KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 2462111867
E-Posta habibgurbuz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5157-6227
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 24.06.2002
Yüksek Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ 31.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 25.08.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Enerji, Otomotiv, İçten yanmalı motorlar, Taşıtlarda yeni teknolojiler, Yakıtlar ve Yanma, Emisyonlar ve Kontrolü, Alternatif yakıtlar, Hidrojen enerjisi, Termoelektrik, Atık ısı geri dönüşümü, İyon akımı, Alev jeti ile ateşleme, Hidrojen üretim yöntemleri, Akıllı trafik kontrol sistemleri, Taşıt teknolojileri, Faz dönüşüm malzemeleri (FDM), Shale gaz.
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gürbüz, C., Gürbüz, H., Ömürbek, V., Sürdürülebilirlik Kapsamında Çimento Sektörünün Çevresel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, IKSAD International Publishing House, 5. Bölüm, Mart 2020, 141-186, https://iksadyayinevi.com/product/karma-isletmecilik-yazilari/
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. GÜRBÜZ, İ.H. AKÇAY, Buji ateşlemeli benzinli motora sahip tipik bir otomobil için hidrojen dönüşüm kitinin modellenmesi, Mühendislik ve Makine, Cilt:56, Sayı: 661, sf: 41-46, 2015.
 • 2 H. GÜRBÜZ, İ. H. AKÇAY, A. ÖZ, İçten Yanmalı Motorlarda Çalışma Nokta Kontrol Metodu ile Yanma Kontrolü, Tasıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED)Cilt: 1, No: 2, 2009 (31-49)
 • 3 Ö. KARABIYIK, H. GÜRBÜZ, İ.H.AKÇAY, "Buji Ateşlemeli Hava Soğutmalı Bir Motorda Egzoz Gazları İle Isıtılmış LPG Yakıtının Yakıt Tüketimi ve Emisyon Miktarına Etkisi", CBÜ. Soma MYO Teknik Bilimleri Dergisi, sf:1-13, 2008/1, SOMA.
 • 4 H. ÇETİN, H. GÜRBÜZ, M. ACAR, Tipik Bir Toplum Binasında İhtiyaç Duyulan Elektrik Enerjisinin PEM Yakıt Pili Sisteminden Karşılanmasının Ekonomik ve Çevresel Analizi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı:103, sf:27-32, 2008.
 • 5 H.GÜRBÜZ, M.KAYFECİ, Otomobillerde Metal Hidrit Esaslı Klima Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Mühendislik ve Makina, Cilt:49, Sayı: 584, sf: 20 - 24, 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ökmen, A.B., Gürbüz, H., Buji Ateşlemeli Motorun Egzoz Atık Isı Dönüşümü İçin Tasarlanan Termoelektrik Jeneratörde Optimum Egzoz Eşanjörü Düzenlemesinin HAD Analizi, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, , Accepted Article, 2021.
 • 2 Gürbüz, H., Ateş, D., Egzoz Gazlarını Kullanan Termal Enerji Depolama Sisteminde Rt35 Parafin Mumunun Erime ve Katılaşma Süreçlerinin Sayısal Analizi, Journal of Engineering Sciences and Design (JESD), Accepted Article, 2021.
 • 3 Ökem, A.B., Gürbüz, H., Atık Isı Geri Dönüşüm Sistemleri: Buji Ateşlemeli Motorda Örnek Bir Uygulama, EJONS Internatıonal Journal on Mathematıcs, Engıneerıng & Natural, 14, 158-177, 2020. http://dx.doi.org/10.38063/ejons.205
 • 4 Topalcı, Ü., Gürbüz, H., Akçay, H., Demirtürk, S., Improvement of Thermoelectric Generator Model for Exhaust Waste Heat Recovery in a Spark Ignition Engine, Journal of Engineering Sciences and Design (JESD), Accepted article, 2020.
 • 5 Akçay, H., Gürbüz, H., Topalcı, Ü., Demirtürk, S., CFD Analysis of Thermoelectric Generator Developed for Exhaust Waste Heat Recovery in a Typical Spark Ignition Engine, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Accepted article, 2020.
 • 6 Topalcı, Ü., Gürbüz, H., Akçay, H., Demirtürk, S., Egzoz atık ısı geri kazanımının gerçekleştirildiği termoelektrik jeneratörde p-n tipi yarı iletken malzeme çiftinin teorik optimizasyonu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, Accepted article, 2020.
 • 7 Gürbüz, H., Ateş, D., A numerical study on processes of charge and discharge of latent heat energy storage system using RT27 paraffin wax for exhaust waste heat recovery in a SI engine, International Journal of Automotive Science and Technology, Accepted article, 2020.
 • 8 Gürbüz, H., Tonguç, G., Tonguç, G.Y., Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application, International Journal of Mechanical And Production Engineering, , Volume- 4, Issue-2, 67-70, 2016.
