KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111175
E-Posta diclekucukcapraz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0209-8323
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 06.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 22.08.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 29.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tıbbi Tekstiller, Bio-polimerler ve Bio-materyaller.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ , İbrahim ÜÇGÜL , Ufuk ELİBÜYÜK, 2016. Alginatlar ve Tekstilde Lif Uygulamaları, ANKA e-DERGİ Journal of Phoenix (Cilt 1/Sayı 1/Yıl 2016), 8-16.
 • 2 İbrahim ÜÇGÜL , Sultan ARAS,Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ, 2016. Farklı Hammadde Kaynaklarından Kitinin Saflaştırılması ve Tekstil Uygulamaları, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi2016, 9(1), 46-56.
 • 3 ÜÇGÜL İ., ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ D., ELİBÜYÜK U., 2015, Selüloz Esaslı Tekstil Maddelerinin Biyobozunurluğu Ve Toprağa Gömme Testi, Teknik Bilimler Dergisi; 5(2) 60-67.
 • 4 Buharalı G., Üçgül İ., Özdemir D., "Kompozit malzemelerin rüzgar türbin kanatlarında kullanımının araştırılması", Tekstil & Teknik Dergisi, 309, p.94-99, Ekim 2010.
 • 5 Ünal S.S., Üçgül İ., Özdemir D., "Biyomalzemeler ve kullanım alanları", Tekstil & Teknik Dergisi, 310, p.88-92, Kasım 2010.
 • 6 Özdemir D., Göktepe Ö. ve Göktepe F., "Biyomedikal tekstiller-kemiksi dokular", Tekstil & Teknik Dergisi, 266, p.110-120 ,Mart 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Fırat M., Özdemir D., 2010. Kültürel Değer; "Isparta Halısı" ve Halı Müzesi Kurulmasının Önemi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (26 NİSAN- 3 MAYIS 2010), Isparta, p.p. 456-462.
 • 2 Üçgül İ., Özdemir D., Ergün E., 2010. Isparta'nın Potansiyel Enerji Kaynakları: Isparta ve Yöresi Biyokütle Rezervi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları (26 NİSAN- 3 MAYIS 2010), Isparta, p.p. 425-431.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Küçükçapraz Özdemir, D, 2014, "AMELİYATSIZ İMPLANTE EDİLEBİLİR ISIL DUYARLI AKILLI POLİMER İLE DOKU İSKELESİ ÜRETİMİ" , SDÜ ISPARTEK-2014 PROJE PAZARI, Isparta.
 • 2 Göktepe, Ö. ve Özdemir, D., "Kemiksi dokuların polimer yöntemiyle üretimi", 5. UTMÖK Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2008, Kahramanmaraş.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Morova1, S. Terzi, M. Saltan, D. Ö. Küçükçapraz, S. Serin, Ş. Sargın, E. Aksakal,“Kevlar®ın Fiber Olarak Sıcak Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliği”, 7th International Advanced Technologies Symposium, 2013.
 • 2 Göktepe, F., Halasz, M., Tamas,P., Göktepe, Ö., Gersak, J., Al-Gaadi, B. and Özdemir, D., 2010. Twist Direction And Yarn Type Effect On Draping Properties. 41th International Symposium on Novelties in Textiles, (27-29 May 2009) Ljubljana/Slovenya, p.p.
 • 3 Akarslan F., Şimşek G., Özdemir D., 2009. Effects of Different Sterilization Methods on Textile Characteristics. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Vol.II (Mechanical & Textile Engineering), p.p. 162-167.
 • 4 Üçgül İ., Özdemir D., 2009. Technical Textiles-Biomaterial Applications. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Vol.II (Mechanical & Textile Engineering), p.p. 265-272.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özdemir, D. ve Danışman; Göktepe, Ö. 2006. 'Kemiksi Dokuların Polimer Yöntemiyle Üretimi', Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özdemir Küçükçapraz, D. ve Danışman; Üçgül İ. 2011. ‘Biyo-Bozunur Modifiye Kitin Polimeri Üretimi’, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mekanik ve Geometrik Özelliklerin Kumaşların Döküm Davranışına Etkisi, Tübitak-NKTH (Türkiye-Macaristan) İkili İşbirliği Programı, Proje No: 106M329, 2007- 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Üçgül, İ. ve Özdemir, D, 2011, "Biyo-bozunur Modifiye Kitin Polimeri Üretimi" , SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 1797-D-09, Isparta.
 • 2 Göktepe, Ö. ve Özdemir, D, 2006. 'Dibütirilkitin ile Elde Edilen Kemiksi Dokuların Tuz Banyosu Yöntemiyle Üretimi', SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 06-YL-1263, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları II. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 30.03.2010, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta.
 • 3 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (Yerel Komite Üyesi), ULIBTK'03, 03-05 Eylül 2003, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Küçüktığlı A.T., Özdemir D., Kozlu D., Yılmaz E., Arslan E.T., Sezgin F., Darıcı H., Kiriş H.M., Erdoğan Ö., Durmaz Ş., Umucu Y. ve Çatal Y. “T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2011-2015) Stratejik Planlama Süreci - Stratejik Amaç ve Hedefler”, Isparta – 2011.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Yekarum e-Dergi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Reviewer, SciencePG, (April-2015).
 • 2 Reviewer, Journal of Applied Polymer Science (SCI), Wiley (Jan-2009).
 • 3 Reviewer, Journal of Applied Polymer Science (SCI), Wiley (Feb-2008).
 • 4 Reviewer, Journal of Applied Polymer Science (SCI), Wiley (Mar-2008).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakemlik, S.D.Ü. YEKARUM e-DERGİ (Ulusal e-dergi), S.D.U. (Kasım-2014).
 • 2 Hakemlik, Teknik Bilimler Dergisi (Ulusal e-dergi), S.D.U. (Nisan-2013).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
 • 2 Reviewer, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası VI. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, (Mart-2014).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Kitap Kulübü Akademik Danışmanı, 2006-2008
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!