KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut OKYAR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111356
E-Posta mahmutokyar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7820-7496
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 15.01.1982
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞ 29.01.1987
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ 20.06.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı Jeofizik,Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği,Sismik Stratigrafi,Yüksek Çözünürlüklü Sismik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gücü, A.C., Latif, M.A., Okyar, M., Özsoy, E., Uysal, Z., Yılmaz, A., 2000. Akdeniz. Ulusal Deniz Araştırma ve İzleme Programı, Akdeniz, Marmara Denizi, Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz ve Atmosfer Alt projeleri, 1995 -1999 dönemi sentez raporu, İ. Salihoğlu ve E. Mutlu (Editörler), 2000.Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK ve DPT, Sunan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, Kasım 2000, 23-142.
 • 2 Beşiktepe Ş.T., Mutlu, E., Okyar, M., Özsoy, E., Tuğrul, S., Yılmaz, A., 2000. Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi. Ulusal Deniz Araştırma ve İzleme Programı, Akdeniz, Marmara Denizi, Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz ve Atmosfer Alt projeleri, 1995 - 1999 dönemi sentez raporu, İ. Salihoğlu ve E. Mutlu (Editörler), Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK ve DPT, Sunan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, Kasım 2000, 143-238.
 • 3 Kıdeyş A.E., Mutlu, E., Oğuz, T., Okyar, M., Özsoy, E., Tuğrul, S., Yılmaz, A., 2000. Karadeniz. Ulusal Deniz Araştırma ve İzleme Programı, Akdeniz, Marmara Denizi, Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz ve Atmosfer Alt projeleri, 1995 - 1999 dönemi sentez raporu, Salihoğlu, İ ve Mutlu, E. (Eds), Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK ve DPT, Sunan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, Kasım 2000, 239-335.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, S., Çiftçi, C., Okyar, M., Öksüm, E., 2018. Doğu Akdeniz’in kabuk yapısı ve sismik hız dağılımının üç boyutlu sismik tomografi ile belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 961-971. DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.19558
 • 2 Tutunsatar, H.E., Dolmaz, M.N., Oksum, E., Okyar, M., Kalyoncuoglu, U.Y., Starostenko, V.I., Kutas, R.I., Rusakov, O.M., Legostaeva, O.V., Hisarli, Z.M., 2018. The relation between heat flow obtained by Curie Depth Point (CDP) and the faults and gas leaks in the Black Sea. Physics & Astronomy International Journal, 2(1): 00048. DOI: 10.15406/paij.2018.02.00048
 • 3 Ergin, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Yemenicioğlu, S., Okyar, M., Kubilay, N.N., 1993. Sources of dispersal of heavy metals in surface sediments along the eastern Aegean Sea shelf. Boll. Ocean. Teor. Appl., XI/1, 27-44.
 • 4 Ergin, M., Okyar, M., Ediger, V., 1992. Reconstruction of Late Quaternary shorelines in the Eastern Mersin Bay (NE-Mediterranean Sea) inferred from High-Resolution seismic records and known sea-level curves. Boll. Ocean. Teor. Appl., X/1, 53-64.
 • 5 Okyar, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Timur, K., Ergin, M., 1991. Deniz tabanının topoğrafik özelliklerini araştırmak için akustik bir yaklaşım: yanı tarayan sonar sistemi. Jeofizik, 5, 13-26.
 • 6 Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N., Okyar, M., 1990. A Review of modern sedimentation in the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara, Turkey). Boll. Ocean. Teor. Appl., 8/2, 135-151.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Starostenko, V.I., Dolmaz, M.N., Kutas,R.I., Rusakov, O. M., Oksum, E., Hisarli, Z.M.,Okyar, M., Kalyoncuoglu, U.Y., Tutunsatar, H.E., Legostaeva, O.V., 2014. Thermal structure of the crust in the Black Sea: comparative analysis of magnetic and heat flow data. Marine Geophysical Research,35(4), 345-359.
 • 2 Karakilcik, H., Unlugenc, U.C., Okyar, M.,2014. Late glacial-Holocene shelf evolution of the Sea of Marmara west of Istanbul. Journal of African Earth Sciences, 100, 365-378.
