KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110497
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
ORCID ID 0000-0002-3998-855X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 188
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 13.07.2001
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) 20.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 19.12.2012
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2020
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006 - 2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
KOBİ'ler,Bölgesel ve Yerel Kalkınma,Bölgesel İktisat,İnovasyon
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Capacity Enhancement for Development & Implementation of S3 in Türkiye’s Regions (CEDIS3), Avrupa Birliği, IŞIK MADEN Selen, Global DAI, 03.08.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Göller Bölgesinde Yenilikçi ve Teknolojik Girişimci Ekosisteminin Oluşturulması, Diğer (Ulusal), IŞIK MADEN Selen, Yılmaz Hasan, 01.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, ŞENER Şehnaz, 15.09.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Erken Aşama Girişimcilik İçin Model Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, TÜRKER Gül Fatma, 10.07.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Isparta’da Uluslararası Akademik Projeler İçin Eğitici ve Danışman Havuzunun Oluşturulması ve Yetkinliğinin Artırılması (TR61/19/TD/0013 ), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), IŞIK MADEN Selen, 19.12.2019 - 18.03.2020 (ULUSAL)
 • 6 2. AR-GE Proje Pazarı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), IŞIK MADEN Selen, terzi serdal, 01.12.2019 - 19.01.2020 (ULUSAL)
 • 7 Göller Bölgesi Hackathonu: Araştırma ve Yenilikçilik Kampı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, 26.11.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesine Erken Aşama Girişimcilik Alanında Kapasite Arttırımı Sağlanması, BAP, IŞIK MADEN Selen, terzi serdal, 01.07.2018 - 30.06.2020 (ULUSAL)
 • 9 Türkiye’de Bölgesel Yenilik Performansının Ölçümü Üzerine Bir Endeks Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, 27.11.2017 - 24.09.2019 (ULUSAL)
 • 10 Türkiye de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, 09.10.2017 - 09.10.2018 (ULUSAL)
 • 11 Türkiye de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere KOBİ lere Verilen Kamusal Desteklerin Değerlendirilmesi Batı Akdeniz Bölgesi TR61 Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, IŞIK MADEN Selen, DULUPÇU Murat Ali, 18.02.2011 - 18.02.2013 (ULUSAL)
 • 12 İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM Üzerine Bir Araştırma, Tübitak 1001, IŞIK MADEN Selen, KARAÖZ Murat, 15.09.2009 - 15.03.2011 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, Sosyal İnovasyon Politikalarında Üniversitelerin Artan Önemi ve Bilim Mağazaları Konseptinin Türk Üniversitelerine Uyarlanması Üzerine Bir Model Önerisi. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi , 23-44. Doi: 10.12995/bilig.10902, (2024), (SSCI)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3), , 180-193. Doi: 10.26677/TR1010.2019.111, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 3 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün İthalata Bağımlılığının Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), , 980-983. Doi: //dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2708, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 TUNÇ HARUN BORA, IŞIK MADEN SELEN, Türkiye’de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi , 787-803. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 5 YETİŞEN SERDAR, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007 2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 891-911. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), , 179-195. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 7 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi Isparta ve Burdur Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), , 95-124. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 8 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Co Integration Analyses of Price and Income Elasticities of Electricity Power Consumption in Turkey. European Journal of Social Sciences, 30(4), , 523-534. (2012), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Şahin Yunus, IŞIK MADEN SELEN, MIDDLE INCOME TRAP HYPOTHESIS, POLICY SUGGESTIONS TO ESCAPE THE TRAP WHEN THIS HYPOTHESIS IS ADAPTED TO TURKEY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS (2024). (Tam metin bildiri)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, İnovasyon Politikasında Yeni Bir Perspektif: Talep Yönlü İnovasyon, Hedefler ve Zorluklar. 7th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (2023). (Özet bildiri)
 • 3 DULUPÇU MURAT ALİ, SEZGİN AYKUT, SUNGUR ONUR, IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, (Regionally) Transformationism or Transition: An Evaluation of Regional Development-Oriented Mission Differentiation and Specialization Program of Higher Education Institutions in Turkey. 2023 RSA Annual Conference, Transforming Regions: Policies and Planning for People and Places (2023). (Özet bildiri)
 • 4 Tekşam Muhammet Ali, IŞIK MADEN SELEN, BREXİT’İN İRLANDA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ. 9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 IŞIK MADEN SELEN, Effects of Universities on Regional Development In The Context Of Smart Specialization: The Case of Süleyman Demirel University. Aegean Summit 4th International Social Sciences Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, Epistemology of Innovation and It's Changing Perceptual Presence. İzmir International Conference on Technology and Social Sciences, "New Studies and Trends in Social Sciences" (2022). (Özet bildiri)
 • 7 IŞIK MADEN SELEN, LİMON SELDA, KARAKUŞ GÜLDEN, Girişimcilik ve Yenilik Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. UYSAD 10. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (2022). (Özet bildiri)
 • 8 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Türkiye‘de İmalat Sanayii’ndeki İstihdam Artışı: Dinamik Dışsallıklar Bağlamında Bir Değerlendirme. 6. Uluslararası Asoscongress (2019). (Özet bildiri)
 • 9 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as Knowledge Producer. RSA Annual Conference 2018, A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival (2018). (Özet bildiri)
 • 10 IŞIK MADEN SELEN, Regionl Development and Sectoral Cluster Approach: An Implication on TR61 Region. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research (2018). (Özet bildiri)
 • 11 ERTÜRK MERVE, IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, The Effects of Tourism on Economic Growth. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • 12 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, New Transformations in Global Competitiveness and It’s Reflections. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (2017). (Özet bildiri)
