KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erdal AYDEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 2462111453
E-Posta erdalaydemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.erdalaydemir.com
ORCID ID 0000-0003-4834-725X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 04.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 14.01.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 13.03.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Envanter/Stok Sistemleri (EOQ, EPQ, Rotalama),Gri Sistem Teorisi,Meta-Sezgisel Eniyileme,Benzetim,Zeki Tahminleme,Karar Analizi,Araç Rotalama,Bulut Bilişim
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aydemir E., Olgun M. O., 2010. An Application Of Single And Double Acceptance Sampling Plans For A Manufacturing System, Journal of Engineering Sciences and Design, Vol 1 (2), 65-71.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aydemir E., Karagul K. 2020. Solving a Periodic Capacitated Vehicle Routing Problem using Simulated Annealing Algorithm for a Manufacturing Company, Brazilian Journal of Operations & Production Management, 17(1), pp. 1-13.
 • 2 Aydın L., Demir H. B., Aydemir E., Bosgelmez G., 2020. Building a New Business Model using Canvas Model: An Application of a Shopping Centre, SDU Visionary Journal, 11(27), pp. 587-595.
 • 3 Eroğlu R., Aydemir E. 2020. A New Inventory Model to Recovery Process with Rework. Journal of Engineering Sciences and Design, 8(4), pp. 1086-1098.
 • 4 Şahin Y., Aydemir E. 2019. An AHP-Weighted Grey Relational Analysis Method to Determine the Technical Characteristics’ Importance Levels of the Smartphone. Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 14 (1), pp. 225-238.
 • 5 Yalçiner Çal D., Aydemir E., 2018. Determination of Emergency Assembly Points on Campus: A Case Study of Suleyman Demirel University, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), pp. 520-531.
 • 6 Kahraman Ö. U., Aydemir E., 2017. New Research Directions to Inventory Routing Problems, Journal of Engineering Sciences and Design, 5(1), pp. 331-335.
 • 7 Karagul K., Aydemir E., Tokat S., 2016. Using 2-Opt Based Evolution Strategy for Travelling Salesman Problem. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 6 (2), pp. 103-113.
 • 8 Karagul K., Tokat S., Aydemir E., 2016. A New Algorithm to the Construction of the Initial Routes for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Journal of Engineering Sciences and Design (JESD), 4(3), pp. 215-226.
 • 9 Aydemir E., Bedir F., Özdemir G., Eroglu A., 2015. An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 5 (1), pp. 21-32.
 • 10 Aydemir E., 2015. Inventory Management and Extensions: A review of Economic Production Models. Anadolu University Journal of Social Sciences, 15 (3), pp. 97-112.
 • 11 Aydemir E.,Karaatlı, M., Yılmaz, G., Aksoy, S., 2014. Improving of an Artificial Neural Networks Forecasting Model for Determining of The Number of Calls in 112 Emergency Call Center. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 20(5), pp. 145-149.
 • 12 Tokat S., Karagul K., Aydemir E., 2014. Early Strategic Guidance for Higher Vocational School Students using Support Vector Machines. International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE),ISSN 1309-6249, 5 (3), pp. 160-169.
 • 13 Koruca H. I., Aydemir E., 2014. A priority rule based production scheduling module on Faborg-Sim simulation tool, Gazi University Journal of Science, 27 (4), pp. 1143-1155.
 • 14 Aydemir E., Eroğlu R., 2014. Development of New Loan Payment Models with Piecewise Geometric Gradient Series. Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 29 (2), pp. 95-106.
 • 15 Aydemir E., Bedir F., Ozdemir G., 2013. The Grey System Approaches for Demand Forecasting. Journal Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 17(1), pp. 105-108.
 • 16 Karagul K., Aydemir E., 2013. Cargo Distribution Problems: A Case Study of Isparta City. Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 17(1), pp. 149-152.
 • 17 Aydemir E., Bedir F., Ozdemir G., 2013. Grey System Theory and Applications: A Literature Review, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 18(3), pp. 187-200.
 • 18 Eroğlu A., Aydemir E., Şahin Y., Karagül N., Karagül K., 2013. Generalized Formulae for the Periodic Fixed and Geometric-Gradient Series Payment Models in a Skip Payment Loan with Rhythmic Skips, Journal of Alanya Faculty of Business, 5(3), pp. 87-93
 • 19 Koruca H. I., Stoswasser S., Ozdemir G., Orhan H., Aydemir E., 2011. Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey: A Case Study, Gazi University Journal of Science, 24 (1), pp 101-112.
