KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Bilgehan İlker HARMAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111287
E-Posta ilkerharman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 01.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.08.2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 29.06.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 21.09.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İyon Değiştirici Reçinelerle İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi,Seramik Membranlarla Doğal Organik Madde ve Mikrokirletici (Fenol) Giderimi,Seramik Membranların Yüzey Modifikasyonları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R., Kitis M. (2008) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, In: Efficient Management of Wastewater, Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Al Baz, Ismail; Otterpohl, Ralf; Wendland, Claudia (Eds.), ISBN: 978-3-540-74491-7, Springer.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koseoglu H., Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman B.I., Kitis M. (2012) Effects of chemical additives on filtration and rheological characteristics of MBR sludge, Bioresource Technology, 117, 48-54.
 • 2 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2011) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, Desalination and Water Treatment, 26 (1-3), 118-123
 • 3 Kitis M., Yigit N.O., Harman B.I., Muhammetoglu H., Muhammetoglu A., Karadirek I.E., Demirel I., Ozden T., Palanci I. (2010) The occurrence of trihalomethanes in chlorinated groundwaters with very low natural organic matter and bromide concentrations, Environmental Forensics, 11(3), 264-274.
 • 4 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2010). The Use of Iron Oxide-Coated Ceramic Membranes in Removing Natural Organic Matter and Phenol from Waters, Desalination, 261(1-2), 27-33.
 • 5 Harman, B.I., Koseoglu, H., Yigit, N.O., Sayilgan, E., Beyhan, M., Kitis, M., (2010). The Removal of Disinfection By-Product Precursors in Drinking Water with Ceramic Membranes. Water Science and Technology, 62(3), 547-555.
 • 6 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2010) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, Desalination, 258(1-3), 72-78.
 • 7 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2009) Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor. Desalination, 240:143-150
 • 8 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2009) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Desalination, 237, 346-356.
 • 9 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N. and Kitis M. (2008) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions. Desalination, 231, 124-132
 • 10 Kitis M., Harman I.B., Yigit N.O., Beyhan M., Nguyen H., Adams B. (2007) The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin (MIEX®), Reactive and Functional Polymers, 67(12), 1495-1504.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H. Muhammetoğlu, A. Muhammetoğlu, İ.E. Karadirek, T. Altındal, S. Kara, G. Yılmaz, M. Kitiş, N.Ö. Yiğit, B.İ. Harman, İ. Palanci, T. Özden, K. Cengiz, 2011. Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi. 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü (KÇKK), 17-20 Kasım, Tekirdağ.
 • 2 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Harman İ.B., Kitiş M. (2008) Kimyasal Maddeler İle Membran Biyoreaktörlerde (MBR) Tıkanma Kontrolü Ve Akı Artırımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 3 Harman İ.B., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitiş M. (2008). Su ve Atıksu Arıtımında Seramik Membranların Kullanımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 4 Civelekoğlu G., Yigit N.Ö., Harman B.İ., Kitiş M. (2008). Yapay Sinir Ağları ile Isparta Atıksu Arıtma Tesisinde Karbon Gideriminin Modellenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 5 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ., Çınar Ö., Kitis M. (2008) Tekstil endüstrisi atıksularının alıcı ortamlara deşarjında renk kriteri olmalı mıdır? Geri kazanım gerçekleri, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 6 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2008) Kentsel ve endüstriyel atıksuların membran prosesleriyle arıtımı ve geri kazanımı- Ülkemizdeki mevcut durum, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 7 Yiğit N.O., Harman İ., Uzal N., Yükseler H., Yetiş Ü., Civelekoğlu G., Kitis M., (2007) Tekstil Endüstrisi Atıksularının Pilot-Ölçek Membran Biyoreaktörüyle (MBR) Arıtımı, Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan, Mersin.
 • 8 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Harman İ., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktöründe geri yıkama şartlarının transmembran basınçlarına ve tıkanmalara etkileri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 9 Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, E., Harman, B.İ., 2005. Burdur Çevresinde Yaşanan Depremler ve Çevresel Sorunlar. I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 10 Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Civelekoğlu G., Çiçek N., Kitis M. (2005) Değişken karakterli üniversite kampüs atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle arıtılması, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genisoglu M., Tanaçan E., Kaplan-Bekaroglu S.S., Harman B.I. (2015). YÜZME HAVUZLARINDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN OLUŞUMU, 11. Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim, Bursa.
 • 2 Mesut Genişoğlu, Cihan Yeşil, B. İlker Harman, Nevzat Ö. Yiğit, Mehmet Kitis, Hasan Köseoğlu, (2015). Nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Membranları ile Bakır Giderimi. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 3 M. Genisoglu, H. Koseoglu, N.O. Yigit, M. Kitis, B.I. Harman, (2015). Modifiye edilmiş seramik membranlar ile bakır gideriminin araştırılması. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 4 B.İ. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2011). Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 5 H. Koseoglu, B.İ. Harman, N. Yigit, G. Civelekoglu, M. Kitis. (2011). Kimyasal Eklenti Kullanımı İle Membran Biyoreaktörlerde Tıkanma Azaltımı. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 6 B.İ. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2009). Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Polimerik ve Seramik Membran Proseslerinin Karşılaştırılması. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 7 H. Koseoglu, B. İ. Harman, N.O. Yigit, M. Kitis. (2009). Membran Biyoreaktör (MBR) Proseslerinde Yeni Tıkanma Kontrolü Stratejileri. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 8 M. Kitis, N.O. Yigit, H. Köseoğlu, B. İ. Harman, G. Civelekoğlu, E. Sayılgan, Ş. Ş. Bekaroğlu, E. Çelik, (2009). Membran Biyoreaktör (MBR) Prosesleri- Genel Değerlendirme. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012) The use of hybrid ceramic membrane process for fouling control during water treatment, 9th IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, June 3-7, Brisbane, Australia.
 • 2 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2012). Removal of Organics and Color from Baker's Yeast Process Wastewaters by High Pressure Membrane Processes. IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology. Buenos Aires, Argentina
 • 3 Yigit N.O., Koseoglu H., Harman I., Civelekoglu G., Kitis M. (2010). The impacts of extracellular polymeric substances and soluble microbial products on fouling behavior in a submerged membrane bioreactor, MBR Asia Conference, April 26-27, Bangkok, Thailand.
 • 4 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2009) (tam metin bildiri) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, ULE2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, September 28-October 1, Denizli, Turkey.
 • 5 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2008) Are membrane processes becoming a must for industrial wastewater treatment and reuse in Turkey?, Black Sea International Environmental Symposium, August 25-29, Giresun, Turkey.
 • 6 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Kitis M., (2007) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions, The 4th IWA International Membranes Conference Membranes for Water and Wastewater Treatment featuring Membrane Technology, May 15-17,Harrogate, UK.
 • 7 N.O. Yigit, N. Uzal, H. Koseoglu, I. Harman, H. Yukseler, U. Yetis, G. Civelekoglu, M. Kitis (2007) Treatment of a Denim Producing Textile Industry Wastewater Using Pilot-Scale Membrane Bioreactor. Permea 2007. September 2-6 2007. Siofok-Hungary.
 • 8 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R. and Kitis M. (2006) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, Regional EMWater Project Conference on Efficient Management of Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Countries, October 30 - November 1, Amman, Jordan.
 • 9 Harman B.I., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M., Beyhan M. (2006) Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımı, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Harman B.I., Koseoglu H., Genisoglu M., Sardohan Koseoglu T., Yigit N.O., Kitis M. (2016). Copper Removal by Modified Ceramic Membranes: Surface Modification, Characterization and Performance. 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM), 18-20 July 2016, Italy.
 • 2 Harman B.I., Ibrahim N.S. (2016). Pumice Supported nZVI for the Treatment of Contaminated Groundwater with Heavy Metals. 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM), 18-20 July 2016, Italy.
 • 3 Sardohan Koseoglu T., Kir B., Ozkorucuklu S.P., Harman B.I., Yigit N.O., Kitis M., Koseoglu H. (2016) Electrocatalytic activity of Cyanex 921 on Cu(II) determination, 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Sept. 29-Oct. 2, Çanakkale, Turkey
 • 4 Removal of Cd2+ by Pumice Supported Nano Scale Zero Valent Iron, 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering,19-24 October 2016.
 • 5 Ozgur, C., Harman, B.I., Civelekoglu, G., Kaplan Bekaroglu, SS. (2015). Formation, Occurrence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water System: A Review. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 6 Genisoglu M., Koseoglu H., Harman B.I. (2015). Ceramic Membrane Applications in Industrial Wastewater Treatment. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 7 Ibrahim N.S., Genisoglu M., Harman B.I. (2015). Removal of Copper from Synthetic Waters using Modified Pumice. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 8 Bayır H., Harman B.İ., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2013) The application of decolarants in removing color and COD from textile dyehouse wastewaters, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Sept. 28-Oct.1., Istanbul, Turkey.
