KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hande TOYGANÖZÜ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Analiz Ve Fonksiyon Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462114121
E-Posta handetoyganozu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 27.05.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 07.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (DR) 28.01.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gazeloğlu, C., Toyganözü, Z. H., Toyganözü, C., Keleş, M. K., 2019. Classification of the Usage of Wikipedia as a Tool of Teaching in Higher Education With Decision Tree Model, Multi-Criteria Decision-Making Models for Website Evaluation, 44-63, IGI Global, Hershey, USA.
 • 2 Gazeloğlu, C., Keleş, M. K., Toyganözü, C., Toyganözü, Z. H., 2019. Explaining the Factors on Process of Academic Wikipedia Users Using Technology Acceptance Model Through the Structural Equation Model, Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption, 169-186, IGI Global, Hershey, USA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serpil Pehlivan, Hüseyin Albayrak and Hande Z. Toyganözü, The Theory of Convergence and the Set of Statistical Cluster Points,Advances in Dynamical Systems and Applications,Volume 6,Number 1, pages 111-119, 2011.
 • 2 S. Pehlivan, C. Şençimen, Z.H. Yaman, " On weak ideal convergence in normed spaces", Journal of Interdisciplinary Mathematics, TARU Publications, Vol.13, Issue 2, 153-162, 2010.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Z. H. Yaman, "I-Üst Limit, I-Alt Limit ve I-Süreklilik Üzerine", XX. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.307-316, 2009, Erzurum.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H.Arçin, Z.H. Toyganözü, "Asimetrik Metrik Uzaylarda Fonksiyon Dizileri için Bazı Sonuçlar", 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 28-31 Ağustos 2016, Mersin.
 • 2 C.Şençimen, Z.H.Yaman, "Riesz Uzaylarında Sıralamaya Göre İdeal Yakınsaklık", XXI.Ulusal Matematik Sempozyumu, 2008, İstanbul.
 • 3 Z. H. Yaman, "I-Üst Limit, I-Alt Limit ve I-Süreklilik Üzerine", XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2007, Erzurum.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Z.H.Toyganozu, S.Pehlivan, Continuous Convergence in Asymmetric Metric Spaces, 30th Summer Conference on Topology and its Applications,Galway, Ireland,June 23-26, 2015.
 • 2 S.Pehlivan, Z.H. Toyganözü and H. Arcin, Some Results on Gamma-Ideal Convergence, 11th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications(GFTA) August 24-27, 2015 Ohrid, Republic of Macedonia.
 • 3 Z.H.Toyganozu, S.Pehlivan, Ideal convergence for sequences of functions and ideal exhaustiveness in asymmetric context, Analysis, Topology and Applications 2014(ATA-2014), Vrnjacka Banja, Serbia, May 25-29, 2014.
 • 4 Z.H.Toyganozu, S.Pehlivan, Results on Ideal Convergence and Left K-Cauchy Sequences in Asymmetrically Normed Lattices, IECMSA-2014, Vienna, Austria,August 25-28, 2014.
 • 5 Z.H.Toyganozu, S.Pehlivan, The Notion of Exhaustiveness in Asymmetric Metric Spaces,IECMSA-2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,August 26-29,2013.
 • 6 Z.H.(Yaman)Toyganözü, S.Pehlivan, "Weak Ideal Convergence and Some of Its Applications", Third International Conference on Topology and Its Applications(ICTA2012), Skopje, Republic of Macedonia, 2-7 September 2012.
 • 7 Serpil Pehlivan, H. Toyganozu and H. Albayrak, Gamma Ideal Conv. to the Compact set, 8. International Symposium,August 27-31, 2012, Ohrid-Republic of Macedonia , GFTA-2012.
 • 8 Zeynep Hande (Yaman) Toyganözü, Some Results on Ideal Convergence of Nets, Conference on Summability and Applications 2011, Istanbul Commerce University, İstanbul, May 12-13, 2011.
 • 9 S. Pehlivan, H. Albayrak, Z. H. Yaman, "The theory of convergence and the set of statistical cluster points based on lambda",Analysis, Topology and Applications 2010 (ATA2010),Vrnjacka Banja, Serbia, June 20-25, 2010.
 • 10 S.Pehlivan, C. Şençimen, Z.H. Yaman, " On weak ideal convergence in normed spaces ", Pre-ICM International Congress, Department of Mathematics, University of Delhi, India, 18-20 December 2008.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Z. H. Yaman, " Weak A-statistically pre-Cauchy sequences", MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 16 - 20 September 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İdeal Cauchy Dizileri
 • Doktora Tezi
 • 1 Asimetrik Metrik Uzaylarda Kompaktlık
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Temel Bilimleri Öğreniyorum; Bilimden Korkmuyorum", TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı, Eğitmen, 2012.
 • 2 "Yeni Bir Yakınsaklık Tipi Ve Uygulamaları", 2009. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil PEHLİVAN, TÜBİTAK TBAG-108T211 (Bursiyer).
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Socrates/Erasmus Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye)- Technical University of Lodz(Poland), 2008-2009 Akademik Yılı İkinci Dönemi.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Demonstratio Mathematica
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Sokrates/Erasmus Koordinatörü, Temmuz 2019-Devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Analiz I
Analiz II
Asimetrik Metrik Uzaylar ve Topolojisi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
MAT153 Kalkülüs I
MAT171 Kalkülüs 1
MAT172 Kalkülüs II
 
Bu İçeriği Paylaş!