Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Adı Soyadı Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Birimi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110597
E-Posta burcuates@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.7.2000
Yüksek Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ . 9.9.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 16.2.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SENAL SERPIL,ASLANTAS ATES BURCU (2016). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim Isletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri: Bir Üretim Isletmesi Örnegi. Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 79-95.
 • 2 ASLANTAS ATES BURCU (2016). TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardının Irdelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 148-165.
 • 3 Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Aynur TORAMAN (2016). 3. Basamak Bir Hastanenin Eczanesinde Yalın Tedarik Zinciri Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CIEP Özel Sayısı, s. 456-469
 • 4 ASLANTAS ATES BURCU (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 349-366.
 • 5 Hayrettin Usul, Burcu Aslantaş Ateş, Serpil Senal, Mahmut Sami Öztürk, "Level of Alienation in Accountants and The Effect on Habit Development of Smoking and Alcohol Consumption", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:16, Sayı:3 Eylül.
 • 6 Özen Akçakanat, Serpil Senal, Burcu Aslantaş Ateş, "Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:3,
 • 7 Serpil Senal, Burcu Aslantaş Ateş, Durmuş Acar, "Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Başına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:27, Sayı:3.
 • 8 Ayşe Durgun, Burcu Aslantaş Ateş, Serpil Senal,"The Role Of The Securitization in Economic Crisis of 2008:Overview on Turkey"International Journal of Business and Management Studies, vol:2, no:1 ss:499-507
 • 9 Serpil SENAL, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ; "Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama" Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 12,Sayı:36,Nisan 2012,ss.83-97.
 • 10 Hayrettin Usul, İsmet Titiz, Burcu Aslantaş Ateş; “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 49, Ocak 2011, ss. 48-54.
 • 11 Durmuş Acar, Burcu Aslantaş Ateş; "Tedarik Zincirinin Temel Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Tekstil-Konfeksiyon Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma", Mali Çözüm, Yıl: 21, Mayıs Haziran 2011, ss.17-46.
 • 12 Durmuş Acar, Burcu Aslantaş Ateş; "Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Maliyetleri ve Dış Kaynak Kullanımı İlişkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 3, 2011.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Burcu Aslantaş Ateş, "Bir Lider Olabilmek" (Warren Bennis (Çev. Utku Teksöz), Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999) Kitap Değerlendirmesi, SDÜ SBE Dergisi, Yıl:2, Sayı:1, s.104-106, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Aynur TORAMAN (2016). 3. Basamak Bir Hastanenin Eczanesinde Yalın Tedarik Zinciri Uygulaması, Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28-30 Eylül, s.31
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KAHRAMANOGLU ALI,ASLANTAS ATES BURCU Accounting of Environmental Costs: A Comparision of Ready Mixed Concrete Industry and Cement Industry. 11th International Academic Conference
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Enflasyonun mali tablo analizi ve yorumuna etkileri ve bir banka uygulaması, 2003
 • Doktora Tezi
 • 1 Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Yönetimine Etkileri: Tekstil-Konfeksiyon Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bu Düzeyin Sigara ve Alkol Gibi Alışkanlıkların Oluşumuna Etkisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri, 1757-D08 Nolu proje, Prof.Dr. Durmuş ACAR yürütücülüğünde, 2008-2011
 • 3 TÜBİTAK 1001 107K072 Nolu Projede Bursiyer "Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması" - Yürütücü Prof.Dr. Durmuş ACAR, 2007 - 2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslarararsı Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 15. Bilim ve Bahar Şenliği Girişimcilik Fikri Yarışması Komisyonu
 • 2 Üniversite Girişimcilik Endeksinin Oluşturulması
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık