KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖZE KAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110544
E-Posta dilekkaya@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 21.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 09.05.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dilek Göze Kaya, Ceyda Şataf, "Kamu Mali Yönetiminde Saydamlığın ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında İç Kontrolün Yeri ve Önemi", Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:243, Cilt:II, ss:1051-1070, Ankara, 2009.
 • 2 Ceyda Şataf, Dilek Göze Kaya, "Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği", Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:243, Cilt:I, ss:301-316, Ankara, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ali YAVUZ, Mesut ALBENİ, Dilek GÖZE KAYA, "Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.3 s.65-90, Y.2009. (EBSCOHOST)
 • 2 Dilek Göze Kaya, Ayşe Durgun; "1924-1938 Dönemi Atatürk'ün Maliye Politikaları:Bütçe ve Vergi Uygulamaları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2009, Sayı:19,ss: 233-248, Isparta, 2009. (MLA International Bibliography indeks ve ULAKBİM)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İsmail Kitapçı, Dilek Göze Kaya, "Küreselleşme Sürecindeki Kamusal Mal ve Hizmet usnumundaki Dönüşüm: Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) Uygulamaları", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Cilt 2, ss.183-198.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kamu Mali Yönetiminde Performansın Yönetilmesi - İç Kontrolün Kurumsal Performansa Etkisi
 • Doktora Tezi
 • 1 TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: 1985–2008 DÖNEMİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Projesi No: 2763-D-11, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ali Yavuz, 2012
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği, 24-27 Eylül 2009, Isparta/Türkiye
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye
 • 2 "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri" konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 9-13 Mayıs 2007, Belek/Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Vergi Ahlakı- Vergi Kültürü ve Vergiye Gönüllü Uyum- Verginle Güvendesin", 25. Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Bölüm Başkanlığı İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 27 Şubat 2014,ISPARTA.
 • 2 "Proje Taslağı Hazırlama Semineri" Konulu Eğitim Seminerinde "Proje Kavramı ve Proje Tarihi" Başlıklı Sunu, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 06.06.2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü En İyi Tez Ödülleri 2012 Yılı En İyi Doktora Tezi Ödülü:Dilek GÖZE KAYA'nın "TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: 1985–2008 DÖNEMİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" adlı Doç.Dr. Ali YAVUZ'un danışmanlığında yürütülen tezi ile 2012 yılı En İyi Doktora Tezi ödülüne layık görülmüştür. (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 16/04/2014 tarih ve 652/17 sayılı toplantısı)
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Ekonomisi
Kamu Maliyesi
Küresel Ekonomi
Mali Denetim
Maliye Politikası
Maliye Politikası I
Maliye Politikası II
 
Bu İçeriği Paylaş!