KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERHAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110672
E-Posta tugbaerhan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5697-490X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 40
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 23.09.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.12.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 24.04.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERHAN Tuğba, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, Kariyer Kararlılığının Mutluluk Üzerine Etkisinde İyimserliğin Aracı Rolü. ECONDER 4th International Economics Business and Social Sciences Congress (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERHAN Tuğba, Karagöz Şerife, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), , 171-198. Doi: 10.11611/yead.994529, (2021), (SSCI)
 • 2 UZUNBACAK Hasan Hüseyin, ERHAN Tuğba, Köse Yürük Serpil , Gençel Bahar , Denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin yaşadıkları iş bulma kaygısının sıkışmışlık hissi üzerine etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), , 1104-1119. Doi: 10.15295/bmij.v9i3.1880, (2021), (SSCI)
 • 3 ERHAN Tuğba, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, AKÇAKANAT Tahsin, Örgütsel Kayıtsızlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), , 1491-1505. Doi: 10.18506/anemon.891447, (2021), (SSCI)
 • 4 ALPARSLAN Ali Murat, ÖZKUL Ahmet Sait, ERHAN Tuğba, Düşünme İhtiyacı – Ustalık Yönelimi- Psikolojik İyi Oluş İlişkisi: Eğitimciler Üzerinde Bir İnceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(42), , 969-990. Doi: 10.35408/comuybd.816193, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ERHAN Tuğba, Covid-19 Pandemi Döneminde Öz Disiplin ve Psikolojik Sağlamlığın İş Performansına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), , 126-141. Doi: 10.35379/cusosbil.1015395, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ERHAN Tuğba, İşyeri Mutluluğu: Bir Kavram İncelemesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), , 5686-5712. Doi: 10.26466/opus.883377, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZGENÇ Kübra, ERHAN Tuğba, İş Becerikliliği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(2), , 732-748. Doi: 10.29228/ijbemp.52804, (2021), (Diğer)
 • 8 ERHAN Tuğba, AKÇAKANAT Tahsin, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, YILDIRIM Ahmet, Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), , 167-188. Doi: 10.29131/uiibd.569991, (2019), (Diğer)
 • 9 UZUNBACAK Hasan Hüseyin, AKÇAKANAT Tahsin, ERHAN Tuğba, Meslek Aşkı Mutluluk İlişkisi: İşin Anlamının Rolü. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), , 294-317. Doi: 10.33692/avrasyad.628307, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 AKÇAKANAT Tahsin, ERHAN Tuğba, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, Meslek Aşkının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), , 84-99. (2019), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ERHAN Tuğba, To Understand the Future Management: Managing through Digital Transformation(2021). Peter Lang Gmbh, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERHAN Tuğba, Shadow Impact of COVID-19 on Economies A Greater Depression?(2021). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YILDIZ Aslıhan, ERHAN Tuğba, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ERHAN Tuğba, ÖZTÜRK Mahmut Sami, ÇARIKÇI Oğuzhan, Yönetim-Strateji-Organizasyon: Teoride ve Uygulamada(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!