KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110497
E-Posta selenmaden@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
ORCID ID 0000-0002-3998-855X
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 106
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 13.07.2001
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 20.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 19.12.2012
İLGİ ALANLARI
KOBİ'ler,Bölgesel ve Yerel Kalkınma,Bölgesel İktisat,İnovasyon
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3), , 180-193. Doi: 10.26677/TR1010.2019.111, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün İthalata Bağımlılığının Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), , 980-983. Doi: //dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2708, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 TUNÇ HARUN BORA, IŞIK MADEN SELEN, Türkiye’de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi , 787-803. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 YETİŞEN SERDAR, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007 2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 891-911. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), , 179-195. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi Isparta ve Burdur Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), , 95-124. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 7 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Co Integration Analyses of Price and Income Elasticities of Electricity Power Consumption in Turkey. European Journal of Social Sciences, 30(4), , 523-534. (2012), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, Effects of Universities on Regional Development In The Context Of Smart Specialization: The Case of Süleyman Demirel University. Aegean Summit 4th International Social Sciences Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Türkiye‘de İmalat Sanayii’ndeki İstihdam Artışı: Dinamik Dışsallıklar Bağlamında Bir Değerlendirme. 6. Uluslararası Asoscongress (2019). (Özet bildiri)
 • 3 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as Knowledge Producer. RSA Annual Conference 2018, A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival (2018). (Özet bildiri)
 • 4 IŞIK MADEN SELEN, Regionl Development and Sectoral Cluster Approach: An Implication on TR61 Region. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ERTÜRK MERVE, IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, The Effects of Tourism on Economic Growth. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, New Transformations in Global Competitiveness and It’s Reflections. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (2017). (Özet bildiri)
 • 7 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, Ulusal Yenilik Sistemi Bağlamında Bilim Teknoloji Politikalarının Değerlendirilmesi Azerbaycan ve Türkiye Örneği. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions (2016). (Özet bildiri)
 • 8 SELEK PEKER DUYGU, ÇELİK FATİH, IŞIK MADEN SELEN, 2008 Küresel Krizinin İhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi Isparta Örneği. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue (2009). (Özet bildiri)
 • 9 IŞIK MADEN SELEN, SELEK PEKER DUYGU, ALTUNTEPE NİHAT, Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries. International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society (2009). (Özet bildiri)
 • 10 ALTUNTEPE NİHAT, IŞIK MADEN SELEN, The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey. International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as a Knowledge Producer. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 344-354. Doi: 10.21076/vizyoner.672133, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, THE EFFECTS OF AGGLOMERATION EXTERNALITIES ON SECTORAL EMPLOYMENT GROWTH IN TURKEY. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , 67-102. Doi: 10.14520/adyusbd.637145, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, Türkiye’de Düzey 2 Bölgelerinin Yenilikçilik Performansının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Analiz. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 9(2), , 25-48. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Kamu Yatırımları ve Teşvikler: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Etkinlik Analizi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 652-669. Doi: 10.33692/avrasyad.543857, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, A ”Global” Strategy on Constructing ”Regional” Advantege By Regional Innovation Systems (RIS). Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), , 559-575. Doi: 10.9775/kauiibfd.2019.023, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Yenilik Politikalarında Yaşanan Küresel Dönüşümler ve Türkiye’de Paradigma Değişimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 165-180. Doi: 10.35237/sufesosbil.560980, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 YİĞİT ASENA GİZEM, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), , 113-120. Doi: 10.18506/anemon.420459, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 IŞIK MADEN SELEN, BULGAN GÜLAY, YILDIRIM SİNAN, The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey. E-Journal of Yasar University, 14(55), , 215-225. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 IŞIK MADEN SELEN, ALJBURİ OMAR QAHTAN ABDULLAH, Türkiye ve Irak Arasındaki Dış Ticaretin Çekim Modeli ile Analizi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(1), , 229-262. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 IŞIK MADEN SELEN, ERTÜRK MERVE, Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), , 69-87. (2019), (TR DİZİN)
 • 11 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, AKGÜN EVİN, Türkiye’de 1980 Sonrası Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi. Kesit Akademi Dergisi , 53-63. Doi: 10.18020/kesit.1383, (2018), (Diğer)
 • 12 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Yeni Bir Yaklaşım: Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Teorik Temelleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 142-156. (2018), (TR DİZİN)
 • 13 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), , 65-73. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 14 SUNGUR ONUR, IŞIK MADEN SELEN, TR61 Bölgesi Antalya Isparta Burdur İmalat Sanayi Sektörlerinin PROMETHEE Yöntemi ile Sıralanması. Ege Akademik Bakış, 16(4), , 641-654. (2016), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Kamu Yatırımları ve Teşvikler: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Etkinlik Analizi. 18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, YETİŞEN SERDAR, KUTGİ DEMET, Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2004-2011). 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 3 KUTGİ DEMET, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, BAYKUL AYŞEGÜL, YETİŞEN SERDAR, Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi. 16.Ululsal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZKUL GÖKHAN, IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, Girişimsel Fırsat Tiplerinin İstihdam Yaratma Açısından Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri TR61 Bölgesi Örneği. 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, (2013). (Özet bildiri)
 • 5 IŞIK MADEN SELEN, ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar (2013). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOSGEB Genel Destek Programının İstihdam Üzerindeki Etkileri Isparta ve Burdur İlleri Üzerine Bir Analiz. Celal Bayar Üniversitesi, V.Yerel Ululsal Ekonomiler Kongresi (2013). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 SUNGUR ONUR, IŞIK MADEN SELEN, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER - Teori, Politikalar ve Uygulamalar(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BAYKUL AYŞEGÜL, IŞIK MADEN SELEN, BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: Teori, Politika, Strateji ve Uygulamalar(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, SEZGİN AYKUT, YİĞİT HASAN HÜSEYİN, The Most Recent Studies in Science and Art(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, Issues in Emerging Market Economies(2018). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 IŞIK MADEN SELEN, YETİŞEN SERDAR, KUTGİ DEMET, Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar(2018). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 IŞIK MADEN SELEN, BAYKUL AYŞEGÜL, Current Approaches in Education and Economics(2017). Strategic Research Academy, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, Ar - Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi(2015). KitapAna, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Bölgesel Kalkınma
Çalışma Ekonomisi
Emek Piyasalarının Analizi
İktisada Giriş ll
Uluslararası Ticarette Pazarlama Stratejileri ve Girişimcilik
 
Bu İçeriği Paylaş!