KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110548
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/gokhanozkul
ORCID ID 0000-0001-7545-8292
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 556
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 13.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 14.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 10.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Makro İktisat, Para-Banka, Bölgesel Kalkınma, Girişimcilik, İnovasyon, Finansal Ekonomi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DULUPÇU Murat Ali, ÖZKUL Gökhan, 30.09.2011 - 30.09.2013 (ULUSAL)
 • 2 Bölgesel Ölçekte İnovasyon NUTS2 TR61 Antalya Isparta Burdur Düzeyi KOBİ lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DULUPÇU Murat Ali, ÖZKUL Gökhan, 04.08.2006 - 04.02.2008 (ULUSAL)
 • 3 Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model, Avrupa Birliği, DULUPÇU Murat Ali, ÖZKUL Gökhan, 01.01.2005 - 01.01.2010 (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK AYŞE, ÖZKUL GÖKHAN, Reel Politika Faizi ve Negatif Faiz Politikasının Enflasyon ve İstihdama Etkisi. Politik Ekonomik Kuram, 6(2), , 253-278. Doi: 10.30586/pek.1193071, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZTÜRK AYŞE, ÖZKUL GÖKHAN, Covid-19 Pandemi Döneminde Makroekonomik Değişkenlerin Konut Piyasasına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), , 355-380. Doi: 10.47097/piar.1174722, (2022), (Diğer)
 • 3 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, Asya-Pasifik Ülkelerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Piyasası Gelişmişliğine Etkisi. Fiscaoeconomia, 5(1), , 195-218. Doi: 10.25295/fsecon.851028, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZKUL GÖKHAN, ÖZTÜRK AYŞE, Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığı ile Dış Borç Stoku Arasındaki İlişkinin Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 8(1), , 46-63. (2021), (Diğer)
 • 5 KASIM MUHAMMED, ÖZKUL GÖKHAN, ÇETİN DİLEK, Kurumsal Kalite Faktörlerinin Finansal Gelişmişlik Üzerindeki Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Örneği. Sosyoekonomi, 29(50), , 465-484. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.21, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 ÖZKUL GÖKHAN, The Effect of Economic Freedom on Entrepreneurship in Islamic Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 45-72. Doi: 10.30798/makuiibf.806610, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 7 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini Etkileyen Faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(3), , 1135-1158. Doi: 10.17153/oguiibf.662352, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Kirzneryen Fırsatlara Karşı Schumpeteryen Fırsatlar. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), , 131-151. (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKUL GÖKHAN, The Impact of the Covid-19 Pandemic in Turkey on Exchange Rates. 6th International Management and Social Sciences Conference (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZKUL GÖKHAN, DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Mobil Bankacılık Kullanımını Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği. IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 3 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, ÖZKUL GÖKHAN, Bankacılık İşlemlerinde Katılım Bankaları Tercihini Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği. I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu İİBF 2018 Katılım Finansın Ekonomi Politiği (2018). (Özet bildiri)
 • 4 TEKİN ÖMER AKGÜN, ÖZKUL GÖKHAN, DEMİR YUSUF, Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. VI. International Congress on Entrepreneurship (2014). (Özet bildiri)
 • 5 DEMİR YUSUF, ÖZKUL GÖKHAN, UZUNOĞLU ÜNLÜ HANDE, Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Euro Alanına Olan İhracatı Üzerine Etkisi (2002-2013). 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (2014). (Özet bildiri)
 • 6 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, ÖZKUL GÖKHAN, SEZGİN AYKUT, DEMİREL ONUR, ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, ŞENTÜRK CANAN, The Plastic, the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector: The Evolution of Football Tourism in Antalya. The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations (2012). (Özet bildiri)
 • 7 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Burdur İmalat Sanayi Sektöründe Girişimsel Fırsat Tiplerinin İncelenmesi: Arbitraj Fırsatlara Karşı İnovatif Fırsatlar. 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi (2011). (Özet bildiri)
 • 8 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, Turizm Sektöründe Yenilikçi Ürün Hizmet Farklılaştırması ve Bilgi Dinamikleri: Antalya Bölgesinde Futbol Turizminin Ortaya Çıkışı. I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi (2011). (Özet bildiri)
