KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GÜNEY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2462119042
E-Posta mehmetguney@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 24.06.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Mungan, T., M. Güney, "Uterus Enfeksiyonları" Uterus Hastalıkları Özel Sayısı Sayı Editörü: Prof Dr S. Kadanalı. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik 40(3), 92-96 2007.
 • 2 Mungan, T., M. Güney, "Preterm Eylem: Tanı ve yönetim", Kinikte Obstetrik ve Jinekoloji, Editör: M. N. Çiçek, M. T. Mungan, Güneş Tıp Kitapevleri. Bölüm 42, 433-444. 2006.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erdemoğlu, E., M. Güney ve T. Mungan, "Jinekolojik laparoskopide pneumoperitoneum tekniklerinin karşılaştırılması", Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2008
 • 2 Erçal, T, U. Saygılı, M. Güney, S. Altınyurt, S. Laçin ve S Derman, "Cerrahi menopoz sonrası erken dönemde lipid profil değişiklikleri", M.N. Klinik Bilimler. 2(8), 114-116 (1996).
 • 3 Erata, Y.E., M. Güney, O. Erten ve E. Özen, "Postmenopozal kanamalı 194 olgunun analizi", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 32(4), 269-275 (1994).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güney, M., B. Oral, ve T. Mungan, "Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerin tedavisinde tek doz ve multidoz methotrexate protokollerinin karşılaştırılması", Kadın Doğum Dergisi. 2008
 • 2 Güney, M., E, Erdemoğlu, Y, Çavuş, G. Bayhan ve T. Mungan, "İkinci tremester genetik amniosentez: 132 olgunun değerlendirilmesi", Kadın Doğum Dergisi. , 6(1),1313-1318, (2008).
 • 3 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy ve T. Mungan, "Sezaryan esnasında myomektomi: retrospektif maternal sonuçların değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-4 (2007).
 • 4 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T. Mungan, "Ratlarda diklorvosun oluşturduğu fallopiyan tüp zedelenmelerine karşı E ve C vitaminlerinin koruyucu etkileri", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 4(4), 259-266 (2007).
 • 5 Guney, M., E. Erdemoğlu ve T. Mungan, "Tubaovarian abse:25 olgunun analizi ve literatür derlemesi", Kadın Doğum Dergisi. 5(4), 1210-1212 (2007
 • 6 Erdemoğlu, E., M. Guney ve T. Mungan, "Biochemical markers to the vaginal washing and insulin-like growth factor binding protein in the diagnosis of membrane rupture", Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine (GORM), 13(2), 76-80 (2007).
 • 7 Mungan, T., E. Erdemoğlu ve M. Güney, "The Effect of the Ultrasonographically Determined Tubal Implantation Site in Ectopic Pregnancy on the Success of Methotrexate Treatment and Subsequent Reproductive Outcome", J. Turkish-German Assoc, 8(4), 387-391 (2007).
 • 8 Karahan, N., M. Güney, G. İnan, Ş. Başpınar, N. Kapucuoğlu ve T. Mungan, "Tek umblikal arter anomalisi:Altı olgu nedeniyle derleme", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(5), 370-373 (2006).
 • 9 Uzun, E., M. Güney, B. Oral, M. Özsoy ve T. Mungan, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi: verilen hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti ve etki eden faktörler" Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(3), 167-171 (2006).
 • 10 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D, Özbaşar, "Endometrial biyopside transservikal lokal intrauterin lidokain kullanımının anestetik etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 4(3), 810-813 (2006).
 • 11 Güney. M., B. Oral, F. Demir, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(2), 93-98 (2006).
 • 12 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 3(1), 56-61 (2006).
 • 13 Güney, M., B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "In vitro Fertilizasyon sonrası ikiz gebeliklerin antepartum, intrapartum ve perinatal sonuçları" J. Turkish-German Assoc., 7(2), 115-119 (2006).