 • 20 Koruca H. I., Aydemir E., Oktay A., Ugurlu N, 2011, A Research on Simulation-based Personnel Planning and Organizational Restructure in Electricity Maintenance Unit at City of Isparta, Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 15 (3), pp. 218-223.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aydemir E., Yılmaz G., Oruc K.O., 2020. A Grey Production Planning Model on a Ready-Mixed Concrete Plant, Engineering Optimization, 52 (5), pp. 817-831.
 • 2 Kahraman Ö.U., Aydemir E., 2020. A Bi-Objective Inventory Routing Problem with Interval Grey Demand Data, Grey Systems: Theory and Application, 10 (2), pp. 193-214.
 • 3 Aydemir E., 2020. A New Approach for Interval Grey Numbers: N-th Order Degree of Greyness, Journal of Grey System, 32(2), pp. 89-103.
 • 4 Aydemir E., Sahin Y., 2019. Evaluation of Healthcare Service Quality Factors Using Grey Relational Analysis in a Dialysis Center, Grey Systems: Theory and Application, 9 (4), pp. 432-448.
 • 5 Karadede Y., Ozdemir G., Aydemir E., 2017. Breeder Hybrid Algorithm Approach for Natural Gas Demand Forecasting Model, Energy, 141C, pp. 1269-1284.
 • 6 Ozdemir G., Aydemir E., Olgun M.O., Mulbay Z., 2016. Forecasting of Turkey Natural Gas Demand Using a Hybrid Algorithm. Energy Sources Part B- Economics Planning and Policy, 11 (4), pp. 295-302.
 • 7 Aydemir E., Bedir F., Özdemir G., 2015. Degree of Greyness Approach for an EPQ Model with Imperfect Items in a Copper Wire Industry, Journal of Grey System, 27 (2), 13-26.
 • 8 Aydemir E., Koruca H.I., 2015. A New Production Scheduling Module Using Priority-Rule Based Genetic Algorithm, International Journal of Simulation Modelling, 14 (3), pp. 450-462.
 • 9 Olgun M.O, Ozdemir G., Aydemir E., 2012. Forecasting of Turkey’s Natural Gas Demand Using Artifical Neural Networks and Support Vector Machines. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30 (1), pp. 15-20.
 • 10 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., Cayirli M., 2010. Development Of Flexible Work Flow Plan Editor In Faborg-Sim And Operations Scheduling On Gantt Charts, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 25 (1), pp. 77-81.
 • 11 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., Cayirli M., 2010. The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Expert System with Applications, 37 (12), pp. 8211-8220.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koruca H. İ., Aydemir E., 2009. Simülasyon Destekli Vardiya Planlaması ve Verimlilik Araştırılması: Kalorifer Kazanı İmalat Atölyesi Uygulamalı Örneği, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, YAEM 2009, 22-24 Haziran 2009, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • 2 Koruca H. İ., Aydemir E., Soyubol Y. S., 2007. Tam Otomasyonlu Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Destekli Tasarımı Ve İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 228-238, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • 3 Aydemir E., 2007. İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulaması, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 265-275, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • 4 Koruca H. İ., Sütçü A., Aydemir E., 2006. Atölye Tipi İmalat İle İmalat Hücrelerinin Simülasyon Destekli Karşılaştırılması, 6. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 29-40, 22-23 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Olgun M. O., Aydemir E., 2019. İşbirlikçi Oyun Teorisi ile Envanter Rotalama Problemleri İçin Bir Dağıtım Planı Oluşturma Yaklaşımı, 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 87.