 • 3 Okyar, M., Yılmaz, S., Tezcan, D. and Çavaş, H., 2013. Continuous resistivity profiling survey in Mersin Harbour, Northeastern Mediterranean Sea. Marine Geophysical Research, 34, 127-136.
 • 4 Hisarlı, Z.M., Dolmaz, M.N., Okyar, M., Etiz, A., Orbay, N. 2012. Investigation into regional thermal structure of the Thrace Region, NW Turkey, from aeromagnetic and borehole data. Stud. Geophys. Geod., 56, 269-291.
 • 5 Okyar, M., Pinar, A., Tezcan D. and Kamaci, Z., 2008. Late Quaternary seismic stratigraphy and active faults of the Gulfof İzmit (NE Marmara Sea). Marine Geophysical Researches 29: 89-107.
 • 6 Tezcan, D., Okyar, M., 2006. Seismic stratigraphy of Late Quaternary deposits on the continental shelf of Antalya Bay, Northeastern Mediterranean. Continental Shelf Research, 26 (14), 1595-1616.
 • 7 Okyar, M., Ergin, M., Evans, G., 2005. Seismic stratigraphy of Late Quaternary sediments of western Mersin Bay shelf, (NE Mediterranean Sea). Marine Geology 220, 113-130.
 • 8 Okyar, M., Ediger, V., 1999. Seismic evidence of shallow gas in the sediment on the shelf off Trabzon, southeastern Black Sea. Continental Shelf Research, 19, 575-587.
 • 9 Ergin, M., Kazan, B., Yücesoy-Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Okyar, M., 1998. Hydrographic deltaic and benthogenic controls of sediment dispersal in the Gulf of İskenderun, SE-Turkey (E. Mediterranean). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 46, 493-502.
 • 10 Okyar, M., Ediger, V., 1997. Sea-floor sediments and bedforms around Turkey, revealed by side-scan sonar imagery. Oceanologica Acta, 20, 673-685.
 • 11 Okyar, M., Ediger, V., Ergin, M., 1994. Seismic stratigraphy of the southeastern Black Sea shelf from high-resolution seismic records. Marine Geology, 121, 213-230.
 • 12 Ediger, V., Okyar, M., Ergin, M., 1993. Seismic stratigraphy of the fault-controlled submarine canyon/valley system on the shelf and upper slope of Anamur Bay, Northeastern Mediterranean Sea. Marine Geology, 115, 129-142.
 • 13 Ergin, M., Okyar, M., Timur, K., 1992. Seismic stratigraphy and Late Quaternary sediments in inner and mid-shelf areas of eastern Mersin Bay, Northeastern Mediterranean Sea. Marine Geology, 104, 73-91
 • 14 Alavi, S.N., Okyar, M., Timur, K., 1989. Late Quaternary Sedimentation in the Strait of Bosphorus: High-Resolution Seismic Profiling. Marine Geology, 89, 185-205.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Okyar, M., 2003. Characteristic features of the North Anatolian Faut in the eastern Marmara region and its tectonic evolution, Comment. Marine Geology 194, 197-202..
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Okyar, M., 2000. Manavgat kıta sahanlığı (Antalya Havzasın geç-Kuvaterner sedimanlarının sismik stratigrafisi. I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiriler ve Özetleri. 30 Mayıs-2 Haziran 2000, Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ, Ankara, Z. Uysal, İ. Salihoğlu (Editörler), 214-219.
 • 2 Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N. Okyar, M., 1991. İstanbul Haliçi'nin güncel çökellerine genel bir bakış. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bülteni- 6, s., 20-25.
 • 3 Ergin, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Okyar, M., 1991. Marmara Denizinin kuzeydoğu ve güneybatı kıta sahanlıkları ile Çanakkale ve İstanbul Boğazlarındaki dip çökellerinin dağılımı. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bülteni-6, s., 26-32.