 • 14 Güney, M., E. Uzun, B. Oral, İ. Sarıkan ve T. Mungan, "Kadın hastalıkları ve Doğum polikliniği:Hasta memnuniyeti, verilen bilgileri anlama düzeyleri ve etkileyen faktörler", Kadın Doğum Dergisi, 4(4), 902-908 (2006).
 • 15 Güney, M., E. Uzun, B. Oral, İ. Sarıkan, G. Bayhan ve T. Mungan, "Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranları ve endikasyonları", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 3(4), 249-254 (2006).
 • 16 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Eski sezaryanlı olguların ikinci tremester gebelik sonlandırılmalarında misoprostol kullanılmasının etkinliği", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1032-1035 (2006).
 • 17 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "E vitamini kullanımının primer dismenore tedavisindeki etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 991-993 (2006).
 • 18 Güney, M. B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar", J Gynecol-Obstet Neonatal, 4, 269-272 (2005).
 • 19 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar", Kadın Doğum Dergisi, 4(3), 751-754 (2005).
 • 20 Güney, M, M. Özsoy, B. Oral, T. Mungan, D. Özbaşar ve N. "Karahan. Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8(4), 122-127 (2005).
 • 21 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir ve D. Özbaşar, "Nedbesiz uterus rüptürü: 8 olgunun analizi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2(4), 342-346 (2005).
 • 22 Laçin, S., T. Erçal, U. Saygılı, M. Güney ve B Acar, "Ektopik gebeliklerin tanısında maternal serum kreatin kinaz düzeyleri", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri, 6, 325-327 (1996).
 • 23 Posaci, C., M. Guney, Y.E. Erata, N. Demir ve A. Onvural, "Stress hormones and acid-base status in human fetuses at term delivery: the effect of delivery method", J. Pak. Med. Assoc., 46(6), 123-126 (1996).
 • 24 Demir, N, B. Önvural, Y.E. Erata, M. Güney ve H Öztüre, "Interleukin 1- levels in maternal serum and amniotic fluid before and after onset of active labor in normal pregnancies", Gynecol. Obste.t Reprod. Med, 2, 189-190 (1996).
 • 25 Erata, Y.E., N. Demir, C. Posacı, S. Lacin, B Acar ve M. Güney, "Fetal growth and thyroid function", Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine (GORM), 1, 151-154. (1995).
 • 26 Erçal, T., M. Koyuncuoğlu, M. Güney, S. Altunyurt ve O Erten, "Endometrium kanserleri ve erken evre servikal kanserlerde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi (57 olgunun analizi)", Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 44-53 (1995).
 • 27 Erata, Y.E., M. Güney, C. Posacı, B. Acar, O. Dicle, A. Mumcu ve S, Laçin, "Alt segment transvers sezaryen operasyonlarında insizyon iyileşmesi: Seri manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile değerlendirme", Kadın Doğum Dergisi, 11(9), 133-135 (1995).
 • 28 Kadanalı, S., M. Güney ve O Erten, "İkizlerde büyüme farklılıkları ve bebek cinsiyetinin etkisi." Kadın Doğum Dergisi, 9, 170-172 (1993).
 • 29 Önvural, A., C. Posacı, N. Demir, M. Güney ve D. İşsever, "Tuboperitoneal faktöre bağlı infertil olgularda mikrocerrahi yaklaşımla operasyon sonuçları", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5, 170-173 (1991).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erdemoglu, E., M. Güney, G. Take, SG. Giray, ve T. Mungan. RAD001 (Everolimus) Can prevent tamoxifen-related endometrial and stromal hyperplasia.Int J Gynecol Cancer. 19(3), 375-379. (2009).
 • 2 Erdemoglu, E., M. Güney, SG. Giray, G. Take,ve T. Mungan. Effects of metformin on mammalian target of rapamycin in a mouse model of endometrial hyperplasia.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Jun 4.
 • 3 Erdemoglu, E., M. Güney, N. Karahan ve T. Mungan, Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps. Maturitas. 2008 Mar 20;59(3):268-74.
