KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet AVCAR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mekanik Anabilim Dalı
Telefon 2462111218
E-Posta mehmetavcar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 31.01.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 01.02.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.11.2011
İLGİ ALANLARI
Katı Cisimler Mekaniği,Homojen Olmayan Malzemelerden Oluşan Çeşitli Yapı Elemanlarının Titreşimi ve Stabilitesi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avey A, Bestelci U, Avcar M, Özyiğit P (2013). Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplanmış Metal Silindirik Kabukların Serbest Titreşimi. XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 82-93.
 • 2 Avey A, Avcar M, Özyiğit P, Adıgüzel Ş (2009). Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Katmanlı Silindirik Kabukların Uniform Yanal Basınç Yükü Etkisi Altında Burkulması. XVI. Ulusal Mekanik Kongre, Kayseri, 2, 259-268.
 • 3 Avey A, Avcar M (2007). Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Bir Tarafı Ankastre Mesnetli Diğer Tarafı Serbest Homojen Olmayan Kirişin Serbest Titreşimi. XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 157-166.
 • 4 Avey A, Avcar M (2007). Homojen Olmayan Kirişin Eksenel Basınç Yükü Altında Stabilitesi. 15. Yıl Mühendislik -Mimarlık Sempozyumu, 3, 15-23.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sofiyev AH, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P, Tuglu M (2011). On the Vibration of Sandwich Cylindrical Shells with FGM Face Sheets on Elastic Foundations. International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, 310-314.
 • 2 Sofiyev AH, Schnack E, Deniz A, Avcar M (2010). The Free Vibration of Symmetrically Laminated Conical Shells with Freely Supported Edges. International Symposium of Mechanism and Machine Theory, 2010 AzCIFToMM, 372-377
 • 3 Sofiyev AH, Avcar M, Zerin Z (2009). The Vibration Analysis of Random and Continuously Non-Homogenous Beams with Clamped Edges and Resting on an Elastic Foundation. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 3, 155-159.
 • 4 Avey A, Pirmemmedov I, Ay Z, Zerin Z, Avcar M (2007). The Stability of Cylindrical Shells of Variable Thickness Subject to a Dynamic Lateral Pressure. International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, 406-413.
 • 5 Sofiyev AH, Veysov I, Avcar M, Zerin Z (2006). Analytical Solution of the Stability Problem of Orthotropic Cylindrical Shells under Linearly Increasing Dynamic Axial Loading with Various Initial Conditions. 4th FAE Int. Symposium "Creating The Future", European University of Lefke, Cyprus, 111-115.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcar, M., & Alsaid Alwan, H. H., (2017). Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams Using Different Engineering Theories, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017) p.317.
 • 2 Avcar, M., & Mohammed, W. K., (2017). Free Vibration of Functionally Graded Beams Resting On Winkler-Pasternak Foundation, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017) p.318.
 • 3 Tigdemir, M., Jafarzadyeganeh, M., Avcar, M., (2017). Finite Element Modelling of Wheel on the Snow, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017) p.452.
 • 4 Avcar M (2015). Effects of Material Non-Homogeneity and Two Parameter Elastic Foundation on Fundamental Frequency Parameter of Timoshenko Beams. 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015), 288.
 • 5 Sofiyev AH, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P, Tuglu M, Omurtag MH (2012). Effects of the Non-Homogeneity and Elastic Medium on the Critical Torsional Load of the Orthotropic Cylindrical Shell. 2nd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress APMAS 2012, 72.
 • 6 Sofiyev AH, Zerin Z, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P, Tuglu M (2012). The Stability Analysis of FGM-Metal-FGM Layered Cylindrical Shells under a Lateral Pressure. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, 21.
 • 7 Sofiyev AH, Zerin Z, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P (2011). Stability Analysis of FGM Layered Shells in the Surrounding Medium. Advances in Applied Physics and Materials Science Congress APMAS 2011, 43.
 • 8 Sofiyev AH, Özyiğit P, Avcar M, Zerin Z (2010). The Stability of Continuously Non-Homogeneous Spherical Shells Subjected to External Pressure. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering ACE 2010, 303.
 • 9 Avey A, Avcar M, Mammadov Z, Ay Z, Özyiğit P (2008). The Vibration of Freely Supported FG Shell Structures. First International Conference on Seismic safety of Caucasus Region Population, Cities and Settlements, 174-176.
