KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Buket ÇAPALI
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölge Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111791
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-1917-1654
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 62
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 09.07.2004
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 14.10.2020
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 18.03.2009
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.12.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Bozulmuş Eski Asfalt Kaplamanın Kazınarak Binder Tabakasında Yeniden Kullanımının Araştırılması, BAP, ÇAPALI Buket, 01.09.2014 - 11.06.2015 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇAPALI BUKET, CEYLAN HALİM, A multi-objective meta-heuristic approach for the transit network design and frequency setting problem. TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, 43(8), , 851-867. Doi: 10.1080/03081060.2020.1829093, (2020), (SCI)
 • 2 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÇAPALI BUKET, ÜNCÜ İSMAİL SERKAN, COŞKUNSU SAFİNUR, Increasing the visibility of roads using phosphorous paint. Road Materials and Pavement Design, 20(1), , 199-210. Doi: 10.1080/14680629.2017.1374999, (2019), (SCI-Expanded)
 • 3 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Route 93, Arizona’s IRI estimation using least squares method and fuzzy logic. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, 7(3), , 157-162. Doi: 10.18844/gjit.v7i3.2836, (2017), (Diğer)
 • 4 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, sarioglu onur, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Utilization of Arundo donax in Hot Mix Asphalt as a fiber. Construction and Building Materials , 981-986. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.08.147, (2016), (SCI-Expanded)
 • 5 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Investigation of Using Waste Welded Tuff Material as Mineral Filler in Asphalt Concrete. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3), Doi: 10.19113/sdufbed.85880, (2016), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇAPALI BUKET, CEYLAN HALİM, Developing a route choice model based on fuzzy logic in public transport system. INTERNATIONAL CONFERENCE on RECENT ADVANCES in PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM 2019) (2019). (Özet bildiri)
 • 2 ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, akbaş mustafa yasin, Investigation of The Use of Glass Beads Powder in Bitumen Modification. First International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÇAPALI Buket, Ceylan H., Intelligent Water Drops Algorithm for Urban Transit Network Design and Frequency Setting. Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems Doi: 10.1007/978-3-030-36178-5_78, (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇAPALI BUKET, CEYLAN HALİM, A Study on Public Transit Users’ Route Choice and Assignment Function. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS (2017). (Özet bildiri)
 • 5 ÇAPALI BUKET, ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, gokova suleyman, bayrak mehmet cagri, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Examining the Effect of Sustainable Traffic Control of the Safety Belt and Helmet use A Sample Study in Isparta. International Conference on Civil and Environmental Engineering (2015). (Özet bildiri)
 • 6 ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, KARAHANÇER ŞEBNEM, gokova suleyman, bayrak mehmet cagri, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, The Effect of Lane Discipline to Intersection Capacity A Sample Study of Isparta. International Conference on Civil and Environmental Engineering (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Superpave volumetric mix design of hot mix asphalt: case study of Isparta. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 108-117. Doi: 10.21923/jesd.306098, (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİR FATMA, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, Farklı İklim Şartları Altında Üstyapı Kaplamasının ve Kullanılan Agregaların Kayma Direncinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ARMAĞAN KEMAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, DEMİR FATMA, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Mekanistik Ampirik Kaplama Dizayn Metodu Uygulanmasının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi. 12.Ulastırma Kongresi Ulastırma Politikaları (2017). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 KARAŞAHİN MUSTAFA, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, TIĞDEMİR MESUT, CEYLAN HALİM, HALDENBİLEN SONER, AKBULUT HÜSEYİN, MOROVA NİHAT, UZ VOLKAN EMRE, KALYONCUOĞLU ŞENGÜL FİGEN, SAPLIOĞLU MELTEM, KARAHANÇER ŞEBNEM, BAYRAK MEHMET ÇAĞRI, ÇAPALI BUKET, DEMİR FATMA, ERİŞKİN EKİNHAN, KICI AYDIN, ERGEZER FATİH, ÜNAL AYŞE, Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri Analizi(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Evi, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, ÇAPALI BUKET, Compututaional Techniques for Civil and Structural Engineering(2015). Saxe-coburg publication, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Akıllı ulaşım sistemleri ve Türkiye'deki uygulamaları
 • Doktora Tezi
 •   Geliştirilmiş akıllı su damlası algoritması ile kentsel toplu taşıma ağ tasarım probleminin çözümü
 
Bu İçeriği Paylaş!