KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yakup Barbaros BAYKAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Telefon 2119268
E-Posta yakupbaykal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TIP 24.06.1986
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
artroskopi,travma,artroplasti
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 BAYKAL, B. : Travma Kitabı. Editörler Cemalettin Ertekin, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu ve Mehmet Kurtoğlu. Alt Ekstremite Yaralanmaları. İstanbul Tıp Kitapevi, 2005.
 • 2 BAYKAL, B.: Afet Tıbbı. Ed. ERYILMAZ, M., DİZER, U.: Afetlerde Kas İskelet sistemi Yaralanmaları, 809-819. Ünsal Yayınları, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YILDIZ, C., KÜRKLÜ, M., ÖZKAN, H., BİLGİÇ, S., ŞEHİRLİOĞLU, A., YURTTAŞ, Y., BAYKAL, B., KÖMÜRCÜ, M., BAŞBOZKURT, M.: AO tension band technique application in proximal humerus fractures. Joint Diseases and Related Surgery. 2010;21(2):62-67
 • 2 ATAY T., BAYKAL Y.B., BAYDAR M.L., KIRDEMİR V. Our Results Of Drug Applications In Patients With Gonarthrosis. Yeditepe Medical Journal, 9: 139-144 (2009)
 • 3 KIRDEMİR, V., ŞEHİRLİOĞLU, A., BAYKAL, B., BEK, D., DEMİRALP, B. : Fonksiyonel Breys ile Tedavi Ettiğimiz Humerus Cisim Kırıklarında Sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi 47(1): 40-43, 2005.
 • 4 TUĞCU, H., YORULMAZ, C., CEYLAN, S., BAYKAL, B., CELASUN, B., KOÇ, B. : Acil Servis Hizmetine Katılan Hekimlerin, Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu ve Adli Tıp Sorunları Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri. Gülhane Tıp Dergisi, 45(2): 175-179, 2003.
 • 5 ŞEHİRLİOĞLU, A. , YILDIZ, C. , TUNAY, S. , BAYKAL, B. , YANMIŞ, İ. , ATEŞALP, S. Aşil Tendon Rüptürlerinin Erken Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi, cilt 42 no:2, Haziran 2000.
 • 6 YAŞAR, M. , DÜNDARÖZ, R. , SIZLAN, A. , BAYKAL, B. , DENLİ, M. , ÖZIŞIK, T. : Bir Doğal Afette Kemik Enjeksiyon Tabancası Kullanarak İntraosseöz İnfüzyon Uygulaması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Sayı 6(4), 1999.
 • 7 BAYDAR, M.L. , ŞARLAK, A. , GÜR, E. , BAYKAL, B. : Patellar Kondromalazinin Artroskopik Tanı ve Tedavisi. GATA Bülteni vol.36 no:1 , Mart 1994.
 • 8 BAYDAR, M.L. , GÜNEŞ, G. , ŞARLAK, A. , BAYKAL, B. , GÜR, E. : Çimentosuz Total Kalça Artroplastisi Uygulamalarında Erken Sonuçlarımız. GATA Bülteni vol.36 no:1 , Mart 1994.
 • 9 KIRDEMİR, V. , ATEŞALP, S. , BAŞBOZKURT, M. , ALTINMAKAS, M. , BAYKAL, B. : Doğuştan Çarpık Ayakta Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Acta Orthop. Turc. 28, 15-17, 1994.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ATAY T., ÇALOĞLU A., BAYKAL Y.B., BAYDAR M.L., KIRDEMİR V. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, 1(1):7-10 (2009)
 • 2 ATAY T., AYDOĞAN F.C., KIRDEMİR V., BAYKAL Y.B., ASLAN A., BAYDAR M.L. Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız. Kocatepe Tıp Dergisi, 9: 11-15 (2008)
 • 3 TÜRKAN, H. , BAYKAL, B. , KARABIYIK, L. , ÖZIŞIK, T. : Interscalene Block for Shoulder Surgery. Balkan Military Medical Review. Jan-Dec 2001, Volume 4, No 1-2;56-58.
 • 4 YILDIZ, C. , BAYKAL, B. , PARKAN, A. , ATEŞALP, S. : Diabetik Ayak Tedavisinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü. Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 2 sayı 2, Mayıs 2001.
 • 5 TÜRKAN, H. , BAYKAL, B. , SOLAKOĞLU, C. , ÖZIŞIK, T. , BİLGİ, C. : Omuz Yaralanmalarına Acil Servislerde Yapılan Müdahalelerde İnterskalen Blokaj Uygulamaları. Acil Tıp Dergisi. Ekim 2001 Volum 1 Sayı 1, 6-10.
 • 6 BAYDAR, M.L. , GÜR, E. , BAYKAL, B. , ENGİN, A.S. , DÜVEN, N. , SOMUNCU, İ. : Diz Eklemi Patolojilerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Artroskopi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Ortopedi Dergisi. Vol.4, no:3.
 • 7 ATEŞALP, S. , BAŞBOZKURT, M. , GÜLTEKİN, N. , BAYKAL, B. : Pelvis Kırıklarının Tedavi Sonuçları. Deniz Tıp Bülteni , 25.1-2 (Ocak-Mayıs 1992).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYDAR M.L., ATAY T., GÜRBÜZ Ö., BAYKAL B., BURÇ H., KIRDEMİR V., KAYACAN R. : Compressive screwing of transverse patella fractures provides better resistance to traction than tension band. Eur J Orthop Surg Traumatol, July 2010
 • 2 ATAY T.,YAMAN E., BAYKAL Y.B., KIRDEMİR V., BAYDAR M.L., ASLAN A. Parsiyel Endoprotez Cerrahisi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Postoperatif Klinik Ve Radyolojik Uzunluk Farkları. Türk Geriatri Dergisi, 13(4): 238-243 (2010)
 • 3 AYDOĞAN, N.H., BAYDAR, M.L., ATAY, T., PERKTAŞ, İ., BAYKAL, Y.B., ÖZMERİÇ, A. : The effect of arthroscopic surgery and intraarticular drug injection to the antioxidation system and lipid peroxidation at osteoarthritis of knee. Saudi Med J 2008; Vol 29 (3):397-402.
 • 4 ATAY T, ASLAN A, BAYDAR ML, CEYLAN B, BAYKAL B, KIRDEMİR V.: Gonartrozlu Hastalarda Artroskopik Debridman Sonrası Düşük ve Yüksek Molekül Ağırlıklı Hiyalüronik Asit Uygulamalarının Etkinliği. Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):228-233.
 • 5 KIRDEMİR, V., BAYKAL, B., ATEŞALP, S., BEK, D., TERCAN, V. : Modified Crescentic Proximal Metatarsal Osteotomy and Distal Soft Tissue Procedures in Hallux Valgus. Military Medicine 2006 Dec;171(12):1247-50.
 • 6 ERLER, K., YILDIZ, C., BAYKAL, B., ATEŞALP, S., OZDEMİR, T., BAŞBOZKURT, M. : Reconstruction of defects following bone tumor resections by distraction osteogenesis. Archieves of Orthopaedic and Trauma Surgery 2005 Apr; 125(3):177-83.
 • 7 BAYKAL, B., ŞENER,S., TÜRKAN,H. : Scapular manipulation technique for reduction of traumatic anterior shoulder dislocations: experiences of an academic emergency department. Emerg Med J. 2005 May; 22(5):336-8.
 • 8 TÜRKAN, H., BAYKAL, B. , ÖZIŞIK, T. : Axillary Brachial Plexus Blockade: an evaluation of three techniques. Mil Med 2002 Sep; 167(9):723-5.
 • 9 DÜNDARÖZ, M.R., SARICI, Ü., TÜRKBAY, T., BAYKAL, B. , KOCAOĞLU, M. , AYDIN, H.İ. , GÖKÇAY, E. : Evaluation of Bone Mineral Density in Chronic Glue Sniffers. The Turkish Journal of Pediatrics, 2002; 44:326-329.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 KIRDEMİR, V., BAYKAL, B. : Kırık İyileşmesi (Kemik Rejenerasyonu) Campbell's Operative Orthopaedics 4 Cilt-TÜRKÇE 10.Basım Hayat Tıp Kitapçılık ISBN : 9944181006, 2007.
