KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Canan ÇİFTÇİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111358
E-Posta cananciftci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 05.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 07.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.07.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı Jeofizik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şakir Şahin, Canan Çiftçi, Mahmut Okyar, Erdinç Öksüm, (2018). Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 2, 961-971.
 • 2 KAMACI, Z., ÖVER, S., DOLMAZ, M.N., KALYONCUOĞLU, Ü.Y., ÇİFTÇİ, C., 2009. Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt 13 sayı 1, 60-73.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİFTÇİ, C., ÖZER, Z., KAMACI, Z. 2009. Hidrokarbon Aramacılığında Bir Sayısal Jeolojik Modelin Açılıma Bağlı Reflektivite (AVO) Analizi. 62. Jeoloji Kurultayı 13-17 Nisan. 564-565. Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çiftçi, C., Okyar, M. Kilikya Havzası Messiniyen Evaporitlerinin Dağılımı, GYK Genç Yerbilimleri Kongresi, İzmir, 5-7 Haziran 2015.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Zuheyr Kamaci, Nevzat Ozgur, Fuzuli Yagmurlu, Coskun Sari, Murat Senturk, Canan Ciftci, 2008. The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta Angle, SW Turkey, The 33rd IGC 6-14 August, Oslo-Norway.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇİFTÇİ, C., 2008, Açılıma bağlı reflektivite analizi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü .Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topografyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Proje No: 1379-M-06, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Isparta, 2008.
 • 2 Sismik yansıma kesitlerinden yararlanarak Isparta ve civarındaki termal kondüktivite yapısının saptanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1196-M-05, 2008
 • 3 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi (SDÜ - TÜBİTAK, proje no = 106-Y-186).
VERDİĞİ DERSLER
Sismik Veri İşlem I
İleri Mineroloji
Sismik Stratiğrafi
Çevre Jeofiziği
Kayaç Delme Metodları ve Delinebilirlik Analizi
Spektral Analiz
Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri
EM Radar ve Uygulamalar
Mekanik Kazıda Kesici Dizaynı ve Kesme Teorisi
Seminer I (Yüksek Lisans)
Sismik Yöntemlerde Yansıma Tekniği
 
Bu İçeriği Paylaş!