 • 9 NEGİZ NİLÜFER, ÖZDAŞLI KÜRŞAT, ÖZKUL GÖKHAN, ALPARSLAN ALİ MURAT, Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması. Uluslararası - Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • 10 ÖZKUL GÖKHAN, ÖZDEMİR OZAN, EREN İSMAİL, Firmalarda Ar Ge Yoğunluğu: Metal Eşya-Makine Sanayi Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Davraz Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • 11 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Girişimci Tipleri İle Bilgi İnovasyon ve Ağbağlaşma Arasındaki İlişki. Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇAKIR ÖZGENUR, ÖZKUL GÖKHAN, Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığı ile Borsa Endeks Oynaklığı Arasındaki Etkileşim. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 232-253. Doi: 10.21076/vizyoner.1335725, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 BARLAS BURCU, ÖZKUL GÖKHAN, Kredi İvmesi ve Kredi Değişkenleri Açısından Tüketici Kredileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(39), , 1003-1029. Doi: 10.21076/vizyoner.1219224, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZTÜRK AYŞE, ÖZKUL GÖKHAN, Tarihsel Perspektifte Türkiye’nin Sektörel Dış Ticaretinin Gelişimi. Uluslararası Finans ve Bankacılık İncelemeleri, 1(1), , 36-53. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ÖZKUL GÖKHAN, Türkiye'de Finansal Dolarizasyonun Enflasyon ve İstihdam ile Olan Etkileşimi. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), , 59-79. Doi: 10.33416/baybem.843339, (2021), (Diğer)
 • 5 ÖZTÜRK AYŞE, ÖZKUL GÖKHAN, Merkez Bankası Rezervleri İle Döviz Kuru Oynaklığı Arasındaki İlişki. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), , 83-104. Doi: 10.11611/yead.981854, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 MAZAK MEHMET, ÖZKUL GÖKHAN, Relationship Between Credit Default Swaps (CDS) and Government Bonds: A Study on Turkey. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 243-256. Doi: 10.18506/anemon.803195, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZKUL GÖKHAN, ÇAKIR ÖZGENUR, Indicators of Preference for Participation Banking: A Research on People Who Do Not Use Participation Banking in Their Financial Transactions. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(2), , 18-30. Doi: 10.29228/ijbemp.45917, (2020), (Diğer)
 • 8 BAYSOY EBRU, ÖZKUL GÖKHAN, Girişimciliğin Finansmanında Banka Finansmanına Karşı Risk Sermayesi: ODTÜ Teknokent Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), , 610-630. Doi: 10.20491/isarder.2020.866, (2020), (TR DİZİN)
 • 9 ÖZKUL GÖKHAN, BOZKURT AHMET ALİ, TKDK Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya ve Firma Büyüme Performansına Etkisi: Isparta Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(3), , 676-698. (2020), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZKUL GÖKHAN, ÖZTÜRK AYŞE, Yapısal Kırılmalar Eşliğinde Döviz Kuru Oynaklığı İle Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Arasındaki Etkileşim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), , 1069-1095. Doi: 10.11616/basbed.v19i51339.620048, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 ÖZKUL GÖKHAN, BOZKURT Ahmet Ali, Kırsal Kalkınmada TKDK’nın Rolü: IPARD I Programına İlişkin Isparta İlinde Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), , 536-554. Doi: 10.21076/vizyoner.616959, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 ÖZKUL GÖKHAN, DENGİZ SEVDAGÜL, Suriyeli Göçmenlerin Girişimci Olmalarını Etkileyen Faktörler: Hatay İli Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), , 1044-1065. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1018, (2018), (TR DİZİN)
 • 13 ÖZKUL GÖKHAN, DENGİZ SEVDAGÜL, Göçmen Girişimcilik Bağlamında Suriyeli Göçmenlerin Hatay İline Olan Ekonomik Katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(26), , 897-919. Doi: 10.20875/makusobed.477418, (2018), (Diğer)
 • 14 ÖZKUL GÖKHAN, ÖRÜN EMRE, Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimİ Dergisi, 5(2), , 17-51. (2016), (TR DİZİN)
 • 15 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZKUL GÖKHAN, ÖZTÜRK ELVAN, Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurları Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), , 359-384. Doi: 10.14784/marufacd.266071, (2016), (TR DİZİN)
 • 16 ÖZKUL GÖKHAN, AKGÜNEŞ AHMET OĞUZ, Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), , 272-298. (2015), (TR DİZİN)
 • 17 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, ÜNLÜ HİDAYET, SAYIN MERAL, Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), , 27-54. (2014), (Diğer)
 • 18 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), , 167-189. (2014), (Diğer)
 • 19 ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(27), , 38-62. (2013), (TR DİZİN)