 • 9 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012). The Effects of Iron Oxide Coating of Ceramic Membranes on Natural Organic Matter Removal from Drinking Water Sources, 12th International Conference on Inorganic Membranes, 9-13 July 2012, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • 10 Kitis M., Harman B. İ., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Slunjski M., Price T. (2006) The Removal of Natural Organic Matter from Selected Turkish Source Waters Using Magnetic Ion Exchange Resin, MIEX®, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MIEX® Reçinesi ile İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi
 • Doktora Tezi
 • 1 Hibrit Seramik Membran Prosesiyle Su Arıtımı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mesut GENİŞOĞLU, (2016). POMZA/nZVI VE MODİFİYE SERAMİK MEMBRAN İLE SULARDAN BAKIR GİDERİMİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Environmental Water Management, AB Leonardo Da Vinci Projesi, The Jan Evangelista Purkyne University and River Board State Company, Chech Republic; SDÜ Türkiye; Corvinus University of Budapest, Hungary; Queen's University of Belfast and Northern Ireland Water, N. Ireland; U.bus GmbH Gesellschaft für regionale Entwicklung und europäisches Projektmanagement- Ruhr-Universitat Bochum, Germany. Araştırmacı, 2008-2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü, TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y598), Proje Yürütücüsü, 2015-Devam ediyor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS-SEMEG), TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y585), Proje Yürütücüsü: Dr. Hasan KÖSEOĞLU, SDÜ, Araştırmacı, 2015-Devam ediyor.
 • 2 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 113Y416, Araştırmacı, 2014-devam ediyor.
 • 3 Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurların Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği (YGDT) İle Ön Arıtımı: Anaerobik Çürüme, Su Verme, Filtrelenebilirlik ve Çökelme Özelliklerinin Araştırılması. 2012-2015. Araştırmacı.
 • 4 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, Bursiyer, 2010-Devam Ediyor.
 • 5 Tarımsal sulamada kullanım için bor içeren sulardan membran filtrasyon, iyon değiştirme ve sorpsiyon-membran filtrasyon hibrit yöntemleriyle bor giderilmesi ve kazanılması, BOREN Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniv. Araştırmacı, 2008-2011.
 • 6 Hibrit Seramik Membran Prosesiyle Su Arıtımı, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1711-D-08, Araştırmacı, 2008-2011.
 • 7 Metal oksit kaplanmış seramik membran katalitik oksidasyon hibrit prosesiyle organik madde ve mikrokirleticilerin giderimi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 108Y135, Bursiyer, 2008-2011.
 • 8 Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile Uyum Çalışmaları: BAT Uygulamaları, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 105Y088, 2005-2008, tamamlandı.
 • 9 Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektozima Açısından İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04-M-891, Araştırmacı, 2004-2006
 • 10 MIEX® Reçinesi ile İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:1185-YL, Araştırmacı, Tamamlandı.
 • 11 Arıtılmış evsel atıksuların ve atık çamurların geri kazanımı ve yeniden kullanılması (SDÜ-ALT PROJE BAŞLIĞI: Isparta yöresindeki evsel atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi ve tarımsal sulama amacıyla rehabilitasyon protokollerinin belirlenmesi, Proje Kodu: ARIT-SULA), DPT-Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP) Önerisi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Çekirdek Fondan destek, YUUP-03, Araştırmacı, 2003-2007
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SOCRATES/ERASMUS Programı öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde Çek Cumhuriyeti'nden gelen konukların konuşmacı olarak katıldıkları seminer, 27-30 Kasım 2007
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyesi, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 2 Türkiye'de Sanayi Atıkları, Kimyasallar Yönetimi ve Avrupa Birliği Uygulamalarındaki Gelişmeler, 03 Nisan 2008
 • 3 Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Isparta, 7-9 Nisan 2008
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta
 • 5 Anaerobik Arıtma Teknolojileri ve Moleküler Ekoloji Tanımlama Teknikleri, 31 Ekim-02 Kasım, 2006.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Jan Evangelista Purkyne University Usti nad Labem (Çek Cumhuriyeti), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Grup başarı ödülü (Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grubu), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2007.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015) Bildiriler Kitabı. Editörler: Nevzat Yiğit, Gökhan Civelekoğlu, Hasan Köseoğlu, İlker Harman, Evrim Çelik, Emine Sayılgan, Şule Bekaroğlu, Mehmet Kitiş, İsmail Koyuncu.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, journal of Membrane Science, Ekim 2010.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Dış Danışman, Tübitak-Araştırma (COST) Projesi, Ocak 2014.
 • 2 TÜBİTAK-ÇAYDAG, Gözlemci Panelist, Haziran 2012
 • 3 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İdare Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 21.11.2011, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2011 / 432.
 • 4 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İdare Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 03.12.2010, Dosya No: 2010/153.
VERDİĞİ DERSLER
Endüstrilerde Temiz Üretim
Arıtma Tesisi Tasarımı
Atık Suların Arazide Arıtılması
Atık Suların Arıtılması
Bitirme Ödevi 1
Bitirme Ödevi I
Bitirme ödevi II
Çevre Koruma
Deniz Deşarjı
Doğal Arıtma
Endüsrtiyel Atıksuların Arıtılması ve Arıtım Teknolojileri
Endüstrilerde Temiz Üretim
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
Hidroloji
Kimyasal ve Biyolojik Risk Unsurları
Özel ve Tehlikeli Atıklar
Seminer I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zararlı Atıklar
 
Bu İçeriği Paylaş!