KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şehriban ERASLAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113982
E-Posta sehribaneraslan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.06.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 07.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.09.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kentsel Atıl Alanlar,Yeşil Altyapılar,Peyzaj Reklamasyonu
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eraslan, Ş., Gül, A., 2017. The landscape reclamation alternatives of marble quarries as an example of a degraded site in Isparta. Journal of Scientific Research and Studies Vol. 4(12), pp. 356-365.
 • 2 Sahin C.K.,Gul, A., Orucu, Ö.K., Eraslan, Ş., and Akten, S., 2016. Investigation of Design Principles and Users Demand for Hospital Gardens: Case Study of Egirdir-Turkey. British Journal of Pharmaceutical Research 11(5): 1-9, 2016
 • 3 Gul, A. Orucu, O.K. Eraslan, S. 2012. Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey. Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles.2012,1(9):43-53.Klaipeda, Lithuania.
 • 4 GÜL, A., ÖRÜCÜ, Ö.K., ERASLAN, Ş. 2011 Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri. SDÜ Orman Fakültesi dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s. 131-140, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZGÜNER, H., ERASLAN, Ş., YILMAZ, S., 2010. Public perception of landscape restoration along a degraded urban streamside, Land Degradation & Development. , 23: 24-33.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Keleş, E, Gül, A., Eraslan, Ş., Uzun, Ö. F, Türker, B. 2016. Kent imar planları ve kentsel tasarımda yaşanan mevcut sorunlar ve irdelenmesi.16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta.
 • 2 Eraslan, Ş., Akoğlu, M., 2016. Kentlileşme Paradoksu “Kentsel Tarım”. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”, 8-11 Aralık 2016, Antalya.
 • 3 Gül, A., Yavuz H., Yılmaztürk, A., Tolunay A., Caran, Ş., Cevizci H., Umucu, Y., Dutkuner, İ., Ünal, Y., Eraslan, Ş., 2014.Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta.
 • 4 Eraslan, Ş., Gül, A., 2014. Peyzaj Onarımı İçin Bütüncül Planlama Modeli Önerisi ve Süreçleri. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta
 • 5 GÜL, A., NAYIR, O., ERASLAN, Ş., 2007. Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi. SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gök, A., Z., Şahin, K., C., Eraslan, Ş., Dağıstanlıoğlu, C., 2013. Yaşayan duvarlar, Dikey Bahçeler. V.Süs Bitkileri Kongresi. Yalova.
 • 2 Gül, A., Örücü, Ö.K. Eraslan, Ş. 2010. Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri. Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), KTU Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon. 10-13 Haziran 2010, s. 141-148, Trabzon.
 • 3 Gül,A., Topay, M., Kazaz, S., Erol, U.E., Yılmaz, S., Özgüner, H., Akten, M., Kuş Şahin, C., Örücü, Ö.K., Küçük, V., Akten, S., Eraslan, Ş., 2009. Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22-24 Mayıs 2009, Isparta.
 • 4 ERASLAN, Ş., ÖZGÜNER, H., EROL, U.E. Yeşil Alanların Kentlerde Estetik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Isparta Çayboyu Mevkii Örneği. Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, 22-24 Kasım 2007, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eraslan, Ş., Gül, A., Örücü, Ö., K. 2014. The Role Of Urban Green Spaces To Build Healthier Cities. 2nd International Davraz Congress, Isparta.
 • 2 Topay, M. Eraslan, Ş., 2012, The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas, International Construction Congress, Isparta.
 • 3 Topay, M., Eraslan, Ş.,Can mining area be converted into the tourism center? 1st International, 4th National Egirdir Tourism Symposium, 1-4 December 2011, Isparta.
 • 4 YILMAZ, S., ERASLAN, Ş. The Effects of Open Green Areas on The Liveability of The City -In the Example of Isparta City-, 21st International Building and Life Congress, 2009, Bursa.
 • 5 TUĞLU, B., ŞAHAN, Ş. An Assessment On The Ecotourism Potential Of Turkey, The 30th International Forestry Students' Symposium, 9th-24th September 2002. Indonesia.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Eraslan, Ş., 2018. An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta Çayboyu District. 11th ICON-LA Landscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, 6-7 June 2018, St. Petersburgh, Russia.
