KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÖZDEMİR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110538
E-Posta ozanozdemir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.07.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI,MALİYET YÖNETİMİ,BANKA MUHASEBESİ
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DEMİR, Y., ÖZDEMİR, O., EREN, İ., 2008, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları", Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 USUL, H., ÖZDEMİR, O., 2007, "Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Aşama ve Göller Bölgesi Kobi'lerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerin Bakış Açıları", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2007/2, Sayı: 6, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ACAR, D., BAYRİ, O., DALĞAR, H., ÖZDEMİR, O., 2009, "Meslek Mensuplarının TMS/TFRS Uygulamalarına Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri: Bir Alan Araştırması", XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 20 - 24 Mayıs 2009, Celal Bayar Üniversitesi, Çeşme İzmir.
 • 2 BEKÇİ, İ., ÖZDEMİR, O., 2007, "Küreselleşmenin Muhasebe Üzerindeki Etkisi, Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Bir İnceleme", VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • 3 ŞENOL, H., ÖZDEMİR, O., 2006, "İç Turizm Açısından Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Finansman Sorunları: Isparta Örneği", II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu 09-12 Kasım 2006, Eğirdir Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ŞENOL, H., ÖZDEMİR, O., 2007, "Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Finansman Sorunları", Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKÇAKANAT, Ö., ÖZDEMİR, O., & TEKER, T. (2018). VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ. Presented at the 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresi'ndeki Kobilerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 İşletmelerarası İşbirliklerinde Muhasebe Bilgisinin Rolü: Beyaz Eşya Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri, 2028-D-09 NOLU PROJE, Prof. Dr. Durmuş ACAR yürütücülüğünde
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri, 1467-M-07 NOLU PROJE, Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR yürütücülüğünde
 • 3 TÜBİTAK 1001 107K072 Nolu Projede Araştırmacı "Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması" - Yürütücü Prof.Dr. Durmuş ACAR, 2007 - 2010
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri, 1403-YL-06 NOLU PROJE, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin USUL yürütücülüğünde
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK BİDEB 2210 YÜKSEK LİSANS
 • 2 TÜBİTAK BİDEB - 2211 DOKTORA
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 MUFAD Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği Üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Fiscaoeconomia January 2018 Volume 2 Issue 1 e-ISSN254-7504
 • 2 SDÜ Vizyoner Dergisi Cilt 8 Sayı 18 2017 ISSN:1308-9552
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4
 • 4 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ CİEP ÖZEL SAYISI, Yıl 2016 Özel Sayı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2013, C.18, S.2
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanlığı, 23/10/2013-09/06/2015
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği, 23/10/2013-09/06/2015
 • 2 İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 04/06/2014- Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Banka Muhasebesi
Dış Ticaret Finansmanı
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Finansal Kurumlarda Varlık ve Borç Yönetimi
Finansal Muhasebe I
Finansal Muhasebe II
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Muhasebe ve Finansta Araştırma Yöntemleri
Şirketler Muhasebesi
Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!