 • 2 BAYKAL, B. :KOVAL, J.K, ZUCKERMAN, J.D :Hareket Sistemi Kırıkları ve Çıkıkları El Kitabı. Çeviri Editörü Uğur ŞAYLI. İntertrokanterik Kırıklar, 182-187. Güneş Kitabevi, 2004.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 BAYKAL, B. : Ayak Orta Bölgesinin Kırık-Çıkıkları. Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Ortopedi ve Travmatoloji, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Özel Sayısı. Cilt 3, Sayı 39, 28-31, 2007.
 • 2 BEK,D. , TUNAY, S. , BAYKAL, B. , ÖZDEMİR, S. , ATEŞALP, A.S. : Ön çapraz bağ rüptürlü hastada Segond kırığı. Gülhane Tıp Dergisi 48:53-55, 2006.
 • 3 BAYKAL, B., YAMANEL, L., CÖMERT, B. : A case of Epicondylitis Due to Ciprofloxacin Therapy. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, 2005 Vol: 25 No:2, 316-318.
 • 4 DEMİRALP, B., ATEŞALP, A.S., BEK, D., BAYKAL, B.: Amputation Principles of Lower Extremity Chronic Peripheral Arterial Occlusions. Arthroplasty Arthroscopic Surgery, Vol 14, No:4 (241-247), 2003.
 • 5 ATEŞALP, S. , BAŞBOZKURT, M. , BAYKAL, B. GÜLTEKİN, N. : Osteopetrozis. Acta Orthop. Turc. 27, 60-61, 1993.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 KAYAHAN, C., BAYKAL, B., KALEMOĞLU, M., ÖZIŞIK, T.: Travma Organizasyonu. Acil Tıp Dergisi, 3(4):59-61,2003.
 • 2 ÖZIŞIK, T., BAYKAL, B., KALEMOĞLU, M., KAYAHAN, C.: Acil Departmanlar Nasıl Dizayn Edilmelidir ? Acil Tıp Dergisi, 3(3):11-15, 2003.
 • 3 ÖZIŞIK, T., BAYKAL, B., ÖZIŞIK, L., KALEMOĞLU, M., KAYAHAN, C.: Kimyasal Silahlarla Yaralanmalarda Dekontaminasyon ve Tedavi. Acil Tıp Dergisi, 3(3):46-50, 2003.
 • 4 BAYKAL, B., KIRDEMİR, V. : Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Ortopedik Uygulamaları. TOTBİD Dergisi, 2002 Cilt 1 Sayı 2:114-18.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATAY T , BAYKAL B, BAYDAR ML, YAMAN E.: Uyluk Posteriorunda Dev Ganglion Kisti. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim. 2007. P-467
 • 2 Tolga Atay, Fazıl Cüneyt Aydoğan, Vecihi Kırdemir, Yakup Barbaros Baykal, Ahmet Aslan. Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-180
 • 3 Tolga Atay, Nevres Hürriyet Aydoğan, Metin Lütfi Baydar, Ömer Gürbüz, Yakup Barbaros Baykal. Osteopetrozis'li İki Olguda Klinik Sonuçlarımız. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-178
 • 4 Tolga Atay, Ahmet Özmeriç, Yakup Barbaros Baykal, Nevres Hürriyet Aydoğan, Metin Lütfi Baydar. İlginç Bir Femur Klasik İntramedüller Çivileme Failure Vakası ve Revizyonu: Olgu Sunumu. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-179
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nurettin Heybeli, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Gökben Nesrin Çetin, Metin Lütfi Baydar. Ayak bileği yaralanmalarında kuralı kim koyar: Ottawa mı? Bern mi?. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, S-022
 • 2 Yakup Barbaros Baykal, Tolga Atay, Ahmet Özmeriç, Metin Lütfi Baydar, Emre Yaman. Total diz ve kalça artroplastisinde prokalsitonin düzeyleri ile C-reaktif protein, eritrosit sedimenrasyon hızı, beyaz küre sayısı arasındaki ilişki ve komplikasyonları belirlemedeki yeri. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, S-165
 • 3 Hüseyin Yorgancıgil, Yakup Barbaros Baykal, Tolga Atay, Emre Yaman, Metin Lütfi Baydar. Diyabetik ayak amputasyon seviyelerinin sintigrafik olarak belirlenmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-082
 • 4 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Ömer Gürbüz. Dizde bilateral septik artrit. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-111