 • 4 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin", Fertil Steril; 89(4), 934-942. (2008). Epub 2007 Jun 19.
 • 5 Guney, M., E. Erdemoğlu, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy", Acta Histochemica.;110(4), 319-323 (2008). Epub 2008 Feb 7.
 • 6 Erdemoglu, E., M. Güney, N. Karahan ve T. Mungan, "Immunohistochemical expression of MMP-2, MM-9 and COX-2 in stage IA malignant polyps of endometrium", Eur. J. Gynaecol. Oncol.;29(5), 444-449 (2008).
 • 7 Soyupek, F., M. Guney, S. Eris, S. Cerci, S. Yildiz ve T. Mungan, Evaluation of hand functions in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 24(10), 571-575. (2008)
 • 8 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on fluoride-induced oxidative stress and apoptosis in rat endometrium", Environ. Toxicol. Pharmacol., 24, 86-91 (2007).
 • 9 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, G. Bayhan ve I. Altuntas, "Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", Hum. Exp. Toxicol., 26, 491-498 (2007).
 • 10 Karahan, N., M. Guney, S. Baspınar, B, Oral, N. Kapucuoglu ve T. Mungan, "Expression of gelatinase (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in endometrial carcinoma", Eur. J. Gynaecol. Oncol., 28(3), 184-188 (2007).
 • 11 Guney, M., B. Oral, G. Bayhan ve T. Mungan. "Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A randomized controlled trial", J. Minim. Invasive Gynecol., 14(3), 304-310 (2007).
 • 12 Guney, M., S. Nasır, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experimental Rat Model", Reprod. Sci., 14(3), 270-297 (2007).
 • 13 Guney, M., B. Oral, T. Mungan, "Serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium", Am. J. Perinatol., 24(5), 283-289 (2007).
 • 14 Guney, M., B. Oral, H. Demirin, N. Karahan, T. Mungan ve N. Delibaş, "Protective effects of vitamin C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication". Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 34, 467-474 (2007).
 • 15 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of leukaemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users", Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 12(3), 212-219 (2007).
 • 16 Latifoğlu, F., S. Kara ve M. Guney, "Determining Fractal Dimension of Umbilical Artery Doppler Signals Using Hurst Exponent", J. Med. Syst., 31, 529-536 (2007).
 • 17 Guney, M., F. Ozguner, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "900 MHz Radiofrequency-Induced Histopathologic Changes and Oxidative Stress in Rat Endometrium: Protection by Vitamins E and C", Toxicol. Ind. Health, 23(7), 411-420 (2007
 • 18 Guney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, I. Altuntas ve T Mungan, "Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect of vitamins E and C on ultrastructural changes in rats", Toxicol Ind Health, 23(7), 429-438 (2007).
 • 19 Guney, M., B. Oral, G. Take, S.G.Giray ve T. Mungan, "Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vitamins E and C", Toxicology, 231(2-3), 215-223 (2007).
 • 20 Guney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in the endometrial biopsy", Int. J. Gynaecol. Obstet., 97(2), 125-128 (2007).
 • 21 Guney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device: a randomized, controlled trial", Obstet. Gynecol., 108(1), 119-123 (2006).
 • 22 Guney, M., B. Oral, N. Karahanli, T. Mungan ve M. Akdogan, "The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats", Toxicol. Ind. Health., 22(8), 343-348 (2006).
 • 23 Karahan, N., M. Guney, B. Oral, N. Kapucuoglu ve T. Mungan, "CD24 expression is a poor prognostic marker in endometrial carcinoma", Eur. J. Gynaecol. Oncol, 27(5), 500-504 (2006).
 • 24 Oral, B., M. Guney, F. Ozguner, N. Karahan, T. Mungan, S. Comlekci, ve G. Cesur, "Endometrial apoptosis induced by a 900-MHz mobile phone: preventive effects of vitamins E and C", Adv. Ther., 23(6), 957-793 (2006).
