KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şenol GÜLMEN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2113714
E-Posta senolgulmen@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP 24.01.1996
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mitral Kapak Cerrahisi,Koroner Arter Cerrahisi,Periferik Arter Cerrahisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gulmen S, Okutan H, Kuralay E. A Complex Situation In Cardiac Surgery: Vasoplegic Syndrome, review. Anatolian Journal of Clinical Investigation. Anatol J Clin Investig 2011; 5(1): 65-73
 • 2 Gülmen Ş, Peker T, Kiriş İ, Doğan E, Yavuz T, Okutan H. Preoperatif ACE İnhibitörü Kullanımının Kardiyopulmoner Bypass ile Koroner Arter Bypass Sonrası Hemodinami Üzerine Etkisi. Anatolian Journal of Clinical Investigation. Anatol J Clin Investig 2011; 5(1): 42-47
 • 3 Gökçe BC, Yavuz L, Eroğlu F, Gülmen Ş, Tarhan ÖR, Alaca A. The effects of adjuvant therapies in sepsis on hepatic and renal functions: Retrospective analysis of 108 patients in ICU. Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 40(6):949-957
 • 4 Ceylan BG, Eroglu F, Yavuz L, Gulmen S, Kutuk S, Doguc DK, Naziroglu M, Vural H. Effect of different anesthtic techniques on trace elements: TIVA vs ınhalation anesthesia. Türk Anest Rean Der Dergisi. 2011; 39(1): 1-9
 • 5 Gülmen Ş, Kiriş İ, Nasir S, Aydin A, Okutan H. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Sternal Yara Enfenksiyonlarında VAC (Vacuum - Assisted Closure) Uygulaması. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; (21)1: 70-9
 • 6 Gülmen Ş, Yavuz T, Kuralay E. Post Miyokard İnfarktüsü Mitral Yetmezliğinde Yaklaşım. Derleme Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3(7):18-23
 • 7 Kiriş İ, Gülmen Ş, Tekin İ, Okutan H. Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006;13(1);16-21
 • 8 Gülmen Ş. Akut Arter Tıkanıklıklarında Mortaliteye Eşlik Eden Faktörler. SDU Tıp Fak Derg 2008;15(2): 12-16
 • 9 Badak M.İ, Boğa M, Özkısacık E.A, Gürcün U, Gülmen Ş, Dişcigil B. Açık Kalp Cerrahisinde Proflaktik Nazal Mupirocin Uygulaması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2005;13(4):350-353
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kara KA, Erk Z, Koçyıgıt A, Gulmen S, Ocal A, Okutan H. Comparison between two sternum closing techniques by median sternotomy during open cardiac surgery. EJCM 2017; 05 (3): 52-55
 • 2 Alkaya FS, Karabacak P, Kara A, Gülmen Ş, Okutan H. Preoperatif Hazırlığın Erken Ekstübasyon ve Yoğun Bakım Kalış Süresine Etkisi. J Clin Anal Med 2015;6(6): 746-9.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gulmen S, Kurtoglu T, Meteoglu I, Kaya S, Okutan H.- Ozone therapy as an adjunct to vancomycin enhances bacterial elimination in methicillin resistant Staphylococcus aureus mediastinitis. J Surg Res. 2013 Nov;185(1):64-9.
 • 2 Oyar EÖ, Kiriş I, Gülmen S, Ceyhan BM, Cüre MC, Delibaş N, Lortlar N, Okutan H. Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Feb; 60 (1): 5-10
 • 3 Oyan E, Kiris I, Gulmen S, Ceyhan BM, Cure MC, Sutcu R,Lortlar N, Okutan H. Adrenomeullnin attenuates aortic- cross-clamping-induced myocardial injury in rats. Am J Surg 2011; 201: 226-232
 • 4 Oyar EO, Kiris I, Gulmen S, Cehan BG, Cure MC, Delibas N, Lortlar N, Okutan H. The protective effect of adrenomedulline on renal injury in a model of abdominal aorta cross-clamping. Thorac Cardiov Surg 2011; 59:1-5
 • 5 Gülmen Ş, Kumbul Duğuç D, Gökçe Ceylan B, Kahraman Çetin N, Meteoğlu İ, Okutan H, Öcal A. Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyonda B-glukanın Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(2)234-241
 • 6 Gulmen S, Kiris I, Kocyigit A, Dogus DK, Ceylan BG,Meteoglu I. Beta-glucan Protects Against Lung Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats.J Surg Res 2010; 164(2): 325-332.
 • 7 Gülmen S, Kiris İ, Peker O, Koçyiğit A, Okutan H, Kuralay E, Öcal A. Açık Kalp Cerrahisinde Santral Venöz Kateterizasyon; İnternal Jugular Ven ya da Supraklavikular Subklavyen Ven Yaklaşım? Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1): 11-16
 • 8 Kiris İ, Narin C, Gülmen S, Yılmaz N, Sutcu R, Kapucuoglu N. Endothelin receptor antogonism by tezosentan attenuates lung injury induced by aortic ischemia-reperfusion. Ann Vasc Surg 2009;23:382-391
 • 9 Ceylan BG, Yılmaz F, Eroglu F, Yavuz L, Gulmen S, Vural H.Oxidant and antioxidant activities of different anesthetic techniques; propofol versus desflurane. Saudi Med J 2009; 30(3): 179-184
 • 10 Gülmen S, Kiriş İ, Peker O, Yavuz T, Okutan H, Kuralay E, Öcal A. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Posterior Perikardiyotomi Uygulamasının Postoperatif Ritm Problemleri Üzerine Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2009;17(3):1-5
 • 11 Peker RO, Peker TT, Varol E, Ozaydın M, Gulmen S, Gokalp O, Kaya S, Kapan S, Erdogan D, Sutcu R, Ocal A. Justification for the use of CA levels after cardiac surgery. UHOD 2009; 2 (19): 82-87
 • 12 Gulmen S, Kiris I, Narin C, Gokce Ceylan B, Mermi B, Sutcu R, Meteoglu I. Tezosentan Reduces the Renal Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats. J Surg Research 2009;157:7-13
 • 13 Kirdemir P, Yildirim V, Kiris I, Gulmen S, Kuralay E, Ibrisim E, Ozal E. Does continuous insulin theraphy reduce postoperative supraventricular tachycardia incidence after coronary artery bypass operations in diabetic patients? Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2008; 22(3); 383-387
 • 14 Narin C, Kiris I, Gulmen S, Toy H, Yilmaz N, Sutcu R. Endothelin receptor blockade with tezosentan ameliorates myocardial injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion. Tohoku J Exp Med. 2008;216(3): 267-276
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kara KA, Dilicıkık U, Sarıkaya B, Gulmen S.Use of new oral anticoagulants secondary to Paget–Schroetter syndrome in a young sportsman: A case report EJCM 2017; 05 (3): 58-61
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gülmen Ş, Kiriş İ, Ceylan B.G, Yarıktaş M, Okutan H. Trakeostomi ile Koroner Arter Bypass Operasyonu Yapılan Hastada "Ters J" Şeklinde Modifiye Edilmiş Sternal Cilt İnsizyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(2): 273-275
 • 2 Gülmen Ş, Kiriş, İ, Peker O, Öcal A, Kuralay E. Sol Karotid-Subklavyan Bypass ve Eş Zamanlı Aynı Taraf Karotit Endarterektomi Uygulaması Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2011; 19(1):95-97
 • 3 Kiriş İ, Gülmen Ş, Sağlam U, Kuralay E, Öcal A. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sırasında Ender Bir Bulgu: Sağ Atriyal Trombüs. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(2):258-260
 • 4 Gülmen Ş, Kiriş İ, Gökçe B.C, Okutan H, Kuralay E. Koroner Arter Bypass Operasyonu Sonrası 'Heparinin İndüklediği Trombositopeni': Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg (Baskıda)
 • 5 Kiriş I, Gulmen S, Yilmaz S. Okutan H. Management of concomitant coronary and bilateral carotid artery disease: A case report and assigned as 05-161, in November 2005. Journal of Cardiac Surgery. J Card Surg. 2007; 22: 145-164.
 • 6 Kiris I, Gulmen S, Kuralay E, Ibrisim E. Does posterior transposition of anterior leaflet for chordal preservation during mitral valve replacement improve postoperative left ventricular performance? European Journal of Cardio-Thoracic Surg. 2007; 32: 818-825.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gulmen S, Kiriş İ, Okutan H. Diagonal Koroner Arter ile Pulmoner Arter Arasındaki Koroner Arteriovenöz Fistülün Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu. ADU Tıp Fakültesi Dergisi 2010;11(3):25-7
 • 2 Eroğlu F, Yavuz L, Uslu M, Gulmen Ş, Ceylan BG, Okutan H. Lung protective mechanical ventilation strategies in a case of mitral valve replacement due to thrombosis and simultaneous cesarean section. TARD 2011; 32(2): 89-94
 • 3 Kiriş İ, Gülmen Ş, Doğan E, Okutan H. Atipik yerleşimli hipoglossus siniri korunarak Y şeklinde patchplasti uygulanan bir karotis endarterektomi olgusu. Pam Med J 2009; 2(1): 31-34
 • 4 İsmailoğlu Ö, Albayrak S.B, Gülmen Ş, Gülşen İ, Kayaoğlu Ç.R. Lomber diskopatili hastada düşük ayak nedeni: Yüzeyel femoral ve popliteal arter trombozu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg. 2009; 2(2): 100-102
 • 5 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. Vertebral artery transposition to the thyrocervical artery and carotid - subclavian saphenous bypass in a case of subclavian steal syndrome: Case Report. Pam Med J 2009; 2(3);146-149
 • 6 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. A case of right atrial hydatid cyst interrelated with tricuspid septal leaflet and septum: Case Report. Pam Med J 2009;2(2): 98-100
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gulmen S, Kiris I, Yasan H, Okutan H. Shamblin Type III Carotid Body Tumor: Case Report. 7. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 24-27 Mart 2011, Antalya
 • 2 Gulmen S, Kiris I, Okutan H.Surgical Management of a Coronary Arteriovenous Fistula Between Diagonal Coronary Artery to Pulmonary Artery, Case Report. 7. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 24-27 Mart 2011, Antalya
 • 3 Gulmen S, Kiris I, Ozkan H, Kara A, Okutan H. A case of Hydatid cyst localized at the left ventricle and right superior pulmonary vein: Case Report. 7. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 24-27 Mart 2011, Antalya
 • 4 Barut İ, Gülmen Ş. Ana hepatik safra yolu kısmi eksikliğinin safen ven yaması kullanılarak onarımı: Olgu sunumu. X. Ulusal Hepatopenkreatobilier Cerrahi Kongresi Sayfa40, 7-9 Nisan, Antalya.
 • 5 Gülmen Ş, Okutan H. Sekizinci Dekatta Atriyal Septal Defekt: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim, 2010, Antalya
 • 6 Gülmen S, Kiriş İ, Peker O, Koçyiğit A, Okutan H, Kuralay E, Öcal A. Açık kalp cerrahisinde santral venöz kataterizasyon; İnternal jugular ya da supraklavikular subklavyen yaklaşım? 14. Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği Kongresi, 2009, Bodrum
 • 7 Gülmen Ş, Kiriş İ, Gökçe B.C, Okutan H, Kuralay E. Koroner Arter Bypass Operasyonu Sonrası 'Heparinin İndüklediği Trombositopeni': Olgu Sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008
 • 8 Gülmen Ş, Kiriş, İ, Peker O, Öcal A, Kuralay E. Sol Karotis Subklavyan Bypass ve Eş Zamanlı İpsilateral Karotit Endarterektomi Uygulaması Olgu Sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 9 Gulmen Ş, Kiris I, Narin C, Gokçe B.C, Mermi B, Sutcuoglu R, Meteoglu I. Tezosentan Aortik İskemi-Reperfüzyonun İndüklediği Renal Hasarı Azaltır. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 10 Kiriş İ, Gülmen Ş, Sağlam U, Kuralay E, Öcal A. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sırasında Ender Bir Bulgu: Sağ Atrial Trombus Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 11 Narin C, Kiris I, Gulmen S, Toy H, Yilmaz N, Sutcu R. Ratlarda aorik iskemi-reperfüzyon ile oluşan myokardiyal hasarda tezosentanın koruyucu etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 12 Peker O, Kaya O, Doğan E, Kiriş İ, Gülmen S, Erk Z, Türkoğlu H, Kuralay E. Kardiyak cerrahi sonrası görülen derin sternal enfeksiyonlarda risk faktörü analizi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 13 Peker O, Peker T, Varol E, Kapan Ş, Gülmen Ş, Özaydın M, Erdoğan D, Sütçü R, Öcal A, İbrişim E. Kalp cerrahisi geçiren hastalarda yükselmiş karbonhidrat antijen 125 seviyeleri; plörotominin rolü? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 14 Peker O, Erdoğan D, Gülmen Ş, Koçyiğit A. Femoral artere ulaşan koroner stentin yol açtığı alt ekstremite iskemisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2008.
