Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Burcu ÖZKUL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110020
E-Posta burcuozkul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DİCLE ÜNİVERSİTESİ - 28.6.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.8.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 18.12.2013
İLGİ ALANLARI
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKUL, Gökhan, ÇELİKKAYA, Süha, ÖZKUL, Burcu ve ÖZKUL, Ahmet Sait, "Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi", Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 3 Mayıs 2010, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TOPÇUOĞLU, Metin, ÖNDER, M. Fahrettin, KAVASOĞLU, Abdurrahman ve ÖZKUL, Burcu, "İktisadi Gücün Yoğunlaşması ve Yoğunlaşmaların Kontrolü", Uluslararası Davraz Kongresi: "Küresel Diyalog", Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 TOPÇUOĞLU, Metin, ÖZKUL, Burcu, "Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası", Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu, 15 Nisan 2014, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MANOP, Burcu, "Anonim Ortaklıklardaki Azınlık Haklarının Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler Işığında Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER, 2008.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖZKUL, Burcu, "Ticari İşlerde Kefilin Sorumluluğu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER, 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YAZICI, Baki Tuna, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Elektronik Tüketici Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerde Ortaya Çıkan Güvenlik Sorunları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TOPÇUOĞLU, Metin, KAVASOĞLU, Abdurrahman, ÖZKUL, Burcu ve DURMUŞ, Fatih “Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Proje No: 2546-M-10, Proje Yöneticisi: M. Fahrettin ÖNDER, Isparta, 2011-2013.
 • 2 ÖZKUL, Burcu, “Ticari İşlerde Kefilin Sorumluluğu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Doktora Projesi, Proje No: 3223-D1-12, Proje Yöneticisi: M. Fahrettin ÖNDER, Isparta, 2012-2013.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı, 3-4 Nisan 2013, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Aile Hukuku
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler
Eşya Hukuku I
Eşya Hukuku II
Kefalet Hukuku
Medeni Hukuk
Miras Hukuku
Türk Özel Hukukunda Şekil Kavramı
Yukarı çık