 • 9 Gürbüz, H., Buyruk, S., The prototype design and tests of vibration controlled driver warning system from the steering wheel, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Vol. 5, Issue 3, pp. 77 –84, 2016.
 • 10 Akçay, İ.H., Asghar, H.B.A., Gürbüz, H., Ali, Q.A., Analysis of the Thermal Comfort Parameters in the Passenger Cabin of a Bus by Finite Element Method (ANSYS), International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Vol. 5, Issue 3, pp. 115 –124, 2016.
 • 11 Gürbüz,H., Akkay,M., Keserci,H., LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi11,1,23-30,2014.
 • 12 Gürbüz, H., Akçay, İ.H., Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Ateşleme Avansı ve Sıkıştırma Oranının Performans ve NOx Emisyonuna Etkisi, Politeknik Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 45-50, 2013.
 • 13 Buran, D., Gürbüz, H., Akçay, İ.H., The Hydrogen-Fueled İnternal Combustion Engines: A Technical Review, E-Journal of New World Sciences Academy, 2A0040/51-76,2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şöhret, Y., Gürbüz, H., A Comparison of Gasoline, Liquid Petroleum Gas and Hydrogen Utilization in an SI Engine in terms of Environmental and Economic Indicators, Journal of Energy Resources Technology, 2021, 143(5): 052301.
 • 2 Gürbüz, H., Köse, Ş., A theoretical investigation on the performance and combustion parameters in a SI engine fuelled with different shale gas blends, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2021, 143(6): 061015.
 • 3 Yurdakul, S., Gürel, B., Varol, M., Gürbüz, H., Kurtuluş, K., Investigation on thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite, and their blends by TGA, Environ Sci Pollut Res (2021), https://doi.org/10.1007/s11356-021-12732-0
 • 4 Gürbüz, H., Şöhret, Y., Ekici, S., Evaluating effects of the Covid-19 Pandemic Period on Energy Consumption and Enviro-Economic Indicators of Turkish Road Transportation, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2021, DOI: 10.1080/15567036.2021.1889077.
 • 5 Ekici, S., Şöhret, Y., Gürbüz, H. Influence of COVID-19 on air pollution caused by commercial flights, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2021, DOI: 10.1080/15567036.2021.1906358.
 • 6 Akçay, I.H., Gürbüz, H., Akçay, H., Aldemir, M., An Investigation of Euro Diesel-Hydrogen Dual-Fuel Combustion at Different Speeds in a Small Turbojet Engine, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Accepted article, in Press, 2021, DOI (10.1108/AEAT-10-2020-0235).
 • 7 Gürbüz, H., Akçay, İ.H., Evaluating the Effects of Boosting Intake-Air Pressure on the Performance and Environmental-Economic Indicators in a Hydrogen-Fueled SI Engine, International Journal of Hydrogen Energy, Accepted article, 2021.
 • 8 Gürbüz, H., The effect of H2 purity on the combustion, performance, emissions and energy costs in an SI engine, Thermal Science, 2020, 24(1), 37-49.
 • 9 Solmaz, Ö., Gürbüz, H., Karacor, M., Comparison of an Artificial Neural Network and Fuzzy Logic Approaches for the Prediction of In-cylinder Pressure in a SI Engine, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 2020, 142(9): 091005.
 • 10 Gürbüz, H., Demirtürk, S., Investigation of dual-fuel combustion by different port injection fuels (neat ethanol and E85) in a DE95 diesel/ethanol blend fuelled CI engine, Journal of Energy Resources Technology, 2020, 142(12): 122306
 • 11 Gürbüz, H., Demirtürk, S., Akçay, İ.H, Akçay, H., Effect of port injection of ethanol on engine performance, exhaust emissions and environmental factors in a dual-fuel diesel engine, Energy and Environment, 2020, https://doi.org/10.1177/0958305X20960701
 • 12 Gürbüz, H., Optimization of Combustion and Performance Parameters by Intake-Charge Conditions in a Small-Scale Air-Cooled Hydrogen Fuelled SI Engine Suitable for Use in Piston-Prop Aircraft, Aircraft Engineering and Aerospace Technology (Emerald Publishing), 2020, DOI: 10.1108/AEAT-09-2020-0193.
 • 13 Gürbüz H., Şöhret Y., Akçay H., "Environmental and Enviroeconomic Assessment of an LPG Fueled SI Engine at Partial Load", Journal of Environmental Management (Elsevier), vol.N/A, pp.1-10, 2019.
 • 14 Şöhret Y., Gürbüz H., Akçay İ.H., "Energy and Exergy Analyses of a Hydrogen Fueled SI Engine: Effect of ignition Timing and Compression Ratio", Energy (Elsevier), vol.N/A, pp.1-10, 2019.
 • 15 Gürbüz, H., Buyruk, S., Improvement of Safe Stopping Distance and Accident Risk Coefficient based on Active Driver Sight Field on Real Road Conditions, IET Intelligent Transport Systems, 13 (12), 1843-1850, 2019.