 • 2 Eraslan, Ş., Solmaz, S., 2018. Permaculture for Ecological Design. Ecology 2018 International Congress, 19-23 June, Kastamonu.
 • 3 Eraslan, Ş., Ezenci, B., 2018. The Power of Historical Landscapes of Turkey. 11th ICON-LA Landscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, 6-7 June 2018, St. Petersburg, Russia.
 • 4 Kuş, Şahin, C., Eraslan, Ş., Ezenci, B., 2017 Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs. International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 October. Isparta, TURKEY
 • 5 Keleş, E., Eraslan, Ş. 2017. Climate Change and Green Infrastructure Systems. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, 12-15 September. Edirne, TURKEY.
 • 6 Eraslan, Ş., Keleş, E., 2017. Ecological Architecture and Green Buildings. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. 12-15 September, Edirne, TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Eraslan, Ş., Avcı, M., Peyzaj Tasarımında Inovatif Uygulamalar: Kendi kendine yeten parklar. ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük ISUEP 2018. 28-30 Haziran, Eskişehir.
 • 2 Eraslan, Ş., Seçme, D., Çevre Dostu Tasarım Yaklaşımı: Yeşil Otoparklar. ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük ISUEP 2018. 28-30 Haziran, Eskişehir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeşil alanların kentsel alan değerine etkisinin estetik, ekonomik ve sosyolojik açıdan analizi: Isparta-Çayboyu-Mevkii Örneği, 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Eraslan, Ş., 2014. Mermer Ocaklarının Faaliyet Sonrası Peyzaj Onarımı ve Geliştirme Planlaması Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tetik, M., 2017. Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Tasarım Tekniklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TR0205.01/02/01-037 AB-İşkur Hibe Projesi 'Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan Düzenleme Eğitimi'
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gül, A., Eraslan, Ş., 2014. Mermer Ocaklarının Faaliyet Sonrası Peyzaj Onarımı Ve Geliştirme Planlaması Yaklaşımı SDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:3274-D2-12, Isparta.
 • 2 Özgüner, H., Eraslan, Ş., 2008. Yeşil alanların kentsel alan değerine etkisinin estetik, ekonomik ve sosyolojik açıdan analizi: Isparta-Çayboyu-Mevkii Örneği. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:1543-YL-07, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-20 Eylül 2014, Isparta.
 • 2 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı. Barida Hotel, 17-18 Haziran 2013, Isparta.
 • 3 Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı (PEMAT), Düzenleme Komitesi Üyesi, SDU Kültür Merkezi (Isparta)ve Mavi Göl Oteli (Eğirdir), SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Peyzaj Mimarları Odası
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcısı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2017)
 • 2 Bölüm Başkan Yardımcısı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2016)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 ISPARTA YÖRESİNDEKİ MERMER VE TAŞ OCAKLARI REHABİLİTASYONUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" Konulu Çalışma Komisyonu Üyesi-2014
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Gül, A. Kuş Şahin, C., Örücü, Ö.K., Akten, S., Eraslan, Ş., Kıstır, R. 2009. Hastane Bahçelerinin Tasarım Kalitesini Artırmaya Yönelik Talep ve Eğilimlerin Belirlenmesi; Eğirdir Örneği. SDU Göller Bölgesi, Teknokent AR-GE Projesi Sonuç Raporu. Koray Yapı Endüstri Tic. Ltd. Şti. 13s. Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Doğa Felsefesi ve Doğa Bilimi
Doğa Onarımının Ekolojik Temelleri ve Peyzaj Reklamasyonu
Kentsel Tasarımda Modern Sanat Akımları ve Teknikleri
Maden Alanlarının Geri Kazanımı
Peyzaj Onarım Teknikleri
Peyzaj Sanat Tarihi
Peyzaj Tasarımına Ekolojik Yaklaşımlar
Proje Hazırlama ve Sunum Tekniği
Proje IV
Yeşil Altyapılar ve Çevreyi Geliştiren Tasarımlar
 
Bu İçeriği Paylaş!