 • 15 Kiris I, Narin C, Gulmen S, Yılmaz N, Sutcu R, Kapucuoglu N. Endothelin receptor antogonism by tezosentan attenuates lung injury induced by aortic ischemia-reperfusion. 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum, Sayfa 49
 • 16 Gulmen S, Kiris I, Peker O, Yavuz T, Okutan H, Ibrisim E, Kuralay E. Is Crystalloid Cardioplegia Strong Predictor Of Intra-Operative Hemodilution? 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum Sayfa 81
 • 17 Kuralay E, Gulmen S, Peker O, Kiris I, Okutan H, Yavuz T, Ibrisim E. The new intyernal cardiac massage technique. 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum Sayfa 83
 • 18 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. Vertebral arter transposition thyrocerviav artery and carotid- subclavian bypass in a case of subclavian steal sydrome: Case Report. 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum Sayfa 90
 • 19 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. A case of right atrial hydatid cyst interrelated with tricuspid septal leaflet and septum: Case Report. 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum Sayfa 132
 • 20 Peker O, Kaya O, Dogan E, Kiris I, Gulmen S, Erk Z, Turkoglu H, Kuralay E. Risk factor analysis for deep sternal wound infection following cardiac surgery. 4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, Antalya The Heart Surgery Forum, Sayfa 82
 • 21 Gülmen Ş, Kiriş İ, Ceylan B.G, Yarıktaş M, Okutan H. Trakeostomi ile Koroner Arter Bypass Operasyonu Yapılan Hastada "Ters J" Şeklinde Modifiye Edilmiş Sternal Cilt İnsizyonu. III. Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi Yenilikler Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2007,Sayfa 80, Antalya
 • 22 Kiris İ, Gulmen S, Ozaydın M, Dogan E, Ocal A, Okutan H. Permanent pacemaker implantation concominant with coronary artery bypass grafting. 3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 28 Kasım - 2 Aralık, 2007
 • 23 Gülmen Ş, Kiris İ, Barut İ, Okutan H. Periferik Arter Cerrahisi ile Eş Zamanlı Transabdominal Preperitoneal İnguinal Herni Onarımı. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi , Antalya, 2007
 • 24 Kiris İ, Gülmen Ş, Doğan E, Okutan H. Atipik Yerleşimli Hipoglossus Siniri Korunarak Y Şeklinde Patchplasti Uygulanan Bir Karotis Endarterektomi Olgusu. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 2007.
 • 25 Gülmen Ş, Kiris İ, Peker O, Uysal D, İbrişim E. Burger Hastalığına Eşlik Eden Erektil Disfonksiyonda Penil Arter Cerrahisi. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 2007.
 • 26 Kuralay E, Gülmen Ş, Yavuz T, Kiriş İ, İbrişim E. Aksillo-Bipopliteal Ekstraanatomik Bypass. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi , Antalya, 2007.