 • 16 Tonguç G., Akçay İ.H., Gürbüz H., The Improvement of the Visual Warning System for Various Driving and Road Conditions in Road Transportation, Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering (SAGE), Vol 232, Issue 2, 2018.
 • 17 Gürbüz, H., Akçay, H., Akçay, İ.H., Demirtürk, S., An Experimental Study on Operating Characteristics of On-board PEMe Hydrogen Generator Integrated with a SI Engine, Journal of Energy Engineering (ASCE), Vol. 144, Issue 5 (October 2018), DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000569, 2018.
 • 18 Gürbüz, H., Experimental Evaluation of Combustion Parameters with an Ion-current Sensor Integrated to a Fast Response Thermocouple in a SI-Engine, Journal of Energy Engineering (ASCE), Vol. 143, Issue 2 (April 2017)
 • 19 Öz A., Gürbüz H., Yakut A.K., Sağıroğlu S., Braking Performance and Noise in Excessive Worn Brake Discs Coated with HVOF Thermal Spray Process, Journal of Mechanical Science and Technology (Springer) , 31 (2), 535-543, 2017.
 • 20 Gürbüz, H., Buran, D., Experimental study on effect of concentrated turbulence around the spark plug zone in a swirling flow on a hydrogen SI engine performance and combustion parameters, Journal of Energy Engineering (ASCE), Vol. 142, Issue 3 (September 2016)
 • 21 Gürbüz, H., Parametrical Investigation of Heat Transfer with a Fast Response Thermocouple in a SI engine, Journal of Energy Engineering (ASCE), Vol. 142, Issue 4 (December 2016).
 • 22 Gürbüz, H., Akçay, H., Experimental investigation of an improved exhaust recovery system for liquid petroleum gas fueled spark ignition engine, Thermal Science, 19(6), 2049-2064, 2015.
 • 23 Gürbüz, H., Akçay, İ.H., and Buran, D., An investigation on effect of in-cylinder swirl flow on performance, combustion and cyclic variations in hydrogen fuelled spark ignition engine, Journal of the Energy Institute(Elsevier) 87,1–10,2014.
 • 24 Gürbüz, H., Buran, D. and Akçay, İ.H., An experimental study on performance and cyclic variations in a spark ignition engine fuelled with hydrogen and gasoline, J. of Thermal Science and Technology, 33, 1, 33-41, 2013.
 • 25 Gürbüz, H., Buran, D. ve Akçay, İ.H., Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Karışım Oranı ve Ateşleme Avansının Motor Performansına ve Çevrimler Arası Farka Etkisinin Deneysel Araştırılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 26, No 1, 105-114, 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İ. H. AKÇAY, H. GÜRBÜZ, H.ÇETİN, "Taşıtlarda Kullanılan Mekatronik Sistemlerin Trafik Ve Yol Güvenliği Açısından İncelenmesi", Ulusal Yol Ve Trafik Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2007, s:43, ANKARA.
 • 2 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Karışım Oranı, Swirl ve Buji Konumunun Çevrimler Arası Farka Etkisi", ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, KAYSERİ.
 • 3 İ. H. AKÇAY, H. GÜRBÜZ, "Bor Madeninin Otomotiv Yakıtı Olarak Kullanılması", ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, KAYSERİ.
 • 4 İsmail Hakkı AKÇAY , Habib GÜRBÜZ , Halil ÇETİN, Silindir Gömlek-Segman Takımı Borlanarak Mekaniksel Özellikleri İyileştirilmiş İçten Yanmalı Bir Motorun Normal Çalışma Ömrünün Hesaplanması, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA.
 • 5 Habib GÜRBÜZ , Halil ÇETİN, İsmail Hakkı AKÇAY, Kent İçi Ulaşımda Yeni Bir Hibrid Elektrikli Araç Teknolojisi Plug-In Sisteminin Ekonomik ve Çevresel Faydalarının Araştırılması, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA
 • 6 Ömer KARABIYIK, Habib GÜRBÜZ, İsmail Hakkı AKÇAY, Sürtünmeli Tip Debriyaj Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA
 • 7 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Optik Silindir Başlıklı Deney Motoru Dizaynı ve Çalışan Motordan Alev Fotoğraflarının Alınması", Timak'06 Tasarım Ve İmalat Kongresi, 26-28 Nisan 2006, BALIKESİR.
 • 8 H. GÜRBÜZ, Z. KAYA, "Silindir İçi Akış-Yanma Görüntüleme Tekniklerinin İncelenmesi ve Doğal Işık Tekniği İle Silindir İçi Alev Fotoğraflarının Alınması", Otekon'06 III Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 26-28 Haziran 2006, BURSA.