 • 5 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir, Emre Yaman. Total talus avasküler nekrozu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-316
 • 6 Tolga Atay, Cüneyt Ermol, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir. 900 ve 1800 MHz mobil telefonların oluşturduğu elektromanyetik alanın tendon iyileşmesine etkisi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-319
 • 7 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir. Vakum yardımlı kapama sonuçlarımız. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-321
 • 8 Aslan A, Atay T, Baykal YB, Kırdemir V, Baydar ML, Aydoğan FC, Diz Osteoartritli Hastalarda Artroskopik Debritman Sonrası İntraartiküler Hyaluronik Asitle Birlikte Peroral E Vitamini Uygulamasının Etkinliği: (Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma). 9. Türk Spor Yaralanmarı Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim 2008, SB-02
 • 9 DEMİRALP, B., TAŞATAN, E., KÜRKLÜ, M., BAYKAL, B., KÖMÜRCÜ, M., ATEŞALP, A.S.: Klavikula nonunionlarında alternatif tedavi yöntemi:İlizarov sirküler eksternal fiksatör uygulamalarımız. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005 Antalya.
 • 10 BAYDAR, M.L. , GÜR, E. , BAYKAL, B. , ENGİN, A.S. : ABC Surgigraft ile Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekontrüksiyonu. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir.
 • 11 KIRDEMİR, V. , ŞARLAK, Ö. , BAYKAL, B. , KÖMÜRCÜ, M. : Konservatif Tedaviye Cevap Vermeyen PEV'in Cerrahi Tedavisi. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Atay T., Baykal YK.,AslanA., Baydar ML.,Bimalleolar Kırık Sonrası Travmatik osterior Tibial Tendon Yırtığı, 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008
 • 2 YILDIZ, M., SAĞLAM, S., ATAY, T., BAYKAL, Y.B.: İskelet sistemi enfeksiyonlarında üç fazlı kemik ve işaretli lökosit sintigrafisi sonuçlarının karşılaştırılması. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, -5 Mayıs 2009, Antalya.
 • 3 Atay T., Baykal YK.,Özmeriç A., Baydar ML.,Bilateral Femur Suprakondile Torus Kırığı, 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008
 • 4 ATAY, T., AYDOĞAN, NH., BAYDAR, ML., GÜRBÜZ, Ö., BAYKAL, B. : Osteopetrozisli 2 olguda klinik sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum III Cilt 41, Suppl. 3, 2007.
 • 5 ATAY, T., ÖZMERİÇ, A., BAYKAL, B., AYDOĞAN, NH., BAYDAR, ML. : İlginç bir femur klasik intramedüller çivi failure vakası ve revizyonu: Olgu sunumu. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum III Cilt 41, Suppl. 3, 2007.
 • 6 ATAY, T., AYDOĞAN, CF., KIRDEMİR, V., BAYKAL, B., ASLAN, A. : Femur diafiz kırıklarında genişleyebilir intramedüller çivi sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum III Cilt 41, Suppl. 3, 2007.
 • 7 ATAY, T., BAYKAL, B., AYDOĞAN, NH., BAYDAR, ML., YAMAN, E. : Uyluk posteriorunda dev ganglion kisti. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum III Cilt 41, Suppl. 3, 2007.
 • 8 TERCAN, V., DEMİRALP, B., BEK, D., BAYKAL, B., YANMIŞ, İ., ATEŞALP, A.S.: Uyumlu ekleme sahip hafif ve orta dereceli halluks valgus olgularında distal chevron osteotomisi ile birlikte modifiye stofella halluks valgus dc splint uygulanımı. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005 Antalya.
 • 9 ERLER, K., KILIÇ, E., ÖZDEMİR, S., BAYKAL, B., ALEMDAROĞLU, B., ŞEHİRLİOĞLU, A.: Humerus diafiz kırıklarının şişirilebilen intramedüller çivi ile tedavisi. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005 Antalya.
