KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özen AKÇAKANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110546
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7223-3028
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 498
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.02.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 07.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Evaluation of Countries According to Green Central Banking Scorecards / G-20 Ülkelerinin Yeşil Merkez Bankacılığı Karnelerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 7(1), , 1-15. Doi: 10.29216/ueip.1166931, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖMÜRBEK VESİLE, AKÇAKANAT ÖZEN, KILINÇ ZEHRA, Muhasebe Mesleğinde E-Dönüşümün Muhasebe Meslek Mensuplarının Mutluluk ve İş Tatmini Seviyeleri Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7(1), , 1-23. Doi: 10.31200/makuubd.1226881, (2023), (Diğer)
 • 3 ARMAĞAN GAMZE, AKÇAKANAT ÖZEN, TİCARİ KREDİLENDİRMEDE FİRMALARIN FİNANSAL SAĞLAMLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), , 159-183. (2022), (Diğer)
 • 4 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, MAZAK MEHMET, İşletmelerde Siber Güvenlik Riskleri ve Bilgi Teknolojileri Denetimi: Bankaların Siber Güvenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 5(2), , 246-270. Doi: 10.31200/makuubd.978263, (2021), (Diğer)
 • 5 AKÇAKANAT ÖZEN, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Bağımsız Denetim Sürecinin İç ve Dış Denetçi İş Birliği Açısından Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 9(2), , 333-360. Doi: 10.22139/jobs.953204, (2021), (Diğer)
 • 6 KORKMAZ SADE, AKÇAKANAT ÖZEN, Kredi Tahsis Etme Yetkisine Sahip Banka Çalışanlarının İç Kontrol Sistemi Bileşenlerine Yönelik Değerlendirmeleri. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi , 445-462. Doi: 10.29228/ijbemp.52003, (2021), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TAŞAN BAKİCAN, AKÇAKANAT ÖZEN, Regülasyon Teknolojilerinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÜLEN TUĞÇE ÜLKÜ, AKÇAKANAT ÖZEN, BİST 30: KİLİT DENETİM KONULARI VE COVID-19. 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, KILIÇARSLAN ŞERİFE, Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 137-162. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZDEMİR OZAN, AKÇAKANAT ÖZEN, Covid-19 Pandemisinin Turizm ve Havayolu Sektörlerine Mali Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm, 31(165), , 89-120. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 AKÇAKANAT ÖZEN, KILINÇ ZEHRA, Muhasebe Meslek Mensupları Mutlu Mu? İşin Anlamı ve Yaşamın Anlamının Mutluluk Üzerine Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 14(2), , 665-693. Doi: 10.29067/muvu.840384, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesinin İşletme Performansına Etkisi. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 4(2), , 71-86. Doi: 10.52059/idaacmmd.960501, (2021), (Diğer)
 • 5 AKÇAKANAT ÖZEN, Dört Büyük Bağımsız Denetim Firmasının MAIRCA Yöntemi İle Karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(64), , 123-146. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 AKÇAKANAT ÖZEN, Finansal Olmayan Raporların Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), , 1330-1351. (2021), (TR DİZİN)
 • 7 KILIÇARSLAN ŞERİFE, AKÇAKANAT ÖZEN, Bankacılık Sektöründe Hata ve Hile: Banka Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), , 676-692. Doi: 10.20491/isarder.2020.870, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 ABAELMOTAZBEALLA RAMADAN, AKÇAKANAT ÖZEN, Finansal Başarısızlığın Tahmininde Finansal Oranların Kullanımı: Bankalar Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 4(2), , 43-60. Doi: 10.29228/ijbemp.46273, (2020), (Diğer)
 • 9 ÖMÜRBEK VESİLE, AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), , 451-466. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), , 1-24. (2018), (Diğer)
 • 11 ÖMÜRBEK VESİLE, AKSOY ESRA, AKÇAKANAT ÖZEN, Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının ARAS, MOOSRA ve COPRAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), , 14-32. Doi: 10.21076/vizyoner.329346, (2017), (TR DİZİN)
 • 12 AKÇAKANAT ÖZEN, EREN HANDE, AKSOY ESRA, ÖMÜRBEK VESİLE, Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 285-300. (2017), (Diğer)
 • 13 AKÇAKANAT ÖZEN, SENAL SERPİL, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi (2004-2011). Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), , 1-8. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 14 AKÇAKANAT ÖZEN, Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4(7), , 30-46. (2012), (Diğer)
 • 15 ACAR DURMUŞ, AKÇAKANAT ÖZEN, Özel Bütçeli İdarelerden Üniversitelerin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 12(37), , 25-46. (2012), (TR DİZİN)
 • 16 ACAR DURMUŞ, AKÇAKANAT ÖZEN, Devlet üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri ile Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1-17. (2012), (TR DİZİN)
 • 17 AKÇAKANAT ÖZEN, Devlet Muhasebesi Sistemi Alanında Yaşanan Gelişmelerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), , 183-195. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER(2023). GAZİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKÇAKANAT ÖZEN, AKÇAKANAT TAHSİN, GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI: TEORİ VE UYGULAMALAR(2023). GAZİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar(2022). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKÇAKANAT ÖZEN, Davranışsal Muhasebe Teorik ve Ampirik Çalışmalar(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 AKÇAKANAT ÖZEN, DURAN TANER, Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing(2021). Emerald Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZDEMİR OZAN, AKÇAKANAT ÖZEN, Business Studies and New Approaches(2021). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 AKÇAKANAT ÖZEN, Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi(2019). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!