KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8934-7665
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 38
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 08.07.2005
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 16.10.2020
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 03.03.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ (DR) 21.01.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Soğutma Sistemleri Enerji Üretimi ve Kullanımı Isıtma Sistemleri, Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Termodinamik.
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Termofilik İşletme Koşulları için Biyogaz Reaktörü Tasarımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÜÇGÜL İbrahim, ELBİR Ahmet, 01.06.2007 - 27.04.2009 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ELBİR AHMET, ŞAHİN MEHMET ERHAN, ÖZGÜR ARİF EMRE, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, Thermodynamıc Analysıs of A Novel Combıned Supercrıtıcal CO2 and Organıc Rankıne Cycle. International Journal of Engineering and Innovative Research, 5(1), , 33-47. Doi: doi.org/10.2298/TSCI2304031E, (2023), (Diğer)
 • 2 ELBİR AHMET, ÜÇGÜL İBRAHİM, Yaşam Alanından Uzak Bölglerde Enerji Üretimi: Cıvalı Buhar Çevrimi. Teknik Bilimler Dergisi, 13(1), , 18-21. Doi: 10.35354/tbed.1209678, (2023), (Diğer)
 • 3 ELBİR AHMET, ÜÇGÜL İBRAHİM, Issız Bölgelerin Enerji Üretiminde Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım: Cıvalı Kombine Güç Çevrimi. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 13(2), , 15-19. Doi: 10.35354/tbed.1264531, (2023), (Diğer)
 • 4 AKARSLAN KODALOĞLU FEYZA, ELBİR AHMET, ŞAHİN MEHMET ERHAN, Wool Drying Process In Heat-Pump-Assisted Dryer By Fuzzy Logic Modelling. THERMAL SCIENCE, 27(4), , 3043-3050. Doi: 10.2298/TSCI2304043A, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ELBİR AHMET, Thermodynamıc Analysıs of Combıned Power Cycle, Combınıng Heat From A Waste Heat Source wıth Sub-Cycles. THERMAL SCIENCE, 27(4), , 3031-3041. Doi: 10.2298/TSCI2304031E, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Energy analysis of the absorption cooling cycle from the waste heat of the hospital sterilization unit. Enviromental Progress $ Sustainable Energy, 42(6), , 1-8. Doi: 10.1002/ep.14305, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 ELBİR AHMET, AKARSLAN KODALOĞLU FEYZA, ŞAHİN MEHMET ERHAN, Fuzzy Logic Modeling of Energy and Exergy Efficiencies in Drying Units Powered by Renewable Energy Sources. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, 38(4), , 981-991. Doi: 10.21605/cukurovaumfd.1410328, (2023), (TR DİZİN)
 • 8 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, EXAMPLES OF USAGE AREAS OF 3D PRINTERS IN THE ENERGY SECTOR. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, 6(2), , 127-137. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 9 ELBİR AHMET, Thermodynamic Analysis of the Integrated System that Produces Energy by Gradual Expansion from the Waste Heat of the Solid Waste Facility. Hitit University, 10(4), , 339-348. Doi: 10.17350/HJSE19030000324, (2023), (TR DİZİN)
 • 10 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ŞAHİN MEHMET ERHAN, ÜÇGÜL İBRAHİM, Thermodynamic Analysis of a Combined Gas Turbine ORC Using Some Organic Fluids. Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(4), , 960-970. Doi: 10.17798/bitlisfen.1120885, (2022), (TR DİZİN)
 • 11 ELBİR AHMET, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, ÖZGÜR ARİF EMRE, DENİZ ÖZDEMİR, CO2 Soğutucu Akışkanı İle Çalışan Transktirik Bir Isı Pompası Sisteminin Farklı Basınçlarda Termodinamik Analizi. Teknik Bilimler Dergisi, 12(1), , 24-32. Doi: 10.35354/tbed.950404, (2022), (Diğer)
 • 12 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ÜÇGÜL İBRAHİM, ŞAHİN MEHMET ERHAN, Thermodynamic analysis of refrigerants used in ORC-VCC combined power systems for low temperature heat sources. Thermal Science, 26(4), , 2855-2863. Doi: 10.2298/TSCI2204855E, (2022), (SCI-Expanded)
 • 13 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ÜÇGÜL İBRAHİM, Thermodynamic analysis for industrial cabinet providing simultaneous heating and cooling that can be used in the food industry. Thermal Science, 26(4), , 2845-2854. Doi: 10.2298/TSCI2204845E, (2022), (SCI-Expanded)
 • 14 ELBİR AHMET, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, ÖZGÜR ARİF EMRE, DENİZ ÖZDEMİR, Experimental analysis of a transcritical heat pump system with CO2 refrigerant. International Advanced Researches and Engineering Journal, 6(3), , 186-193. Doi: 10.35860/iarej.1132994, (2022), (TR DİZİN)
 • 15 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, ÖZEK NURİ, YAKUT ALİ KEMAL, Thermodynamic analysis and assessment of space heating with ground source heat pump for sustainable future. International Journal of Exergy, 11(1), Doi: 10.1504/IJEX.2012.049093, (2012), (SCI-Expanded)
