KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şefika ÖZDEMİR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2118350
E-Posta sefikaozdemir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.01.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 2010
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şefika ÖZDEMİR, "Postmodern Turizm Deneyimi Bağlamında Hazcı (Hedonik) Tüketim", III. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008 Eğirdir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA,N.,PAPATYA G.,ÖZDEMİR Ş.(2011),"Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme",UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s. 459-466.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: SDU Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Isparta 2007
 • Doktora Tezi
 • 1 Marka İletişiminde Görsel İmajlar ve Kültürel Dönüştürüm Aracı Olarak Sinema: Sinematorafik İmajların Analizi (2014)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU-BAP 1402-YL-06 nolu proje Doç.Dr. Nurhan PAPATYA yürütücülüğünde tamamlanmıştır
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!