KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayşenur TUNCUK
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462111313
E-Posta aysenurtuncuk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rk2XN2EAAAAJ&hl=tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA 16.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 26.12.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kimyasal - Biyolojik Kazanım Teknikleri ve Cevher Hazırlama,Mineral biyoteknolojisi,Atık pillerden metal kazanımı,Sülfürlü ve oksitli cevherlerin liçi ve biyoliçi,Endüstriyel minerallerden metallerin uzaklaştırılması,Bor zenginleştirme ve borik asit üretimi,Atık elektronik ve elektrikli cihazlardan metal kazanımı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A. Akcil, C.S. Gahan, C. Erust, A. Tuncuk (2013). Influence of chloride on the Chemolithotrophic acidophiles in Biohydrometallurgy: A review In: Industrial and Environmental Biotechnology, K. Pramanik and J.K. Patra (Eds.), Studium Press (India) Pvt. Ltd. New Delhi, India, ISBN-1-62699-014-1, pp. 45-69.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 C. Erust, M. Sahin, A. Tuncuk, A. Akcil, H. Deveci, Kentsel Madencilikte Biyolojik Süreçler ile Atıklardan Metal Kazanımı (Metal recovery from waste by biological processes in urban mining). Recycling Industry, 2014.
 • 2 C. Erüst, A. Tuncuk, A. Akcil, İkincil kaynaklardan metal geri kazanımında çevresel bir yaklaşım: Biyoliç (An Environmental Approach in Metal Recovery from Secondary Resources: Bioleaching). Recycling Industry, Sayı: 60, 74-78, 2012.
 • 3 M. ŞAHİN, C. ERÜST, A. TUNCUK, A. AKCİL, E-Waste in Urban Mining/Günümüz Kentsel Madenciliğinde E-Atıklar. Economical and Technical Journal (Standard), 51-605, (Turkish), 2012.
 • 4 Akçıl, A., Tuncuk, A., Kaolenlerin safsızlaştırılmasında kimyasal ve biyolojik yöntemlerin incelenmesi. Kil Bilimi ve Teknolojisi, 2, 59-69, 2006.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Y. Candan Tosun, A. Tuncuk, M.D. Okudan, A. Akcil. Fiziksel Zenginleştirme ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Kuvars Cevherinden Demir Uzaklaştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 22 (64), 187-197, 2020.
 • 2 A. Tuncuk, E-Atıklardan Metal Kazanımında Çözücülerin ve Oksitleyicilerin Etkileri, Bilimsel Madencilik Dergisi, 57, 4, 233-246, 2018.
 • 3 D. Okudan, A. Akcil, A. Tuncuk, H. Deveci. Asidik ve Bazik Ortamda Bayer Prosesi Yan Ürününden Ga Kazanımı (Gallium Recovery from Bayer Process By-product in Acidic and Basic Medium). Madencilik. 53, 1, 1-12, 2014.
 • 4 A. Tuncuk, A. Akcil. Asit Liçi Uygulamasıyla Yüksek Kalitede Kuvars Üretiminde Çözücü (H2SO4 ve C6H8O7) ve İndirgeyici (H2O2) Etkisi. Madencilik, 52, 2-3, 9-20, 2013.
 • 5 A. Tuncuk, S. Çiftlik, A.N. Güneş, İ. Handırı, H. Çiftçi, A. Akcil, Farklı Organik Asitlerin Kaolen Cevherinden Demirin Uzaklaştırılmasındaki Etkileri, Madencilik Dergisi, 49, 2, 3-16, 2010.
 • 6 Akcil, A., Tuncuk, A., Deveci, H., Borik Asit Üretiminde Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asit Liç Sistemlerinin İncelenmesi. Madencilik Dergisi, 48, 1, 3-16, 2009.
 • 7 Akçıl, A., Tuncuk, A., Deveci, H., Kuvarsın Saflaştırılmasında Kullanılan Kimyasal Yöntemlerin İncelenmesi. Madencilik Dergisi, 46, 4, 3-10, 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A. Tuncuk, A. Akcil. Aqueous Metal Recovery from Waste Central Processing Unit (WCPU). 16th International Mineral Processing Symposium, Antalya-Turkey, October 23-25, 2018.
 • 2 S. Mishra, A. Akcil, S. Panda, A. Tuncuk, C. Erust, I. Agcasulu, Biodesulphurization Abilities of Acidophilic Strain Towards Sulphur Removal from Turkish Lignite in the Presence of Chemical Surfactant. 15th International Mineral Processing Symposium, Istanbul-Turkey, October 19-21, 2016.
 • 3 Panda, S., Akcil, A., Mishra, S., Tuncuk, A., Erust, C., Agcasulu, İ., Bio-dissolution of Arsenic from Industrial Pyritic Ash Waste. 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Istanbul, Turkey, 5-7 October 2016.
 • 4 Ciftci, H., Handiri, İ., Tuncuk, A., Akcil, A., 2011. Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Colemanite in Ammonium Chloride Solutions. SGEM 2011 - 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011, Bulgaria, vol. I, 1117-1124.
 • 5 Ciftci, H., Handiri, İ., Tuncuk, A., Akcil, A., 2010. Effects of Leaching Parameters on Boric Acid Production from Colemanite in Acetic Acid Solutions. 12th International Mineral Processing Symposium, 6-8 October 2010, Nevşehir, Turkey, 599-607.