 • 20 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), , 67-92. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 21 ÖZKUL GÖKHAN, Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), , 343-366. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, Finansal Erişimin Bölgesel Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi: Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme. 7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 2 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, ÖRÜN EMRE, Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 10.08.2016 Tarih ve 29797 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği'nin Getirdiği Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKUL GÖKHAN, IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, Girişimsel Fırsat Tiplerinin İstihdam Yaratma Açısından Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri: TR61 Bölgesi Örneği. 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 4 IŞIK MADEN SELEN, ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ'leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 5 DULUPÇU MURAT ALİ, ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, ŞENTÜRK CANAN, SUNGUR ONUR, SEZGİN AYKUT, ÖZKUL GÖKHAN, DEMİREL ONUR, Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekânsal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 6 ÖZKUL GÖKHAN, ÇELİKKAYA SÜHA, ÖZKUL BURCU, ÖZKUL AHMET SAİT, Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi. Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (2010). (Özet bildiri)
 • 7 SEZGİN AYKUT, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme. VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi (2007). (Özet bildiri)
 • 8 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, ÖZKUL GÖKHAN, SEZGİN AYKUT, Yenilik Sistemleri İçerisinde Temel Aktörler Arasındaki İlişkiler: Isparta İli İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Bakış Açıları. II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (2006). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KASIM MUHAMMED, KOTAN MUHAMMET, ÖZKUL GÖKHAN, Türkiye'de İktisat Politikaları ve Enflasyon (2000-2022)(2023). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKUL GÖKHAN, ÖZTÜRK AYŞE, Türkiye'de İktisat Politikaları ve Ekonomik Büyüme (2000-2021)(2022). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, Dijital İnsan ve Dijital Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, Uluslararası Finans Araştırmaları(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZKUL GÖKHAN, BAYSOY EBRU, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZKUL GÖKHAN, Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÖZKUL GÖKHAN, KASIM MUHAMMED, Finansal Dinamikler Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÖZKUL GÖKHAN, Girişimciliğin Keşfi: Girişimsel Fırsatlar ve Belirleyici Unsurları(2019). Kriter Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, ÖZKUL Gökhan, Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar(2018). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, ÖRÜN EMRE, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler(2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 DULUPÇU MURAT ALİ, SEZGİN AYKUT, DEMİREL ONUR, CEVHER EZGİ, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, ÇİFTLİKLİ BURCU, GÖÇEN SEDAT, The EURODITE PROJECT FINAL WP5 REPORT - Accommodating Antalya and its Tourism Sector in Territorial Knowledge Dynamics: Transcending Limits or Falling Behind?(2009). Süleyman Demirel University, Tümü, (ULUSAL)
 • 12 DULUPÇU MURAT ALİ, SEZGİN AYKUT, DEMİREL ONUR, CEVHER EZGİ, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, ÇİFTLİKLİ BURCU, GÖÇEN SEDAT, The EURODITE PROJECT FINAL WP6 REPORT - Accommodating Antalya and its Tourism Sector in Territorial Knowledge Dynamics: Transcending Limits or Falling Behind?(2009). Süleyman Demirel University, Tümü, (ULUSAL)
 • 13 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, DEMİRGİL HAKAN, ŞENTÜRK CANAN, ÖZKUL GÖKHAN, SEZGİN AYKUT, Yenilik İşbirliği ve Girişimcilik Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi(2007). TOBB-TEPAV Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 14 DULUPÇU MURAT ALİ, OKCU MURAT, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, SEZGİN AYKUT, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik Ön Çerçeve Raporu(2007). ITSO Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2023-Cilt:14-Sayı:100. Yıl Özel Sayısı), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2023-Cilt:14-Sayı:38), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2023-Cilt:14-Sayı:39), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2023-Cilt:14-Sayı:40), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2023-Cilt:14-Sayı:37), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2022-Cilt:13-Sayı:30. YönOrg 