 • 10 Avey A, Aksoğan O, Schnack E, Avcar M (2006). The Stability of a Three- Layered Composite Conical Shell Containing a FGM Layer Subjected to External Pressure. International Workshop "Research In Mechanics of Composites 2006", 42.
 • 11 Avey A, Valiyev A, Deniz A, Avcar M (2006). Vibration and Stability of Three- Layered Cylindrical Shells Containing Si3Ni4/SUS304 FG Layer under Lateral Pressure. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering ACE 2006, 150.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Elastik Kirişin Stabilite ve Titreşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kombine Yükler Etkisi Altında Homojen Olmayan Ortotrop Malzemelerden Oluşan Kayma Deformasyonlu Tabakalı Silindirik Kabukların Stabilitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hiyam Hazim Saeed Alsaid ALWAN, Farklı Mühendislik Teorileri İle Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişin Serbest Titreşim Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • 2 Waleed Khalid Mohammed MOHAMMED, Pasternak Zemine Oturan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişin Serbest Titreşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Mühendislik Teorileri İle Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişin Serbest Titreşim Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi/Proje No:4857-YL1-17 Yürütücü
 • 2 Pasternak Zemine Oturan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişin Serbest Titreşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi/Proje No:4912-YL1-17 Yürütücü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite ve Titreşim Davranışlarının İncelenmesi. 110M695 Nolu TUBİTAK 1001 Projesi, Bursiyer.
 • 2 Fonksiyonel Değişimli Tabaka Içeren Tabakalı Kompozit Kesik Konik Kabukların Zamana Bağlı Periyodik Olmayan Eksenel Basınç Yükleri Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Titreşim Ve Dinamik Burkulma Problemlerinin Çözümü. 108M322 Nolu TUBITAK Projesi, Bursiyer.
 • 3 Kombine Yükler Etkisi Altında Homojen Olmayan Ortotrop Malzemelerden Oluşan Kayma Deformasyonlu Tabakalı Silindirik Kabukların Stabilitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Doktora Projesi/Proje No:1754 D 08, Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 4 Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Elastik Kirişin Stabilite ve Titreşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi/Proje No :1314 YD 06., Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 5 Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Donatı-Beton Aderans ve Eğilme Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, TÜBİTAK 106M155 Nolu Proje, Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, 22-23 September 2011, Baku, Azerbaijan.
 • 2 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24,2009, Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı, 8 Nisan 2008, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 14-16 Kasım 2007, Isparta, Yürütme Kurulu.
 • 3 XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07, 09, 2007, Isparta. Yerel Organizasyon Komitesi.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 American Journal of Civil Engineering, Member of Editorial Board
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24,2009, Isparta, Turkey, Volume III(assistant editor).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Engineering Structures
 • 2 Microsystem Technologies
 • 3 Journal of Engineering Research
 • 4 Construction & Building Materials
 • 5 Engineering Computations
 • 6 Structural Engineering and Mechanics
 • 7 Composite Structures
 • 8 International Journal of Acoustics and Vibration
 • 9 Archives of Civil and Mechanical Engineering
 • 10 The Latin American Journal of Solids and Structures
 • 11 Journal of Engineering Research
 • 12 Scientica Iranica
 • 13 Steel and Composite Structures, An International Journal
 • 14 Composites Part B: Engineering
 • 15 Plos ONE
 • 16 Meccanica
 • 17 Physica B
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Current Journal of Applied Science and Technology
 • 2 International Journal of Engineering & Applied Sciences
 • 3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 4 American Journal of Aerospace Engineering
 • 5 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 6 Politeknik Dergisi
 • 7 American Journal of Civil Engineering
 • 8 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 9 Celal Bayar University Journal of Science
 • 10 Journal of Applied and Computational Mechanics
 • 11 Journal of Civil, Construction and Environmental Engineering
 • 12 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 13 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 14 American Journal of Mechanics and Applications
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07, 09, 2007, Isparta, En iyi Sunum Ödülü, 2007.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Computer aided design
Dinamik
Elastisite Teorisi
İleri Mukavemet
Mukavemet I
Mukavemet II
Statik
Sürekli Sistemlerin Titreşimi
 
Bu İçeriği Paylaş!