 • 6 T. Kukrer, A. Tuncuk, E. Karakaya, F. Vegliò, F. Beolchini, A. Akcil, M. Kitis, Recovery of Lithium from Portable Li-ion Spent Battaries: A Review. VARIREI 2007 Conference, L'Aquila, Italy. June 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A. Akcil, A. Tuncuk, D. Okudan, H. Deveci, Waste to Resource: Evaluation of Electrofiltration Dust in Bayer Process, World Resources Forum 2013, Davos, Switzerland; 6-9 October 2013, pp.75.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ham Petrol Fraksiyonların Biyolojik Bozunma Sonrası Fizikokimyasal Özelliklerinin Değişimi, Yüksek Lisans Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2003-2006
 • Doktora Tezi
 • 1 Tuncuk A., Kuvars cevherinin kimyasal yöntemlerle saflaştırılması, Doktora Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2006-2012.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Researcher, Biotechnological Approach for Recovery of Rare Earth Elements and Precious Metals from E-Waste – BIOREEs, (Project Directors; Prof.Dr. Ata Akcil, Turkey and Prof.Dr. Kerstin Kuchta, Germany), Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research, TUBITAK International Project (Turkey-Germany), Project Code: TUBITAK 2527, Project No: 113Y011, 2014-2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yürütücü, Siyanüre Alternatif Çözücüler ile E-Atıklardan Metallerin Kazanımı, TÜBİTAK Projesi (3001), 116M012, 2016-2018.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırmacı, Atık LCD Panellerden Kritik Metal Kazanımı: Laboratuvar ve Pilot Uygulamalar, Tübitak projesi (119M010), 2019-Devam ediyor
 • 2 Araştırıcı, Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri (EHİTÜ) Ar-Ge Laboratuvarı Altyapı Projesi (Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesine entegre), DPT Projesi,2011K120380, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Mineral - Metal Kazanımı ve Geri Dönüşüm Araştırma Grubu, 2011-2015.
 • 3 Araştırıcı, Organik Asit ve Amonyum Tuzu ile Borik Asit Üretiminde Ar-Ge Çalışması, SDÜ BAP-Münferit, 2542-M-10, 2011-2013.
 • 4 Araştırıcı, Yüksek Kükürtlü Bir Linyit Kömüründen Hidrojen Peroksit Liçi ile Kükürt Giderimi, SDÜ BAP-Münferit, 2516-M-10, 2011-2013.
 • 5 Bursiyer, Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı. Tübitak projesi (1001) - MAG/111M220, 2011-2013.
 • 6 Araştırıcı, Kuvars Cevherinin Kimyasal Yöntemlerle Saflaştırılması, SDÜ BAP 1804-D-09, 2009-2012.
 • 7 Araştırıcı, Kaolenden Metal Uzaklaştırmada İnorganik Asitlerin ve İndirgeyici Reaktiflerin Önemi, SDÜ BAP-Münferit, 2504-M-10, 2011-2012.
 • 8 Araştırıcı, Kuvarsın Saflaştırılmasında Asitlerin Etkisi, SDÜ BAP-Münferit, 2508-M-10, 2011-2012.
 • 9 Araştırıcı, Refrakter tipte altın cevherlerinin biyooksidasyonu ve siyanür liçi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (1002), MAG 107M194, (2007-2008).
 • 10 Araştırıcı, Ham Petrol ve Fraksiyonlarının Biyolojik Bozunması, SDÜ BAP 1011-YL-05, 2005-2006
 • 11 Araştırıcı, Saf hidrokarbon ve Karışımlarının Biyolojik Bozunmasında Kimyasal Deformasyonun Fiziksel Özelliklere Etkileri, SDÜ BAP-Münferit 1057-M-05, 2005-2006.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019-...
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bilimsel Madencilik Dergisi, Temmuz 2019.
 • 2 Bilimsel Madencilik Dergisi, Nisan 2018.
 • 3 Bilimsel Madencilik Dergisi, Eylül 2017
 • 4 Bilimsel Madencilik Dergisi, Ekim 2017
 • 5 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal, Nov. 2013.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Waste Management, Feb. 2019
 • 2 Waste Management, Apr. 2019
 • 3 Hydrometallurgy, Apr. 2018.
 • 4 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Apr. 2018.
 • 5 The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (JOM), Apr. 2018
 • 6 Waste Management, Apr. 2018
 • 7 Waste Management, Feb. 2017
 • 8 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Apr. 2017.
 • 9 Journal of Hazardous Materials, Apr. 2017.
 • 10 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Sep. 2017.
 • 11 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Dec. 2016
 • 12 Waste Management,Apr.2015
 • 13 Toxicological & Environmental Chemistry, Jan. 2015
 • 14 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Jul. 2015.
 • 15 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Oct. 2015
 • 16 Waste Management, Aug. 2015
 • 17 Korean Journal of Chemical Engineering, Oct. 2014
VERDİĞİ DERSLER
Asidik Maden Drenajı
Çözelti Madenciliği
Değerli ve Nadir Elementlerin Kazanımı
Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Genel Kimya
Genel Kimya 1
Genel Kimya 2
Kimyasal Biyolojik Kazanım
Metalurji
Mühendislikte Fizikokimya
 
Bu İçeriği Paylaş!