KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Ali ŞENKAYNAĞI
Birimi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Telefon 2462114936
E-Posta alisenkaynagi@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2197-1634
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 06.07.2000
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 25.08.2009
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KALAYCI, I., ÖZBEK YAZICI, S., ŞENKAYNAĞI, A., 2015. Yaşlı yakınlarının şiddet algısı : Süleyman Demirel Hastanesi Örneği, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2015(1):22-33
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şenkaynağı, A., İlhan, A., Çolak, F., Erdoğan, M., Yıldız, M., 2011. Helicobacter pylori enfeksiyonunun varlığıyla, cinsiyet, yaş, akut faz reaktanları , tümör markırları ve ABO-/Rh kan grupları arasındakı korelasyonların değerlendirilmesi, 23. ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, İzmir, Türkiye s:80.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SİVRİ, Ç., ÖZTÜRK, M., ŞENKAYNAĞI, A.,2011. Doğada Arama Kurtarmada Çok Fonksiyonel Teknik Tekstiller ve Akıllı Giyisiler, Doğada Arama ve Kurtarma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, pp 28, 1-3 Nisan 2011
 • 2 ÖZTÜRK, M., ŞENKAYNAĞI, A., SİVRİ, Ç., 2011. "Doğa Dostu ve Doğada Yardımcı Enerji Kaynakları", Doğada Arama ve Kurtarma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, pp 33, 1-3 Nisan 2011
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Üre Nefes Testinde Helicobakter pylori Pozitifliği, Akut Faz Reaktanları, Kan grupları ve Tümör Markırlar Arasındaki İlişki, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü akademik danışmanlığı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Şenkaynağı, A., 2014. Deprem Öncesi ve Sonrası Yol Haritası Paneli, T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Meslek Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
VERDİĞİ DERSLER
Oryantiring ve Dagcilik
 
Bu İçeriği Paylaş!