 • 10 DEMİRALP, B., OĞUZ, E., BAYKAL, B., ERLER, K., BAŞBOZKURT, M., GÜR, E. : Malign ve Benign Agressif Kemik Tümörlerinde Cerrahi Sonrası Oluşan Kemik Defektlerinin Biyolojik Rekonstrüksiyon İle Tedavisi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 Ekim 2003, İstanbul.
 • 11 KÖMÜRCÜ, M. , OĞUZ, E. , BAYKAL, B. , KÜRKLÜ, M. , BAŞBOZKURT, M. : Konservatif Tedaviye Cevap Vermeyen Konjenital Pes Ekinovarusta Genişletilmiş Posterior Gevşetme. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, 15-18 Eylül 2002, Antalya.
 • 12 BAYKAL, B. , ATEŞALP, S. , KIRDEMİR, V. , TERCAN, V. : Anterior Omuz Çıkıklarının Skapular Manipülasyon Tekniği ile Redüksiyonu. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÖMÜRCÜ, M. , YILDIZ, C., BAYKAL, B. , KIRDEMİR, V. , BAŞBOZKURT, M. : Surgical Treatment Results In Scaphoid Nonunion. 8th Congress of The International Federation of Societies For Surgery of the Hand, İstanbul, June 10-14, 2001.
 • 2 YILDIZ, C. , KÖMÜRCÜ, M., BAYKAL, B. , ATEŞALP, S. , GÜR, E. : Our Treatment Choice In Comminuted Elbow Fractures Due to Gunshot Wounds. 8th Congress of The International Federation of Societies For Surgery of the Hand, İstanbul, June 10-14, 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KALEMOĞLU, M., DEMİRBAŞ, S., BAYKAL, B., ERYILMAZ, M., ERŞANLI, D., KAYAHAN, C.: Analysis of Work Place Injuries at GATA Haydarpaşa Military Teaching Hospital Emergency Services. 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. September 9-12, 2004, Rotterdam.
 • 2 KALEMOĞLU, M., KESKİN, O., ERYILMAZ, M., BAYKAL, B., DEMİRBAŞ, S., KAYAHAN, C., ERŞANLI, D.: Analysis of 632 Traumatized Patients in the 1999 Marmara Earthquake. 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. September 9-12, 2004, Rotterdam.
 • 3 BAYKAL, B., KIRDEMİR, V. , ATEŞALP, S. , TÜRKAN, H. , KAYAHAN, C. , ÖZIŞIK, T. : Missed Musculoskeletal Conditions in Multitrauma Patients. The First World Congress of Emergency & Military Contingency Medicine. 3-8 June 2002, Antalya.
 • 4 KÖMÜRCÜ, M. , BAYKAL, B. , YILDIZ, C. , BAŞBOZKURT, M. , GÜLTEKİN, N. : Treatment of Open and Comminuted Humerus Fractures Caused by Missiles With External Fixation. Balkan Military Medical Congress, 25-28 September 2000 Ankara-TÜRKİYE.
 • 5 TÜRKAN, H. , BAYKAL, B. , ÖZIŞIK, T. : Interscalene Block For Open Shoulder Surgery : Five Years' Experience. The International Monitor, vol.12 no:3 , 2000.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 HEYBELİ N.,ATAY T.,ÇETİN G.N., BAYKAL Y.B., BAYDAR M.L.: Which Ankle Rules Rule? Ottawa Ankle Rules Or Bernese Ankle Rules. American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual meeting 2011, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 15 –19 Feb.
 • 2 YILDIZ, M., SAĞLAM, S., ATAY, T., BAYKAL, Y.B. : Diagnostic value of Tc-99m MDP three phase bone and Tc-99m labeled HMPAO white blood cell scintigraphies in musculoskeletal infection. Annual Congress of the EANM 2009 Barcelona, Spain (European Journal of Nuclear Medicine&Molecular Imaging Vol 36, Supplement 2, October 2009, pg547)
 • 3 MENTEŞ, Ö., TOPUZLAR, M., ERYILMAZ, M., DURUSU, M., EROĞLU, M., HASMAN, H., ÇINAR, O., TANSEL, A., BAYKAL, B., ÖNER, K., TUFAN, T.: Hava Yolu ile Yeni Doğan Naklinde Transport Küvözün Önemi. I.Türk-Alman Acil Ambulans Kongresi 1-4 Mayıs 2005 İstanbul.