2022), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2022-Cilt:13-Sayı:36), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2022-Cilt:13-Sayı:35), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2022-Cilt:13-Sayı:34), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2022-Cilt:13-Sayı:33), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2021-Cilt:12-Sayı:30), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2021-Cilt:12-Sayı:32), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2021-Cilt:12-Sayı:31), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2020-Cilt:11-Sayı:Ek), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2020-Cilt:11-Sayı:28), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2020-Cilt:11-Sayı:27), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2020-Cilt:11-Sayı:26), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2019-Cilt:10-Sayı:25), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 19 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2019-Cilt:10-Sayı:24), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 20 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2019-Cilt:10-Sayı:23), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2018-Cilt:9-Sayı:22), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 22 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2018-Cilt:9-Sayı:21), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 23 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2018-Cilt:9-Sayı:20), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 24 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2017-Cilt:8-Sayı:19), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 25 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2017-Cilt:8-Sayı:18), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 26 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2017-Cilt:8-Sayı:17), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 27 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2016-Cilt:7-Sayı:16), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 28 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2016-Cilt:7-Sayı:15), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 29 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2016-Cilt:7-Sayı:14), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 30 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2015-Cilt:6-Sayı:13), Dergi, Editör, 01.07.2015 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 31 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yıl:2014/2-Sayı:20), Dergi, Yrd. Editör, 01.07.2014 - 30.06.2015 (ULUSAL)
 • 32 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yıl:2015/1-Sayı:21), Dergi, Yrd. Editör, 01.07.2014 - 30.06.2015 (ULUSAL)
 • 33 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (Yıl:2021-Cilt:12-Sayı:29), Dergi, Editör, 20.02.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 BARLAS Burcu, Türkiye'de Tüketici Kredileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Kredi İvmesi ve Kredi Değişkenleri Açısından Değerlendirmesi, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, 29.06.2021. Yüksek Lisans
 • 2 MAZAK Mehmet, Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ve Tahviller Arasındaki İlişki: Türkiye Devlet Tahvilleri Üzerine Bir İnceleme, Ekonomi, Maliye, 14.08.2020. Yüksek Lisans
 • 3 KASIM Muhammed, İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, 14.11.2019. Yüksek Lisans
 • 4 BAYSOY Ebru, Girişimciliğin Finansmanında Banka Finansmanına Karşı Risk Sermayesi: ODTÜ Teknokent Örneği, Bankacılık, İşletme, 20.06.2019. Yüksek Lisans
 • 5 METİN Ayşe, Yapısal Kırılmalar Eşliğinde Döviz Kuru Oynaklığı ile Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Arasındaki Etkileşim, Bankacılık, İşletme, 19.06.2019. Yüksek Lisans
 • 6 BOZKURT Ahmet Ali, Bölgesel Kalkınmada Tarımın Rolü: TKDK Destekleri Üzerine Isparta’da Bir İnceleme, Ekonomi, 21.01.2019. Yüksek Lisans
 • 7 DENGİZ Sevdagül, Göç Hareketlerinin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Hatay İli Üzerine Bir İnceleme, Ekonomi, 20.07.2018. Yüksek Lisans
 • 8 AKGÜNEŞ Ahmet Oğuz, Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Bankacılık, İşletme, 04.12.2014. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
AB Ekonomi Politikaları
Alternatif İktisat Modelleri
Bilim,Teknoloji ve İnovasyon Politikaları
Bitirme Projesi
Bitirme Semineri
Büyüme Teorisi
Çağdaş İktisadi Düşünce Okulları
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Ekonomiye Giriş I
Ekonomiye Giriş II
Finansal Krizlerin Ekonomik Tarihi
Finansal Krizlerin Ekonomik ve Tarihsel Açıdan Analizi
Girişimcilik
Girişimcilik Teori ve Politikası
İktisada Giriş I
İktisada Giriş ll
Kalkınma ve Büyüme Teorileri
Kriz Ekonomisi
Makro Ekonomi I
Makro Ekonomi II
Makroekonomik Analiz
Para Teorisi
Para Teorisi ve Politikası l
Para Teorisi ve Politikası ll
Para ve Banka
Para-Banka Teori ve Politikası
Parasal Ekonomi
Tez(Yüksek Lisans)
Uluslar arası Mali Kuruluşlar
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!