 • 4 Ergin, M., Timur, K., Okyar, M., 1991. Mersin Körfezindeki kıta sahanlığının iç ve orta kesimlerindeki Geç Kuvaterner sedimentlere ait tabakalaşma durumunun yüksek-ayırımlı sürekli sismik kayıtlarla saptanması. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bülteni-6, s. 40-53.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karakılçık, H., Okyar, M., Ünlügenç, U.C., 2005. Sismik kayıtların kullanımı ile deniz seviyesi değişimleri: Kumkapı-Büyükçekmece (Marmara Denizi). 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005, Karadeniz Teknik Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl, Trabzon, s. 196.
 • 2 Ergin, M., Okyar, M., Ediger, V., 2005. İskenderun Körfezi'nin Geç Kuvaterner yüksek ayırımlı sismik stratigrafisi. TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 2-3 Haziran 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 34469 Maslak-İstanbul, s.267.
 • 3 Karakılçık, H., Okyar, M., Ünlügenç, U.C., 2003. Kuvaterner döneminde deniz seviyesi değişimlerinin nedenleri. Ahırkapı-Büyükçekmece arasından (Marmara Denizi) bir örnek. 10 Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bildiri Özleri Kitabı, H. Çelebi, Z. Demirel, G.E. Nalcıoğlu ve H. Koç (Editörler), Mersin, s. 104.
 • 4 Karakılçık, H., Ünlügenç, U.C., Okyar, M., 2003. Deniz jeofiziğinde kullanılan akustik metodlar. 10 Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bildiri Özleri Kitabı, H. Çelebi, Z. Demirel, G.E. Nalcıoğlu ve H. Koç (Editörler), Mersin, s. 105.
 • 5 Kızılkoca, R., Karakılçık, H., Okyar, M., 2003. Güneydoğu İskenderun körfezindeki geç Kuvaterner yaşlı sedimanların yüksek ayırımlı sığ sismik verilerle yorumlanması. 10 Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bildiri Özleri Kitabı, H. Çelebi, Z. Demirel, G.E. Nalcıoğlu ve H. Koç (Editörler), Mersin, s. 107.
 • 6 Tezcan, D., Okyar, M., 2003. Development of a 3D gravity modelling for determining crustal structure of the Black Sea. 15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 20-24 October 2003, Abstracts Book, İzmir, p. 128.
 • 7 Tezcan, D., Okyar, M., 2001. Antalya Körfezi Batı Kıta Sahanlığı Şelfi'nin geç-Kuvaterner sedimanlarının sismik stratigrafisi. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı 21-22 Mayıs 2001, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İTÜ, İstanbul, s.45.
 • 8 Okyar, M., 2000. Manavgat kıta sahanlığı (Antalya Havzasın geç-Kuvaterner sedimanlarının sismik stratigrafisi. I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiri Özetleri Kitapçığı. 30 Mayıs-2 Haziran 2000, Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ, Ankara, s. 62.
 • 9 Okyar, M., Tekiroğlu, S.E., Ediger, V., 1999. Göksu Deltası'nın Kuvaterner jeolojisinin sismik yöntemlerle incelenmesi. Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri. 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, s., 27-28.
 • 10 Okyar, M., Tekiroğlu, S.E., Ediger, V., Görür, N., Çağatay, N., 1999. Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığının geç Kuvaterner çökellerinin araştırılması. Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri. 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, s., 38-39.
 • 11 Kızılkoca, R., Ergin, M., Okyar, M., Ediger, V., 1993. İskenderun Körfezin de Kuvaterner sedimentasyonun jeofizik yöntemlerle incelenmesi. Türkiye Kuvaterneri, 1993 Workshop Bildiri Özleri, 17- 19 Kasım, İstanbul, s., 50-52.
 • 12 Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N., Okyar, M., 1991. İstanbul Haliçi'nin güncel çökellerine genel bir bakış. 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bildiri özleri, s., 12
 • 13 Ergin, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Okyar, M., 1991. Marmara Denizinin kuzeydoğu ve güneybatı kıta sahanlıkları ile Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının dip çökellerinin dağılımı. 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bildiri özleri, s., 13.
 • 14 Ergin, M., Timur, K., Okyar, M., 1991. Mersin Körfezinde kıta sahanlığının iç ve orta kesimlerindeki Geç Kuvaterner sedimentlere ait tabakalaşma durumunun yüksek ayırımlı sürekli sismik kayıtlarla saptanması. 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bildiri Özleri, s., 16.