 • 9 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Buji Ateşlemeli Bir Doğalgaz Motorunda Türbülans Ve Buji Konumunun Çevrimler Arası Farka Etkisinin Araştırılması", II Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 25-28 Mayıs 2004, KÜTAHYA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 H. ÇETİN, H. GÜRBÜZ, M. ACAR, "Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri - Sarayköy Bölgesel Isıtma Sistemi", TESKON'07 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 2007, İZMİR.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Solmaz, Ö., Baysal, E., Ökten, M., Gürbüz, H., Improving the performance of internal combustion engines with ORC system, 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21), 2021, Ankara, Turkey.
 • 2 Aldemir M., Akçay İ.H., Gürbüz H., Akçay H., Model Turbojet Motorunda Alternatif Yakıtların Kullanımına Yönelik Test Düzeneğinin Hazırlanması ve Ön Testler, Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 6-8 Mart 2020, Ankara.
 • 3 Şöhret, Y., Gürbüz, H., Environmental and Enviroeconomic Analyses of a Gasoline Fueled SI Engıne, Proceedings of INCOS2020, 5-7 June 2020, Kayseri-Turkey.
 • 4 Öz, A., Yakut, A.K., Sağıroğlu, S., Gürbüz., H., Yüksek Hızda Oksijen Yakıt Püskürtme (HVOF) Yöntemi ile Tungsten-Karbür-Kobalt (88%WC-12%Co) Kaplanmış Fren Diskinde Frenleme Performansının Deneysel Olarak Araştırılması, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, Adana, 2016.
 • 5 Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application, 21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit (Crete), YUNANISTAN, 22-22 December 2015, pp.45-48
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ökmen A.B., Gürbüz H., Atık Isı Geri Dönüşüm Sistemleri: Buji Ateşlemeli Motorda Örnek Bir Uygulama, Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 6-8 Mart 2020, Ankara.
 • 2 Sema Yurdakul, Remzi Akman, Enes Onur, Baris Gurel, Murat Varol, Habib Gurbuz, Investigation Thermal Degradation Kinetics and Mechanisms of Chicken Manure, Lignite and Their Blends by TGA, International Conference on Economics Energy and Environment, Cappadocia/TURKEY on 25-27 June 2020.
 • 3 Solmaz Ö., Sirdaş H., Gürbüz H., Investigation of Torque Ripples in a Spark Ignition (SI) Engine, International Conference on Engineering Sciences and Technology ICONST, 26-30 August, 2019, Prizren, Kosovo.
 • 4 Remzi Akman, Selin Armakan, Sema Yurdakul, Barış Gürel, Murat Varol, Habib Gürbüz, Effect of Blending Ratio during Co-Combustion of Chicken Manure and Turkish Lignite with Thermogravimetry, Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019
 • 5 Gürbüz H., Topalcı Ü., Akçay H., Demirtürk S., Modeling of Thermoelectric Generator Where Exhaust Waste Heat Energy Converted to DC Electric Energy in Internal Combustion Engine in Matlab/Simulink Program, 1. Internatıonal Conference on Energy Systems Engıneerıng, 2-4 November, 2017, KARABÜK.
 • 6 Gürbüz, H., Akaçay H., Akçay İ.H., Demirtürk S., Energetic and Economic Analysis of On-board Hydrogen Production System in SI Engine Vehicle, The Second International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017)
 • 7 Demirtürk, S., Akçay, İ.H., Gürbüz, H. & Akçay, H., Investigation of Low Temperature Combustion Techniques on Diesel Engine Using Ethanol-Diesel Fuel Mixtures: Development Studies of a New Diesel Combustion Strategy, 1. International Conference on Energy Systems Engineering, 2-4 November, 2017, KARABÜK.
 • 8 Gürbüz, H., Akçay, H., Demirtürk S., Experimental Investigation of the Effect of Pure Water Temperature on Power Consumption of the PEM Electrolyser, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak, IPCAP 2016.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 A.Öz, H. Gürbüz, Hidrojen enerjisi ve yakıt pili uygulamaları, 11th International Combustion Symposium, June 24th - 27th 2010, SARAJEVO.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Optik Silindir Kafası Tasarımı ve İmalatı, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ahmet Baturalp ÖKMEN, İçten Yanmalı Motorun Egzoz Atık Isı Geri Kazanımı İçin Termoelektrik Jeneratörün HAD Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020.
 • 2 Şerife KÖSE, Buji Ateşlemeli Motorda Yakıt Olarak Shale-Gaz Kullanımının Teorik Yanma Modelinin Geliştirilmesi , SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.
 • 3 Durukan ATEŞ, İçten Yanmalı Motorun Egzoz Atık Isı Enerjisinin FDM Yardımıyla Depolanması ve Yeniden Kullanımının HAD Analizi , SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.
 • 4 Serhat BUYRUK, Taşıtlarda Güvenli Sürüş ve Durma Mesafesinin Sağlanabilmesi İçin Etkin Sürüş Alanının Teorik Modelinin Geliştirilmesi ve Gerçek Yol Şartlarında Test Edilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
 • 5 Ümit TOPALCI, Taşıt Egzoz Gazı Atık Isı Enerjisinden Elektrik Enerjisinin Üretilmesi için Termoelektrik Jeneratörün Modellenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017.
