", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan, İzmir,2009
 • 21 Erdemoglu, E., M. Güney, T. Çimen ve T. Mungan, "Serum Zinc concentration and helicobacter pylori serology in hyperemesis gravidarum", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa,2009
 • 22 Çimen, T., E. Erdemoglu, M. Güney, H.B. Oral, G. Bayhan ve T. Mungan, "Histerektomi sonrası vajinal eviserasyon", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa,2009
 • 23 Erdemoglu, E., M. Güney, G. Take, S.G. Giray ve T. Mungan, "Memeli Rapamisin hedef protein inhibitörü RAD001'in tamoksifene bağlı endometrial hiperplazideki önemi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 5 konre özel sayısı, 14-19 Mayıs, Antalya,2008
 • 24 Sezik, M., M. Aslan, D. Deliorman Orman, E. Erdemoglu, M.T. Mungan ve E. Sezik, "Deneysel diyabetik gebe sıçan modelinde, Helichrysum plicatum ssp. Plicatum çiçek ekstresinin gebelik oranları, kan glisemisi, lipit peroksidasyon ve glutatyon düzeyleri üzerine etkisi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 5 konre özel sayısı, 14-19 Mayıs, Antalya,2008
 • 25 Kolusarı, A., HG. Şahin, E. Erdemoglu, M. Kamacı ve A. Güler, "100 eklampsi olgusunun değerlendirilmesi", V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım, İstanbul,,2007
 • 26 Erdemoglu, E., R. Yıldızhan, M. Kurdoğlu, E. Adalı ve M. Kamacı, "Jinekolojik laparoskopi esnasında ana damar yaralanması: olgu sunumu", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan, İzmir,2007
 • 27 Erdemoglu, E., M. Uğur ve E. Erdemoglu, "Plasma homocysteine and nitric oxide levels in preeclampsia", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 28 Erdemoglu E. ve M. Kamacı, "Correlation of ultrasonography and MRI in prenatal diagnosis of lobar holoprosencephaly", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 29 Erdemoglu, E., H. Özdemir, Z. Küçükaydın ve M. Kamacı, "Burst strength of small bowel sealed by feedback controlled vessel sealing device, three-layer suture and reinforcement with amniotic membrane," 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 30 Erdemoglu, E. ve M. Kamacı, "Giant bladder leiomyoma presenting as a pelvic mass", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 31 Güler, A., G. Şahin, E. Erdemoglu, Z. Küçükaydın, B. Yıldızbaş, A. Kolusarı ve M. Kamacı, "intrauterin lidokain, paraservikal blok ve erol etodolak uygulamalrının endometrial biopside ağrıyı azaltmadaki etkinliklerinin karşılaştırılması", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 32 Kolusarı A., G. Şahin, E. Erdemoglu, Z. Küçükaydın, A. Güler ve M. Kamacı, "Bir olgu sunumu:harlequin baby", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak, Bursa,2007
 • 33 Kolusarı, A., M. Kamacı, E. Erdemoglu, H.G. Şahin ve B. Yıldızbaş, "Torsiyone adneksial kitleler", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum,2006
 • 34 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, H.G. Şahin, A. Güler, M. Kamacı ve Z. Küçükaydın, "XX gonadal disgenesis ve müllerian anomalinin birlikte görüldüğü olgu sunumu," Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum,2006
 • 35 Kolusarı, A., H.G. şahin, E. Erdemoglu, G. Bolluk ve M. Kamacı, "Molar gebelikte eklampsi", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum,2006
 • 36 Kolusarı, A., M.Ç. Kotan, H.G. Şahin, E. Erdemoglu, M. Kamacı ve H.A. Şahin, "Gebelik esnasında intestinal obstrüksiyonlar", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya,2006
 • 37 Kolusarı, A., Ş. Zeteroğlu, H.G. Şahin, E. Erdemoglu ve M. Kamacı, "Kliniğimizdeki ektopik gebeliklerin değerlendirilmesi", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya,2006
 • 38 Kolusarı, A., H.G. Şahin, E. Erdemoglu, A. Güler, Z. Küçükaydın ve M. Kamacı, "Dev myomla birlikte görülen lenfanjioma: iki olgu sunumu", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya,2006
 • 39 16 Kolusarı, A., G. Uğurluer, E. Erdemoglu, G. Bolluk, H.G. Şahin ve M. Kamacı, "Gebelik ve rektum kanseri", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya,2006
 • 40 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, Ş. Zeteroğlu, H.G. Şahin ve M. Kamacı, "Kliniğimizdeki gestasyonel trofoblastik hastalıkların değerlendirilmesi", 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya,2006
 • 41 Erdemoglu, E., A. Kolusarı, G. Uğurluer, H.G. Şahin ve M. Kamacı, "Adolesanlarda cerrahi müdahele gerektiren benign ve malign adneksiel kitleler", 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya,2006
 • 42 Erdemoglu, E., M. Kamacı, S. Özen, H.G. Şahin ve A. Kolusarı, "Ovarian hemangioma with elevated ca-125 and ascites mimicking ovarian cancer", 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya,2006
 • 43 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, Ş. Zeteroğlu, G. Şahin ve M. Kamacı, "Sakrokoksigeal teratom olgu sunumu", 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve International Workshop on Multiple Pregnancy, 10-13 Nisan İstanbul,,2005
 • 44 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, Ş. Zeteroğlu, G. Şahin ve M. Kamacı, "Trafik kazası sonrası maternal pelvik fraktür, fetal intrakranial hemoraji", 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve International Workshop on Multiple Pregnancy, 10-13 Nisan İstanbul,2005
 • 45 Erdemoglu, E., A. Kolusarı, H.G. Şahin ve M. Kamacı, "Kamerasız laparoskopik eğitim setinin laparoskopi eğitimine etkisinin araştırılması", 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İstanbul,2005
 • 46 Erdemoglu, E., İ. Gün, H. Sargın ve E. Erdemoglu, “A new conservative treatment modality for leiomyoma uteri: transvaginal uterine artery ligation”, VI. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May, Antalya, 2005.