 • 15 Timur, K., Ergin, M., Okyar, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Yücesoy, F., 1990. Mersin Körfezinde bir yanaşma iskelesi yapım projesiyle ilgili jeolojik ve jeofiziksel çalışmalar. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özetleri, 14-17 Mayıs 1990, Ankara, s., 16
 • 16 Okyar, M., Alavi, S.N., 1987. Yüksek ayrımlı sismik ve İstanbul Boğazındaki Kuvaterner sedimantasyonun Tarihçesi. Türkiye Jeofizik, Bilimsel ve Teknik 9. Kurultayı Bildiri Özetleri, Mart 1987, Ankara, s., 25.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çiftçi, C., Okyar, M. 2015. Kilikya Havzası Messiniyen evaporitlerinin dağılımı. GYK Genç Yerbilimciler Kongresi, 5-7 Haziran 2015, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s. 122-123.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tezcan, D., Okyar, M. and Ediger, V. 2013. The Göksü Delta Stratigraphy since the Late Glacial Maximum. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 November 2013-Antalya, pp. 78-79.
 • 2 Starostenko V., Dolmaz N., Kutas R., Rusakov O., Öksüm E., Hisarli Z., Okyar M., Kalyoncuoğlu Ü., Tütünsatar H., Legostaeva O., 2012, Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data. The 10th International Conference Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields, Alta,Ukrania, 10-14 September, pp.31-32.
 • 3 Ergin, M., Keskin, Ş., Okyar, M., Ediger, V., Günel, H., Tezcan, D., 2004. Late Quaternary sedimentation on the continental shelf and upper slope of the Gulf of Antalya, Eastern Mediterranean. Proceedings of International Symposium on Earth Sciences, dedicated to the memory of Professor Sırrı Erinç, ISES 2004, 8-10 September 2004, Istanbul, pp. 31-34.
 • 4 Tezcan, D., Okyar, M., 2003. Seismic stratigraphy of late Quaternary sediments on the continental shelf of Antalya Bay. Proceeding of the "Second International Conference Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins" 14-18 October 2002 METU Cultural and Conventional Center, A. Yılmaz (Editor), Ankara, 974-977.
 • 5 Ergin, M., Okyar, M., Keskin, S., 1999. Importance of bottom coring to investigate former shores. Lands Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems, The Proceedings of the MEDCOAST 99-EMECS 99 Joint Conference, E.Özhan (Editor), Vol.,3, p., 1933-1940.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiftçi, C., Şahin, Ş., Okyar, M. 2016. Crustal velocity structure of the North-Eastern Mediterranean revealed by local seismic tomography. 7th International Geosciences Student Conference, 11-14 July 2016, Katowice, Poland, pp. 115-117.
 • 2 Çiftçi, C., Okyar, M., 2015. The distributions of Plio-Quaternary sedimens in the Inner CiliciaBasin. 6th International Geosciences Student Conference, 13-16 July 2015, Prague ,Czech Republic, pp. 32-33.
 • 3 Starostenko, V., Dolmaz, M.N., Kutas, R., Rusakov, O., Öksüm, E., Tutunsatar, H.E., Hisarli, Z.M., Okyar, M., Kalyoncuoglu, U.Y., Legostaeva, O., 2014. Results of the joint project (NASU-TUBITAK) “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea Analysis of Magnetic and Heat Flow Data”. European Geosciences Union General Assembly, 27 April- 2 May 2014, Vienna, Austria, EGU2014-2699.
 • 4 Karakılçık, H., Ünlügenç, U.C., Okyar, M., 2010. Late Quaternary seismic sequence stratigraphy of northern continental shelf area of Marmara Sea between Kumkapı and Büyükçekmece. Seventh International Eastern Mediterranean Geology Symposium.
 • 5 Ekinci, B., Dikmen, Ü., Okyar, M., 2010. Seismic risk analysis of Kumluca Antalya Region. The 19th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey
 • 6 Tezcan, D., Okyar, M., 2004. The late Quaternary sedimentation in the northern shelf of Antalya Bay. Marine Sciences and Natural Resources (The National Awareness Meeting; MAMA Project Activity -Mediterranean network to Assess and upgrade the Monitoring and forecasting Activity in the region), 25-26 May 2004, Abstract Book, Lattakia-Syria, p. 15.