 • 2 Altan C., Başarır A. C., Aydemir E., 2018. Bir Üretim Firması için Endüstri 4.0 Mevcut Durum Analizi ve Geçiş Metodolojisi Geliştirilmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 38.Ulusal Kongresi, YAEM 2018, 26-29 Haziran 2018, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • 3 Karaca H., Aydemir E., 2016, Elma Üretim Miktarını Etkileyen Faktörlerin Gri İnsidans Kümelemesi Yaklaşımıyla Sınıflandırılması. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36.Ulusal Kongresi, YAEM 2016, 13-15 Temmuz 2016, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • 4 Aydemir E., Erkan H., 2014. Bulut Bilişim Yaklaşımıyla Envanter Yönetim Sistemi Tasarımı. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34.Ulusal Kongresi, YAEM 2014, 25-27 Haziran 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • 5 Aydemir E., Usta D., 2014. Tek Tip Araç Filolu Zaman Pencereli Kargo Dağıtım Problemi: Isparta İli Örneği. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34.Ulusal Kongresi, YAEM 2014, 25-27 Haziran 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • 6 Aydemir E., Kaplan K., Tanrıkulu Ö., 2014. Geri Dönüşümü Mümkün Ürünler İçin Bir Envanter Modeli. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34.Ulusal Kongresi, YAEM 2014, 25-27 Haziran 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • 7 Kıraç Ö., Özdemir G., Olgun M. O., Aydemir E., 2012. Bulanık Süreç Yeterlilik Analizi ve Bir Uygulama, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi, YAEM 2012, 20-22 Haziran 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 8 Aydemir E., Bedir F., Özdemir G., Eroğlu A., 2012. Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi, YAEM 2012, 20-22 Haziran 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 9 Özdemir G., Aydemir E., Mulbay Z., 2011. Tamsayılı Programlama ve Sezgisel Yöntemler için Yazılım Geliştirilmesi, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2011, 4-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • 10 Koruca H. İ., Aydemir E., Mulbay Z., Çay E., 2011. Bir Şeker Fabrikası Kampanya Dönemi Satınalma-Stoklama Yönteminin Simülasyon Destekli Araştırılması ve Geliştirilmesi, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2011, 4-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • 11 Koruca H. İ., Aydemir E., Oktay A., Uğurlu N., Sünetçoğlu Y., 2011. Isparta İli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama Ve Organizasyon Yapılandırma Araştırması, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2011, 4-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • 12 Eroğlu A., Aydemir E., Şahin Y., Karagül N., Karagül K., 2011. Bir Borcun Düzenli Atlamalı Taksitlerle Ödenmesi Problemleri, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2011, 4-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • 13 Özdemir G., Aydemir E., Olgun M. O., 2010. Türkiye Doğalgaz Tüketim Düzeyinin Melez Sezgisel Algoritmalar İle Tahmini, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 14 Özdemir G., Aydemir E., Olgun M. O., 2010. Bulanık İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 15 Koruca H. İ., Özdemir G., Çayırlı M., Aydemir E., 2007. Faborg-Sim Esnek Iş Akış Planı Editörü Geliştirme ve Işlemlerin Gantt Şemasinda Cizelgelenmesi, 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kobilerde İş Sağlığı ve Güvenliği Amacıyla Uzman Sistem Tasarımı, ISPARTEK 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altan C., Başarır A. C., Aydemir, E., 2019. Investigation of the Effects of IMPULS Maturity Model with a Simulation-based Analysis, Proceedings of 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, 9-11 Sep 2019, Sakarya University, Sakarya, Turkey, 26-33.
 • 2 Yurtyapan, M.S., Aydemir E., 2019. ERP Software Selection Process using Interval Grey Number-Based MACBETH Method, Proceedings of 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, 9-11 Sep 2019, Sakarya University, Sakarya, Turkey, 549-561.
 • 3 Aydemir, E., Sahin Y., 2019. A variable weighted MULTIMOORA method to CNC machine selection,Proceedings of 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, 9-11 Sep 2019, Sakarya University, Sakarya, Turkey, 767-776.
 • 4 Olgun M. O., Aydemir, E., 2019 A new Cooperative Inventory Routing Game Model using Depot Sharing Approach, Proceedings of 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, 9-11 Sep 2019, Sakarya University, Sakarya, Turkey, 1041-1048.
 • 5 Aydemir E., Sahin Y., 2018. Determining the Factors Affecting Customer Satisfaction and Service Quality in the Health Sector: A Case Study, 19th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 17-20 Oct 2018, Marmara University, Antalya, Türkiye, 877-886.
 • 6 Aydemir E., Bosgelmez G., Aydın L., Demir H. B., 2016, Kanvas İş Modeli Analiz Yöntemi İle İş Modeli Üretimi: Alışveriş Merkezi Örneği. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 12-14 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye.
