KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110497
E-Posta selenmaden@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
ORCID ID 0000-0002-3998-855X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 13.07.2001
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 20.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 19.12.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
KOBİ'ler,Bölgesel ve Yerel Kalkınma,Bölgesel İktisat,İnovasyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 IŞIK MADEN,Selen, DULUPÇU, Murat Ali; "KOBİ Politikasının Evrimi:Teori Politika İlişkisi", Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Editör:Rasim AKPINAR, KitapAna, İzmir, 2015
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SUNGUR, Onur, Selen IŞIK MADEN, " Bölgesel Büyüme İçin Akıllı Uzmanlaşma : Ülke Örnekleri ve Politika Çıkarımları", YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER - Teori, Politikalar ve Uygulamalar, (Ed) Mehmet Tahsin Şahin, Fatih Altuğ, Nobel Akademik Yayıncılık, Türkiye, 2021
 • 2 IŞIK MADEN Selen, BAYKUL Ayşegül, SEZGİN Aykut, YİĞİT Hasan Hüseyin, " The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey", The Most Recent Studies in Science and Art, (Ed) Prof. Hasan Arapgirlioğlu, Accoc. Prof. Atilla Atik, Prof. Salim Hızıroğlu, Prof. Robert L. Elliott, Dr. Dilek Atik, Gece Kitaplığı, Türkiye, 2018
 • 3 IŞIK MADEN Selen, YETİŞEN Serdar, KUTGİ DEMET, " Türkiye'de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması Üzerine Panel Birim Kök Testi Uygulaması (2004-2011)", Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, (Ed) Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Nobel Akademik Yayıncılık, Türkiye, 2018
 • 4 IŞIK MADEN,Selen, SEZGİN, Aykut; "Monetary Policies in EMEs",Issues in Emerging Market Economies New Cominication Enviroments, (Eds) Alper Sönmez, Dilek Çetin, Peter Lang, Berlin, 2018
 • 5 IŞIK MADEN,Selen, BAYKUL, Ayşegül; "Electricity Consumption in Turkey: Co-Integration Analysis of Residental Demand Elasticities (1990-2014)",Current Approaches in Education and Economics, (Ed) Hasan GÖKSU, Strategic Research Academy, USA, 2017
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IŞIK MADEN, Selen, SELEK, Duygu, ALTUNTEPE, Nihat "Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries ", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 10-13 September 2009, İzmir
 • 2 SELEK, Duygu, ÇELİK, Fatih, IŞIK MADEN, Selen, "2008 Küresel Krizinin İhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi: Isparta Örneği" International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 September 2009, Isparta.
 • 3 ALTUNTEPE, Nihat, IŞIK MADEN, Selen, "The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çokuluslu İşletmelerde Yönetici Seçme Politikalarının Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 KOSGEB Genel Destek Programının Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Uygulaması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KUTGİ, Demet, "Türkiye'de Bölgesel Yenilik Performansının Ölçümü Üzerine Bir Endeks Çalışması", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019
 • 2 ALTINAY, Mehmet Erhan, “Bucak İlçesi Mermer Sektörünün Mevcut Durum Analizi”, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019
 • 3 ÇETİN, Pınar, "Gıda Sektöründe Yerel Rekabet Üzerine Bir Araştırma: Isparta - Antalya Karşılaştırması", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019
 • 4 ERTÜRK, Merve, "Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi - Çıktı Yöntemiyle Analizi", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 5 ALJBURI, Omar Qahtan Abdullah, "Türkiye ve Irak Arasındaki Ticaretin Analizi", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 6 TUNÇ, Harun Bora, "Türkiye'de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 7 YÜCE, Murat, "Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Nedenleri Finansman Yapısı ve Sürdürülebilirliği", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta’da Uluslararası Akademik Projeler İçin Eğitici ve Danışman Havuzunun Oluşturulması ve Yetkinliğinin Artırılması (TR61/19/TD/0013 ) BAKA
 • 2 Göller Bölgesi Hackathonu: Araştırma ve Yenilikçilik Kampı (Proje no:7403)
 • 3 Türkiye'de Bölgesel Yenilik Performansının Ölçümü Üzerine Bir Endeks Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 5062-YL1-17
 • 4 Türkiye'de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 5040-YL1-17
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Erken Aşama Girişimcilik İçin Model Üretimi
 • 2 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi
 • 3 TÜBİTAK 1512 - Göller Bölgesinde Yenilikçi ve Teknolojik Girişimci Ekosisteminin Oluşturulması.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesine Erken Aşama Girişimcilik Alanında Kapasite Arttırımı Sağlanması (TUBİTAK BIGG 1512)
 • 5 2. AR-GE Proje Pazarı (TÜBİTAK 1503)
 • 6 Isparta Bilim Şenliği Projesi (TÜBİTAK-4007)
 • 7 Türkiye'de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’lere) Verilen Kamusal Desteklerin Değerlendirilmesi: Batı Akdeniz Bölgesi (TR61) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Doktora Projesi, Proje No: 2648-D-11, 2013
 • 8 TÜBİTAK 1001 109K139 Nolu Proje "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" - Yürütücü Doç. Dr. Murat KARAÖZ, 2009 - 2011
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri (Yürütme Kurulu Üyesi)
 • 2 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16 .Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 2 Köy Enstitülerinin 67.Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Eğitimde Reform ve Finans Sorunu ve Sempozyumu, 16-17 Nisan 2007
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Regional Studies Association
 • 2 Regional Science Association International
 • 3 Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gönen MYO Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 4 İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Girişimcilik Eğitimleri Koordinasyon Komisyonu
 • 2 Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Proje Çalışmaları Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü / Direktör Yardımcısı
 • 2 Kimo Tekstil AŞ, Planlama Müdür Yard., 2003-2005
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Metotları
Bölgesel İktisat
Bölgesel Kalkınma
Çalışma Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi I
Çalışma Ekonomisi II
Emek Piyasalarının Analizi
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Kentsel Ekonomik Analiz
Toplu Pazarlık Ekonomisi
Türiye'de ve Dünyada Sendikacılık
Türkiye'de İşgücü Piyasası
Uluslararası Ticarette Pazarlama Stratejileri ve Girişimcilik
 
Bu İçeriği Paylaş!