KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan Şehmuz HAŞTEMOĞLU
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118259
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-8818-6174
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 04.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (YL) (TEZLİ) 04.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 23.01.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ulaşım Yapıları,Demiryolu İstasyonları,Binaların Yeniden Kullanımı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KEPENEK ENGİN, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Re-functıonalızatıon of Hıstorıcal Church Buıldıngs ın the Eastern Black Sea Regıon. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 116-145. (2022), (Diğer)
 • 2 ÇEVRİMLİ SÜLEYMAN CEVAT, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Geleneksel Osmanlı Çarşısı Örneği, Isparta Üzüm Pazarı. History Studies International Journal of History, 12(1), , 125-145. Doi: 10.9737/hist.2020.823, (2020), (Diğer)
 • 3 HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, KEPENEK ENGİN, The Architecture of Mevlevi Buildings, One of the Dervish Houses in the Ottoman Geography. International Journal on: Academic Research Community Publication, 2(4), , 278-289. Doi: 10.21625/archive.v2i4.368, (2018), (Diğer)
 • 4 ERKAN İLKER, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Bluetooth as a traffic sensor for stream travel time estimation under Bogazici Bosporus conditions in Turkey. Journal of Modern Transportation, 24(3), , 207-214. Doi: 10.1007/s40534-016-0101-y, (2016), (Diğer)
 • 5 ERKAN İLKER, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Building Evacuate Module for Urban Underground Passages Subway Station in Turkey. Journal of Transportation Technologies , 1-8. (2015), (Diğer)
 • 6 ERKAN İLKER, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Anadoluda Modern Bir İstasyon Binası Ali Çetinkaya İstasyonu. Mimarlık , 83-88. (2013), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, KARABAYIR ŞAFAK, Endüstiri Mirasının Yeniden İşlevlendirilmesi Bağlamında Türkiye’de Elektrik Fabrikaları. 3. Internatıonal Kasankeyf Scıentıfıc Research and Innovatıon Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, ÖZGEN Fatma Levin, 1960larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme Isparta İstasyon Caddesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), , 69-76. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, İslamköy'de Geleneksel Yerleşim ve Konut(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Araştırmalar CİLT I(2022). Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 İslamköy’de Geleneksel Yerleşim ve Konut, Dergi, Editör, 20.12.2022 - 20.12.2022 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!