KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nazlı BAYKAL
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114599
E-Posta nazlibaykal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6248-7614
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 08.07.1985
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 31.03.1989
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 16.03.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Baykal, N. (2016) Identity construction through narrative analysis in language learning situations. Exploring the challenges and opprtunities in Lingusitics and English Language Teaching (ELT), 1-22.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baykal, N. (2016) Değerlendirme Kuramı Açısından Türkçe ve Türkler, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baykal,N; Şen, M. (2008) Ölçünlü Dil Kullanan Kişilerin Aksanlı Konuşanlara Karşı Takındıkları Dilsel Tutumlar, Dil Haber: Türkiye’nin Aktüel Dil Dergisi .
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baykal, N. (2014) The Representation of Davos Event in Turkish Daily Newspaper Editorials. The Journal of Academic Social Science Studies (24), 251-282.
 • 2 Baykal, N. (2011) A Place Branding Strategy: Eğirdir Case, Turkey. Interstudia, 9(1), pp. 99-110.
 • 3 Baykal, N. (2010) Gentrification as a Result of Globalisation. Interstudia, V. 6, Alma Mater Publishing House.
 • 4 Baykal, N.(2009). The Discursive Construction of Ethnic Identity: Sulukule Case, Turkey. The Linguistics Journal Special Edition: Language,Culture and Identity in Asia, pp. 118-151.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şen,M; Baykal, N.(2006)Modern Toplumlarda Dilsel Topluluk Kavramı: Durkheimci Bir Yaklaşım. 20. Dilbilim Kurultayı,Maltepe Üniversitesi,283-295.
 • 2 Baykal,N.(2005) Türk Toplumunda Dil Kimlik İlişkisi, 19.Dilbilim Kurulatyı, Harran Üniversitesi, 297-302.
 • 3 Şen,M; Baykal,N. (2004)Dil Bilinçliliğinin Dilsel Tutumlar Üzerindeki Etkisi, 18. Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi,199-212.
 • 4 Baykal,N.(2002)Kız ve Erkek Çocuklarının Kullandığı Duygusal İfadeler, 16. Dilbilim Kurultayı,Hacettepe Üniversitesi,376-388.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Baykal, N. (2017) Kadın Dergilerindeki Reklamların Çoklu Ortam Söylem Çözümlemesi. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Baykal,N; Şen,M. (2005) The Evaluational Reactions of Standard Accented Turkish Speakers Towards Accented Speech and Speakers. Proceedings of International Conference, The Unifying Aspects of Cultures, 231-250, Peter Lang.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Baykal, N. (2010) Gentrificaton in İstanbul: The Emergence of a New Speech Community, KCTOS:Knowledge, Creativity and Tranformations of Societies, 17(7).
 • 2 Baykal,N.(2007) Gentrification in İstanbul: Will İstanbul People be Gentrified?KCTOS (2)
 • 3 Baykal,N; Şen,M (2004)Linguistic Expressions by Turkish Females and Males to Reflect Gender Role Stereotypes, 12th International Conference on Turkish Linguistics.
 • 4 Baykal,N; Şen,M.(2003) Language Attitudes towards Non-Standard Accented Speakers by Standard Accented Speakers in the Turkish Context: A Social Psychological Approach. Sociolinguistics Symposium 15, Cultures;Contact,Change.
 • 5 Baykal,N.(2002)Gender Related Differences in the Style of Language Used by Turkish Adults, Sociolinguistics Symposium, 14.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Individual and Paired English Oral Proficiency Test in a Multicultural EFL Context: A Study of Learners’ Preferences and Success, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri,SDÜ Basımevi, Yayın Kurulu Üyeliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2012-2017)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Senatörü ( Mart 2011-Mart 2014)
VERDİĞİ DERSLER
Applied Linguistics (MA Program)
Discourse Analysis (MA Program)
Lexicology
Linguistics 1
Linguistics 2
Oral Presentation Skills
Second Language Acquisition
Sociolinguistics and Language Teaching (MA Program)
Teaching English to Young Learners
Teaching Turkish as a Foreign Language
 
Bu İçeriği Paylaş!