 • 25 Oral, B., M. Guney, H. Demirin, M. Ozguner, S.G.Giray, G. Take, T. Mungan ve I. Altuntas, "Endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidant vitamins E and C", Reprod. Toxicol., 22(4), 783-790 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Antalyalı, M., E. Erdemoglu, M. Güney, H.B. Oral, G. Bayhan ve T. Mungan, "Sekonder abdominal gebelik", Kadın Doğum Dergisi, 7(1), 1585-1587, (2008).
 • 2 Güney, M., E, Erdemoğlu ve T. Mungan, "Wernicke ensefalopatisiyle komplike hiperemesis gravidarum" Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 5(2), 134-136. (2008).
 • 3 Güney, M., Y. Çavuş, B. Oral ve T. Mungan, "Gebelik luteoması: Bir olgu sunumu", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 981-982 (2006).
 • 4 Güney, M., Y. Çavuş, B. Oral ve T. Mungan, "Plasental koryoanjioma: Olgu sunumu", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1024-1026 (2006).
 • 5 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir, T. Mungan ve N. Kapucuoğlu, "Primer pelvik kist hidatik", Kadın Doğum Dergisi, 4(2), 847-849 (2006).
 • 6 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Akardiyak ikiz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(3), 205-207 (2006).
 • 7 Güney, M., Y. Çavuş, M. Özsoy ve T. Mungan, "İntrauterin üçüz ve tubal ektopik gebelikle seyreden heterotopik gebelik: Olgu sunumu ve literatür derlemesi", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(5), 338-341 (2006).
 • 8 Erata, Y.E., U. Saygılı, O. Erten, M. Güney ve Ö. Sağol, "Serviksin Glassy hücreli Karsinomu", Kadın Doğum Dergisi. 11(4), 333-334 (1996).
 • 9 Erçal, T., M. Güney, S. Laçin ve A. Mumcu, "Renal transplantasyon sonrası gebelik", T. Klin. Jinecol. Obst. 6, 56-58 (1995).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Erdemoglu, E., M. Güney, B, Keskin ve T. Mungan, "Tamoxifen and giant endometrial polyp", Eur. J. Gynaecol. Oncol., 29(2),198-199 (2008).
 • 2 Guney, M., M. Ozsoy, B. Oral, T. Mungan ve N. Kapucuoglu, "Unilateral primary ovarian leiomyoma in adolescent: a case report", Arch. Gynecol. Obstet., 275(6), 507-510 (2007).
 • 3 Hoscan, M.B., A. Kosar, U. Gumustas ve M. Guney, "Intravesical migration of intrauterine device resulting in pregnancy", Int. J. Urol.,13(3), 301-302 (2006).
 • 4 Guney, M., B. Oral, F. Demir, M. Ozsoy ve N. Kapucuoglu, "Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary--case report", Eur. J. Gynaeco.l Oncol., 27(3), 304-306 (2006).
 • 5 Oral, B., M. Guney, M. Ozsoy ve S. Sonal, "Placenta accreta associated with a ruptured pregnant rudimentary uterine horn. Case report and review of the literature", Arch. Gynecol. Obstet., 265(2), 100-102 (2001).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 . Erdemoglu, E., M. Güney, T. Mungan, "Amniotic fluid dicarboxylic acid in thanatophoric dysplasia type I," Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 4(14), 515-518, (2007).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdemoglu, E., M. Güney, T. Çimen ve T. Mungan, "Serum Zinc concentration and helicobacter pylori serology in hyperemesis gravidarum", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa, 2009.
 • 2 Çimen, T., E. Erdemoglu, M. Güney, H.B. Oral, G. Bayhan ve T. Mungan, "Histerektomi sonrası vajinal eviserasyon", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa, 2009.
 • 3 Erdemoglu, E., M. Güney, G. Take, S.G. Giray ve T. Mungan, "Memeli Rapamisin hedef protein inhibitörü RAD001'in tamoksifene bağlı endometrial hiperplazideki önemi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 5 konre özel sayısı, 14-19 Mayıs, Antalya, 2008.
