KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110548
E-Posta gokhanozkul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/gokhanozkul
ORCID ID 0000-0001-7545-8292
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ . 13.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 14.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Makro İktisat, Para-Banka, Bölgesel Kalkınma, Girişimcilik, İnovasyon, Finansal Ekonomi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Özkul, G. (2019). Girişimciliğin Keşfi: Girişimsel Fırsatlar ve Belirleyici Unsurları, İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • 2 Dulupçu, M. A., Sezgin, A., Demirel, O., Cevher, E., Özkul, G., Sungur, O., Çiftlikli, B. & Göçen, S. (2009).The EURODITE PROJECT FINAL WP5 REPORT - Accommodating Antalya and its Tourism Sector in Territorial Knowledge Dynamics: Transcending Limits or Falling Behind?, Isparta: Suleyman Demirel University.
 • 3 Dulupçu, M. A., Sezgin, A., Demirel, O., Cevher, E., Özkul, G., Sungur, O., Çiftlikli, B. & Göçen, S. (2009).The EURODITE PROJECT FINAL WP6 REPORT - Accommodating Antalya and its Tourism Sector in Territorial Knowledge Dynamics: Transcending Limits or Falling Behind?, Isparta: Suleyman Demirel University.
 • 4 Dulupçu, M. A., Sungur, O., Demirgil, H., Şentürk, C., Özkul, G. ve Sezgin, A. (2007). Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, M. A. Dulupçu ve O. Sungur (Ed.), Ankara: TEPAV-TOBB Yayınları.
 • 5 Dulupçu, M. A., Okcu, M., Çarıkçı, H. İ., Özkul, G., Sungur, O. ve Sezgin, A. (2007). Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik Ön Çerçeve Raporu, Isparta: ITSO Yayınları.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dulupçu, M. A., Özkul, G. ve Örün, E. (2016). Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 10.08.2016 Tarih Ve 29797 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin Getirdiği Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkul, G. (2021). The Impact of the Covid-19 Pandemic in Turkey on Exchange Rates, VI. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 16-18 Ocak 2021.
 • 2 Demirdöğen, Y. ve Özkul, G. (2018). Bankacılık İşlemlerinde Katılım Bankaları Tercihini Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği, I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılk ve Finans Sempozyumu, 8 Ekim 2018, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Danışman: Doç.Dr. Murat Ali DULUPÇU, 2008.
 • Doktora Tezi
 • 1 Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Danışman: Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU, 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mazak, M. (2020). Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ve Tahviller Arasındaki İlişki: Türkiye Devlet Tahvilleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Bozkurt, A. A. (2019). Bölgesel Kalkınmada Tarımın Rolü: TKDK Destekleri Üzerine Isparta’da Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Metin, A. (2019). Yapısal Kırılmalar Eşliğinde Döviz Kuru Oynaklığı ile Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Arasındaki Etkileşim, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Baysoy, E. (2019). Girişimciliğin Finansmanında Banka Finansmanına Karşı Risk Sermayesi: ODTÜ Teknokent Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Kasım, M. (2019). İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Isparta.
 • 6 Dengiz, S. (2018). Göç Hareketlerinin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Hatay İli Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Isparta.
 • 7 Akgüneş, A. O. (2014). Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6) EURODITE, Priority 7 Theme 1.1.2., Integrated Project, "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model", (Proposal/Contract No: 006187), Ortak Olarak Katılım (Partner), Yürütücü: Doç. Dr. Murat Ali Dulupçu, 2005-2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Doktora Projesi, Proje No:2907-D-11 Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2011 – 2013.
 • 2 Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2006-2007.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslarararsı Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresinde sunulan "Firmalarda Ar-Ge Yoğunluğu: Metal Eşya-Makine Sanayi Sektörü Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bildiri kongredeki en iyi üç bildiri arasında seçilmiştir.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:12, Sayı:29, 2021.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:11, Sayı:26, 2020.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:11, Sayı:27, 2020.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:11, Sayı:28, 2020.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:11, Sayı:Ek, 2020.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:10, Sayı:23, 2019.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:10, Sayı:24, 2019.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:10, Sayı:25, 2019.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, 2018.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:9, Sayı:22, 2018.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:8, Sayı:17, 2017.
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:8, Sayı:18, 2017.
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:8, Sayı:19, 2017.
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, 2018.
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:7, Sayı:14, 2016.
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:7, Sayı:15, 2016.
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:7, Sayı:16, 2016.
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:6, Sayı:13, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:21, 2015/1
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:20, 2014/2
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)
 • 2 Business, Economics & Management Research Journal (2020)
 • 3 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi (2020)
 • 4 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2020)
 • 5 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)
 • 6 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi (2018)
 • 7 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2018)
 • 8 Sosyoekonomi (2018)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2017)
 • 10 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi (2017)
 • 11 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017)
 • 12 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi (2016)
 • 13 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015)
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2014)
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Uluslararası Finans ve Bankacılık İncelemeleri (2020)
 • 2 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2020)
 • 3 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (2019)
 • 4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018)
 • 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (2020)
 • 6 Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (2018)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcılığı, 30.06.2015 - 16.03.2018.
 • 2 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcılığı, 12.08.2014 - 12.06.2015.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Girişimcilik Eğitimleri Koordinasyon Komisyonu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yazı İşleri Müdürü, 2014 - 03.06.2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergi Sekreterliği, 2007 - 2013.
VERDİĞİ DERSLER
AB Ekonomi Politikaları
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları
Bitirme Semineri
Çağdaş İktisadi Düşünce Okulları
Finansal Krizlerin Ekonomik Tarihi
Finansal Krizlerin Ekonomik ve Tarihsel Açıdan Analizi
Girişimcilik
Girişimcilik Teori ve Politikası
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Kalkınma ve Büyüme Teorileri
Makro Ekonomi I
Makro Ekonomi II
Makroekonomik Analiz
Para Teorisi
Para Teorisi ve Politikası I
Para Teorisi ve Politikası ll
Para ve Banka
Para-Banka Teori ve Politikası
Uluslararası Mali Kuruluşlar
 
Bu İçeriği Paylaş!