 • 7 Aydemir E., Aydin S., Yilmaz O., Genc A., 2014. Research and Analysis on a Furniture Production System via Value Stream Mapping and Work Study, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye
 • 8 Aydemir E., Bedir F., Ozdemir G., 2013. The Grey System Approaches for Demand Forecasting. 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, pp 241-244, 10-11 September 2013, Istanbul, Turkey.
 • 9 Karagul K., Aydemir E., 2013. Cargo Distribution Problems: A Case Study of Isparta City. 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, pp 369-372, 10-11 September 2013, Istanbul, Turkey.
 • 10 Koruca H. I., Oktay A., Aydemir E., 2011. A Review of Simulation Tools for Hospital Systems, 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE 2011, Ch3:Industrial Engineering, pp. 35-40, 1-4 June 2011, Gediz University, Izmir, Turkey.
 • 11 Koruca H. I., Aydemir E., Cayirli M., Oktay A., 2011. Production Scheduling Using Simulation Method Faborg-Sim with Priority Rules, 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE 2011), Ch3: Industrial Engineering, pp. 41-48, 1-4 June 2011, Gediz University, Izmir, Turkey.
 • 12 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., Turan T., 2010. Improvement of Process and Staff Utilization in a Maintenance Service by Using Simulation, 14th ASIM Dedicated Conference on Simulation in Production and Logistics, 6-8 October 2010, pp. 515-522, Karlsruhe, Germany.
 • 13 Aydemir E., Olgun M. O., 2009. An Application Of Single And Double Acceptance Sampling Plans For A Manufacturing System, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucaus and Turkic Republics Symposium, pp 165-171, 22-24 October 2009, Isparta, Turkey.
 • 14 Olgun M. O., Aydemir E., 2009. Statistical Quality Control Techniques In An Automotive Industry: A Case Study, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucaus and Turkic Republics Symposium, 22-24 October 2009, pp 152-158, Isparta, Turkey.
 • 15 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., Cayirli M., 2008. Development of Software for Flexible Workflow-Based Process and Simulation-Based Parallel Workplace Scheduling in Faborg-Sim, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, 730-739, Oct 14-17, 2008, Sakarya, Turkey.
 • 16 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., Cayirli M., 2008. The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Oct 14-17, 2008, 740-756, Sakarya, Turkey.
 • 17 Koruca H. I., Ozdemir G., Aydemir E., 2006. A Review of Simulation Tools for Organization and Production Systems, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, 1032-1050, May 29-31, 2006, Sakarya, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aydemir E., Karagul K., 2019. Solving a Capacitated Vehicle Routing Problem using Simulated Annealing Algorithm for a Furniture Roving Parts Manufacturing Company, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering pp. 89, ICAIAME, 20-22 April 2019, Antalya, Turkey.
 • 2 Aydemir E., Olgun M. O., 2019. Cooperative Inventory Routing Games: A Practical Solution Approach, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering ICAIAME pp. 112, 20-22 April 2019, Antalya, Turkey.
 • 3 Aydemir E., Sahin Y., Karagul K., Tokat S., Oran B., 2018, Heuristic Solutions for the Travelling Salesman Problem on a Spherical Surface, 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 4-6 May 2018, Charles University of Prague, Czech Republic
 • 4 Yalciner Çal D., Aydemir E., 2018. Prioritization Of Emergency Assembly Points Using Grey P-Median Linear Programming Model:A Case Of Suleyman Demirel University, 19th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 608-609, 17-20 Oct 2018, Marmara University, Antalya, Türkiye
 • 5 Yilmaz G., Oruc K. O., Aydemir E., 2017. 0-1 Tam Sayılı Gri Doğrusal Programlama ve Bir Hazır Beton İşletmesinde Üretim Planlaması, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 05-07 Oct 2017, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye.
 • 6 Yalciner D., Aydemir E., 2017. Acil Durum Toplanma Yerlerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 05-07 Oct 2017, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye.
 • 7 Aydemir E., Burhan M. E., Barut A., 2017. Yari-Sürekli Bir Üretim Sisteminin Benzetim Tekniği İle Analizi, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 05-07 Oct 2017, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye.