 • 7 Tezcan, D., Okyar, M., 2002. Seismic stratigraphy of late Quaternary sediments on the continental shelf of Antalya Bay. Second International Conference Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, 14-18 October 2002 METU Cultural and Conventional Center, A.Yılmaz, İ. Salihoğlu and E. Mutlu (Editors), Ankara, p. 384.
 • 8 Ergin, M., Okyar, M., Keskin, S., 1999. Importance of bottom coring to investigate former shores. 4th International Joint Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 99 and Environmental Management of Enclosed Sea, EMECS 99, 9-13 November 1999, Antalya Turkey, p.,
 • 9 Ergin, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Yemenicioğlu, S., Okyar, M., Kubilay, N.N., Yılmaz, K., 1992. Heavy metals in the surficial Aegean sediments along the Turkish coasts. XXXIIIrd Congress and Plenary Assembly of CIESM, 12-17 October, Trieste, Italy, p., 130.
 • 10 Ergin, M., Okyar, M., Ediger, V., 1992. Reconstruction of Late Quaternary shorelines in the eastern Mersin Bay inferred from high-resolution seismic records and known sea-level curves. XXXIIIrd Congress and Plenary Assembly of CIESM, 12-17 October 1992, Trieste, Italy, p., 131.
 • 11 Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N., Okyar, M., 1990. A preliminary study of the principal recent sediment types along the eastern Margin of the Aegean Sea. XXXIInd Congress and Plenary Assembly of CIESM, 15-20 October, Perpignan, France,p., 103.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Karakılçık, H., Ünlügenç, U.C., Okyar, M., 2005. Late Quaternary seismic stratigraphy of the North of continental shelf of the Marmara Sea (Silivri-Kumkapı), NW Turkey. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aaegean Region, 15-18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul Turkey, Abstracts, pp.113.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İçke, B., 2017. GD Anadolu Bindirme Kuşağının 3B Sismik Verilerle Yorumlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 112s.
 • 2 Kılınç, B., 2013. Sismik Yansıma Verilerinde Tekrarlı Yansımaların Bastırılma Teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta, 69s.
 • 3 Tütünsatar, H.E. 2009. Kuzeydoğu Akdenizdeki denizel tortullarda sığ gaz birikimlerinin sismik kayıtlardaki izleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 54 s.
 • 4 Tezcan, D., 2001. Seismic stratigraphy of Late Quaternary sediments on the continental shelf of Antalya Bay. Marine Geology and Geophysics Department, Institute of Marine Sciences, METU. September 2001, 62 pp.
 • 5 Kızılkoca, R., 1994. Seismic stratigraphy and Late Quaternary sedimentation in the southeastern Gulf of İskenderun. Marine Geology and Geophysics Department. Institute of Marine Sciences, METU. February 1994, 96 pp.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Çiftçi, C., 2018. Kilikya-Adana-İskenderun Havza Kompleksinin Sismik Stratigrafik ve Sismotektonik Özelikleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2018, 150s.
 • 2 Ekinci, B., 2010. Kumluca yerleşim alanının zemin özelliklerinin yapay ve doğal kaynaklı yüzey dalgalarının çok kanallı analiziyle belirlenmesi. SDÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, 148s. Isparta
 • 3 Tezcan D., 2008. Crustal structure of the Eestern Mediterranean and Black Sea basins form satellite altimetry and shipborne gravity data. Marine Geology and Geophysics Department, Institute of Marine Sciences, METU. February 2008, 106 pp.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Karakılçık, H., 2004. Marmara Denizi Kuzey Kıta Sahanlığının (Silivri-Kumkapı) Geç Kuvaterner Sismik Stratigrafisi. Doktora Tezi (Ünlügenç U. C. ile birlikte), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim 2004, 194 s..
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Okyar, M., Ekinci, B., 2010. Kumluca Yerleşim Alanının Zemin Özelliklerinin Yapay ve Doğal Kaynaklı Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiziyle Belirlenmesi. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 1635-D-08, Isparta, 148s.