 • 27 Kuralay E, Gülmen Ş, Yavuz T, Kiriş İ, İbrişim E. Enfekte Femoral Yalancı anevrizma Rüptürü. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 2007
 • 28 Gülmen Ş, Peker O, Kiris İ, Özkan H, Öcal A. Travmaya Bağlı Suklavyen Arter Yaralanması. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 2007
 • 29 Gulmen S, Peker O, Kiris I, Ozkan H, Ocal A. Surgical management of a patient with subclavian and axillary artery injury due to blunt trauma. 3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 28 Kasım - 2 Aralık, 2007
 • 30 Gulmen S, Kiris I, Barut I, Okutan H. Transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair concomitant with peripheral artery surgery 3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 28 Kasım - 2 Aralık, 2007
 • 31 Peker R, Yavuz T, Çora A, Kiriş İ, Gülmen S. Erişkin çağa gelmiş ebstein anomalili bir hastaya cerrahi yaklaşım. IX. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 01-05 Kasım 2006.
 • 32 Gülmen Ş, Kiriş İ, Peker O, Yavuz T, Öcal A, İbrişim E, Okutan H. Determine to Mortality with Preoperative System in Patient Who Underwent Open Heart Surgery. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 44
 • 33 Kiriş İ, Gülmen Ş, Yılmaz S, Okutan H. Management of Concomitant Coronary and Bilateral Carotid Artery Disease: A Case Report. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 60
 • 34 Okutan H, Kiriş İ, Gülmen Ş, Aydin A, Nasir S. VAC ( Vacuum-Assisted Closure ) Application for Sternal Wound Infections in Open Heart Surgery. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 93
 • 35 Gülmen Ş, Kiriş İ, Peker O, Okutan H, Yavuz T, Öcal A, İbrişim E. The Factors Associated to Mortality in Acute Arterial Occlusions. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 34
 • 36 Kiriş İ, Gülmen Ş, Tekin İ, Peker O, Okutan H, Öcal A, İbrişim E. The Effect of Diabetes Mellitus on Short-Term Morbidity and Mortality in Coronary Artery Bypass Surgery. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 82
 • 37 Turhan Y, Oktay P, Baydar Ç.L, Çora A, Çiriş İ.M, Gülmen Ş, Cesur G, İbrişim E. Akut Methidathion Toksititesinin Damar Dokusuna Etkileri. IX. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 01-05 Kasım 2006.
 • 38 Oktay P, Turhan Y, Baydar Ç.L, Çora A.R, Çiriş İ.M, Gülmen Ş, Cesur G, İbrişim E. Akut Methidathion Toksititesinin Kalp Dokusuna Etkileri. IX. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 01-05 Kasım 2006.
 • 39 Kiris I, Gulmen S, Kapan S, Okutan H, Peker O, Turhan Y, Ocal A, Erdogan E. Our mid-term results of de Vega tricuspid annuloplasty operations. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006, Sayfa 80
 • 40 Discigil B, Gürcün U, Boğa M, Özkısacık EA, Badak Mİ, Gülmen Ş, Köseoğlu ÖFK. Eversiyon Karotid Endarterektomi: Olgu sunumu Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 1-5 Eylül, 2004, Sayfa 108-109.
