Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
ALİ ŞENKAYNAĞI
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi ALİ ŞENKAYNAĞI
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462114936
E-Posta alisenkaynagi@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 6.7.2000
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 25.8.2009
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KALAYCI, I., ÖZBEK YAZICI, S., ŞENKAYNAĞI, A., 2015. Yaşlı yakınlarının şiddet algısı : Süleyman Demirel Hastanesi Örneği, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2015(1):22-33
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şenkaynağı, A., İlhan, A., Çolak, F., Erdoğan, M., Yıldız, M., 2011. Helicobacter pylori enfeksiyonunun varlığıyla, cinsiyet, yaş, akut faz reaktanları , tümör markırları ve ABO-/Rh kan grupları arasındakı korelasyonların değerlendirilmesi, 23. ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, İzmir, Türkiye s:80.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SİVRİ, Ç., ÖZTÜRK, M., ŞENKAYNAĞI, A.,2011. Doğada Arama Kurtarmada Çok Fonksiyonel Teknik Tekstiller ve Akıllı Giyisiler, Doğada Arama ve Kurtarma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, pp 28, 1-3 Nisan 2011
 • 2 ÖZTÜRK, M., ŞENKAYNAĞI, A., SİVRİ, Ç., 2011. "Doğa Dostu ve Doğada Yardımcı Enerji Kaynakları", Doğada Arama ve Kurtarma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, pp 33, 1-3 Nisan 2011
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Üre Nefes Testinde Helicobakter pylori Pozitifliği, Akut Faz Reaktanları, Kan grupları ve Tümör Markırlar Arasındaki İlişki, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü akademik danışmanlığı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Şenkaynağı, A., 2014. Deprem Öncesi ve Sonrası Yol Haritası Paneli, T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Meslek Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
VERDİĞİ DERSLER
Seçmeli-Oryantiring ve Dagcilik
Yukarı çık