KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Durmuş Ali ALDEMİR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114045
E-Posta durmusaldemir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4819-840X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 28.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 17.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yarıiletken aygıtlar, Schottky Diyotları, Yarıiletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ALDEMİR, D. A., LAPA, H. E., ÖZDEMİR, A. F., & Uçar, N. Doğal Oksit Arayüzey Tabakalı Zr/p-Si Schottky Diyotlarının Yüksek Frekanslarda Kapasite-Gerilim ve İletkenlik-Gerilim Karakteristiklerinin Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(3), 1024-1030, (2020).
 • 2 Akyürekli, S., Kaleli, M., Koç, M., Aldemir, D. Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 15 (2) , 253-263, (2020).
 • 3 M. Kaleli, D. A. Aldemir, A. B. Bayram ve C. A. Yavru, ‘Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen Flor Katkılı Kalay Oksit İnce Filmlerin Yapısal, Morfolojik, Optiksel ve Elektriksel Analizleri’, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknol. Derg., sayı 7, cilt 3, s. 2107–2115, Temmuz 2019.
 • 4 Ç. Ş. Güçlü, A. F. Özdemir ve D. A. Aldemir, ‘Mo/n-Si Schottky Diyotların Akım-Voltaj ve Kapasite-Voltaj Karakteristiklerinin Analizi’, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknol. Derg., cilt 7, sayı 3, s. 2142–2155, Temmuz 2019.
 • 5 Aldemir, D. A. and Kaleli, M., 2018. n-AgInSe2/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(2), pp. 18–24.
 • 6 D. A. Aldemir, A. Kökce, and A. F. Özdemir, 2017. Schottky diyot parametrelerini belirlemede kullanılan metotların geniş bir sıcaklık aralığı için kıyaslanması. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(6), 1286–1292.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Al/P2ClAn(C2H5COOH)/p-Si/Al Yapılarda Akım-Voltaj ve Kapasite-Voltaj Karakteristiklerinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Metal/III-V Yarıiletken n-GaAs Metal Doğrultucu Kontakların Numune Sıcaklığına Bağlı Diyot Karakteristiklerinin Bazı Metotlarla İrdelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hibrit Perovskit Günes Gözelerinin Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi, -Tübitak 3501, Yürütücü:KALELİ MURAT,Araştırmacı:ALDEMİR DURMUŞ ALİ, Bursiyer:ŞEN ESRA, Bursiyer:Havva Elif Lapa
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası 15. Bilim ve Bahar Şenliği, Düzenleme Kurulu, 16-18 Mayıs 2012, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu
 • 2 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!