 • 41 Badak İ, Gürcün U, Boğa M, Özkısacık E, Gülmen Ş, Tekten T, Dişcigil B. Bjork – Shiley Delrin Aortik Protez Kapağı Olan Olgunun 25 Yıl sonra Çift Kapak Replasmanı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 455
 • 42 Gürcün U, Badak İ, Boğa M, Özkısacık E, Onbaşılı A, Gülmen Ş, Dişcigil B. Bir Erişkin PDA olgusunun Hipotermik Total Sirkulatuar Arrest ile Kapatılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 355-356
 • 43 Dişcigil B, Gürcün U, Badak İ, Boğa M, Özkısacık E, Gülmen Ş, Kurtoğlu T, Güneş T, Kurt N, Şen S, Ceyhan C, Onbaşılı A, Tekten T. Ege Bölgesinde Yeni Bir Kalp Cerrahisi Merkezi: İlk 150 Olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 411
 • 44 Badak İ, Gürcün U, Boğa M, Özkısacık E, Gülmen Ş, Kapdağlı A, Aydın N Dişcigil B. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Sternal Enfeksiyonu Önlemede Staff Aureus Eradikasyonu Proflaktik Topikal Nazal Mupirocin Kullanımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 512
 • 45 Özkısacık E, Gürcün U, Badak İ, Boğa M, Gülmen Ş, Kurtoğlu T, Güneş T, Kurt N, Onbaşılı A, Tekten T, Dişcigil B. 70 Yaş Üzeri Koroner Arter Bypass Cerrahisi Deneyimlerimiz. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 530
 • 46 Özkısacık E, Gürcün U, Boğa M, Badak İ, Kurtoğlu T, Gülmen Ş, Güneş T, Kurt N, Dişcigil B. Hipotermik Total Sirkulatuar Arrest Deneyimlerimiz. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 566
 • 47 Özkısacık E, Boğa M, Badak İ, Gürcün U, Tekten T, Onbaşılı A, Ceyhan C, Gülmen Ş, Dişcigil B. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Atrial Fibrilasyon Tedavisinde İlk Seçenek: Amiodaron. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002, Sayfa 465
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gulmen S, Kiris I, Kocyigit A, Kumbul Dugus D,Gokce Ceylan B, Meteoglu I. Beta-Glucan protects against Lung Injury Induced by Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 2 Kiris I, Gulmen S, Tekin I, Peker O, Okutan H, Ocal A, Ibrişim E. The Effect of Diabetes Mellitus on Short-Term Morbidity and Mortality in Coronary Artery Bypass Surgery. 55th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, St Petersburg, Russian Federation, May 11-14, 2006. Page 163
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kara KA, Erk Z, Koçyıgıt A, Gulmen S, Ocal A, Okutan H. Comparison between two sternum closing techniques by median sternotomy during open cardiac surgery. 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 23-26 March, Izmir, Turkey
 • 2 Kara KA, Dilicıkık U, Sarıkaya B, Gulmen S.Use of new oral anticoagulants secondary to Paget–Schroetter syndrome in a young sportsman: A case report 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 23-26 March, Izmir, Turkey
 • 3 Alkaya FS, Karabacak P, Kara A, Gülmen Ş, Okutan H. Preoperatif Hazırlığın Erken Ekstübasyon ve Yoğun Bakım Kalış Süresine Etkisi. Uluslararası 8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 1- 4 Mart 12, Antalya, Türkiye
 • 4 Gulmen S, Kiris I, Yasan H, Okutan H. Shamblin Type III Carotid Body Tumor: Case Report 60th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Moscow, Russia, May 20-22, 2011.
 • 5 Gulmen S, Kumbul Doguc D, Gokce Ceylan B, Kahraman Cetin N, Meteoglu I, Okutan H, Ocal A. The effect of ß-glucan on Kidney Injury in Experimental Aortic Ischemia-Reperfusion. 60th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Moscow, Russia, May 20-22, 2011.
 • 6 Uysal D, Gulmen S, Ozkan H, Saglam U, Etli M, Bircan S, Sutcu R, Yavuz T. Comparasion of radial artery harvesting techniches. 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey, April 15-18, 2010, Sayfa 61
 • 7 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. Vertebral Artery Transposition to the Thyrocervical Artery and Carotid - Subclavian Saphenous Bypass in a Case of Subclavian Steal Syndrome: Case Report. 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 8 Gulmen S, Kiris I, Dogan E, Etli M, Okutan H. Intraoperatively Diagnosed Thrombosed Popliteal Artery Aneurysm: Case Report. 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 9 Gulmen S, Kiris I, Dogan E, Ozaydin M, Okutan H. Type B aortic dissection associated with coarctation of the aorta Case report. 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 10 Gulmen S, Kiris I, Peker O, Kocyigit A, Okutan H, Kuralay E, Ocal A. Central Venous Catheterization in Open Heart Surgery; Internal Jugular Vein or Supraclavicular Subclavian Vein Approach?59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 11 Gulmen S, Kiriş I, Peker O, Yavuz T, Okutan H, Kuralay E, Ocal A. The Effect of Posterior Pericardiotomy on Postoperative Rhythm Problems in Coronary Bypass Surgery 59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Turkey, April 2010