 • 47 Doğanay, M., E. Erdemoglu, K. Yüksel, D. Taner, G. Orbay ve U. Özcan, "Dev abdominal duvar desmoid tümörü", 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak, Bursa,, 2003
 • 48 Erdemoglu, E., Ö. Tapısız, K. Yüksel, E. Çağlar ve S. Dilek, "Primer ovarian gebelik", 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak, Bursa,, 2003
 • 49 Erdemoglu, E., E. Çağlar, F. Avşar ve H. Aytan, "Transvers duruşların klinik özellikleri ve risk faktörleri", 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak, Bursa,,2003
 • 50 Erdemoglu, E., T. Mungan, Ö.L. Tapısız, E. Üstünyurt ve E. Çağlar, "İkiz gebeliklerde doğum intervalinin Apgar skoruna etkisi", 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak, Bursa,2003
 • 51 Arslan, S., G. Tuncay, Ö.L. Tapısız, H. Aytan ve E. Erdemoglu, "Tuba dışı ektopik gebelikler", X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29 Ekim, Ankara,2002
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Gunyeli I, Erdemoglu E, Soyupek S, Erdemoglu E. Physical Workload in Single Incision Laparoscopy (SILS) and Conventional Laparoscopy. 8th World Congress for NeuroRehabilitation (WFNR). April 8-12, 2014, Istanbul, Türkiye. Abstract Book: page 426-427, PP-600.
 • 2 Cavus Y, Guney M, Gunyeli I, Kapucuoglu N, Erdemoglu E, Mungan T. A Clinical and Immunohistochemical Assesment of Hysteroscopically Resected Endometrial Polyps: Prognostic Importance of Leukemia Inhibitory Factor, Aromatase, COX-2 Expressions. AAGL 5 th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th Annual Scientific Meeting. April 6-10, 2011- Swissotel the Bosphorus, Istanbul,TURKEY. Abstarct Book; page 145, P-76.
 • 3 2 Ozgonen H, Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Mungan T. Comparision of the Effects of Laparoscopic Bipolar Electrocoagulation and Suture Application to Ovarian Reserve in Benign Ovarian Cysts. AAGL 5 th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th Annual Scientific Meeting. April 6-10, 2011- Swiss Otel The Bosphorus, Istanbul,TURKEY. Abstract Book; page 143, P-74.
 • 4 Korkmaz F, Mungan T, Erdemoglu E, Gurgen SG, Gunyeli I, Guney M, Naziroglu M. Protectivity of Melatonin Against Noxius Effects of Pneumoperitoneum On Ovaries and Peritoneum. IX. International Turkish-German Gynecology Congress (TAJEV) May 4-8, 2011, Susesi Resort Hotel Belek-ANTALYA. Poster S 0018, page. 181.
 • 5 Gün İ, Erdemoglu E, Küçükodacı Z, Babacan A, Tosun O, Ertugrul S. Small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix. IX. International Turkish-German Gynecology Congress (TAJEV) May 4-8, 2011, Susesi Resort Hotel Belek-ANTALYA. Poster S 208, page. 245.
 • 6 Vercellino F, Erdemoglu E, Kyeyamwa, Drechler I, Vasiljeva J, Cichon G, Schneider A. Evaluation of the VITOM in digital high definition video exocolposcopy. IX. International Turkish-German Gynecology Congress (TAJEV) May 4-8, 2011, Susesi Resort Hotel Belek-ANTALYA. Poster S 003, page. 173.