 • 4 MENTEŞ, Ö., TOPUZLAR, M., ERYILMAZ, M., DURUSU, M., EROĞLU, M., HASMAN, H., ÇINAR, O., TANSEL, A., BAYKAL, B., ÖNER, K., TUFAN, T.: Helikopter Ambulans ile Hasta/Yaralı Tahliyesi. I.Türk-Alman Acil Ambulans Kongresi 1-4 Mayıs 2005 İstanbul.
 • 5 ÇINAR, O., YAREN, H., DÜZOK, E., DURUSU, M., EROĞLU, M., HASMAN, H., MENTEŞ, Ö., TOPUZLAR, M., ERYILMAZ, M., BAYKAL, B., ÖNER, K.: Kimyasal Silah Saldırılarında Tıbbi Müdahale Tatbikatı ve Alınan Dersler. I.Türk-Alman Acil Ambulans Kongresi 1-4 Mayıs 2005 İstanbul.
 • 6 HASMAN, H., ÇINAR, O., DÜZOK, E., DURUSU, M., EROĞLU, M., YAREN, H., ORTATATLI, M., KENAR, L., TOPUZLAR, M., ERYILMAZ, M., BAYKAL, B., KARAYILANOĞLU, T., ÖNER, K.: Mobil Dekontaminasyon Ünitesi. I.Türk-Alman Acil Ambulans Kongresi 1-4 Mayıs 2005 İstanbul.
 • 7 DÜZOK, E., DURUSU, M., EROĞLU, M., HASMAN, H., ÇINAR, O., MENTEŞ, Ö., TOPUZLAR, M., ERYILMAZ, M., BAYKAL, B., ÖNER, K.: Üç Ülkenin Ambulans Envanter Analizi. I.Türk-Alman Acil Ambulans Kongresi 1-4 Mayıs 2005 İstanbul.
 • 8 ŞEHİRLİOĞLU, A., YILDIZ, C., BAYKAL, B., KILIÇ, E., ALTINMAKAS, M. : Fixation of Displaced Proximal Humeral Fractures with K wires and Tension Band Technique. SICOT/SIROT 2005 XXII World Congress, 2-9 September 2005, İstanbul.
 • 9 DEMİRALP, B., BEK, D., BAYKAL, B., BAŞBOZKURT, M.: The Treatment of Hypertrophic Nonunions of Humerus with Ilizarov Method. 3rd Meeting of the ASAMI International, May 27-29 2004, İstanbul.
 • 10 YANMIŞ, İ., BEK, D., TUNAY, S., BAYKAL, B., OĞUZ, E., KÖMÜRCÜ,M. : Reduction in the Unreduced Anterior Shoulder Dislocation by the Help of Arthroscopy. The 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery & The 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society. 1-4 November 2004, Ankara.
 • 11 DEMİRALP, B., KÖMÜRCÜ, M., BEK, D., BAYKAL, B., KIRDEMİR, V., BAŞBOZKURT, M., GÜLTEKİN, N.: Treatment of Closed Diaphyseal Fractures of the Extremities with Ilizarov Method. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24 2003, Cluj Napoca-Romania.
 • 12 ATEŞALP, S., BAYKAL, B., DEMİRALP, B., OĞUZ, E., BAŞBOZKURT, M., GÜR, E. : Treatment of Close Range Low Velocity Gunshot Fractures of Tibia and Femur diaphyseal with Consecutive Compression Distraction Technique. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24 2003, Cluj Napoca-Romania.
 • 13 KENAR, L. , KARAYILANOĞLU, T. , BAYKAL, B. , ZEYBEK, N. , DİZER, U. , HACİM, A.K. : Medical NBC First Aid-Rescue Team. The First World Congress of Emergency&Military Contingency Medicine. 3-8 June 2002, Antalya.
