KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111691
E-Posta evrimcelik@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 23.06.2002
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ . 24.08.2005
Doktora GWANGJU INSTİTUTE OF SCİENCE TECHNOLOGY . 16.02.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Membran prosesleri,İleri oksidasyon prosesleri,Membran sentezi,Su kalite yönetimi,Atık yönetimi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Antalya Kentinin İçme Suyu Kalite Sorunlarının ve Olası Çözümlerinin Halkın Düşüncesi Alınarak Araştırılması,Danışman: Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu
 • Doktora Tezi
 • 1 Carbon Nanotube Blended Polyethersulfone Membranes: Synthesis, Characterization and Determination of the Fouling Characteristics. Advisor: Prof. Dr. Heechul Choi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 CNT blend organic nanofiltration membrane development for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • 2 Innovative Water Treatment by using Reactive Environmental nanoparticles, National Research Laboratory (NRL) program supported by the Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)
 • 3 CNT blend organic membrane development for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • 4 Development of carbon nanotube-composite organic membrane for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Karbon nanotüp katkili polimerik ileri ozmoz membranlarin gelistirilmesi ve deniz suyu tuzsuzlastirilmasi için uygulanmasi. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje yurutucusu, Proje No. 111R012, 2012-2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Aluminyum oksit katkili polimerik mikrofiltrasyon membranlarinin hazirlanmasi. TUBITAK Üniversite öğrencileri yurt içi / yurt dışı araştırma projeleri destekleme programı. Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Sevil ATILLA, 4. sınıf öğrencisi), 2012-2013.
 • 2 Polivinil piroliden katkılı polieter sülfon membranlara koagülasyon ortamının etkileri. Üniversite öğrencileri yurt içi / yurt dışı araştırma projeleri destekleme programı. Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Kemal AKTAS, 4. sınıf öğrencisi), 2011-2012.
 • 3 Antalya ve Kozani Kentlerinde İçme Suyu Yönetim Politikasına Yeni Bir Yaklaşım: Halkın Katılımı TÜBİTAK,102Y007 (GSRT) (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Akdeniz Üniversitesi)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4-8 Ekim 2003
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Korean Research Foundation Outstanding International Researcher Support Programme, Korea Ministry of Science and Technology. 2008-2010
 • 2 2006 Spring Semester Internship Program, International Environmental Research Center (IERC) at Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Korea.
 • 3 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Türkiye)-Universita' Degli Studi L'aquila (Italy), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Antalya ve Kozani Kentlerinde İçme Suyu Yönetim Politikasına Yeni Bir Yaklaşım: Halkın Katılımı TÜBİTAK,102Y007 (GSRT)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Framework implementation of the comperative survey of public opinion concerning the water management policy and exploitation of the social factor for a more rational management of drinking water in the areas of Antalya and Kozani, 26.06.2004-02.07.2004, Kozani Greece
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 Celik E., Choi, H., NANOCOMPOSITE MEMBRANES AND METHOD FOR PREPARING THE SAME; Republic of Korea - Registration No. : 1012494030000 Registration Date : 2013.03.26
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 SeaHERO poster award of the 2010 edition of the 3rd International Desalination Workshop, Jeju, Korea
 • 2 8th International Conference on Diffused/Nonpoint Pollution October 24-29, 2004, Kyoto, Japan. Award of the partial reimbursement of the expenses.
 • 3 The assesment of the state of the art of ongoing investigations about the effects of POPs to food webs with particular regard to Alpine forest ecosystems, December 4-6, 2003, Berchtesgarden, Germany. Award of the total reimbursement of the expenses
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • 2 Suleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 1. Proje Yarismasi, 3.luk
 • 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, En iyi staj raporu ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Korean Society of Environmental Engineers (2007-2010)
 • 2 International Water Association (2004-2005)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu - MEMTEK 2015
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Environmental Engineering
 • 2 Journal of Membrane Science
 • 3 Desalination
 • 4 Separation Science and Technology
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!