KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114186
E-Posta mehmetozhanli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 17.06.1994
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 27.01.1998
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 02.12.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yunan ve Roma Sanatı, Antik Çağ Heykeltıraşlığı, Pişmiş Toprak Figürinler, İ.Ö. 1. Bin Yılda Doğu - Batı İlişkileri, Eski Anadolu (Hitit, Yeni Hitit, Urartu, Frig) ve Mezopotamya (Babil, Assur, Arami) Tarihi ve Uygarlıkları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özhanlı, M., “Alanya Müzesi’ndeki Tunç Çağı Kilikya Pişmiş Toprak Figürinleri” Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, 2008, 911 – 923.
 • 2 Özhanlı, M., Aktaş Ş., “Silifke Müzesi’nden Emziren Kadın Figürünü”, Calbis Baki Öğün’e Armağan, Mélanges of ferts a Baki Öğün, TTK Yayınları, Ankara 2007, 137-148.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası’nda Çocuk Taşıyan Paganist Kadınların Meryem’e Evrilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/2, Sayı: 18, 85-93.
 • 2 Özhanlı, M. – Şen, Z., “Side’den “Geç Roma” Unguentariumları”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi X (2007/2), 141 – 155.
 • 3 Özhanlı, M. “On the Cilician Origins of an Archaic “ Cyprus” Limestone Head” Adalya VII, 2004, 1 – 14.
 • 4 Özhanlı, M. “İsinda Dikme Anıtı” Adalya V, 2001, 2002, 73 – 106.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası Kazısı 2012”, ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2013-11, 14-21.
 • 2 Özhanlı, M., “Kentlerin Kuruluşunda Rüzgarların Etkileri Pisidia Antiokheia Örneği”, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü Haberler Dergisi, Sayı: 35, Ocak 2013, 15-16.
 • 3 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası Kazısı 2011”, ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2012-10, 88-93.
 • 4 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası Kazısı 2010”, ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2011-9, 90-93.
 • 5 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası 2009 Kazı Çalışmaları”, ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2010-8, 81-86.
 • 6 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası Çalışmalaları – 2008”, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü Haberler Dergisi, Sayı: 28, Mayıs 2009, 34-35.
 • 7 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheiası Kazıları 2008”, ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009-7,70-75.
 • 8 Özhanlı, M., “Side Tiyatrosu Çevresinde Düzenleme Çalışmaları – 2006”, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü Haberler Dergisi, Sayı: 24, Mayıs 2007, 32-33.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özhanlı, M. - Firat, M., "Side Unguentariumları Işığında Dinin Kapların Kullanım Alanları Üzerindeki Etkileri", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2011, Sayı: 23, 7-30.
 • 2 Özhanlı, M., “Side’de Hermes Andros Farnese Tipinde Bir Baş” SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, Say: 13, ss. 77-88.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özhanlı, M. “Side’de Bulunan Bir Yeni Hitit Eserinin Düşündürdükleri” Adalya 10, 2007, 17 – 31.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheia Özelinde Roma Dönemi Kent Planlaması” I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu, Pisidia Araştırmaları – I Sempozyum Bildiri Kitabı, Isparta 2013, 155-175.
 • 2 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheia’da Ticari Mekanlar”, III.Ulusal Taş Sempozyumu Geçmişten Geleceğe Ticaret Yapılarında “Taş”, Antalya, 20-21 Kasım 2009, 45-50.
 • 3 Özhanlı, M., “Side tiyatrosu Çevresinde 2006 Yılı Kazı ve Düzenleme Çalışmaları”, Side’ye Emek Verenler Sempozyumu 20-22 Nisan 2007, 162-167.
 • 4 Özhanlı, M., ”Arkaik Dönem Kilikya Pişmiş Toprak Figürinleri” İçel Sanat Kulübü Aylık Bülteni, Yıl: 16, Sayı 133, Mart 2005, 29 – 31.
 • 5 Özhanlı, M., “Kilikya Bölgesi’nde Demir Çağ Kadın Betimlemeleri” Silifke Müzesi Konferansları, Kasım 2005 – Nisan 2006; Silifke 2007, 15 – 22.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özhanlı, M.,”Frig Tanrısı Men’in Pisidia’daki Hac Merkezi”, IV. Uluslararası Marsyas Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları, Sempozyum Bildirileri 25-26 Mayıs 2013, Dinar, 283-290.
 • 2 Özhanlı, M., “Pisidia Antiokheia’sı 2008 Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt, 2009, 75-85.
 • 3 Özhanlı, M., – İzmirligil, Ü. “Side Tiyatrosu Kazısı, 2006”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 2007, 567 – 578.
 • 4 Özhanlı, M., “Alanya Arkeoloji Müzesi’ndeki “Pers Süvari” Figürinleri” SERES’07 Bildiri Kitabı, 278 – 291.
 • 5 Özhanlı, M., “Kilikya’da Arkaik Dönem “Terrakotta” Üretimi” III. Uluslar Arası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum Bildiri Kitabı, 2003, 182 – 188.
 • 6 Özhanlı, M., “Hurmalık Hamamı” XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1997, 57 - 58.
 • 7 Özhanlı, M., “Hurmalık Hamamı Kazısı” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1996, 199-200.
 • 8 Özhanlı, M., “Hurmalık Hamamı” XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1995, 165 - 166.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsinda Kabartmalı Dikme Gömütü
 • Doktora Tezi
 • 1 Arkaik Dönem Kilikya Pişmiş Toprak Figürinleri Kilikya - Kıbrıs ve İonya İlişkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akış, Ertuğrul, “Yalvac¸ Mu¨zesi'nde Yer Alan Pisidia Antiokheia’sı Roma Koloni Sikkeleri”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • 2 Şen, Zeliha, “Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde Bulunan Hamam (?) Yapısı”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Pisidia Antiokheia Kazısı, Kazı Başkanı.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 08 Ocak - 01 Mart 2007 Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde araştırma bursu.
 • 2 20 Mayıs 25 Temmuz 2004 Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Ortaçağ ve Prehistorya Bölümü'nde
 • 3 01 Temmuz 31 Ağustos 2003 Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Ortaçağ ve Prehistorya Bölümü'nde
 • 4 01 - 31 Ağustos 2002 Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde
 • 5 01 Temmuz - 30 Eylül 2001, Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde
 • 6 01 Temmuz - 01 Ekim 2000 Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde
 • 7 01 Mart – 31 Ağustos 1999, burslu olarak Almanya - Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü’nde burs.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü 2011-2012.
 • 2 Yalvaç Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü 2009-2011.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi 2006-2009.
 • 2 Arkeoloji Bölüm Başkanlığı 2009-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Side Tiyatrosu Kazı Başkan Yardımcısı
VERDİĞİ DERSLER
Arkeolojiye Giriş I
Eski Anadolu Uygarlıkları I
Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiği I
Mezopotamya Uygarlıkları
Mimarlık Tarihi II
Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu I
Seramik Sanat Tarihi I
 
Bu İçeriği Paylaş!