 • 4 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Leukaemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically expressed in tubal ectopic pregnancy. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 17-21 Ocak, Bursa, 2007.
 • 5 Güney, M., M. Özsoy, B. Oral, T. Mungan, D. Özbaşar ve N. Karahan. "Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 6 Güney, M., B. Oral, F. Demir, T. Mungan ve D. Özbaşar. "Emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum 2006.
 • 7 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir, T. Mungan ve N. Kapucuoğlu, "Primer pelvik kist hidatik", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 8 Güney, M, B. Oral, T. Mungan ve D Özbaşar, "Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 9 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 10 Güney, M., B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Antepartum, intrapartum, and perinatal outcome of twin pregnancies after in vitro fertilization", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 11 Güney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, S.G. Giray ve T. Mungan, "Uterine toxicity and apoptosis in rats induced by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5, Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 12 Guney, M., B. Oral, N. Karahanli, T. Mungan ve M. Akdogan, "The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 13 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs, 2006.
 • 14 Guney, M., B. Oral, F. Demir, M. Ozsoy ve N. Kapucuoglu, "Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary--case report", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 15 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, G. Bayhan ve I. Altuntas, "Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 16 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 17 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T Mungan, "Methidation-induced ovıduct toxicity in rats: Role of vitamins C and E", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM 2006),7-10 Eylül Antalya, 2006.
 • 18 Güney, M., H. Demirin, B. Oral, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T. Mungan. "Protective effects of vitamins E and C against dichlorvos-induced fallopian damage in rats", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM 2006), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 19 Güney, M., B. Oral, T. Mungan, F. Özgüner, N. Karahan, S. Çömlekçi ve G. Cesur. "Endometrial Apoptosis induced by 900 Mhz-Emitted mobile phone like device: preventive effects of vitamin E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 20 Güney, M., B. Oral, T. Mungan, F. Özgüner ve N Karahan, "900Mhz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium:Protection by vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 21 Oral. B., M. Güney, T. Mungan, H. Demirin, M. Ozguner, S.G. Giray, G. Take ve I. Altuntas, "Endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidant vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 22 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, M. Özgüner, G. Take, T. Mungan ve I. Altuntas, "Evaluation of caspase-dependent apoptosis during methyl parathion-induced endometrial damage in rats: Ameliorating effect of Vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 23 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, N. Karahan, T. Mungan ve N. Delibaş, "Protective effects of vitamin C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 24 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, I. Altuntas ve T. Mungan, "Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect ofvitamins Eand C on ultrastructural changes in rats", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 25 Güney, M., B. Oral, G. Bayhan ve T Mungan, "Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 26 Güney, M., Oral B, G. Take, S.G. Giray, M. Akdoğan, T. Mungan, "Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vitamins E and C", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 27 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in endometrial biopsy: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri,31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 28 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of leukemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users", "TİVAK 2006" XII. Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Sözlü sunum, 10-12 Kasım, Ankara, 2006.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Erdemoglu, E., M. Güney, T. Çimen ve T. Mungan, "Serum Zinc concentration and helicobacter pylori serology in hyperemesis gravidarum", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa, 2009.
 • 2 Çimen, T., E. Erdemoglu, M. Güney, H.B. Oral, G. Bayhan ve T. Mungan, "Histerektomi sonrası vajinal eviserasyon", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak, Bursa, 2009.
 • 3 Erdemoglu, E., M. Güney, G. Take, S.G. Giray ve T. Mungan, "Memeli Rapamisin hedef protein inhibitörü RAD001'in tamoksifene bağlı endometrial hiperplazideki önemi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 5 konre özel sayısı, 14-19 Mayıs, Antalya, 2008.
 • 4 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Leukaemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically expressed in tubal ectopic pregnancy. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 17-21 Ocak, Bursa, 2007.
 • 5 Güney, M., M. Özsoy, B. Oral, T. Mungan, D. Özbaşar ve N. Karahan. "Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 6 Güney, M., B. Oral, F. Demir, T. Mungan ve D. Özbaşar. "Emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum 2006.
