KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Günnaz ÇAŞKURLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114267
E-Posta gunnazozmutlu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ 11.09.2002
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ . 13.06.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 28.03.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
17. ve 18. yüzyıl Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi,,Osmanlı saray haremi,,Saray kadınlarının iktisadi faaliyetleri,,19. yüzyıl Avrupa sanatı.
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Günnaz Çaşkurlu, “Osmanlı Saray Kadınları ve Mücevher Meselesi (1687-1695)”, Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2018, s. 465-479.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Günnaz Özmutlu, “David, Rossetti ve Daumier’nin Edebi Konulu Resimlerinde Avrupa’daki Toplumsal Değişimin Yansımaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research , Cilt: 6 Sayı :25, 2013, s. 382-409.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Günnaz Özmutlu, “Harem Cariyelerinin Musiki ve Seyirlik Oyunlardaki Eğitimleri (1677-1687)”, Belleten, Cilt: LXXVIII- Sayı: 283, Aralık 2014 , s. 1033-1074.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Günnaz Özmutlu, "IV. Mehmed'in Kızı Hadice Sultan'ın İstanbul'daki Mülkleri ve Vakıfları", IV. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu (20-22 Mayıs 2016), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s. 685-706.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Günnaz Özmutlu, "19. Yüzyıl Avrupa Resim Sanatında Edebi Konulu Resimler", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü San-Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Günnaz Özmutlu, "IV. Mehmed Dönemi Osmanlı Saray Hareminde Sanatçı Cariyeler (1677-1687)", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Uluslararası Balkan Sempozyumu", 5-7 Ekim 2012, Isparta.
 • 2 "Uluslararası Davraz Kongresi", 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • 3 "Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu", 22-24 Ekim 2008, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 " Türkiye'de Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu Çalıştayı", 12 Nisan 2014, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 28 Şubat 2015, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Seyyahların Gözüyle Osmanlı Toplumunda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat” konulu çalıştayda panelist.
 • 2 8 Mayıs 2015, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Osmanlı Kadını; İktisadi Hayat ve Vakıflar” konulu çalıştayda panelist.
 • 3 9 Mayıs 2015, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Osmanlı Kadını; Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu çalıştayda panelist.
 • 4 31 Mayıs 2014, Ankara TDV KAGEM`de düzenlenen “Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Aile" konulu çalıştayda panelist.
 • 5 20 Eylül 2014, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Fetva Mecmualarında Aile" konulu çalıştayda panelist.
 • 6 15 Kasım 2014, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Çocuklar, Kimsesiz Çocuklar ve Köleler” konulu çalıştayda panelist.
 • 7 5 Nisan 2014, Ankara TDV KAGEM'de düzenlenen “Kadın Çalışmalarına Yaklaşımlar ve Saraylı Kadınlar” konulu çalıştayda panelist.
VERDİĞİ DERSLER
Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti
Tarih Bibliyografyası
 
Bu İçeriği Paylaş!