 • 6 Hüsameddin AKÇAY, LPG ile Çalışan Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Egzoz ve Soğutma Sisteminde Kaybedilen Isının TEJ Modülü ile Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 "Buji Ateşlemeli Motorda Geri Kazanılan Egzoz Atık Isı Enerjisinin Silindir İçi Yanma Prosesinde Kullanılması ve Motor Performans Parametrelerine Etkisinin Deneysel Araştırılması" Hüsameddin AKÇAY, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Selim DEMİRTÜRK, Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorda Farklı Yanma Stratejilerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Buji Ateşlemeli Motorda Geri Kazanılan Egzoz Atık Isı Enerjisinin Silindir İçi Yanma Prosesinde Kullanılması ve Motor Performans Parametrelerine Etkisinin Deneysel Araştırılması, SDÜ BAP Doktora Projesi , Proje No: 6726, Fen ve Mühendislik Gurubu-Öncelikli Alan, Başlama: 27.11.2018 – Bitiş: 27.10.2020.
 • 2 Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorda Farklı Yanma Stratejilerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması, SDÜ BAP Doktora Projesi , Proje no: 5039-D2-17 , Başlama: 09.10.2017 – Bitiş: 09.08.2020
 • 3 Lpg Dönüşümlü Buji Ateşlemeli Bir Motorda Egzoz Ve Soğutma Sisteminde Kaybedilen Isının Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülebilme Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması, TÜBİTAK 113M578. Başlama: 01.09.2013 - Bitiş: 01.08.2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Model seri hibrit araç tasarımı ve prototip üretimi, TÜBİTAK 2209-B-San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog., 1139-B412000740, Baş.-Bit.:01.03.2021-01.08.2021, Akademik Danışman.
 • 2 Yerli Linyit Kömürü-Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (DAYK) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca-Gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması, TÜBİTAK-218M440, Yardımcı Araştırmacı, 2019-2021.
 • 3 Model Turbojet Motorunun Hidrojen ile Çalıştırılması ve Deneysel Optimizasyonu, Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK 119M156, 01.07.2019- 01.07.2020.
 • 4 Yükselebilen Tekerlekli Sandalye Tasarımı,TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P.,1919B011500349, Baş.-Bit.:01.08.2015-01.08.2016, Akademik Danışman.
 • 5 Direksiyondan Titreşim Kontrollü Sürücü Uyarı Sistemi,TÜBİTAK 2209-B-San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog.,1139-B41150148,Baş.-Bit.:01.08.2015-01.08.2016, Akademik Danışman.
 • 6 Otomotiv sektörüne kazandırmak için doğal lif takviyeli kompozit malzeme üretimi, TÜBİTAK 2209-B-San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog., 1139B411502544, Baş.-Bit.:01.01.2016 - 01.07.2016, Akademik Danışman.
 • 7 Bilgisayar Yardımlı Elektronik Kontrollü İçten Yanmalı Motor Eğitim Seti, TÜBİTAK 2209-B San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog.,1139- B411402453, Akademik Danışman.
 • 8 Direkt Enjeksiyonlu Buji Ateşlemeli Benzin Motorunda Yeni Bir Yakıt Tutuşturma Sisteminin Yanma Parametreleri, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması, Tübitak-111M053,Yardımcı Araştırmacı ve Proje Gerçekleştirme Görevlisi. Bitiş: 01.06.2010
 • 9 LPG Güvenlik Kontrol Sistemi,TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P. , Başlama:01.08.2013-Bitiş:01.08.2014, Akademik Danışman.
 • 10 Hidrojen Yakıtlı Buji Ateşlemeli Bır Motorda, Motor Performansına Etkiyen Yanma Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu, TÜBİTAK-107M349, Doktora Öğrencisi ve Proje Gerçekleştirme Görevlisi. Başlama: 01.10.2011 - Bitiş: 01.05.2014
 • 11 Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu, San-Tez 00125.STZ.S007-2, Yardımcı Araştırmacı. Bitiş: 01.08.2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2021 the 6th International Conference on Energy Engineering and Smart Materials ICEESM 2021 February 1-3, 2021 | Sanya, China, http://iceesm.com/committees.html
 • 2 ICANM 2021 2021 International Conference on Advanced Nanomaterials February 1-3, 2021 | Sanya, China, http://www.icanm.net/index.html
 • 3 7th International Conference on Energy Materials and Environment Engineering (ICEMEE 2021) April 23-25, 2021 in Zhangjaijie, China, http://www.icemee.net/committee
 • 4 Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi (ICENSS-2021) 13-15 Mayıs 2021, Ankara, Türkiye, http://icenss.org/kurullar/
 • 5 2nd International Symposium on Automotive Science and Technology, Gazi University, Faculty of Technology, Ankara, TURKEY, 8-10 September 2021, http://isastech.org/page/committees.
 • 6 4th International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences (ICPAS-2021), Scientific Board, http://www.icpas.info/?SyfNmb=2&pt=Committees
 • 7 2nd International Conference on Trends in Mechanical and Aerospace (TMAE 2020), September 25-27, 2020, Washington, USA,http://www.tmae.org/com.html
 • 8 5th International Conference on Applied Research in Computer, Electrical and Information Technology, Scientific Committee, 2020, Iran, http://www.confitc.ir/en/page.php?rid=61
 • 9 The 2019 5th International Conference on Energy Materials and Environment Engineering (ICEMEE 2019 ) April 12-14, Kuala Lumpur, Organizing Committees, http://www.icemee.net/committee
 • 10 6th International Conference on Mechanical, Materials and Manufacturing (ICMMM 2019), Boston, USA from October 12-14 2019, Conference Technical Committees, http://www.icmmm.org/com.html
 • 11 World Congress on Automobile, Mechanical and Industrial Engineering (WCAMIE-2019) October 17-18, 2019, Berlin, Germany, Program Committee, https://automobile.conferenceera.com/program-committee
 • 12 International Conference on Trends in Mechanical and Aerospace (TMAE 2019), October 12-14, 2019, Boston, USA, Conference Committees, http://www.tmae.org/com.html
 • 13 1st Internatıonal Symposıum On Automotıve Scıence And Technology (ISASTECH2019), Gazi University, Faculty of Technology, Ankara, TURKEY, 5-6 September 2019, Scientific Committee, http://isastech.org/page/committees
 • 14 International Conference of Strategıc Research on Scientific Studies and Education, 9th ICoSReSSE 2019, Belek/Antalya from 8 to 10 November 2019, Committees, https://www.icosresse.com/committees
 • 15 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Scientific Board, https://dergipark.org.tr/en/pub/sjmakeu
 • 16 9th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2018) Feb 10-13, 2018 in Cape town, South Africa, Technical Commitees, http://www.mimt.us/committees.html
 • 17 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 21st Jan 2018 , Hyderabad, India, http://wrfer.org/Conference2018/1/Jaipur/ICMPE/commitee.php
 • 18 International Conference of Strategıc Research on Scientific Studies and Education, 8th ICoSReSSE 2018, Vienna/Austria Scientific Board, https://www.icosresse.com/committees
 • 19 International Conference on Mechanical, Materials and Manufacturing (ICMMM 2018), October 13-15 | Orlando, USA, http://www.icmmm.org/committee.html
 • 20 9 th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies & Education, 19-20 October 2018, Antalya/TURKEY, Scientific Board, https://www.icosresse.com/committees
 • 21 International Conference on Technology and Science (Techno-Science) December 13-15, 2018 Antalya, Turkey, Scientific Board, http://www.techno-science.org/index.php?task=showcommittee
 • 22 Sus TEM 2017 (Thermal Energy Challenge Network ), Scientific Committee, https://research.ncl.ac.uk/thermal_challenge_network/events/sustem2017inthenetherlands/scientificcommittee/
 • 23 ICADET 2017, International Conference on Advanced Engineering Technologies, Scientific Committee, http://icadet.bayburt.edu.tr/committees.html
 • 24 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 23rd Apr 2017, Hyderabad, India, http://wrfer.org/Conference2017/4/Hyderabad/ICMPE/commitee.php
 • 25 1st International Energy Systems Engineering Symposium (ICESE’17), Scientific Committee, http://icese17.com/22-2/
 • 26 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 05th Jun 2016, Hyderabad, India, International Advisory Board, http://wrfer.org/Conference/June/Hyderabad/ICMPE/commitee.php
 • 27 3rd International Workshop on Image Processing IWIP-2015 Istanbul, TURKEY November 7-8, 2015, Advisory and Reviewer Board, http://rdsp-scoop.org/iwip/committees.php
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 MESTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 11-13 Mayıs 2017, BURDUR, http://mestek.mehmetakif.edu.tr/bilimkurulu.html
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, (Yürütme Kurulu Üyeliği)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 28.07.2020, Başvuru No:436847
 • 2 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 28.10.2019, Başvuru No:416329
 • 3 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 28.10.2019, Başvuru No:408941
 • 4 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 24.04.2018, Başvuru No:374943
 • 5 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 25.08.2017, Başvuru No:367016
 • 6 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 25.08.2017, Başvuru No:360514
 • 7 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 21.02.2016, Başvuru No:350057
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Journal of Mechanical and Aerospace Engineering, http://eng-scoop.org/journals/jMechanicalAndAerospace/committee.php (International Advisory and Reviewer Board)
 • 2 International Journal of Advanced Electrical Engineering and Technology / http://www.ijaeet.in/committee.php (International Advisory and Reviewer Board)
 • 3 International Institute of Engineers, http://ijamae.iieng.org/reviewers.php (Scientific Board of Industrial & Mechanical Engineers)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Motorlu Taşıtlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (MOTARUM), Yönetim Kurulu Üyesi, 07.05.2012 - 07.03.2015
 • 5 Gazi Üniversitesi, Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR), Üye, 2011- Halen
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi , Alan Editörü.
