KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şefika ÖZDEMİR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2118350
E-Posta sefikaozdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.01.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 2010
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şefika ÖZDEMİR, "Postmodern Turizm Deneyimi Bağlamında Hazcı (Hedonik) Tüketim", III. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008 Eğirdir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA,N.,PAPATYA G.,ÖZDEMİR Ş.(2011),"Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme",UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s. 459-466.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: SDU Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Isparta 2007
 • Doktora Tezi
 • 1 Marka İletişiminde Görsel İmajlar ve Kültürel Dönüştürüm Aracı Olarak Sinema: Sinematorafik İmajların Analizi (2014)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU-BAP 1402-YL-06 nolu proje Doç.Dr. Nurhan PAPATYA yürütücülüğünde tamamlanmıştır
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!