KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şehmuz HAŞTEMOĞLU
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118259
E-Posta hasanhastemoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 04.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 04.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 23.01.2013
İLGİ ALANLARI
Ulaşım Yapıları,Demiryolu İstasyonları,Binaların Yeniden Kullanımı
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SAVAŞ, A., HAŞTEMOĞLU, H., "Eğirdir Kenti Mekansal Bellek Değişimi" Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 04- 06 Ekim 2018, Diyarbakır
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H., KEPENEK, E., The Effects of Urban Transformation on Sustainable Urbanization: Case Study, Isparta Gulistan Neighborhood, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD), 19-23 APRIL 2017, SARAJEVO
 • 3 HAŞTEMOĞLU, H., KEPENEK, E., The architecture of Mevlevi Buildings, one of the Dervish Houses in the Ottoman Geography, AL AZHAR 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON: ENGINEERING, ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY, 12-14 December 2017, Cairo, Egypt
 • 4 DİKMEN,N., ELİAS-ÖZKAN,S.T., TANER,Ö., SEZGİN,F., HAŞTEMOĞLU,H.Ş., "Dinar'ın Köylerinde İnşa Edilmiş Olan Afet Konutlarının Termal Performans Analizi" Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 22-25 Ekim 2009, Antalya.
 • 5 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., SARI, K., SEZGİN, F., 2007. Isparta Carsamba Bazaar Urban Design Project In The Context Of The Effects Of Changes In Local Administrations To The Project Process, Livenarch III Contextualism in Architecture - 3rd International Congress Livable Environments & Architecture, 5-7 Temmuz 2007, KTÜ, Trabzon.
 • 6 TOKER. S., KORKMAZ. A., HASTEMOGLU H., 2006. "Rapid visual inspection of historical churches in Isparta region, Turkey" 3rd International Conference on Protection of Structures Against Hazards, 28-29 Eylül 2006, Venice, Italy.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HAŞTEMOĞLU. H.Ş., 2006. "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta İstasyon Caddesi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora Tezi
 • 1 HAŞTEMOĞLU. H.Ş., 2012."Demiryolu İstasyon Binalarına Yeni Fonksiyon Önerileri Geliştirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Demiryolu İstasyon Binalarına Yeni Fonksiyon Önerileri Geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Doktora Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN
 • 2 "1995 Depremi Sonrası Dinar'da Uygulanan Yeniden Yapım Çalışmaları ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi" TÜBİTAK Kariyer Projesi, Proje No: 106K256, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Dikmen, 2007.
 • 3 "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta İstasyon Caddesi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Yüksek Lisans Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Levin ÖZGEN
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV. Uluslararası Taş Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, "Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş", 14-16 Ekim 2010, Antalya
 • 2 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyesi. 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Methodu ile Yorumlama Çalıştayı, SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu, 21 Mayıs 2013, Isparta
 • 2 "2. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması; Mimarlıkta Etik ve Kimlik". TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 19-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Göller Bölgesi Teknokenti Binası Projesi, Proje Dalı, 9. BatıAkdeniz Mimarlık Ödülleri ve Sergisi
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Yeşilyurt Evi Rölöve Çalışması ve Eski Belediye Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Sergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Civil Engineering and Architecture Research
 • 2 Journal of The Institution of Engineers (India): Series A
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Engineering, Construction and Architectural Management
 • 2 Iranian Journal of Science and Technology
 • 3 Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Rölöve Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yardımcı Doçent Temsilcisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 4 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde BAKA destekli "Gül Vadisi" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezuniyet Komisyonu Üyeliği
 • 7 SDÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde XXXIII. MOBBİG Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 8 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde "Gençlik Merkezi" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 9 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde "SDÜ Rektörlük Binası" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 10 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde Isparta İl Özel İdaresi için "Hizmet Binası" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 11 SDÜ Rektörlüğü bünyesinde Göller Bölgesi Teknokenti için "İdari Merkez" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Editorial Board Member in International Journal of Science and Research (IJSR).
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği bünyesinde "Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali" projesi mimari tasarım grubunda görev
 • 2 TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Genç Mimarlar Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği
 • 2 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği
 • Alanında yazılım üreticisi sahibi olmak
 • 1 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., ERKAN, İ., 2015. Project Siss, Kayıt-Tescil No: İEE/BP-VT/2084
 • 2 HAŞTEMOĞLU, H.Ş., ERKAN, İ., 2014. Railway Buildings Analysis and Reuse, Kayıt-Tescil No:İEE/BP-VT/1803
VERDİĞİ DERSLER
Demiryolu İstasyonları
Diploma Projesi
Mimari Proje 3
Mimari Proje 4
Mimari Proje 5
Mimari Proje 6
Mimari Proje 7
Mimarlık Kimlik Sürdürülebilirlik
Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı
Ulaştırma Yapıları
 
Bu İçeriği Paylaş!