 • 8 Aydemir E., Geiger M. J., Huber S., 2016. Smooth Operations in Rugged Supply Chains - Balancing Operations for the Inventory Routing Problem. VEROLOG 2016: Annual Workshop of the EWG on Vehicle Routing and Logistics Optimization, 6-8 Jun 2016 Nantes, France.
 • 9 Aydemir E., Eroglu R., Celik S., 2015. An Inventory Model to Recovery Process under Imperfect Production, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 07-12 May 2015, Trakya University, Edirne, Türkiye
 • 10 Aydemir E., Barış S., Kaptan E., 2015. A Research on the Costs of Smartphones by using Grey Quality Function Deployment, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 07-12 May 2015, Trakya University, Edirne, Türkiye
 • 11 Aydemir E., Cetin Z.G., 2015. Development of a Production Planning Model for a Textile Company by using Grey Linear Programming Model, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 07-12 May 2015, Trakya University, Edirne, Türkiye
 • 12 Aydemir E., Kahraman O.U., 2015. Future Directions for Multi-objective Inventory Routing with Uncertainties. 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015 - Bridging Disciplines, 02–07 August 2015, Hamburg, Germany
 • 13 Aydemir E., 2015. A Grey Relational Analysis to Evaluate the Level of Service Quality in a Dialysis Centre, The Leverhulme Trust International Network on Grey Systems and It’s Applications- European Meeting, 22-24 Sept 2015, Bucharest, Romania.
 • 14 Aydemir E., Gencer C., Aksit S., 2014. Bulanık AHP Yöntemi ile Bir İşletme için Kargo Şirketi Seçimi, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye (In Turkish)
 • 15 Sahin Y., Eroglu A., Aydemir E., 2014. Depo Operasyonları Ve Sipariş Dağıtım Faaliyetlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Süleyman Demirel University,Isparta, Türkiye. (In Turkish)
 • 16 Karagul K., Tokat S., Aydemir E., 2014. Physics-Inspired Optimization Algorithm for Obtaining Initial Routes of Capacitated Vehicle Routing Problem. EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog), 22-25 June 2014, Georg Sverdrup's Hus at University of Oslo, Norway.
 • 17 Olgun M.O, Ozdemir G., Aydemir E., 2011. Forecasting of Natural Gas Demand Of Turkey by Using Support Vector Machines, 2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), p. 77, Nov 23-27 2011, Antalya, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Öncelik Kuralı Tabanlı Genetik Algoritma Yaklaşımıyla Simülasyon Destekli Optimizasyonu, 2009.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma, 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Said Yurtyapan, Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Tercihinde MACBETH Karar Verme Metodunun Aralık Gri Sayı Yaklaşımı İle Geliştirilmesi, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 29.08.2019.
 • 2 Cansu Altan Koyuncu, Endüstri 4.0 Mevcut Durum Analizi ve Benzetim Uygulamalı Geçiş Metodolojisi, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 09.07.2019.
 • 3 Ramazan Eroğlu, Geri Dönüşüm Süreci İçin Yeni Bir Envanter Modeli Geliştirilmesi, SDÜ SBE İşletme Anabilim Dalı, 15.03.2019.
 • 4 Mustafa Emrah Burhan, DEMATEL Temeline Dayanan Gri Kalite Fonksiyon Göçerimi Yaklaşımıyla Ürün Analizi, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 20.07.2018.
 • 5 Damla Yalçıner, Gri Kümeleme ve Gri P-Medyan Doğrusal Programlama Yöntemleri Ile Acil Durum Toplanma Yerlerinin Önceliklendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 21.06.2018.
 • 6 Mehmet Yaşbayır, Hata Türü ve Etki Analizi İçin Kütle Çekim Kanunu Esaslı Gri İlişki Analiz Model Önerisi, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 06.02.2017.
 • 7 Ömer Utku Kahraman, Talep Belirsizliği Durumunu İçeren Envanter Rotalama Problemleri, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 30.11.2016.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırmacı, Araç Rotalama Problemleri İçin Alternatif Çözüm Yaklaşımları, Pamukkale Üniversitesi BAP 2013-BSP-0026, 2013-2016.
 • 2 Akademik Danışman, Kanvas İş Analiz Yöntemi ile IYAŞ Park AVM İçin Yeni Bir İş Modeli Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Lale Aydın, TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı, 2015-2016.