 • 7 Chiantera V, Erdemoglu E, Vercellino F, Schneider A. Laparoscopic management of external iliac artery injury by Yaşargil clamps and intracorporeal suture. AAGL 5th international congress on minimally invasive gynecology, April6-10 İstanbul, 2011. V-52
 • 8 Erdemoglu E, Mungan T, Ayar EÖ, Gürgen S, Güney M. Protective effect of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplantation in an experimental rat model. 8 th International Congress of the Turk German Gynecological Assoc., 29 apr-3 may, Antalya, 2009
 • 9 Erdemoglu, E., M. Güney, N. Karahan ve T. Mungan, “Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps”, VII. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, Archives of Gyn. Obstet., Cilt 275;Spl1, 16-20 May, Antalya, 2007.
 • 10 Gün, İ., M.C. Salman ve E. Erdemoglu, “The efficacy and safety of misoprostol for first trimester abortions”, VII. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, Archives of Gyn. Obstet., Cilt 275;Spl1, 16-20 May, Antalya, 2007.
 • 11 Güney, M., E. Erdemoglu ve T. Mungan, “Hyperemesis gravidarum complicated by wernicke encephalopathy”, VII. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, Archives of Gyn. Obstet., Cilt 275;Spl1, 16-20 May, Antalya, 2007.
 • 12 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, H.G. şahin, G. Bolluk ve M. Kamacı, “Knowledge and attitudes towards emergency contraception among patients with low educational level”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 13 Şahin, H.G, A. Kolusarı, E. Erdemoglu, Ş. Zeteroglu, H.A. Şahin, B. Yıldızbaş ve M. Kamacı, “Effects, effectiveness and discontinuation of subdermal implant, Implanon”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 14 Kolusarı, A., H.G. Şahin, E. Erdemoglu, Ş. Zeteroglu, G. Bolluk, H.A. Şahin ve M. Kamacı, “Knowledge and attidudes towards emergency contraception among university personel with high education levels that are non-related to health sector”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 15 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, H.G. Şahin, Ş. Zeteroğlu, G. Bolluk ve M. Kamacı, “The dislocation of IUD: analysis of 11 cases”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 16 Kolusarı, A., E. Erdemoglu, A. Deveci, H.G. Şahin, G. Bolluk ve M. Kamacı, “Ileal penetration and tubaovarianabcscess in the presence of an intrauterine device”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 17 Kolusarı, A., H.G. Şahin, Ş. Zeteroğlu, E. Erdemoglu, G. Bolluk, C. Yıldız ve M. Kamacı, “Contraceptive care used in Van region between 1998 and 2005”, 9. Congress of European Society of Contraception, 3-6 May, İstanbul, 2006.
 • 18 Gün, İ., E. Erdemoglu, H. Sargın ve M. Kamacı, “Expectant management of primary ovarian pregnancy”, VI. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May, Antalya, 2005.
 • 19 Yıldızbaş, B., H.G. Şahin, A. Kolusarı, E. Erdemoglu, Ş. Zeteroğlu ve M. Kamacı, “Clinical experience, acceptability and effects of Implanon on biochemical, hematological, hemostatical and hormonal parameters during the first 6 months of insertion”, IV. International Congress of Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Apr, Ankara, Turkey, 2005.
 • 20 Kamacı, M., H.G. Şahin, E. Erdemoglu, A. Kolusarı, A. Güler, F. Kızıltan ve A. Yüksel, “Evaluation of antenatal and postnatal health services in rural and urbaninizing territories of Van”, IV. International Congress of Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Apr, Ankara, Turkey, 2005.
 • 21 Erdemoglu, E., “Ev Doğumları”, 9. Turco-Hellenic congress of perinatal medicine, 1-5 Oct, Kuşadası, 2005.
 • 22 Erdemoglu, E. A. Kolusarı, H.G. Şahin, M. Kamacı ve H.A. Şahin, “Effect of postpartum etonogestrel on pituitary-ovarian axis and endometrium”, IV. International Congress of Reproductive Health and Family Planning, 20-23 Apr, Ankara, Turkey, 2005.
 • 23 Erdemoglu, E., A. Kolusarı, H.G. Şahin, M. Kamacı, H.A. Şahin, “Color doppler examination of fetal urinary obstructive anomaly”, VI. International congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May, Antalya, 2005.
 • 24 Erdemoglu, E., T. Mungan, S. Ceylaner ve M. Tezimer, “Prenatal diagnosis of thanophoric dysplasia type I: ultrasonographic and biochemical findings”, 31. Advanced course on ultrasound in obstetrics and gynecology, 19.20 May, Antalya, 2002.
 • 25 Erdemoglu, E., E. Okyay ve F. Avşar, “Fetal liver length measurement. What can liver length measurement add to the obstetrician?” 7. Turkish-Hellenic Scientific Meeting on Maternal fetal Medicine and Perinatology, 17-20 Apr, İstanbul, 2002.