 • 14 KARAYILANOĞLU, T., KENAR, L., BAYKAL, B. , ZEYBEK, N., DİZER, U. : How would military hospitals cope with NBC disasters? 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 October 2002, Athens-Greece.
 • 15 KENAR, L., KARAYILANOĞLU, T., BAYKAL, B. , ZEYBEK, N. : Prehospital Management After the Chemical Attack. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 October 2002, Athens-Greece.
 • 16 KARAYILANOĞLU, T., KENAR, L., BAYKAL, B. , TOKGÖZ, S. : Evaluations Over The Medical Emergency Responding to Chemical Terrorist Attack. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 October 2002, Athens-Greece.
 • 17 BAYKAL, B., ÖZIŞIK, T., SOLAKOĞLU, C., YAŞAR, M. : Missed Fractures/Dislocations in the Emergency Department. I. Multinational Middleeastern Congress on Emergency Medicine. October 4-7 2001, İstanbul.
 • 18 BAYKAL, B. , ÖZIŞIK, T., SAĞLAM, M. : Can We Reduce Unnecessary Ordered Extremity X-Rays in the Emergency Department. I. Multinational Middleeastern Congress on Emergency Medicine. October 4-7 2001, İstanbul.
 • 19 GÜR, E. , BAYDAR, M.L. , BAYKAL, B. , ENGİN, A.S. : Arthroscopic Adhesiolysis in the Treatment of Partial Knee Ankylosis and Arthrofibrosis. 6th ESSKA Congress Abstract Book. April 18-22 1994, Berlin-GERMANY.
 • 20 GÜR, E. , BAYDAR, M.L. , KIRDEMİR, V. , BAYKAL, B. : Percutaneous Fixation of Tibial Plateau Fractures Under Arhroscopic Control. 6th ESSKA Congress Abstract Book. April 18-22 1994, Berlin-GERMANY.
 • 21 AYDOĞAN, N. , ALTINMAKAS, M. , BAYDAR, M.L. , BAYKAL, B. : Xenograft usage in the treatment of bone defects. IV. Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , 6-7 Haziran 1992 , Ankara.
 • 22 ŞARLAK, Ö. , BAŞBOZKURT, M. , AYDOĞAN, N. , BAYKAL, B. : Benign Fibrous Histiocytoma (Case Report). IV. Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , 6-7 Haziran 1992 , Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Total Diz ve Kalça Artroplastisinde Prokalsitonin Düzeyleri ile C Reaktif Protein, Eritrosit Sedimentasyon Hızı, Beyaz Küre Sayısı Arasındaki İlişki ve Komplikasyonları Belirlemedeki Yeri. Dr Ahmet Özmeriç
 • 2 Diz Ekleminde Kondral Defekt İyileşmesine, Elektromanyetik Alanın Etkileri: Sıçanlarda Deneysel Çalışma. Dr. Fazıl Cüneyt Aydoğan
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. TEMEL VE 2. İLERİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU (13.01.2011 - 16.01.2011). 4. TEMEL VE 2. İLERİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU. İZMİR-ÇEŞME de konuşmacı olarak
 • 2 Team Phsycian & New Horizons Organization Commitee. April 27-29 2006 Süleyman Demirel University, Isparta.
 • 3 The 1st World Congress of Emergency & Military Contingency Medicine. 3-8 June 2002 Merit Limra Hotel / Kemer - Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 17-20 Ocak 2008 Tarihinde Çeşme Sheraton Otelde düzenlenen I. İntramedüller Çivileme Kursunda Workshopta eğiticilik
 • 2 VI. Acil Tıp & II. Hemşirelik ve Paramedik NBC Sempozyumu Organizayon Komitesi. 30 Mayıs-1 Haziran 2003, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 9. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri- 9. Artroplasti kış Toplantısı24-27 Mart 2011 Bursa'da konuşmacı olarak görev almak (Tibia kırıklarındakomplikasyonların önlenmesi)
 • 2 15-16 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara Crowne PlazaOteli’nde gerçekleştirilecek “II. Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak OsteosentezKursu”nda konuşmacı olarak görev almak
 • 3 III. İntramedüller Çivileme Kursu, 21-24 Ocak 2010 KuşadasıEğitici olarak
 • 4 25 Nisan 2009 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Omurga Travmaları Sempozyumunda konuşmacı olarak görev almıştır.
