KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 1691
E-Posta evrimcelik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 23.06.2002
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ . 24.08.2005
Doktora GWANGJU INSTİTUTE OF SCİENCE TECHNOLOGY . 16.02.2011
İLGİ ALANLARI
Membran prosesleri,İleri oksidasyon prosesleri,Membran sentezi,Su kalite yönetimi,Atık yönetimi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Antalya Kentinin İçme Suyu Kalite Sorunlarının ve Olası Çözümlerinin Halkın Düşüncesi Alınarak Araştırılması,Danışman: Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu
 • Doktora Tezi
 • 1 Carbon Nanotube Blended Polyethersulfone Membranes: Synthesis, Characterization and Determination of the Fouling Characteristics. Advisor: Prof. Dr. Heechul Choi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 CNT blend organic nanofiltration membrane development for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • 2 Innovative Water Treatment by using Reactive Environmental nanoparticles, National Research Laboratory (NRL) program supported by the Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)
 • 3 CNT blend organic membrane development for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • 4 Development of carbon nanotube-composite organic membrane for water treatment. Basic Research Project, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Karbon nanotüp katkili polimerik ileri ozmoz membranlarin gelistirilmesi ve deniz suyu tuzsuzlastirilmasi için uygulanmasi. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje yurutucusu, Proje No. 111R012, 2012-2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Aluminyum oksit katkili polimerik mikrofiltrasyon membranlarinin hazirlanmasi. TUBITAK Üniversite öğrencileri yurt içi / yurt dışı araştırma projeleri destekleme programı. Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Sevil ATILLA, 4. sınıf öğrencisi), 2012-2013.
 • 2 Polivinil piroliden katkılı polieter sülfon membranlara koagülasyon ortamının etkileri. Üniversite öğrencileri yurt içi / yurt dışı araştırma projeleri destekleme programı. Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Kemal AKTAS, 4. sınıf öğrencisi), 2011-2012.
 • 3 Antalya ve Kozani Kentlerinde İçme Suyu Yönetim Politikasına Yeni Bir Yaklaşım: Halkın Katılımı TÜBİTAK,102Y007 (GSRT) (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Akdeniz Üniversitesi)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4-8 Ekim 2003
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Korean Research Foundation Outstanding International Researcher Support Programme, Korea Ministry of Science and Technology. 2008-2010
 • 2 2006 Spring Semester Internship Program, International Environmental Research Center (IERC) at Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Korea.
 • 3 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Türkiye)-Universita' Degli Studi L'aquila (Italy), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Antalya ve Kozani Kentlerinde İçme Suyu Yönetim Politikasına Yeni Bir Yaklaşım: Halkın Katılımı TÜBİTAK,102Y007 (GSRT)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Framework implementation of the comperative survey of public opinion concerning the water management policy and exploitation of the social factor for a more rational management of drinking water in the areas of Antalya and Kozani, 26.06.2004-02.07.2004, Kozani Greece
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 Celik E., Choi, H., NANOCOMPOSITE MEMBRANES AND METHOD FOR PREPARING THE SAME; Republic of Korea - Registration No. : 1012494030000 Registration Date : 2013.03.26
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 SeaHERO poster award of the 2010 edition of the 3rd International Desalination Workshop, Jeju, Korea
 • 2 8th International Conference on Diffused/Nonpoint Pollution October 24-29, 2004, Kyoto, Japan. Award of the partial reimbursement of the expenses.
 • 3 The assesment of the state of the art of ongoing investigations about the effects of POPs to food webs with particular regard to Alpine forest ecosystems, December 4-6, 2003, Berchtesgarden, Germany. Award of the total reimbursement of the expenses
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • 2 Suleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 1. Proje Yarismasi, 3.luk
 • 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, En iyi staj raporu ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Korean Society of Environmental Engineers (2007-2010)
 • 2 International Water Association (2004-2005)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu - MEMTEK 2015
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Environmental Engineering
 • 2 Journal of Membrane Science
 • 3 Desalination
 • 4 Separation Science and Technology
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!