 • 2 Okyar, M., Tezcan, D., Ediger, V., Tunç, Ş.Ç., 2007. Karataş-Osmaniye Fay Zonunun Denize Uzanımının Sismik Yöntemlerle Araştırılması, TÜBİTAK Proje Kod No: ÇAYDAG 104Y201. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin, 50s+ekler.
 • 3 Okyar, M ., Ediger, V., Beşiktepe, Ş.T., Latif, M.A., Tezcan, D. 2001 Siyam Petrolculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Deniz Boru Hattı ve Şamandra Platformu Projesi Kıyı Ötesi Oşinografik Araştırmalar Sonuç Raporu. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 27s
 • 4 Okyar, M., 1999. Soda Sanayi Anonim Şirketi Mersin Tesisleri Derin Deniz Deşarjı Projesi, Kıyı Ötesi Jeofiziksel Araştırmalar Sonuç Raporu. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 21s.
 • 5 Okyar, M., Ediger, V., 1998. Göksu Deltası'nın Kuvaterner Jeolojisinin Sismik Yöntemlerle İncelenmesi Projesi Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje Kod No: YDABÇAG 374/G. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 86s.
 • 6 Okyar, M., Ediger, V., Timur, K., Ergin, M., Yücesoy, F., Latif, M.A., Yılmaz, A., 1992. Mersin Körfezi'nde Deniz Deşarjı Sistemlerine Baz Oluşturacak Oşinografik Çalışmalara Ait 1.ci Gelişme Raporu, Bölüm I: Jeolojik ve Jeofiziksel Araştırmalar, Bölüm II: Fiziksel ve Kimyasal Araştırmalar. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 69s
 • 7 Ergin, M., Ediger, V., Okyar, M., Yücesoy, F., 1992. KİSKA İnşaat Taahhüd İşleri A.Ş.' nin Doğu Karadeniz Kıyı önlerindeki Deniz Deşarjlari Projesi ile ilgili Batimetrik ve Jeolojik Çalışmaları, II: Sonuç Raporu. ODTÜ, Deniz Bilimleri Ens., Erdemli, İçel, 13 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ergin, M., Okyar, M., Ediger, V., Keskin, Ş., Tezcan, D., Salihoğlu, İ., 2004. Antalya Körfezi Kıta Sahanlığının geç-Kuvaterner Jeolojisi: Sedimentolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Sismik Araştırmalar, TÜBİTAK Proje Kod No: YDABÇAG-199Y074. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 132s.
 • 2 Okay, A., Alpar, B., Çağatay, N., Demirbağ, E., Ergin, M., Ergün, M., Koçyiğit, A., Kuşçu, İ., Okyay, N., Okyar, M., Saatçılar, R., Taymaz, T., 2001. TÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu, Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları ve Depremsellik Alt Grup Raporu. TÜBİTAK-Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı, Ankara, 81 s.
 • 3 Ediger, V., Okyar, M., 2000. Kilikya-Adana Havzası Kıta Sahanlığı geç-Kuvaterner Çökellerinin Araştırılması-II Projesi, Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje Kod No: YDABÇAG 198Y071. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 71s.
 • 4 Ediger, V., Okyar, M., Tekiroğlu, S.E., Görür, N., Çağatay, N., 1999. Kilikya-Adana Havzası Kıta Sahanlığı geç-Kuvaterner Çökellerinin Araştırılması-I Projesi, Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje Kod No: YDABÇAG 599/G. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 86s.
 • 5 Ediger, V., Okyar, M., 1996. Akarsu Girdilerinin Denizdeki Etki Alanlarının Uydu Verileri İle Saptanması Projesi Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje Kod No: YDABÇAG 198. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 82s.
 • 6 Ediger, V., Okyar, M., 1995. Manavgat Çayı Su Temin Projesi İçin Kıyı Ötesi Deniz Jeofiziği ve Jeotekniği Çalışmaları Projesi Sonuç Raporu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 23s.
 • 7 Ediger, V., Okyar, M., Ergin, M., 1994. GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.' nin Kargıpınarı Önlerinde İskele Yapım Projesi ile ilgili Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Çalışmaları Sonuç Raporu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 24s.
