KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462111331
E-Posta ebrubaspinar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.05.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 30.12.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S.Varol,E.Başpınar,2012. "Maden işletmelerinin çevreye etkisi", SDÜ GEO e-dergi, sayı:8,sayfa: 28-31, Isparta.
 • 2 Başpınar, E., Kuşcu, M., 2011. Karaçayır (Uşak) Kaolen Yatağı Kaolen Üretim Yöntemi SDUGEO e-dergi, vol., sayfa:27-35
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tuncay, E. B., Kilinçarslan, Ş., & Yağmurlu, F. (2016). Investigation of Usability as Aggregate of Different Originated Rocks. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 44, No. 2, p. 022002). IOP Publishing.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davraz, M., Başpınar, E.,Ceylan H. 2011, Agregalarda Porozite Hesabının Mantığı, 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu,s. 149-156,Sivas.
 • 2 Başpınar,E., Kuşçu, M., 2007 “Karaçayır (Uşak) Kaolen Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması:XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 95-109, Isparta
 • 3 Gündüz L., Şapcı N., Başpınar E.,"Türkiye Bims (Pomza) Kaynaklarının İnşaat Sektöründe Doğal Yapı Agregası Olarak Kullanımı", Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Denizli, s377-386.
 • 4 Başpınar E., Gündüz L., " İnşaat Endüstrisinde Kullanılan Pomza Agregalarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri", 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul, s85-92
 • 5 Gündüz L., Ulusoy, M., Başpınar, E., Orta Anadolu Volkanik Kayaç Oluşumlarının Doğal Kaplama Ve Yapı Taşı Olarak Teknik Değerlendirmesi, MERSEM'2006, TÜRKİYE V. MERMER VE DOĞAL TAŞ SEMPOZYUMU, 2-3 Mart, Afyon, 2006, s251-267.
 • 6 Gündüz L., Ulusoy, M., Başpınar, E., “Volkanik Kayaçların Dış Mimari Kaplamalarda Kullanımı Üzerine Teknik bir İnceleme”, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Sempozyumu, s.114-131, İstanbul, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davraz, M., Bayrakçı, C., Başpınar, E., 2011, Farklı Türde Hafif Agregaların Vakum Yalıtım Panellerinde Çekirdek Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection', 157-165 s.,Baku,
 • 2 Davraz, M., Gündüz, L., Başpınar, E., 2009. A different product in thermal insulation; lightweight aggregated foam plaster, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University, October 22-24, 2009, Isparta, Turkey, 299-304
 • 3 Davraz M., Gündüz L., Şapçı N. & Başpınar E., 2007. Isparta civarı volkanik kayaçların mühendislik özellikleri ve taşıyıcı beton üretiminde kullanılabilirliği. 6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 01-03 Şubat, s172-184, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karaçayır-Eğlence (Uşak) Kaolen Yataklarının Jeolojik Jeokimyasal özellikleri ve oluşum koşullarının Araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta Yöresinde Yeralan Kaya Birimlerinden Elde Edilen Agregaların Beton Performansına Etkisi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Yöresinde Yeralan Kaya Birimlerinden Elde Edilen Agregaların Beton Performansına Etkisi.2009. Proje No: 1806-D-09-(Tamamlandı) Araştırmacı
 • 2 Bor Katkılı Portland Çimentosu ile Üretilen Betonların Mühendislik Özelliklerinin, Avantaj ve Dezavantajlarının ve Optimum Uygulama Alanlarının Belirlenmesi, SDÜ BAP, Proje no: 2573-M-10-(Tamamlandı) Araştırmacı
 • 3 Atık Andezit Tozlarının Beton ve Beton Ürünlerinde Mikrofiller Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ BAP, Proje No: 2603-M-10 (Tamamlandı) Araştırmacı
 • 4 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı ve Ekonomik Vakum Yalıtım Panellerinin Üretilebilmesi için Alternatif Çekirdek Malzemelerinin Araştırılması, TÜBİTAK- Proje No:109M407 Aralık 2009-(Tamamlandı)
 • 5 Kuşcu,M.,2004, Karaçayır-Eğlence(Uşak) Kaolen Yataklarının Jeolojik Jeokimyasal özellikleri ve oluşum koşullarının Araştırılması:SDÜ BAP Yönetim Birimi, Proje No,911-YL-04-(Tamamlandı) Araştırmacı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-17 Eylül 2005, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!