 • 3 Akademik Danışman, Android Tabanlı Envanter Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Zehra Dündar, TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı, 2014-2015.
 • 4 Akademik Danışman, Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Üretim Sisteminin Analizi ve İyileştirme Fırsatlarının İş Etüdü ve Değer Akışı Haritalandırma Destekli Araştırılması,Proje Yürütücüsü: Servet Aydın, TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı, 2013-2014.
 • 5 Araştırmacı, Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma, SDÜ BAP 2918-D-11, 2011-2013.
 • 6 Bursiyer, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim), Tübitak - MAG 104M377 Nolu Proje, 2006-2009.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Member of Program Committee, 2017 International Conference on Grey Systems and Intelligent Services (GSIS), August 8-11, 2017, Stockholm, Sweden.
 • 2 Session Chair, TA4 - Inventory Routing, VEROLOG 2016: Annual Workshop of the EWG on Vehicle Routing and Logistics Optimization, 6-8 Jun 2016 Nantes, France.
 • 3 Session Chair, TU-2-Sigma-R401 Multi Objective Programming and Problems 3, 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015 - Bridging Disciplines, 02–07 August 2015, Hamburg, Germany
 • 4 Session Chair, The Leverhulme Trust International Network on Grey Systems and It’s Applications- European Meeting, 22-24 Sept 2015, Bucharest, Romania.
 • 5 Member of Organization Committee, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, 2009, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yürütme Kurulu Üyesi, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 02-04 Ekim 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 2 Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, 26 Mayıs 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 Yürütme Kurulu Üyesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK - 2219 - Yurt Dşı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015-2016.
 • 2 TÜBİTAK - 2224 - Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, "Summer School on Robust Optimization" 27-31 August 2012, George-August University, Goettingen, Germany.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Aydemir E., Proje Yönetimi ve Uygulamaları, Eğitim Semineri, SDÜ Bilinçli Gençler Topluluğu, 29.03.2012, Isparta
 • 2 Aydemir E., Genetik Algoritma Yöntemiyle Çizelgeleme Problemlerinin Öncelik Kurallarına Göre Optimizasyonu, Yüksek Lisans Semineri, 2008.
 • 3 Aydemir E., Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı ve SDÜ MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı, Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi-Gülkent Anadolu Lisesi-ŞAİK Anadolu Lisesi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-MEB Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortak Girişimi, 13-15 Mayıs 2008, Isparta.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2014 Yılı Fen Bilimleri Alanı Teşvik Ödülü (İkincilik), 2015.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.erdalaydemir.com
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Deputy Secretary General, International Assocation of Grey System and Uncertain Analysis, 2016.
 • 2 IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership, 2015.
 • 3 IEEE Membership, 2015.
 • 4 EURO/VEROLOG-Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, 2014.
 • 5 International Society on Multiple Criteria Decision Making, 2014.
 • 6 Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), 2012.
 • 7 Chinese Grey System Assocation, 2012.
 • 8 EU/ME Working Group on Metaheuristics, 2012.
 • 9 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2005.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Redaksiyon, Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme, Editörler: H. İ. Koruca, G. Özdemir, A. Göleç, S. Hasgül, Nobel Yayınevi, ISBN:978-605-395-201-5, Sayı 1, 190s, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Co-Editor, Journal of Engineering Sciences and Design (JESD), e-ISSN: 1308-6693, 2016.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Akademik Danışman, SDÜ Endüstri ve Kalite Kulübü, 2014-2015.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Aydemir E., Özdemir G., Olgun O., Karatop B., 2011. Kobilerde İş Sağlığı ve Güvenliği, MMO Antalya Şubesi Bülteni, Sayı: 60, Mart-Nisan 2011, 24-25.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Multi-Objective Inventory Routing Problems Under Uncertainty, Supervisor: Prof. Dr. Martin J. Geiger, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015-2016.
VERDİĞİ DERSLER
ALGORİTMA TASARIMI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ (Lisansüstü)
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME (Lisansüstü)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
ENVANTER SİSTEMLERİ YÖNETİMİ (Lisansüstü)
ENVANTER TEORİSİ
GRİ SİSTEM TEORİSİ (Lisansüstü)
KARAR ANALİZİ
PROJE YÖNETİMİ
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (Bilg. Müh.)
 
Bu İçeriği Paylaş!