 • 2 The Global Environmental Engineers, Editorial Board Member, http://www.avantipublishers.com/editorial-board-member-genvie/, 2020
 • 3 Insight-Engineering and Technology, Editorial Team, http://insight.piscomed.com/index.php/IET/about/editorialTeam
 • 4 International Journal of Aerospace Engineering and Technology (IJAET), Editorial Board, https://uniquepubinternational.com/upi-journals/international-journal-aerospace-engineering-technology-ijaet/editorial-board-ijaet/
 • 5 Evolutions in Mechanical Engineering (EME), Editorial Board, http://crimsonpublishers.com/eme/editorial-board.php.
 • 6 RDMS, Research & Development in Material Science, Editorial Board, http://crimsonpublishers.com/rdms/editorial-board.php
 • 7 Introducing International Journal Of Mechanical Engineering And Information Technology (IJMEIT), Editorial Board, http://igmpublication.org/ijmeit/index.php/design-and-features/editorial-board-member
 • 8 International Journal of Research and Engineering (IJRE), Editoral Board, http://ijre.org/editorial-board/members-of-editorial-board/
 • 9 Research Review International Journal of Multidisciplinary (RRIJM), Editoral Board, http://rrjournals.com/Editorial_Board
 • 10 Global Research and Development Journals, Editorial Board (GRDJE), http://www.grdjournals.com/editorial-board
 • 11 International Journal of Mechanical Engineering and Applications (IJMEA), Editorial Board, http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=220
 • 12 International Journal of Automotive Engineering and Technologies (IJAET), Editorial Board, http://ijaet.academicpaper.org/about/editorialTeam
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2021
 • 2 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2020
 • 3 Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2020
 • 4 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2020
 • 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020
 • 6 Global Research and Development Journal for Engineering(GRDJE), 2020 (2 adet yayın)
 • 7 Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 2020
 • 8 Gazi University Journal of Science, 2020
 • 9 Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2018
 • 10 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2017-1
 • 11 American Journal of Energy and Power Engineering, 2017
 • 12 Global Research and Development Journal for Engineering(GRDJE), 2017 (5 adet yayın)
 • 13 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2017-2
 • 14 Journal of Mechanical Engineering Research, 2017
 • 15 Journal of ETA Maritime Science (JEMS), 2017
 • 16 Global Research and Development Journal for Engineering(GRDJE), 2016 (5 adet yayın)
 • 17 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2016
 • 18 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2014.
 • 19 Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2013
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2019
 • 2 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2019
 • 3 ISUBÜ Teknik Bilimler Dergisi, 2019
 • 4 Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019
 • 5 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017
 • 6 AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
 • 7 MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
 • 8 CBÜ Soma MYO Teknik Bilimleri Dergisi, 2016
 • 9 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
 • 10 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015
 • 11 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 International Conference on Mechanical, Materials and Manufacturing (ICMMM 2018), Orlando, USA
 • 2 4th International Conference on Sustainable Thermal Energy Management (SusTEM2017)
 • 3 9th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2018)
 • 4 2016 International Conference on New Energy and Future Energy System (NEFES 2016)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Mechanical Science and Technology-2021
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Energy Conversion and Management, 2021-1
 • 2 Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021-1
 • 3 Energy Conversion and Management, 2021-2
 • 4 Thermal Science, 2021
 • 5 Applied Nanoscience, 2021
 • 6 Energy Conversion and Management, 2021-3
 • 7 Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2021-1
 • 8 International Journal of Hydrogen Energy, 2021
 • 9 Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2021-2
 • 10 Journal of Mechanical Science and Technology, 2021-1
 • 11 Energy Conversion and Management, 2020-1
 • 12 Journal of Mechanical Science and Technology, 2020-1
 • 13 IEEE ACCESS, 2020
 • 14 Mechanical Systems and Signal Processing, 2020
 • 15 Energy Conversion and Management, 2020-2
 • 16 Journal of Mechanical Science and Technology, 2020-2
 • 17 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2020-1
 • 18 Thermal Science, 2020
 • 19 Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2020
 • 20 Proc. IMechE, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2020
 • 21 Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2020-2
 • 22 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2020-2
 • 23 Journal of Mechanical Science and Technology, 2019-1
 • 24 Journal of Mechanical Science and Technology, 2019-2
 • 25 Energy Conversion and Management, 2019-1
 • 26 Mathematical Problems in Engineering, 2019
 • 27 Energy Conversion and Management, 2019-2
 • 28 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2019-1
 • 29 Journal of Mechanical Science and Technology, 2019-3
 • 30 International Journal of Hydrogen Energy, 2019
 • 31 Energy Conversion and Management, 2019-3
