KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şehmuz HAŞTEMOĞLU
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118259
E-Posta hasanhastemoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8818-6174
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 04.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 04.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 23.01.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ulaşım Yapıları,Demiryolu İstasyonları,Binaların Yeniden Kullanımı
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SAVAŞ, A., HAŞTEMOĞLU, H., "Eğirdir Kenti Mekansal Bellek Değişimi" Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 04- 06 Ekim 2018, Diyarbakır
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H., KEPENEK, E., The Effects of Urban Transformation on Sustainable Urbanization: Case Study, Isparta Gulistan Neighborhood, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD), 19-23 APRIL 2017, SARAJEVO
 • 3 DİKMEN,N., ELİAS-ÖZKAN,S.T., TANER,Ö., SEZGİN,F., HAŞTEMOĞLU,H.Ş., "Dinar'ın Köylerinde İnşa Edilmiş Olan Afet Konutlarının Termal Performans Analizi" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 4 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., SARI, K., SEZGİN, F., 2007. Isparta Carsamba Bazaar Urban Design Project In The Context Of The Effects Of Changes In Local Administrations To The Project Process, Livenarch III Contextualism in Architecture - 3rd International Congress Livable Environments & Architecture, 5-7 Temmuz 2007, KTÜ, Trabzon.
 • 5 TOKER. S., KORKMAZ. A., HASTEMOGLU H., 2006. "Rapid visual inspection of historical churches in Isparta region, Turkey" 3rd International Conference on Protection of Structures Against Hazards, 28-29 Eylül 2006, Venice, Italy.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HAŞTEMOĞLU. H.Ş., 2006. "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta İstasyon Caddesi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora Tezi
 • 1 HAŞTEMOĞLU. H.Ş., 2012."Demiryolu İstasyon Binalarına Yeni Fonksiyon Önerileri Geliştirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Demiryolu İstasyon Binalarına Yeni Fonksiyon Önerileri Geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Doktora Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN
 • 2 "1995 Depremi Sonrası Dinar'da Uygulanan Yeniden Yapım Çalışmaları ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi" TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106K256, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Dikmen, 2007.
 • 3 "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta İstasyon Caddesi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Yüksek Lisans Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Levin ÖZGEN
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV. Uluslararası Taş Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, "Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş", 14-16 Ekim 2010, Antalya
 • 2 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyesi. 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Methodu ile Yorumlama Çalıştayı, SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu, 21 Mayıs 2013, Isparta
 • 2 "2. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması; Mimarlıkta Etik ve Kimlik". TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 19-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Göller Bölgesi Teknokenti Binası Projesi, Proje Dalı, 9. BatıAkdeniz Mimarlık Ödülleri ve Sergisi
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Yeşilyurt Evi Rölöve Çalışması ve Eski Belediye Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Sergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Civil Engineering and Architecture Research
 • 2 Journal of The Institution of Engineers (India): Series A
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Engineering, Construction and Architectural Management
 • 2 Iranian Journal of Science and Technology
 • 3 Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Rölöve Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yardımcı Doçent Temsilcisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • 4 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde BAKA destekli "Gül Vadisi" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezuniyet Komisyonu Üyeliği
 • 7 SDÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde XXXIII. MOBBİG Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 8 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde "Gençlik Merkezi" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 9 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde "SDÜ Rektörlük Binası" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 10 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde Isparta İl Özel İdaresi için "Hizmet Binası" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 11 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde Göller Bölgesi Teknokenti için "İdari Merkez" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Editorial Board Member in International Journal of Science and Research (IJSR).
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği bünyesinde "Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 2 TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Genç Mimarlar Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği
 • 2 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği
 • Alanında yazılım üreticisi sahibi olmak
 • 1 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., ERKAN, İ., 2015. Project Siss, Kayıt-Tescil No: İEE/BP-VT/2084
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., ERKAN, İ., 2014. Railway Buildings Analysis and Reuse, Kayıt-Tescil No:İEE/BP-VT/1803
VERDİĞİ DERSLER
Demiryolu İstasyonları
Diploma Projesi
Mimari Proje 3
Mimari Proje 4
Mimari Proje 5
Mimari Proje 6
Mimari Proje 7
Mimarlık Kimlik Sürdürülebilirlik
Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı
Ulaştırma Yapıları
 
Bu İçeriği Paylaş!