KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Gökhan POLAT
Birimi Yabancı Diller Yüksekokulu
Telefon 2462113501
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0851-022X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 104
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 30.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 19.06.2008
Doktora ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR) 10.07.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 BÜYÜKOĞLU HAZAL, POLAT GÖKHAN, Öğrenci liderliği uygulamaları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), , 303-317. (2017), (Diğer)
  • 2 TOMUL EKBER, POLAT GÖKHAN, The effects of socioeconomic characteristics of students on their academic achievement in higher education. American Journal of Educational Research, 1(10), , 449-455. Doi: 10.12691/education-1-10-7, (2013), (Diğer)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 POLAT GÖKHAN, KARADAĞ ENGİN, Yükseköğretimde Örgütsel Güç Kaynakları ve Akademik Dışlanmışlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), , 360-366. Doi: 10.5961/jhes.2021.455, (2021), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 POLAT GÖKHAN, YALÇIN MİKAİL, KOÇYİĞİT MEHMET, ÖZEN HAMİT, ARMAĞAN YASİR, BELENKUYU CÜNEYT, Eğitim Araştırma ve Politikalarının Eleştirel Değerlendirilmesi - Öğretme ve Öğrenmede Temel Sorunlar(2014). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Anlambilim
Dilbilimine Giriş
Edebi Metin Çevirisi
English Intermediate I
İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
İngilizce Dilbilgisi I
İngilizce Dilbilgisi II
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce III
İngilizce IV
Öğretmenlik Uygulaması I
Öğretmenlik Uygulaması II
Toplum Dilbilimi
Yabancı Dil
Yazılı Anlatım I
Yazılı Anlatım II
Yazılı Anlatım III
 
Bu İçeriği Paylaş!