 • 26 Güngör, T., S. Oğuz, E. Erdemoglu, T. Aydoğdu ve O. Gökmen, “Gestational trophoblastic disease in adolescence”, The international congress on reproductive medicine, obstetrics and gynecology, 11-14 Apr, Tel-Aviv, Israel, 2000.
 • 27 Moröy, P., O. Gökmen, T. Özdener, Ü. Büyükkağnıcı, A. Aktülay ve E. Erdemoglu, “Effects of hormone replacement theraphy and statins on postmenopausal women with abnormal lipid level”, 5. European congress on menopause, ESHRE, 1-5 Jul, Denmark, 2000.
 • 28 Gülerman, C., P. Moröy, T. Özdener, E. Erdemoglu ve O. Gökmen, “effect of alendronate and hormon replacement therapy on established osteoporosis in postmenopausal patients”, 5. European congress on menopause, ESHRE, 1-5 Jul, Denmark, 2000.
 • 29 Doğanay, M., E. Erdemoglu, M. Ekin, O. Yenicesu, Ö. Kazancıoğlu, M. Kalemli, A. Sayılgan ve O. Gökmen, “Abdominal and vaginal delivery in breech presentations”, 2. İnternational congress on obstetrics and gynecology, 3-7 Oct, Antalya,1999
 • 30 Mungan, T., E. Erdemoglu, G. Nuhoğlu ve O. Gökmen, “Modified McDonald suture technique in cervical incompetence”, 2. İnternational congress on obstetrics and gynecology, 3-7 Oct, Antalya,1999.
 • 31 Doğanay, M., E. Erdemoglu, C. Gülerman, R. Karayalçın, O. Yenicesu, M. Kalemli, U. Özcan ve O. Gökmen, “Cumulative incidence of venous thromboembolism during pregnancy and puerperium”, 2. İnternational congress on obstetrics and gynecology, 3-7 Oct, Antalya,1999.
 • 32 Doğanay, M., E. Erdemoglu, M. Kalemli, C. Gülerman, R. Karayalçın, O. Yenicesu,G. Orbay ve O. Gökmen, “Oksitosin indüksiyonu uygulanan 5000 vakanın doğum şeklinin incelenmesi”, 2. İnternational congress on obstetrics and gynecology, 3-7 Oct, Antalya,1999
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 11. ULUDAĞ OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİ KIŞ KONGRESİNDE 9 MART 2013, SAAT 13-16, AÇIK OTURUM 5, DE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ONKOLOJİK OLGULARDA YERİ KONUSUNDA KONUŞMA YAPMAK. 7-10 MART 2013, KARİNNA OTEL-ULUDAĞ
 • 2 11. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, 9 MART 2013,GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ONKOLOJİK OLGULARDA YERİ KONULU OTURUMDA KONUŞMACI, 7-10 MART 2013, KARİNNA OTEL-ULUDAĞ
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Erdemoglu, E., M. Güney, G. Take, S.G. Giray ve T. Mungan, "Memeli rapamisin hedef inhibitörü RAD001'in tamoksifene bağlı endometrial hiperplazi modelindeki önemi" başlıklı bildiriyle 14-19 Mayıs 2009 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde birincilik ödülü
 • 2 Erdemoglu, E., A. Kolusarı, H.G. Şahin ve M. Kamacı, "Kamerasız laparoskopik eğitim setinin laparoskopi eğitiminine etkisinin araştırılması" başlıklı bildiriyle 21-23 eylül 2005 III.Ulusal Ürojinekoloji kongresinde ikincilik ödülü
 • 3 Erdemoglu, E. A. Kolusarı, H.G. Şahin, M. Kamacı ve H.A. Şahin, "Postpartum subdermal etonorgestrel uygulamasının hipofizer-ovarian aks ve endometrium üzerine etkisi" başlıklı bildiriyle 20-23 nisan 2005 Uluslararası üreme sağlığı ve aile planlaması kongresinde dördüncülük ödülü
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Borderlineover Kanseri
 • 2 Endometrium Kanseri
 • 3 Gebelikte Servikal Kanser
 • 4 Germ Hücreli Over Tümörleri
 • 5 Germ Hücreli Over Tümörleri 2
 • 6 Kontrasepsiyon
 • 7 Over Kanseri
 • 8 Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • 9 Epitelial Over Kanseri
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Turkish-German Gynecological Association
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Otomasyon Kurulu - YYÜ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 4. Minimal İnvazif Jinekoloji Sempozyum ve Çalıştayı. 12-15 Ocak 2012, Uludağ Üniversitesi, Prof.Dr. M. Mete Ceniz Kültür Merkezi-Bursa
 • 2 3. JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMU VE ÇALIŞTAYI, 10-14 ŞUBAT-2010, ALMİRA OTEL, BURSA
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Başhekim yrd. YYÜ
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!