 • 5 2 Ekim 2009 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen "Vasküler Girişimsel Radyoloji sempozyumunda" konuşmacı olarak görev almak.
 • 6 9-10 Ekim 2009 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde gerçekleştirilen "Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu"nda konuşmacı olarak görev almak. Konu: Humerus üst uç kırıklarında diğer yöntemlerin avantaj ve dezavantajları.
 • 7 15-18 Ocak 2009 tariihinde İzmir Çeşme de düzenlenen II. İntramedüller Çivileme kursunda eğitici olarak görev almak.
 • 8 28 Şubat-2 Mart 2008 tarihleri arasında Bursa-Uludağ'da düzenlenen 6. Artroplasti Kış Toplantısında konuşmacı olarak görev almak. Konu: Asemptomatik ON-Biyolojik Yaklaşım
 • 9 14-18 Mart 2007 tarihlerinde Bursa Uludağ Grand Yazıcı Otelde gerçekleştirilen 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri ve 5. Artroplasti Kış Toplantısında konuşmacı ( Humerus Cisim Kırıklarında Tedavi Yaklaşımları : Eksternal Fiksatör
 • 10 PCL and Multiple Ligament Injuries. Team Physician & New Horizons. April 27-29 2006. Suleyman Demirel University, Isparta.
 • 11 Multritravmalı Olgularda Tanı Yanılmaları. Multitravmalı Hastaya Yaklaşım Paneli. 25.03.2005, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
 • 12 Acil Sağlık Hizmetlerinde NBC Ajanlarından Korunma ve Yaralı Dekontaminasyonu. Ulusal Tıbbi NBC Savunması Sempozyumu. 15-16 Mayıs 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
 • 13 Ekstremite Kırıklarında Hastane Öncesi ve Acil Servislerde Acil Yaklaşım. Uluslararası katılımlı VI. Acil Tıp & NBC & Hemşirelik & Paramedik Sempozyumu. 30 Mayıs - 1 Haziran 2003, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
 • 14 Açık Kırıklara Yerinde Yaklaşım ve Transport. Açık Kırıklara Yaklaşımda Son Görüşler Paneli. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 28.10.2001.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Asetabulum Posterior Dudağında Kırık Birlikteliğinde İhmal EdilmişTravmatik Kalça Çıkığı: Çok Nadir Bir Olgu"başlık ve DicleTıp-10-117
 • 2 “Lateral Epikondilit Tedavisinde Otolog Plateletten Zengin Plazmanın Etkisi”başlık ve DicleTıp-10-172
 • 3 Talipes EkinovarusSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 4 Hareketli Polietilen İnsertli ve Sabit Polietilen İnsertli Diz Protezi Uyguladığımız Hastaların Orta Dönem Sonuçlarının DeğerlendirilmesiSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 Kauda Equina Sendromlu Çocukta Kronik Kalkaneal Osteomyelit: Aktinomiçes: Olgu SunumuSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 6 Variations and Clinical Importance of Superficial Palmar ArchSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 7 Perikard Grefti ile Tedavi Edilen Tibialis Anterior Kas Herniasyonu - Bir Olgu SunumuSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 8 Ulusal Savunmada Moleküler Biyoloji ve Biyoteknolojinin ÖnemiGATA Dergisi
 • 9 Hemşirelerin Acil Servisteki Şiddet Olgularına YaklaşımlarıGATA Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 NATO COMEDS Emergency Medicine Çalışma Grubu Türkiye Temsilciliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Hospital For Special Surgery'de Prof. Dr. E. Salvati yanında artroplasti konusunda çalışma
VERDİĞİ DERSLER
Amputasyonlar, Kompartman sendromu
Kas-iskelet sistemi enfeksiyonları
Kas-İskelet sistemi tümörleri
Kırık ve çıkıklarda ilk yardım
Skolyoz
Üst ekstremitenin non-travmatik rahatsızlıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!