 • 16 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, YAKUT ALİ KEMAL, ÖZEK NURİ, Bati akdeniz Bolgesinde Toprak Kaynakli Isi Pompasi Sisteminin Evsel Uygulamalari ve Performans Analizi. Mühendis ve Makina, 53(626), , 46-55. (2012), (TR DİZİN)
 • 17 ÜÇGÜL İBRAHİM, SELBAŞ REŞAT, ELBİR AHMET, Ünlü Filiz, Ejektörlü soğutma sistemlerine uygun soğutucu akışkan belirlenmesi. Tesisat Mühendisliği , 100-103. (2006), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Ventilatör Cihazı Hava Çıkışı Filtre Bağlantısı için 3D Yazıcı kullanılarak Dönüştürücü Tasarımı ve Analizi. 1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Energy Generation From Autoclave Waste Heat by Organic Rankine Cycle. 2nd International Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ELBİR AHMET, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, ÖZGÜR ARİF EMRE, DENİZ ÖZDEMİR, CO2 Soğutkanlı Transkritik Bir Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK 2021, 23rd Congress on Thermal Science and Technology with International Participation (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 AKARSLAN FEYZA, ELBİR AHMET, ÜÇGÜL İBRAHİM, Bilgisayar Kontrollü Kabin Tipi Bir Konveksiyon Kurutucuda Kurutma İşleminin Ekserji Analizi. ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK 2021) 8-10 EYLÜL 2021 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 ELBİR AHMET, ÖZTÜRK MURAT, Thermodynamic Investigation of Geothermal Energy based Integrated System for Multigeneration. 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 6 ELBİR AHMET, ÖZTÜRK MURAT, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, Thermodynamic Analysis of Low Temperature Power Generation System. 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation (2018). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÖZGÜR ARİF EMRE, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, ELBİR AHMET, DENİZ ÖZDEMİR, ALTINKAYNAK MEHMET, Efficiency Analysis of A Single Stage Subcritical R744 Heat Pump. International Conference on Science and Technology ICONST 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 8 ELBİR AHMET, ÖZTÜRK MURAT, Jeotermal Güç Destekli Bölgesel Enerji Dönüşüm SistemininTermodinamik Analizi. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (2018). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÖZGÜR ARİF EMRE, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, ELBİR AHMET, DENİZ ÖZDEMİR, ALTINKAYNAK MEHMET, Efficiency Analysis of A Single Stage Transcritical Heat Pump. International Conference on Science and Technology (2018). (Özet bildiri)
 • 10 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, ÖZEK NURİ, Güneş Hidrojen Üretim Metotlarının İncelenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (2011). (Tam metin bildiri)
 • 11 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, ÖZEK NURİ, Akdeniz Bölgesine Gelen Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi. 6th International Advanced Technologies Symposium (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOÇ MURAT, ELBİR AHMET, ÖZTÜRK MURAT, Soğutma Kuleli Isı Pompası Sisteminin Termodinamik Analizi. 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (2013). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, YAKUT ALİ KEMAL, Türkiye'nin Isparta İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Ekserji Analizi ve İyileştirme Potansiyeli. Anadolu Enerji Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÖZTÜRK MURAT, ELBİR AHMET, DEMİREKİN RECEP, Ege Bölgesi Global Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi. VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU (2011). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZTÜRK MURAT, ÖZEK NURİ, ELBİR AHMET, Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Sürecinde Enerjinin Rolü. Anadolu Enerji Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÖZTÜRK MURAT, ÖZEK NURİ, ELBİR AHMET, Bazı Güneş Enerjili Yoğunlaştırıcı Kollektörlerin Optik ve Termodinamik Analizi. Anadolu Enerji Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÜÇGÜL İBRAHİM, SELBAŞ REŞAT, Ünlü Filiz, ELBİR AHMET, Ejektörlü soğutma sistemlerine uygun soğutucu akışkanların belirlenmesi. vı.ulusal temiz enerji sempozyumu (2006). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Innovative Research in Engineering(2023). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Advances in Engineering Sciences(2023). Platanus Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞAHİN MEHMET ERHAN, ELBİR AHMET, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 6(2022). Bilgin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 YEKARUM, Dergi, Editör, 01.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!