 • 13 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, Ulusal Yenilik Sistemi Bağlamında Bilim Teknoloji Politikalarının Değerlendirilmesi Azerbaycan ve Türkiye Örneği. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions (2016). (Özet bildiri)
 • 14 SELEK PEKER DUYGU, ÇELİK FATİH, IŞIK MADEN SELEN, 2008 Küresel Krizinin İhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi Isparta Örneği. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue (2009). (Özet bildiri)
 • 15 IŞIK MADEN SELEN, SELEK PEKER DUYGU, ALTUNTEPE NİHAT, Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries. International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society (2009). (Özet bildiri)
 • 16 ALTUNTEPE NİHAT, IŞIK MADEN SELEN, The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey. International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, Üniversitelerin Endüstriye Uzanan Köprüleri: Bilgi Aracılığı Perspektifinden Teknoloji Transfer Ofisleri. Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi, 13(2), , 1015-1024. Doi: 10.30783/nevsosbilen.1269652, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as a Knowledge Producer. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 344-354. Doi: 10.21076/vizyoner.672133, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, THE EFFECTS OF AGGLOMERATION EXTERNALITIES ON SECTORAL EMPLOYMENT GROWTH IN TURKEY. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , 67-102. Doi: 10.14520/adyusbd.637145, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, Türkiye’de Düzey 2 Bölgelerinin Yenilikçilik Performansının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Analiz. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 9(2), , 25-48. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Kamu Yatırımları ve Teşvikler: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Etkinlik Analizi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 652-669. Doi: 10.33692/avrasyad.543857, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, A ”Global” Strategy on Constructing ”Regional” Advantege By Regional Innovation Systems (RIS). Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), , 559-575. Doi: 10.9775/kauiibfd.2019.023, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Yenilik Politikalarında Yaşanan Küresel Dönüşümler ve Türkiye’de Paradigma Değişimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 165-180. Doi: 10.35237/sufesosbil.560980, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 YİĞİT ASENA GİZEM, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), , 113-120. Doi: 10.18506/anemon.420459, (2019), (TR DİZİN)
 • 9 IŞIK MADEN SELEN, BULGAN GÜLAY, YILDIRIM SİNAN, The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey. E-Journal of Yasar University, 14(55), , 215-225. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 IŞIK MADEN SELEN, ALJBURİ OMAR QAHTAN ABDULLAH, Türkiye ve Irak Arasındaki Dış Ticaretin Çekim Modeli ile Analizi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(1), , 229-262. (2019), (TR DİZİN)
 • 11 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), , 69-87. (2019), (TR DİZİN)
 • 12 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, AKGÜN EVİN, Türkiye’de 1980 Sonrası Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi. Kesit Akademi Dergisi , 53-63. Doi: 10.18020/kesit.1383, (2018), (Diğer)
 • 13 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Yeni Bir Yaklaşım: Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Teorik Temelleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 142-156. (2018), (TR DİZİN)
 • 14 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), , 65-73. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 15 SUNGUR ONUR, IŞIK MADEN SELEN, TR61 Bölgesi Antalya Isparta Burdur İmalat Sanayi Sektörlerinin PROMETHEE Yöntemi ile Sıralanması. Ege Akademik Bakış, 16(4), , 641-654. (2016), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Kamu Yatırımları ve Teşvikler: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Etkinlik Analizi. 18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, YETİŞEN SERDAR, KUTGİ DEMET, Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2004-2011). 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 3 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, BAYKUL AYŞEGÜL, YETİŞEN SERDAR, Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi. 16.Ululsal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZKUL GÖKHAN, IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, Girişimsel Fırsat Tiplerinin İstihdam Yaratma Açısından Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri TR61 Bölgesi Örneği. 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, (2013). (Özet bildiri)
 • 5 IŞIK MADEN SELEN, ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar (2013). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOSGEB Genel Destek Programının İstihdam Üzerindeki Etkileri Isparta ve Burdur İlleri Üzerine Bir Analiz. Celal Bayar Üniversitesi, V.Yerel Ululsal Ekonomiler Kongresi (2013). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, Empirical and Theoretical Studies in Economics and Finance(2023). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Advances in Social, Humanities and Administrative Sciences 1(2023). Platanus Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA İSTİHDAM POLİTİKALARI (1923-2023)(2023). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, New Trends in Social, Humanities and Administrative Sciences(2022). Duvar Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TÜTÜNSATAR ALPER, IŞIK MADEN SELEN, 2000 SONRASI TÜRKİYE’DE EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜM(2022). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, Interdisciplinary Researches in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications(2022). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 SUNGUR ONUR, IŞIK MADEN SELEN, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER - Teori, Politikalar ve Uygulamalar(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: Teori, Politika, Strateji ve Uygulamalar(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, SEZGİN AYKUT, YİĞİT HASAN HÜSEYİN, The Most Recent Studies in Science and Art(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, Issues in Emerging Market Economies(2018). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 IŞIK MADEN SELEN, YETİŞEN SERDAR, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar(2018). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Current Approaches in Education and Economics(2017). Strategic Research Academy, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, Ar - Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi(2015). KitapAna, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Bölgesel Kalkınma
Çalışma Ekonomisi
Emek Piyasalarının Analizi
İktisada Giriş ll
Uluslararası Ticarette Pazarlama Stratejileri ve Girişimcilik
 
Bu İçeriği Paylaş!