KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110020
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5033-8902
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 136
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DİCLE ÜNİVERSİTESİ - 28.06.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 18.12.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKUL BURCU, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 481-499. (2010), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKUL BURCU, Aile Hukuku Açısından Nişanlılıkta Şiddet ve Sonuçları. 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZKUL BURCU, Evlatlık İlişkisinden Yardım Nafakası. Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKUL BURCU, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E.2016/22515, K.2018/9548, T.04.10.2018 Sayılı Kararı Bağlamında Nişanlamanın Şekli. 4. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 TOPCUOĞLU METİN, ÖZKUL BURCU, Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası. Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu (2014). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKUL BURCU, Şahıs Ortaklıklarında Kefalet ve Kefaletten Doğan Sorumluluk. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), (2017), (TR DİZİN)
 • 2 TOPCUOĞLU METİN, ÖZKUL BURCU, TEKELİOĞLU NUMAN, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Helal Ürün Sorunu Ve Sonuçları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 7(30), , 19-55. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 TOPCUOĞLU METİN, ÖZKUL BURCU, Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), , 1-26. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 4 FAHRETTİN ÖNDER, ÖZKUL Burcu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence: Adi Kefalet Sözleşmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), , 25-46. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÖZKUL Burcu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve TTK Tasarısı Açısından Haksız Rekabet Hükümlerine Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), , 327-342. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖKHAN ÖZKUL, SÜHA ÇELİKKAYA, ÖZKUL Burcu, AHMET SAİT ÖZKUL, Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi. Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (2010). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖZKUL BURCU, Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları Özel Hukuk(2021). NEU Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKUL BURCU, Ticari İşlerde Kefilin Sorumluluğu(2021). Adalet Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 BURHAN ARIK TUĞÇE, ÖZKUL BURCU, Konut Yapı Kooperatiflerinde Sabit Fiyatlı Satış Sözleşmesi(2020). Adalet Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!