 • 12 Narin C, Kiris I, Gulmen S, Toy H, Yilmaz N, Sutcu R. Endothelin receptor blockade with tezosentan ameliorates myocardial injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Warsov, Poland, April 2009
 • 13 Gulmen S, Kiris I, Kuralay E. A case of right atrial hydatid cyst interrelated with tricuspid septal leaflet and septum: Case Report. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Warsow, Poland, April 2009
 • 14 Gulmen S, Kiris I, Ceylan B.G, Yarıktas M, Okutan H. A Modified 'Reversed-J-Shaped' Sternal Skin Incision in a Patient Who Underwent Coronary Artery Bypass Operation Concomitant with Tracheostomy. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Warsow, Poland, April 2009
 • 15 Gulmen S, Kiris I, Gokce BC, Okutan H, Kuralay E. 'Heparin-Induced Thrombocytopenia' After Coronary Artery Bypass Operation: A Case Report. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Warsow, Poland, April 2009
 • 16 Gulmen S, Kiris I, Peker O, Yavuz T, Okutan H, Ibrisim E, Kuralay E. Is Crystalloid Cardioplegia Strong Predictor Of Intra-Operative Hemodilution? 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Warsow, Poland, April 2009
 • 17 Gulmen S, Kiris I, Narin C, Gokçe B.C, Mermi B, Sutcuoglu R, Meteoglu I. Tezosentan Reduces the Renal Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats. 57th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Barcelona , Spain 24-27 April 2008
 • 18 Kiris I, Gulmen S, Dogan E, Okutan H. Y-shaped patchplasty and avoidance of surgical trauma to atypically placed nervus hypoglossus during carotid artery endarterectomy: A case report. 57th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Barcelona , Spain 24-27 April 2008
 • 19 Kiris I, Gulmen S, Saglam U, Kuralay E, Ocal A. A rare finding during coronary artery bypass surgery: Right atrial thrombus. 57th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Barcelona , Spain 24-27 April 2008
 • 20 Kiris I, Arslan S.M, Gulmen S, Okutan H. A new shunt method in a patchplasty operation for adult type of coarctation of aorta. 57th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Barcelona , Spain 24-27 April 2008
 • 21 Kiriş İ, Gülmen Ş, Tekin İ, Peker O, Okutan H, Öcal A, İbrişim E. The Effect of Diabetes Mellitus on Short-Term Morbidity and Mortality in Coronary Artery Bypass Surgery. 55th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, St Petersburg, Russian Federation, May 11-14, 2006. Page 163
 • 22 Kiris I, Gulmen S, Yilmaz S, Okutan H. Management of Concomitant Coronary and Bilateral Carotid Artery Disease: A Case Report. 55th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, St Petersburg, Russian Federation, May 11-14, 2006. Page 171
 • 23 Gülmen S, Dişcigil B, Karul A, Gürcün U, Badak I, Boğa M, Ozkısacık E.A, Kurtoglu T. The Time Course of serum Sialic Acid Changes Associated With Cardiopulmonary Baypas. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery., Bodrum, September 26-29, 2004, Page 66
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Gülmen Ş,Ceylan BG,Eroğlu F, Okutan H. Geç Dönem Gebelikte Mekanik Mitral Kapak Trombozu: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim, Antalya
 • 2 Gülmen S, Peker T, Kiriş İ, Okutan H. Preoperatif Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü Kullanımının Kardiyopulmoner Bypass Sonrası Hemodinami Üzerine Etkisi ve Vazoplejik Sendrom. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim, 2010, Antalya
 • 3 Gülmen Ş, Kumbul Duğuç D, Gökçe Ceylan B, Kahraman Çetin N, Meteoğlu İ, Okutan H, Öcal A. Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyonda ß-glukanın Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim, Antalya
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Leonardo da Vinci Mobility Project, Hospitais da Universidade de Coimbra, Department of Cirurgia Cardiothoracica, Coimbra, Portugal
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Europen Association for Cardio-Thoracic Surgery School, Bergamo, Italy.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 1- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği2- Türk Kardiyoloji Derneği3- Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!