KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SAVRAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113627
E-Posta mehtapsavran@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7933-0453
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 02.07.2002
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Toksikoloji, Klinik Araştırmalar, Tıp Eğitimi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mesleki Beceri Eğitim Düzeyi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Vocational Skill Education Level: Experience of the Süleyman Demirel University Faculty of Medicine
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ratlarda 2.45 Ghz Elektromanyetik Alan Kaynaklı Kalp Dokusu Hasarı Üzerine C Vitamininin Koruyucu Etkileri
 • 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Hastane Eğitim Ortamı Algılarının Değerlendirilmesi
 • 3 The Potential Drug-Drug Interactions in Alzheimer Patients’ Treatment
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
 • 5 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Deneysel Modelleri
 • 6 HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDAKİ İLAÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ ANALİZİ
 • 7 Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kern’in Altı Basamağına Göre Yapılandırılması: Vaka Sunumu Constructing Prescription Skill Training in Pre-Graduation Medical Education Program According to Kern's Six Steps: Case Presentation
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BİRİNCİ BASAMAKTA SIK KULLANILAN İLAÇLARIN, POLİFARMASİ ve İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: HEKİMLERİN FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Endoplazmik Retikulum Stres İnhibisyonu Alkali Kornea Yanıklarına Bağlı İnflamasyonu Azaltabilir mi?
 • 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Hastane Eğitim Ortamı Algılarının Değerlendirilmesi
 • 3 Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kernin 6 Basamağına Göre Yapılandırılması
 • 4 Antalya Kan Transfüzyon Merkezlerinin Kan Bileşeni İstem Formu ile Transfüzyon İzlem Formlarının Değerlendirilmesi
 • 5 Antalya’da Hastanelerin Transfüzyon Komitesinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
 • 6 Misoprostol’ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Böbrek Hasarına Etkisi
 • 7 Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol’xxun Etkisi
 • 8 ”Effect of pentoxyphilline on amicasin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Isparta İlindeki Aile Hekimleri İlaç tercihlerini Nasıl Oluşturuyor?
 • 2 A Scoping Review on The Neuroprotective Efficacy of Antenatal Magnesium Sulfate Treatment in Pregnancies with chorioamnionitis
 • 3 REGION SPECIFIC INHIBITION OF APOPTOSIS AND TUMORNECROSIS FACTOR ALPHA FOLLOWING MAGNESIUM SULFATEADMINISTRATION IN THE ENDOTOXIN EXPOSED CAPRINE PRETERMFETAL BRAIN
 • 4 Akılcı İlaç Kullanımı
 • 5 Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Beyin Hasarına Karşı Pregabalinin Etkisi
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 The dark side of antenatal magnesium sulfate: high-dose regimen is associated with brain damage in the preterm caprine model of chorioamnionitis
 • 2 Combined use of magnesium sulphate and fingolimod for antenatalneuroprotection against inflammation-mediated preterm
 • 3 Personal preference and experiences of Turkish obstetrician and gynaecologists on counselling about risks for medication-induced birth defects
 • 4 Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats
 • 5 The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Rats
 • 6 Can Artichoke (Cynarin) Prevent Methotrexate-Induced Liver Damage in Rats?
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!