 • 32 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2019-2
 • 33 Energy Conversion and Management, 2018-1
 • 34 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2018-1
 • 35 Energy Conversion and Management, 2018-2
 • 36 Energy Conversion and Management, 2018-3
 • 37 International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2018
 • 38 Energy and Envoriement, 2018-1
 • 39 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2018-2
 • 40 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2018-3
 • 41 Energy and Envoriement, 2018-2
 • 42 Energy Conversion and Management, 2018-4
 • 43 Energy Conversion and Management, 2018-5
 • 44 Energy Conversion and Management, 2017-1
 • 45 Journal of Mechanical Science and Technology, 2017
 • 46 Energy Conversion and Management, 2017-2
 • 47 Energy Conversion and Management, 2017-3
 • 48 Energy Conversion and Management, 2017-4
 • 49 Energy Conversion and Management, 2016-3
 • 50 International Journal of Energy Research, 2016
 • 51 Journal of Energy Engineering, 2016
 • 52 Journal of Mechanical Science and Technology, 2016
 • 53 Energy Conversion and Management, 2016-2
 • 54 Energy Conversion and Management, 2016-1
 • 55 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2016
 • 56 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2015-2
 • 57 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2015-1
 • 58 International Journal of Energy Research, 2014
 • 59 International Journal of Exergy, 2014
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (18.01.2014 - 10.08.2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı (20.06.2018 - Halen)
 • 2 SDÜ Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı (28.06.2018 - 03.01.2020)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Motorlu Taşıtlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (MOTARUM), Müdür Yardımcısı (21.11.2016- Halen), http://motarum.sdu.edu.tr/tr/akademik-kadro.
 • 4 SDÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı, Anabilim Dalı Başkanlığı (15.05.2015 - 03.07.2018)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TÜBİTAK 1002, Dış danışman, 2021-2
 • 2 TÜBİTAK 1005, Dış danışman, 2021-1
 • 3 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2021-2
 • 4 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2021-1
 • 5 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2021-1
 • 6 TÜBİTAK 1005, Dış danışman, 2020-1
 • 7 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2020-1
 • 8 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2020-2
 • 9 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2020-1
 • 10 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2020-3
 • 11 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2020-3
 • 12 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2020-2
 • 13 TÜBİTAK 1002, Dış danışman, 2020-1
 • 14 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2020-4
 • 15 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2019-1
 • 16 TÜBİTAK 1005, Dış danışman, 2019-1
 • 17 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2019-2
 • 18 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2019-3
 • 19 TÜBİTAK MAG Gurubu - Proje Değerlendirme (Panelist), 2019
 • 20 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2019-1
 • 21 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2019-2
 • 22 TÜBİTAK 1005, Dış danışman, 2019-2
 • 23 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2019-3
 • 24 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezi Hakemliği, 2018
 • 25 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2018-1
 • 26 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2018
 • 27 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici, 2018
 • 28 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-1
 • 29 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-2
 • 30 TÜBİTAK/TEYDEB, Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi (Hakem), 2017
 • 31 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2017-1
 • 32 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-3
 • 33 MEB, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Tematik Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulaması, Akademik İstişare toplantısı, https://mtegm.meb.gov.tr/www/akademisyenlerle-istisare-toplantisi-yapildi/icerik/1911, 2017.
 • 34 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-4
 • 35 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-5
 • 36 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2017-2
 • 37 TÜBİTAK 2209 B (2241 A), Dış danışman, 2016.
 • 38 KOSGEB (Isparta), Ar-Ge İnavasyon projesi, İzleyici , 2016
 • 39 TÜBİTAK MAG Gurubu - Proje Değerlendirme (Panelist),2015
 • 40 TÜBİTAK 2214/A Dış danışman, 2015.
 • 41 TÜBİTAK 2209 B (2241 A), Dış danışman, 2015.
 • 42 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2015
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Analizi (Lisans Üstü)
Bilgisayar Destekli Çizim
Bilgisayar Programlama
Elektrik Elektronik Bilgisi
Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü
Enerji Yönetimi
Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri (Lisans Üstü)
Hibrit ve Elektrikli Araçlar
İçten Yanmalı Motorlar
İçten Yanmalı Motorlarda Araştırma ve Test Teknikleri (Lisans Üstü)
İçten Yanmalı Motorların Yönetimi ve Kontrol Teknikleri (Lisans Üstü)
Mekatronik
Motor Dinamiği
Motor Tasarımı
Motorlar Laboratuvarı
Mühendislikte Temel İşlemler
Otomotiv Elektrik ve Elektroniği
Otomotiv Mühendisliğine Giriş
Ölçme Tekniği
Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri (Lisans Üstü)
Taşıt Emisyonları ve Kontrolü
Taşıt Teknolojleri
Yakıt Hücreleri
Yakıtlar ve Yanma
 
Bu İçeriği Paylaş!