 • 8 Ediger, V., Okyar, M., Ergin, M., Latif, M.A., Yücesoy, F., 1992. İskenderun Deniz Deşarj Sahasına Baz Oluşturacak Oşinografik Ölçümlere Ait Gelişme Raporu, Bölüm I: Jeolojik ve Jeofiziksel Araştırmalar, Bölüm II: Fiziksel Araştırmalar. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 21s.
 • 9 Ergin, M., Ediger, V., Okyar, M., 1991. KİSKA İnşaat Taahhüd işleri A.Ş.' nin Doğu Karadeniz Kıyı önlerindeki Deniz Deşarjları Projesi ile ilgili Batimetrik ve Jeolojik Çalışmaların Gelişme Raporu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 15 s.
 • 10 Ergin, M., Timur, K., Okyar, M., Bodur, M.N., Ediger, V., 1989. Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş'nin Mersin Tesisleri önünde iskele yapım projesi ile ilgili Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Çalışmalarının Sonuç Raporu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 43s.
 • 11 Ergin, M., Alavi, S.N., Bodur, M.N., Ediger, V. Okyar, M., 1987. Kuzeydoğu Akdenizin Jeofiziği, Stratigrafisi ve Jeokimyasına Genel Bir Bakış. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, İçel, 110s.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Scientific Committee Member, The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 November 2013, Rixos Lares Hotel, Antalya, Turkey.
 • 2 Scientific Committee Member, International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October 2009, Suleyman Demirel University, Engineering and Architecture Faculty, 32260 Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeliği, 1. Yerbilimleri .Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012 Isparta.
 • 2 Sempozyum Bilimsel Kurulu üyeliği, 1. Yerbilimleri .Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012 Isparta.
 • 3 Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği, Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Eylül 2004 Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Petrol Jeofizikçileri Derneği
 • 2 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Jeofizik
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 ADIM Üniversiteleri Birlikteliği İle 1. Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Ekim 2012 Isparta. ISBN: 978-975-7929-28-4, Emedya Ofset, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Batı Yerleşkesi, 32260 Isparta, 258s.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Marine Geophysical Research
 • 2 Marine and Petroleum Geology
 • 3 Tectonics
 • 4 Geo-Marine Letters
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Open Journal of Geology
 • 2 International Journal of the Physical Sciences
 • 3 GEOSOUND YERBİLİMLERİ
 • 4 GEOSOUND YERBİLİMLERİ
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Bşk (2008-2015 ).
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Bşk (2007-2018 ).
 • 2 ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Bşk (1998-2006).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 ODTÜ, Deniz. Bilimleri Enstitüsü, Öz Değerlendirme-Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği
 • 2 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (03.04.2008-03.04.2011)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Danışman, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Kasım 2013
 • 2 Danışman, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Mart 2012
 • 3 Danışman, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Nisan 2012
 • 4 Hakemlik, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Nisan 2011
 • 5 Hakemlik, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Şubat 2008
 • 6 Panelist, TÜBİTAK-KAMAG, Temmuz 2008
 • 7 Panelist, TÜBİTAK-KAMAG, Aralık 2007
 • 8 Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları ve Depremsellik Alt Grup Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 JFMO İçel İl Temsilciliği
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 Israel Science Foundation (ISF)
VERDİĞİ DERSLER
GENEL JEOFİZİK
İLERİ SİSMİK STRATİGRAFİ
JEODEZİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
KARBONAT SEKANS STRATİGRAFİ
MADEN JEOFİZİĞİ
S6-TEKNİK İNGİLİZCE II
S7-JEOFİZİKTE PROJE HAZIRLAMA (UYGULAMALI JEOFİZİK)
S8-DENİZ JEOFİZİĞİNE GİRİŞ
SEISMIC PROSPECTING
SİLİSİKLASTİK SEKANS STRATİGRAFİ
SİSMİK PROSPEKSİYON
SİSMİK STRATİGRAFİ
TÜRKİYE VE ÇEVRESİNİN JEOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
UYGULAMALI JEOFİZİK YÖNTEMLER (G+M)
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK MEVKİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 
Bu İçeriği Paylaş!