KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ozan ÖZDEMİR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110538
E-Posta ozanozdemir@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.07.2012
İLGİ ALANLARI
ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI,MALİYET YÖNETİMİ,BANKA MUHASEBESİ
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, MAZAK MEHMET, İşletmelerde Siber Güvenlik Riskleri ve Bilgi Teknolojileri Denetimi: Bankaların Siber Güvenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 5(2), , 246-270. Doi: 10.31200/makuubd.978263, (2021), (Diğer)
 • 2 ÖZDEMİR OZAN, KILIÇARSLAN ŞERİFE, Entropi Temelli Gri İlişkisel Analiz Tekniği ile Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), , 413-434. (2021), (Diğer)
 • 3 ÖZDEMİR OZAN, AKÇAKANAT ÖZEN, COVID-19 PANDEMİSİNİN TURİZM VE HAVAYOLU SEKTÖRLERİNE MALİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm, 31(165), , 89-120. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 PARMAKSIZ SALİH, ÖZDEMİR OZAN, Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Bankacılık Oran Analizinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Journal of Banking and Financial Research, 8(2), , 65-93. (2021), (Diğer)
 • 5 AVŞAR YUSUF, ÖZDEMİR OZAN, Faaliyet Raporlarında Metin Sıralamasının Profesyonel Olmayan Yatırımcı Kararlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 23(1), , 257-286. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ÖZDEMİR OZAN, YILDIRIM MEHMET, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ NÜFUS VE MÜKELLEF YOĞUNLUĞUNUN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 118-135. Doi: DOI: 10.21076/vizyoner.652835, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZDEMİR OZAN, Bankaların Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Göstergelere Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 55-70. Doi: doi.org/10.25095/mufad.396575, (2015), (TR DİZİN)
 • 8 ÖMÜRBEK VESİLE, ÖZDEMİR OZAN, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde Coğrafi Bölümlere Göre Finansal Raporlama İMKB 100 Şirketlerinde Uygulanma Düzeyi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1(44), , 199-211. (2009), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, KILIÇARSLAN ŞERİFE, Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 137-162. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 BAYRİ OSMAN, ÖZDEMİR OZAN, DİĞER KAPSAMLI GELİRLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 84-107. Doi: 10.17130/ijmeb.832679, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, ÖZDEMİR OZAN, Akçeşme Cennet, BANKALARIN SOLO VE TFRS 10 KAPSAMINDAKİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ FİNANSAL PERFORMANS VE FAALİYET SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 55(3), , 1448-1468. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1238, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZDEMİR OZAN, DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Oushar Youssef, Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Mali Tabloların Sunuluşuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), , 1151-1171. Doi: 10.20491/isarder.2019.662, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, TEKER TÜRKER, Varlık Yönetim Şirketleri Sektörü ve Finansal Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(31), , 520-529. Doi: 10.16990/SOBIDER.4629, (2018), (Diğer)
 • 6 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZDEMİR OZAN, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği. Sosyoekonomi, 25(34), , 87-105. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.290838, (2017), (TR DİZİN)
 • 7 BEKÇİ İSMAİL, ÖZDEMİR OZAN, Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), , 241-255. (2006), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÖZDEMİR OZAN, AKÇAKANAT ÖZEN, Business Studies and New Approaches(2021). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZDEMİR OZAN, MAZAK MEHMET, Denetimde Seçme Konular 8 İç Kontrol İç Denetim(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZDEMİR OZAN, ACAR DURMUŞ, Bankacılık, Muhasebe ve Veri Bilimi Araştırmaları(2021). LAP Lambert Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Banka Muhasebesi
Dijital Muhasebe ve Raporlama
Finansal Kurumlarda Yönetim Muhasebesi
Kredi Analizi
Maliyet Analizi ve Kontrol
Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları
Sektörel Finansal Tablolar Analizi
Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama
Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları
Yatırım Projeleri Analizi
Yatırımcı İlişkileri
 
Bu İçeriği Paylaş!