KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Hilal ÖZER TOKLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111312
E-Posta hilaltoklu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0177-0686
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 20.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 01.02.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 19.07.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği, Doğal Taşlar ve Mermer Teknolojisi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özer Toklu, H., Çilek, E. C. ; Kuyucak Yöresine Ait Barit Cevherinin Flotasyonla Zenginleştirilmesi, Madencilik Dergisi. 49/3, 23-29, 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ugur, İ., Özer Toklu, H. Effect of multi-cycle freeze-thaw tests on the physico-mechanical and thermal properties of some highly porous natural stones. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2020, 79:255–267
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özer Toklu, H.,"Patlatma Sırasında Oluşan Titreşimler ve Örnek Bir Ocağa Ait Titreşim Ölçümü", 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, Isparta
 • 2 Özkahraman, H. T., Şengün, N., Özer Toklu, H., "Göltaş Kireçtaşı Ocağında Galeri Patlatmasından Basamak Patlatmasına Dönüş" SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlik Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 • H. Ozer Toklu, I. Ugur & M. Karaabat Varol, 2016. “Investigation of thermal parameters changes of filled and unfilled travertine exposed to physical weathering conditions”, 2016 ISRM International Symposium EUROCK 2016 Rock Mechanics & Rock Engineering: From the Past to the Future, Turkey.
 • 2 H.T. ÖZKAHRAMAN, Volkan SÖNMEZ ve Hilal ÖZER TOKLU, "The Effect Of Delay Timing On Goltas Limestone Blasting". International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics Symposium, 22-24 October 2009, Isparta, TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Oksit Flotasyonunda Tane Boyutu, Hidrofobiklik, Köpük Yapısı ve Mekanik Taşıma Arasındaki İlişki"
 • Doktora Tezi
 • 1 Gözenekli Bazı Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Yapısal ve Termal Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gözenekli Bazı Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Yapısal ve Termal Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi, SDU BAP 3842-D2-14, Proje Yardımcısı
 • 2 Kireçtaşı Patlatmalarında Gecikme Süresinin Patlatmaya Etkisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hızlı Destek Projesi, Proje No: MAG 108M147, Bursiyer,
 • 3 "Oksit Flotasyonunda Tane Boyutu, Hidrofobiklik, Köpük Yapısı ve Mekanik Taşıma Arasındaki İlişki", SDÜ BAP 05YL1152, (Proje Yardımcısı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM2017, Yürütme Kurulu Üyesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Maden Mühendisliği Sempozyumu, 01 Mart 2019, Trabzon, Türkiye, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2 I. Yerbilimleri Sempozyumu,(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) 18-20 Ekim 2012- Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Patlatmaya Etki Eden Faktörler ve Patlatma Sırasında Oluşan Titreşimler, Doktora Semineri-III
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!