KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Dilek GÖZE KAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110544
E-Posta dilekkaya@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 21.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 09.05.2012
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖZE KAYA DİLEK, Gülsün Filiz, Türkiye’de Vergi Harcamalarının Gelişimi ve Seçilmiş Bazı Kamu Mali Göstergeleri İçerisindeki Yeri. Al-Farabi International Journal of Social Sciences, 5(3), , 8-29. (2020), (Diğer)
 • 2 GÖZE KAYA DİLEK, Orta Gelir Grubu Ülkelerde Yoksulluğa Etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Panel Veri Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), , 901-911. (2020), (Diğer)
 • 3 GÖZE KAYA DİLEK, Koronavirüs Pandemisinin Küresel Ekonomideki İzleri: Kamu Finansman Dengesi, Ticaret Hacmi, Enflasyon, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), , 221-237. (2020), (Diğer)
 • 4 GÖZE KAYA DİLEK, OECD Ülkelerinde 2000 Sonrası Dönemde Enerji Kullanımı ve Enerji Vergisi Geliri. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), , 165-179. (2020), (Diğer)
 • 5 GÜR LEYLA, GÖZE KAYA DİLEK, Finansman Türüne Göre OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Gelişimi: 1980 Sonrası. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(10), , 36-52. (2020), (Diğer)
 • 6 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi. Çankırı Karatekin Ünivesitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi, 7(1), , 273-300. (2016), (Diğer)
 • 7 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Test of ‘Twin Deficit Hypothesis’ for Turkey: Ananalysis for 2001-2014 Period. Ömer Halis Demir Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(4), , 211-228. (2016), (Diğer)
 • 8 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN AYŞE, ALTUNTEPE NİHAT, Türkiye de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), , 83-96. Doi: 10.5578/jeas.9527, (2015), (Diğer)
 • 9 YAVUZ ALİ, ALBENİ Mesut, GÖZE KAYA DİLEK, Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), , 65-90. (2009), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖZE KAYA DİLEK, Ezanoğlu Zeynep, OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranlarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ) , 30-37. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 YILDIRIM Cengiz, GÖZE KAYA DİLEK, Ar-Ge Harcamalarının Gelişimi: TR-AB Üzerine Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), , 791-812. (2019), (TR DİZİN)
 • 3 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN AYŞE, 2008 Küresel Krizi ve Sonrasında Türkiye de Uygulanan Maliye Politikalarına Genel Bir Bakış. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), , 171-194. (2015), (TR DİZİN)
 • 4 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, 1923–1938 Dönemi Atatürk’ün Maliye Politikaları:Bütçe ve Vergi Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 233-249. (2009), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 GÖZE KAYA DİLEK, ŞATAF CEYDA, MALİYE ALANINDA ULUSAL VE KÜRESEL DEĞERLENDİRMELER: TEORİ, POLİTİKA ve HUKUK(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖZE KAYA DİLEK, ŞATAF CEYDA, TÜRKİYE’NİN GÜNCEL MALİ YAPISI VE YÖNETİMİ: USULLER, ESASLAR VE UYGULAMALARI(2020). Umuttepe Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Etkili Sunum Teknikleri
Kamu Borçlanma Politikaları
Kamu Ekonomisi
Kamu Ekonomisi Analizi
Kamu Ekonomisi I
Kamu Ekonomisi II
Kamu Mali Denetimi
Kamu Maliyesinde Güncel Yaklaşımlar
Küresel Krizler Ve Mali Politikalar
Mali Disiplin Ve İstikrar Politikaları
Mali İstikrar ve Maliye Politikası
Maliye Politikası
Maliye Politikasına Giriş
Tez (Yüksek Lisans)
Tez(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!