 • 7 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir, T. Mungan ve N. Kapucuoğlu, "Primer pelvik kist hidatik", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 8 Güney, M, B. Oral, T. Mungan ve D Özbaşar, "Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 9 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 10 Güney, M., B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Antepartum, intrapartum, and perinatal outcome of twin pregnancies after in vitro fertilization", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 11 Güney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, S.G. Giray ve T. Mungan, "Uterine toxicity and apoptosis in rats induced by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5, Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 12 Guney, M., B. Oral, N. Karahanli, T. Mungan ve M. Akdogan, "The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 13 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs, 2006.
 • 14 Guney, M., B. Oral, F. Demir, M. Ozsoy ve N. Kapucuoglu, "Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary--case report", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 15 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, G. Bayhan ve I. Altuntas, "Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 16 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 17 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T Mungan, "Methidation-induced ovıduct toxicity in rats: Role of vitamins C and E", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM 2006),7-10 Eylül Antalya, 2006.
 • 18 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, I. Altuntas ve T. Mungan, "Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect ofvitamins Eand C on ultrastructural changes in rats", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 19 Güney, M., B. Oral, G. Bayhan ve T Mungan, "Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 20 Güney, M., Oral B, G. Take, S.G. Giray, M. Akdoğan, T. Mungan, "Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vitamins E and C", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 21 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in endometrial biopsy: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri,31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 22 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of leukemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users", "TİVAK 2006" XII. Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Sözlü sunum, 10-12 Kasım, Ankara, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdemoglu, E., T. Mungan, E.Ö. Ayar, S. Gürgen ve M. Güney, "Protective effect of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplantation in an experimental rat model", 8th International congress of the Turkish-German Gynecological Association, 29Apr-3 May, Antalya, 2009
 • 2 Guney, M., S. Nasır, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experimental Rat Model", 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, 20-23 April 2007.
 • 3 Guney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium". 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, April 20-23, 2007.
 • 4 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin", 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association", Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • 5 Erdemoğlu, E., M. Guney, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps". 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association", Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • 6 Guney, M., E. Erdemoğlu ve T. Mungan, "Hyperemesis gravidarum complicated by Wernicke encephalopathy", 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • 7 Erata, Y.E., M. Güney, S. Laçin, A. Mumcu ve O. Erten "Analysis of 194 cases with postmenopausal bleeding", 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995.
 • 8 Laçin, S., T. Erçal, U. Saygılı, M. Güney ve B. Acar, "Serum creatine kinase levels in suspected ectopic pregnancies", 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995
 • 9 Saygılı, U., A. Önvural, M. Güney, A. Mumcu, S. Laçin ve E Doğan, "Effect of estrogen therapy on bone mineral density in natural and surgical menopause", 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995.
 • 10 Kadanalı, S., M. Güney, C. Posacı, D. İşsever, O. Erten, N. Demir ve A. Önvural, "Birth weight discordancy in twin gestations", IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynaecology, İzmir-Turkey, September 7-11, 1992.
 • 11 Kadanalı, S., M. Güney, D. İşsever, N. Demir, A. Önvural, O. Erten ve Ö Bayata, "The role of macroclima in the etiology of multiple gestation", IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynaecology, İzmir-Turkey, September 7-11, 1992.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Erdemoglu, E., T. Mungan, E.Ö. Ayar, S. Gürgen ve M. Güney, "Protective effect of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplantation in an experimental rat model", 8th International congress of the Turkish-German Gynecological Association, 29Apr-3 May, Antalya, 2009.
 • 2 Guney, M., S. Nasır, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experimental Rat Model", 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, 20-23 April 2007.
 • 3 Guney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium". 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, April 20-23, 2007.
 • 4 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin", 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association", Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • 5 Erdemoğlu, E., M. Guney, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps". 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association", Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • 6 Guney, M., E. Erdemoğlu ve T. Mungan, "Hyperemesis gravidarum complicated by Wernicke encephalopathy", 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!